Disleksija? Slepilo za boje? - Kako sam pobedio moje hendikepe?

Disleksija? Slepilo za boje? - Kako sam pobedio moje hendikepe?

Tekst prenosi moju ličnu priču o borbi sa poteškoćama u učenju. Kasno sam otkrio moje otežavajuće osobine, i skoro su me uništile. Ali doživeo sam promenu sa 20 godina života. O toj promeni, i lekciji o suočavanju sa poteškoćama u ovom tekstu. 

Kako sam pobedio moje hendikepe

Disleksija? Slepilo za boje? Zar ja to imam?

Pariz - pet najznačajnijih događaja iz posete Gradu svetlosti (šta vredi videti u kratkoj poseti?) + priča o davanju časti

Ajfelova kula noću

Pariz - pet najznačajnijih događaja iz posete Gradu svetlosti (šta vredi videti u kratkoj poseti)

Supruga i ja smo poslovno posetili Pariz. Mislili smo da će to biti serija dugih sastanaka, ali se sve pretvorilo u avanturu obilaska divnog grada. Tekst govori o pet impresija ili najznačajnijih događaja koje su za nas obeležile obilazak Pariza, a ujedno je i savet za druge koji planiraju da putuju u Grad svetlosti - šta videti u kratkoj poseti?

Osim opisa putovanja blog sadrži i razmišljanje o časti, i davanju časti u odnosu sa drugim ljudima. To je naša peta impresija. 


Gradac na Fruškog gori - mesto gde su postradali prvi hrišćanski mučenici

Gradac u Fruškoj gori - mesto gde su postradali prvi hrišćanski mučenici 

Topografska mapa i kompasOvaj tekst je povezan sa avanturom Royal Rangera... Učili smo orjentaciju. Cilj nam je bio da dođemo do brda Gradac u Fruškoj gori. Na vrhu brda nalaze se tragovi drevnog utvrđenja. Moguće je da je u pitanju utvrđenje iz I veka, za koju je vezana priča o fruškogorskim mučenicima ubijenim od strane imperatora Dioklecijana u III veku... Šta smo doživeli i otkrili, o tome u tekstu. 

Kožuf planina u Makedoniji - tri lekcije o usponu na vrh planine

Kožuf planina u Makedoniji - tri lekcije o usponu na vrh planine

Pišem u ovom tekstu o planinskoj lepotici koja je malo poznata - planina Kožuf u Makedoniji. Učestvovao sam u višednevnom pešačenju po ovoj planini, i treningu za Royal Rangers. Tri lekcije sa ovog putovanja smatram jako značajnim, i vezane su za vremenske uslove u planini, boravak u prirodi, a i lekcije o duhovnosti. 

Naravno, današnji članak je sa stanovišta izviđača, amatera, a ne profesionalnog visokogorca. Međutim lekcije su univerzalne...


Momina čuka
Pogled sa Markovog jezera na Mominu čuku

Gradovi sa sveštenike - o čemu se tu radi? (Jošua 21) + kako saznati više o Starom zavetu

svetlo svetaGradovi sa sveštenike - o čemu se tu radi? (Jošua 21) + kako saznati više o Starom zavetu. 

Današnji tekst analizira događaje iz dvadesetprvog poglavlja Knjige Jošue. Ovim završavam pisanje na ovu knjigu. U tekstu se bavim sa dve stvari:
1. Šta su to gradovi za sveštenike?
2. Kako saznati više o starom zavetu?


Šta su to gradovi za ubice (gradovi utočišta) u Starom zavetu? Knjiga Jošue (Isusa) sina Navinovog, 20 poglavlje

Šta su to gradovi za ubice (gradovi utočišta) u Starom zavetu? - Knjiga Jošue (Isusa) sina Navinovog, 20 poglavlje. Krajnje čudan zakon, ali u njemu se nalaze dragocene lekcije za nas danas. 


Tekst koji obrađujem u današnjem tekstu je nastavak prethodnog bloga. 

U blogu koji možete pročitati OVDE, obradio sam tekst od 9 do 19 glave. Opisano je kako je tekla podela obećane zemlje Palestine po vođstvom Jošue sina Navinovog i kako je jedanaest plemena dobilo zemlju da se na njoj naseli. 

Danas nastavak priče -  piše kako je tekla podela gradova koji su imali posebnu namenu – gradovi utočišta i gradovi namenjeni Levijevom plemenu (21 poglavlje). 

GRADOVI ZA UBICE – NAŠE UTOČIŠTE

Knjiga Jošue (Isusa) sina Navinovog, 9-19 poglavlje - Kakav je tvoj Bog ili s kim ideš kroz život?

Jošua 10-19. poglavlje - propoved "Kakav je tvoj Bog ili s kim ideš kroz život?"

Tekst pokriva veliki deo teksta od 9 poglavlja iz razloga da je tu uglavnom opisana podela zemlje među plemenima Izraela. Današnji tekst velikim delom se bavi 10-tim poglavljem, tj bitkom između Judeja i Hananejaca... a nama postavlja pitanje - Kakav je naš Bog?Tekst o kome ću danas pisati opisuje proces osvajanja obećane zamlje Palestine. Bog je obećao Izraelcima da će im dati zemlju u kojoj će se nastaniti. Napisao sam 61 tekst na prvih 9 poglavlja ove knjige, i poslednji tekst pod naslovom "Kako obeležavaš svoje pobede, možete pronaći OVDE.

Knjiga je prepuna opisa bitaka a posebno današnji tekst - u njemu se govori o trinaest bitaka, i osvajanja gradova; mnogo borbe i krvoprolića. 

Da li obeležavaš svoje pobede? - Vera na delu 61. dan - Jošua 9

Da li obeležavaš svoje pobede? - vera na delu 61. dan. Jošua obeležava osvajanje Jerihona i Gaja, kao i početak osvajanja obećane zemlje. Prethodni tekst o pobedi nad Gajanima možete pročitati OVDE. O tome kako slaviti i zašto u opšte slaviti pobede, u današnjem tekstu. Takođe, u ovom tekstu KaHristu proslavlja poseban jubilej - 150.000 pročitanih tekstova.


Proslava na gori Eval 
31Tada Isus načini oltar Gospodu Bogu Izrailjevom na gori Evalu, 31kao što beše zapovedio Mojsije sluga Gospodnji sinovima Izrailjevim, kao što piše u knjizi zakona Mojsijevog, oltar od celog kamenja, preko kog nije prevučeno gvožđe; i prinesoše na njemu žrtve paljenice Gospodu, i prinesoše žrtve zahvalne. 
32I prepisa onde na kamenju zakon Mojsijev, koji je napisao sinovima Izrailjevim. 33I sav Izrailj i starešine njegove i upravitelji i sudije njegove stadoše s obe strane kovčega, prema sveštenicima Levitima, koji nošahu kovčeg zaveta Gospodnjeg, i stranac i domorodac; polovina prema gori Garizinu a polovina prema gori Evalu, kao što beše zapovedio Mojsije sluga Gospodnji da blagoslovi narod Izrailjev najpre. 
34I potom pročita sve reči zakona, blagoslov i prokletstvo, sve kako je napisano u knjizi zakona. 35Ne bi ni jedne reči od svega što je Mojsije napisao, koje ne pročita Isus pred svim zborom Izrailjevim, i ženama i decom i strancima koji iđahu među njima.

4 lekcije o lakomislenosti - kako da ne padnemo u zamku (Vera na delu 60)

4 lekcije o lakomislenosti - kako da ne padnemo u zamku (Vera na delu 60). Šta je lakomislenost? Kako se  lakomislenost razlikuje od radoznalosti? Šta nas uči tekst  iz knjige Jošuine,  9 poglavlje o lakomislenosti i kako izbeći njene zamke?

Razlika lakomislenost i radoznalost?
Kažu da je radoznalost ubila mačku. Uvek sam mrzeo taj izraz. Pogrešan je. Radoznalost je sjajna osobina. Radoznalost vodi do učenja novih stvari, i preispitivanja starog saznanja. Smatram da je to jedna od osobina koja odražava Božiji lik na nama. 

Problem je u nečem drugom - lakomislenosti. Lakomislenost je kada uradimo nešto, ne razmišljajući puno o tome šta radimo. Lakomislenost nije jednaka radoznalosti. Radoznalost koristi mozak, a lakomislenost, pa sama reč dovoljno govori - lako misli tj prazna glava. 

  • Pre nego nastavite čitanje, ima jednu molbu za vas. Podržite blog KaHristu, tako što će te podeliti ovaj tekst  na društvenim mrežama.  

Da li sam u duhovnom šablonu? - Vera na delu 59 dan - Knjiga Jošue 9.

Da li sam u duhovnom šablonu? - Vera na delu 59 dan - Knjiga Jošue 9. Ovo  je 59 dan mog pisanja na knjigu Jošuinu. Knjiga polako menja tok, kao kada reka siđe sa planine, i umesto brzine, postane silna, široka, razlivena. Međutim, još uvek tekst pokreće značajna pitanja - da li smo sebe stavili u duhovni šablon ili smo spremni na Božije delovanje?

Danas počinjem 9 poglavlje ove knjige, ali i dalje je priča o gradu Gaj. Prethodni tekst, koji se bavi porazom kod ovog grada, možete pročitati OVDE

Kako su Gajani poraženi?
Tekst pred nama je popravni ispit, i prikazuje lukavu zamku koju su Gajanima postavili Bog i Judeji. Zamka je bila sledeća (1-8 stih):
Iza toga reče Gospod Isusu: Ne boj se i ne plaši se; uzmi sa sobom sav narod što je za boj, pa ustani i idi na Gaj; evo predadoh ti u ruke cara gajskog i narod njegov i grad njegov i zemlju njegovu. I učini s Gajem i carem njegovim kako si učinio s Jerihonom i njegovim carem; ali plen iz njega i stoku njegovu razgrabite za se. Namesti zasedu iza grada. 
I usta Isus i sav narod što beše za boj, da idu na Gaj; i izabra Isus trideset hiljada junaka, i posla ih noću;  I zapovedi im govoreći: Gledajte vi koji ćete biti u zasedi iza grada, da ne budete vrlo daleko od grada, nego budite svi gotovi.  A ja i sav narod što je sa mnom primaknućemo se ka gradu; pa kad oni izađu pred nas, mi ćemo kao i pre pobeći ispred njih.  Te će oni poći za nama dokle ih ne odvojimo od grada, jer će reći: Beže ispred nas kao i pre. I mi ćemo bežati ispred njih. 
Tada vi izađite iz zasede i isterajte iz grada šta bude ostalo. Jer će vam ga dati Gospod Bog vaš u ruke.  A kad uzmete grad, zapalite ga ognjem; po reči Gospodnjoj učinite. Eto, zapovedio sam vam.

  • Pre nego nastavite čitanje, učinite mi uslugu - podržite blog KaHristu tako što će te se prijaviti u listu čitalaca. Opcija za prijavu je sa strane (PC) ili ispod teksta (mobilni), pored slikica prijavljenih čitalaca. 


Bog i Judeji su smisli zamku. Deo vojske će se sakriti noću u blizini Gaja, a deo će se pretvarati da ponavljaju prethodnu grešku. Prići će gradu, pretvarati se da gube bitku i da su u panici, izazvati neprijatelja da ih juri, i onda napraviti makazice - samleti ih zajedno sa grupom koja je ostala sakrivena.