4 saveta kako preživeti i nadvladati negativni perfekcionizam

Psiholozi definišu perfekcionizam kao težnju za  nepogrešivošću, a perfekcioniste kao osobe koje žele biti savršene u svim područjima života. Perfekcionizam, sigurno se slažete sa mnom, može biti pozitivan, kada je on „zdrava težnja ka postizanju visokih standarda, usmerenost ka kvalitetu i postignuću“, ali i negativan, kada je on „postavljanje standarda izvan realnih domašaja, kao i prisilno i neprekidno usmerenje ka nemogućim ciljevima, kojima se meri sopstvena vrednost isključivo kroz prizmu uspešnosti i postignuća“.Pojedincima je sigurno potrebno da poboljšaju ono što rade, posebno ako su njihova dela osrednja zbog nedostatka truda, i tu malo perfekcionizma nije na odmet. Drugima je perfekcionizam kao zamka koja ih sprečava da se ostvare, neprekidan grč koji ih sprečava da uživaju u njihovom radu. Kako izgraditi zdrav pogled na pefekcionizam? 

Jeretik sam ... tim se dičim... 5 koraka kako se nositi sa napadima na internetu?

Jeretik sam tim se dičim... Kaže naš narod - "čega se pametan stidi, budala se ponosi"? Da li ovim postom činim od sebe budalu? Ili je priča o nečem drugom?

Jeretik ili heretik - onaj koji odstupa od pravog učenja (naročito verskog), krivoverac, otpadnik. Grčki ta reč je αἵρεσις [haíresis], od αἱρέομαι [hairéomai] — "izabrati", u smislu izabrati nešto pogrešno, različito od ustaljenog ili ispravnog verovanja. 

Nosim to ime već prilično dugo.

Tradicionalne crkve tim imenom (ili njima omiljenim: "sektaš"), označavaju nas pripadnike malih verskih zajednica. U devedesetim je u medijima bila prava hajka na nas - jedno od najgorih dela je bilo biti protestant, a posebno u maloj verskoj zajednici. 

Ali, ovo nije priča o "onda", nego o "sada". Kao pastor, aktivan sam na društvenim mrežama, Youtube, pišem, snimam, i sve više ima onih koji imaju šta da kažu o meni... Kako se nositi sa negativnim komentarima? 

Proroštvo - prorocanje budućnosti ili nešto sasvim drugo...

Proroštvo - prorocanje budućnosti ili nešto sasvim drugo...

Proricanje ili proroštvo? Da li je to isto? Kako ispravno razumeti proroštvo? Kako primeniti princip "Samo Pismo" na pojam proroštva? Tekst je napisan i objavljen 24.3.2018. na ovom blogu, ali ga sada ponavljam. 

Da li osnovna postavka Protestantizma govori protiv proroštva? 

Jedna od osnovnih postavki Protestantizma jeste princip Sola Scriptura (Samo Pismo). U svom protestu protiv korumpiranosti srednjovekovne crkve, Martin Luter je Vitembergu, gde je bio profesor teologije, na vrata crkve okačio spisak od 95 teza ili protesta. 

To se desilo davne 1517-te godine, u pokrenut je ogroman proces Reformacije, ili kako je nazivamo takođe Protestantizam.

Kako glase osnovne postavke Protestantizma?

Iako sam Luter nikada nije sintetisao suštinu reformacije u izjave, vremenom je crkva prepoznala suštinu koju je definisala u 5 izjava ili 5 Solas ("Sola" je reč na latinskom koju prevodimo rečju "Samo") - Samo Hristos, Samo vera, Samo milost, Samo Sveto pismo, Samo Bogu slava.


Dvadeset mogu uspeha

Jutros na času u Rehab Centru "Duga", radio sam devetu lekciju "Slobode u Hristu", Nil Andersona. Na kraju lekcije nalaze se dvadeset izjava, koje je autor nazvao "Dvadeset mogu uspeha". Iako naslov zvuči "pozitivna psihologija ispovest" radi se o procesu menjanja uma.

U zaključku lekcije pričali smo o obnovi uma: "Koliko dugo će trajati dok ne obnovim moj um? Trajaće ostatak tvog života! Potreban je ceo naš zemaljski život da naučim da živimo povezano sa Bogom. Mi ne preporučujemo pravljenje zaveta ili obećanja, no mislimo da cilj svakog hrišćanina treba da bude da obnovi svoj um prema istini zapisanoj u Božijoj Reči i nauči disciplinu zarobljavanja svake misli na poslušnost Hristu."

Dvadeset mogu uspeha

Promašaj dolazi od «ne mogu» a uspeh od «mogu». Pročitaj sledećih «Dvadeset mogu uspeha»

 1. Zašto da kažem "ja ne mogu" kada Biblija kaže "Sve mogu u Onome (Hristu) koji me snaži" - Filipljanima 4.13?
 2. Zašto da moje potrebe ne budu susretnute kada znam će "Bog moj će ispuniti svaku vašu potrebu po svome bogatstvu u slavi – u Hristu Isusu" - Filipljanima 4.19?
 3. Zašto da se bojim kada Biblija kaže "Nije nam, naime, Bog dao plašljivog duha, nego duha sile i ljubavi i razboritosti" - II Timoteju 1.7?
 4. Zašto da se spotičem i nemam vere kada znam da "je Bog svakom dodelio meru vere" - Rimljanima 12.3?
 5. Zašto sam slab kada Biblija kaže "Gospod je snaga mog života" - Psalam 27.1. i "oni koji poznaju Boga umnožavaju svoju snagu" - Danilo 11.32?
 6. Zašto da dozvolim Sotoni da ima vlast nad mojim životom kada je "veći je onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu" -  I Jovanova 4.4?
 7. Zašto da prihvatim poraz kada Biblija kaže "Hvala Bogu koji nam svagda daje pobedu u Hristu" - II Korinćanima 2.14?
 8. Zašto da nemam mudrost kada je Hristos "postao za nas mudrost od Boga" - I Korinćanima 1.30. i kada znam da Bog daje mudrost svima koji to traže - Jakov 1.5?
 9. Zašto da budem očajan kada mogu da se setim i zato imam nadu da "Niti se iscrpila milost Gospodnja i nije nestalo milosrđa njegovog. One se svakog jutra ponavljaju, Velika je vernost tvoja!" - Tužbalice 3.22-23?
 10. Zašto da se brinem kada mogu predati sav moj nemir Hristu, zato što se on brine za mene - I Petrova 5.7?
 11. Zašto da ikada budem u ropstvu kada znam da "gde je Duh Gospodnji, tu je sloboda" - II Korinćanima 3.17 i "Za slobodu nas (mene) je Hrist oslobodio" - Galatima 5.1?
 12. Zašto da se osećam kao pod osudom kada Biblija kaže "Nema osude za one koji su u Isusu Hristu" - Rimljanima 8.1?
 13. Zašto da se ikada osećam usamljenim kada Isus govori "Ja sam sa vama u sve dane do svršetka sveta" - Matej 28.20. i "Nikad te neću napustiti niti ću te ostaviti" - Jevrejima 13.5?
 14. Zašto da se osećam prokletim ili žrtvom loše sreće kada Biblija govori "Hristos nas je otkupio od kletve zakona, postavši kletva za nas...da mi posredstvom vere primimo obećanog Duha" - Galatima 3.13-14?
 15. Zašto da osećam nezadovoljstvo kada ja, kao Pavle, mogu da naučim "da budem zadovoljan onim u čemu sam" - Filipljanima 4.11?
 16. Zašto da se osećam bezvrednim kada je "Onoga koji nije znao greha Bog učinio grehom za nas, da mi u njemu postanemo pravednost Božija" - II Korinćanima 5.21?
 17. Zašto da ikada imam kompleks progonjenog jer "Ako je Bog za mene, ko će protiv mene" - Rimljanjima 8.31?
 18. Zašto da budem zbunjen kada "Bog nije izvor konfuzije nego mira" - I Korinćanima 14.33 i "Mi nismo primili duha ovog sveta nego Duha koji je od Boga, da znamo šta je Bog darovao" - I Korinćanima 2.12?
 19. Zašto da se osećam kao gubitnik kada "u tome nadmoćno pobeđujemo pomoću onoga koji nas je zavoleo" - Rimljanima 8.37?
 20. Zašto da dopustim da me svet uznemirava kada je Isus rekao "U svetu ćete imati nevolje, no budite hrabri; ja sam pobedio svet" - Jovan 16.33?
da li pratite moju emisiju Teologija uz jutarnju kafu?


Šta je bolje? Koja generacija je bolja?

Sin mi je napunio osamnaest godina. Nemam više maloletne dece. Još jedna faza mog života je okončana. Tako i treba biti - zatvarati fazu po fazu života, otvarati nove. 

Proslavili smo mu rođendan u restoranu. To je bila je bila njegova želja. Štedeo je, uporno je radio za tu proslavu. Sati i dani teškog rada na njivi, samo da proslavi rođendan kako on hoće. Naravno, to nije bilo dovoljno, morali smo i mi da finansiramo, ali to je bila njegova želja.

Zašto to pišem? Zato što skoro ni jednu stvar od toga šta on voli ja ne volim. Ne volim narodnu muziku, ne volim da igram uz nju, ne volim proslave u restoranima (ne mogu da pričam sa ljudima od buke, bude mi užasno dosadno), ne volim odeću koja se tamo nosi. Nije mi se dopao njegov ukras torte, ni to što je sve ličilo na rođendan. 

Ma ništa je tu ne volim, osim njega i da je sretan. 

Da bude jasno, nije to zbog moje hrišćanske vere. Nikad to nisam voleo. Jedini momenti, kada sam njegovih godina odlazio na takve proslave je bilo posle ponoći, kada se svi napiju, a mi bi se uvukli na proslavu radi besplatnog pića i hrane. To smo zvali "padobranci". 

Priča o buntu

Moj rođendan je bio drugačiji. Čamcima smo otišli na Ljubavno ostrvo (ada na Dunavu), noseći šatore, gajbe i gajbe pića, ispekli prase i jagnje (koje smo ukrali iz štale Poljoprivredne škole). Treštala je rok muzika, a kasnije uz logorsku vatru svirali Šuki, Profesor... Atomsko sklonište, Azra, Drugi način, Bijelo dugme. Sve pesme koje smo voleli da pevamo. 

Hvalio sam se na sinovljevom rođendanu kako smo mi bili drugačiji...

Sex - Ne nazivaj nečistim ono što je Bog učinio čistim!

Sex - Ne nazivaj nečistim ono što je Bog učinio čistim!

Kako Bog gleda na seksualnost? Da li je seksualnost nešto prljavo i grešno? Ili trebamo odbaciti stavove Biblije? Šta je pravi pristup seksualnosti?

Članak koji sam napisao za omladinski časopis Life... Trebao je biti deo serije na temu seksualnosti ali se časopis ugasio u među vremenu... 

Kontakti hrišćanskih (evanđeoskih) centara za pomoć zavisnicima

Problem narkomanije je velik u našim zemljama. U svakom gradu živi na hiljade zavisnika.


Šta učiniti ako nisi obučen da radiš sa njima? Postoji velika šansa da budeš izmanipulisan/a, prevaren/a… Ono što možemo svi uraditi jeste:
Rehabilitacioni centri: 
(podela na komune i r. centre je proizvoljna) – kada koristim termin rehabilitacioni centar mislim na centre u kojima je boravak  ograničen na određeno vreme, i osoba po završetku programa izlazi iz centra. Koristi se određeni materijal za rad sa zavisnicima. 
CENTAR „DUGA“ NOVI SAD: 
Centar pri Protestantskoj Hrišćanskoj Zajednici - Novi Sad. Centar je namenjen za korisnike iz Novog Sada i okoline, i Srbije. Program je besplatan, ali se traži donacija od roditelja/porodice. Postoje muški centar: ++38169670512 (tu ja radim, sve preporuke) 
TEEN CHALLANGE SLOVENIJA
Odličan muški centar u Sloveniji. Prima i momke iz Srbije. Adresa: Kastelec 11c, Črni Kal 6275 Slovenia. Mobile: +386 40 88 99 33.  http://www.izhodteenchallenge.org
ŽENSKI CENTAR "NOVI ŽIVOT" 
"Novi život" se nalazi u Novom Sadu. Centar radi na principima Teen Chellenge materijala i traje do dve godine. Telefon: 
Komune: 
CENTAR REMAR – prijem odmah, u roku od 24 časa. Centar je besplatan. Postoje muški, ženski i porodični centri. Mogućnost odlaska u centre u Španiji, Italiji... 

 1. REMAR - BEOGRAD: ++0692407802 
 1. REMAR – RIJEKA: +385 51 633 971 
 1. REMAR – ZAGREB: ++38513315294 

RETO CENTAR – na prijem se čeka nekoliko nedelja, uglavnom da se proveri spremnost korisnika za ulazak, ali ako se ispoštuje ono što se traži, ulazak je siguran. Centar je besplatan. Postoje muški i ženski i porodični centri. 
 1. RETO CENTAR SPLIT ++385912225533
 1. RETO CENTAR ZAGREB ++385912947132
 1. RETO CENTAR BEOGRAD ++011 80 404 25 ili 062 80 404 25 
 1. RETO CENTAR SKOPJE ++38975847466 ++38975847466 


Organizacije za pomoć zavisnicima i prevenciju: 

1) uputimo ih na ljude koji im mogu pomoći. Pokušao sam da prikupim kontakte svih hrišćanskih (evanđeoskih centara) ustanova koje se bave problemom zavisnosti (sigurno sam neku organizaciju preskočio, pa slobodno dopunite sa ustanovama koje vi poznajtete u komentarima). 

2.) molite se za ljude koji rade u ovom polju, u pitanju je izuzetno težak rad, sa puno razočarenja i problema ali i velikog Božijeg dela.

3) pomozite finansijski. Uradimo nešto, najgore je kad dobri ljudi ništa ne urade!!! 

Nije ograničeno vreme boravka. Moguće je ostati ceo život ili dok osoba ne oseti da je spremna. Komune su besplatne. Program je uglavnom kombinacija radne terapije i proučavanja Svetog pisma (kroz Biblijske časove i propovedi). 

nemaju centre ali pomažu pri odlasku u centre i pri povratku iz centara. 

TEEN CHELLENGE BEOGRAD: Pomoć zavisnicima pri odlasku na rehab i prijem po povratku. Moja svaka preporuka za ovu organizaciju. Telefon 063500901. Emaile: teen.challenge.serbia@gmail.com

UDRUŽENJE PROSLAVI OPORAVAK - SARAJEVO: organizuju jednom godišnje druženje bivših zavisnika. Pomoć zavisnicima u slanju u Rehab i prijem: BORISLAV GOIĆ ++387 80 028 000

UDRUŽENJE IZLAZAK – BEOGRAD: pomoć povratnicima, tribine. Udruženje su osnovali bivši ovisnici, povratnici iz centara. Možete ih kontaktirati preko besplatnog i aninimnog savetovališta:  0800/104-100. Mejl: info@izlazak.org

RASTART Novi Sad - slanje u centre i prijem povratnika, mogućnost dnevnog programa. telefon: +062 8681323; mejl: restart.ns@gmail.com

Šta je to čudesan dar Duha Svetog?

Duhovni darovi. Jedan od najlepših poklona crkvi i vernicima, a ujedno jedan od najvećih kamena spoticanja crkve. Poklon koji nam omogućava da rastemo u brizi jedni za druge, a sa druge strane nas navodi da se svađamo jedni sa drugima. Zašto je to tako? 

Verujem da je razlog zbrke mistična, natrpirodna karakteristika darova Duha Svetog. Natrpirodno nas fascinira, ali i izvodi iz zone konfora, teško stavljamo natprirodno u kutije onoga što smo naučili iz našeg iskustva i logike. Takođe, iz pozicije dara i načina na koji je nas Bog oblikovao, teško nam je da razumemo dar i način oblikovanja drugih osoba. Zato je bitno da govorimo i razumemo prirodu duhovnih drova. 

Iako sam na ovom blogu objavio više postova o darovima Duha Svetog, primetio sam neki dan da ni u jednom postu nisam obradio šta su o darovi Duha Svetog. Do sada sam pisao na teme: Spiskovi i objašnjenja darova prema Biblijskom teksu u Efescima 4, Rimljanima 12, I Korinćanima 12, kao i darovi koji se spominju pojedinačno; pisao sam o tome Kako otkriti svoj duhovni dar? i Kako povezati svoj dar sa mestom služenja? (možete ih pogledati klikom na naslov).


Šta su Duhovni Darovi? 

Objašnjenje pojma duhovnih darova nalazimo u I Korinćanima 12:

4 Ima različitih milosnih darova, ali je Duh isti, 5 i različitih služenja, ali je Gospod isti, 6 i različitih delovanja, ali je isti Bog, koji čini sve u svima. 

7 A svakome se daje da se Duh kroz njega ispolji na korist. 8 Jer, jednome se kroz Duha daje reč mudrosti, a drugome, po istom Duhu, reč znanja; 9 jednome, istim Duhom, vera, a drugome, tim istim Duhom, darovi lečenja; 10 jednome da čini čuda, a drugome prorokovanje; jednome da razlikuje duhove, drugome da govori raznim čudnim jezicima, a trećem da tumači čudne jezike. 11 I sve to čini jedan isti Duh, koji svakom dodeljuje kako hoće.

Definicija duhovnih darova

Već citirani stihovi iz I Korinćanima predstavljaju definiciju: 4 Ima različitih milosnih darova, ali je Duh isti, 5 i različitih služenja, ali je Gospod isti, 6 i različitih delovanja, ali je isti Bog, koji čini sve u svima. 

Pojmovi: milosni darovi, služenja i delovanja trebamo shvatiti kao sininime, reči koje pojašnjavaju istu stvarnost - duhovni dar - dajući toj stvarnosti dodatno značenje. Da su sinonimi, tj da govore o istom, ukazuje i objava tri lica Svete Trojice kao izvora darova: Duh, Gospod (titula Sina) i Bog (titula Oca). 

Milosni darovi. Grčka reč je harizma, odakle potiče termin harizmatičnost. Očigledno je da su ljudi razvili taj pojam, harizmatičnost, opisujući osobu koja je darovita, ima mnogo talenata. Međutim u biblijskom smislu, harizma ukazuje na nezasluženi dar, poklon Duha Svetog, koji nismo zaslužili, nego nam je on u svojoj mudrosti udeli najbolje za nas.

Služenja. Grčka reč je diakonia, odatle dolazi pozicija tj reč za đakone u crkvi, kao onih koji su pozvani na praktično služenje (termin je korišćen kao služenje oko stola). Duhovni dar nas oprema na praktično služenje drugima. Možemo videti ovaj izraz i u kontekstu pozicije služenja.

Delovanja. Grčka reč je energemata, odatle dolazi reč energija. Biblijski gledano duhovni dar je izliće sile Božije kroz osobu kojoj je poveren duhovni dar. Oni služe, pomažu, govore, prorokuju, poučavaju, vode... u sili Duha Svetog.

Konačno, na osnovu ovih reči, duhovni dar možemo razumeti: Duhovni Darovi su posebne sposobnosti služenja koje nam Bog daje, u skladu sa Njegovom milošću, svakom članu tela Hristovog, kako bi bili korišćeni za razvoj crkve, što se vidi kroz izliće sile u tom činu. 

Principi razumevanja duhovnih darova

Principi razumevanja duhovni darova su sledeći:
1. Svaki vernik ima duhovni dar (darove).
Pismo jasno govori: 
7 A svakome se daje da se Duh kroz njega ispolji na korist. Reč svakom znači tačno to - svakom! Svako Božije dete, nanovorođeni vernik, prima dar(ove). Nije jasno da li se to dešava po obraćenju (kada uzverujemo), ili u posebnom iskustvu Duha Svetog, ali je jasno - "svakom se daje"!

2. Dar nije duhovni orden - dar ne znači vrednovanje
11 I sve to čini jedan isti Duh, koji svakom dodeljuje kako hoće. I Kor.12. Jasno je, ako Duh dodeljuje kako hoće, onda ne dodeljuje po zasluzi. Duh u mudrosti raspodeljuje, sigurno gleda na srce, motive, ali nikada dar nije nagrada!

3. Nije ponosno da prepoznaš svoj dar.
Logika dalje vodi, ako je dar dat od Duha, bez zasluge, onda nije ponos reći da si dobio/la nešto nezasluženo. Zapravo ponos je, u svojoj suprotnosti, kada ne prihvatamo dar koji nam je dao Bog. Pišem ove reči jer sam puno puta čuo i video da se ljudi stide i izbegavaju da kažu šta je njihov dar bojeći se da upadnu u zamku ponosa.

4. Svako ima nešto, niko nema sve. 
U nastavku 12 poglavlja I Korinćanima piše: 14 A ni telo nije jedan, nego mnogo udova. 15 Ako noga kaže: »Pošto nisam ruka, ne pripadam telu«, zar zbog toga ne pripada telu? 16 Ako uho kaže: »Pošto nisam oko, ne pripadam telu«, zar zbog toga ne pripada telu? 17 Kada bi celo telo bilo oko, gde bi bio sluh? Kada bi celo telo bilo uho, gde bi bilo čulo mirisa? 18 Ali, Bog je svaki pojedini ud rasporedio po telu po svojoj volji. 19   Kada bi sve bio jedan ud, gde bi bilo telo? 20 Ovako, ima mnogo udova, ali samo jedno telo. 

Samo zajedno, kao celina, crkva može da napreduje. Crkva ne može da bude samo učitelji, ili samo evanđelisti, ili samo proroštva, ili samo milosrdno služenje... Sve to zajedno čini lepotu crkve. Zato je zrelost pružiti priliku ljudima da služe u svojim darovima, a nastaviti da sam služiš u svom daru.

5. Dar određuje zadatak 
Dar(ovi) određuju naše mesto u Telu Hristovom tj Crkvi. Učiteljski dar nas vodi da poučavamo, proročki dar da prorokujemo... Iskustvo pokazuje da osoba koja služi na mestu koje ne odgovara njegovom daru, može to da radi, ali na kraju se oseća potrošenom, iscrpljenom, umesto da vide da sila teče kroz njih (služiti na mestu svog dara ne garantuje ispunjenost, ali je deo puta ka ispunjenosti). 

6. Ne mešati darove sa talentima, plodovima Duha i hrišćanskim disciplinama 
Ovo je velika tema i obradiću je u nekom od sledećih tekstova. 

Beređi Dušan Bera 

Kako biti slobodan/na? Upoznaj istinu - Jovan 8:31-59

Kako biti slobodan/na? Upoznaj istinu - Jovan 8:31-59 

Spoznaćete istinu i ona će vas osloboditi

Kako se zapletemo? Zašto nismo slobodni?

Strastven sam ribolovac Ljubav prema ribolovu me prati još od dečačkih dana, od prvog dobrog pecanja. Obično to tako ide, neki pokušaju da pecaju ribu ali se nikada ne zaraze tom bolešću. A nekima se desi da prvi put kada odu, riba, kako mi pecaroši kažemo, dobro „radi“, napecaju se i „upecaju“. Moj sin Stefan je već uveliko zaražen, od prvog pecanja, iako ima šest godina…

Poslanica Kološanima 2:1-8 - Pod napadomPrvo poglavlje poslanice Kološanima, uvodna glava Pavlovog razmatranja je nabijeno značenjem. Apostol iznosi same temelje hrišćanske vere, same temelje hristologije. Slika koja mi je pala na pamet, jeste džak koji nabiješ i onda još nogom naguraš da više stane i onda još više nabiješ. Kao da je Apostol na taj način pisao, nabijajući značenjem. 
Džon Pajper u svojoj propovedi na prvu glavu, iznosi da ne postoji sličan tekst u Svetom pismu, toliko nabijen hristologijom, Hristom i Njegovim delom.