Znaci poslednjih vremena - šta nam ukazuje da živimo u poslednjim vremenima ovog sveta?


Već treću nedelju govorim o poslednjim vremenima (blog predstavlja zapisane propovedi zasnovane na knjizi proroka Danila). Cilj mi je da vam pružim ključ da razumete poslednja vremena, tj kako Sveto pismo prikazuje kraj ovog sveta. Ambicija mi nije da vam objasnim sve,  jer je to i nemoguće u tri nedelje koliko sam odvojio za ovu temu, nego prosto da vam otvorim razumevanje ove teme, kako bi sami mogli da bolje razumete proročke tekstove. 

Odskočna daska nam je knjiga proroka Danilo, deveta glava. U ovoj knjizi je zapisano puno toga o poslednjim vremenima i njegove reči daju ključ za otvaranje knjige Otkrivenja, a i drugih tekstova o budućnosti. 

Sa našim razmatranjem došli smo do poslednje nedelje, poslednjih sedam godina, određenih proročkom rečju. Videli smo da je to vreme antihrista (vidi link), i da njegovo potpuno delovanje sprečava samo delovanje Duha Svetog na zemlji. Kada se ono ukloni, zajedno sa crkvom, antihrist će nastupiti u svoj svojoj silini. A do tada, on i dalje deluje, ali potajno.  Koja njegova dela možemo videti..


DELA BEZBOŽNOSTI  
II Solunjanima 2:3-12.  3 Ne dajte nikom da vas zavede ni na koji način, jer nema Dana Gospodnjeg dok prvo ne dođe do pobune i ne otkrije se Čovek bezakonja, Sin propasti. 4 On će se protiviti i dizati protiv svega što se zove Bog ili svetinja, pa će tako zasesti i u Božijem hramu, tvrdeći za sebe da je Bog. 5 Sećate se da sam vam o tome govorio dok sam još bio kod vas, 6 pa sada znate šta ga zadržava da se ne otkrije pre svog vremena. 
7 Jer, tajna sila bezakonja već je na delu, a onaj koji je sada zadržava, zadržavaće je dok sam ne bude uklonjen, 8 i tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospod Isus ubiti dahom svojih usta i uništiti sjajem svog Dolaska. 
9 A dolazak Bezakonika biće, u skladu sa Sataninim delovanjem, praćen svakom vrstom lažnih dela sile, znamenja i čuda, 10 i sa svakom nepravdom koja zavodi one koji propadaju, jer su odbili da vole istinu i da se tako spasu. 
11 Zato im Bog šalje delotvornu zabludu, da poveruju laži, 12 da budu osuđeni svi koji nisu poverovali istini, nego su se opredelili za nepravdu. 

Kao što vidimo u ovim rečima Antihrist već deluje u ovom svetu, i to deluje neprestano. On rovari, širi svoj uticaj, priprema svoj dolazak, priprema teren za svoj uticaj. Deluje tajno, podmuklo uništavajući sve što je božansko. I ako posmatramo istoriju mi vidimo vekovima jedan perfidni rat protiv božanskog. 


ZNACI VREMENA
Pogledajmo sledeće:
1. Nauka: Pre nekoliko stotina godina Teologija je smatrana kraljicom svih nauka. Veliki naučnici, Njutn na primer, su pisali teološka dela. Danas pokušaj da se poveže nauka i vera izgleda nemoguć. Vernike posmatraju kao zaostale, ograničene...  

Stiven Hoking, jedan od najpoznatijih naučnika današnjeg doba je pre neki dan izjavio da je verovanje u život posle smrti bajka za one koji se boje mraka. 

Pre nekoliko meseci jedna osoba je radosno podelila sa mnom da je upisala filozofiju na novosadskom Filozofskom fakultetu. Profesoru je rekla da želi da studira kako bi mogla jasnije da brani svoju veru. Negov komentar je bio da filozofija i vera nemaju nikakvu dodirnu tačku, iako filozofija do Ničea nije ni postojala van oblasti religije.

Nauka nije problem da budem jasan. Problem je odbacivanje ideje da vera i nauka mogu da žive zajedno i proglašavanje vere zaostalom, glupom...


2. Brak: Brak je božanska instutucija pod ogromnim napadom. Ne znam koliko pratite vesti, ali sistematično širom sveta se nameće ideja homoskesulanih brakova, ideja da ne treba navoditi pol deteta dok ono navodno ne odluči šta je po polu. 

Skoro je na internetu osvanuo članak od majci koja tretira svog sina, starog 7 godina, kao devojčicu, piše o svojim iskustvima sa njime... Na kraju je doživela da stariji sin, od deset godina, dolazi do nje sa komentarem: „Mama, nadam se da se ne ljutiš na mene, ja nisam homoseksualac“. Brak je božanski plan za muškarca i ženu, a ta ustanova uspostavljena još iz Raja trpi veliki napad.

3. Sinkretizam: Tendencija je da se prihvatanje tuđeg mišljenja nametne kao jedino merilo, kao jedino ispravno. Zašto? Zašto da mi sarađujemo sa muftijom? Možemo reagovati zajedno na neku potrebu grada, treba da ih prihvatamo kao ljudska bića, kao sugrađane, ali zašto je potrebno da sarađujemo, da budemo bliski, da budemo povezani? Pa mi ne verujemo isto. Ali antihrist stvara sliku gde je sve jedno šta veruješ, bitno je da sarađujemo.

4. Poruka o sotoni: Iako i sam gledam naučnu, epsku fantastiku, mora se priznati da je njen cilj, u velikoj meri, da prikaže sotonu u manje strašnom svetlu. 

Sotona, đavo, je uvek u istoriji bio zastrašujuće biće, ali danas pod uticajem medija on postaje bajkovit, nestvaran. Sa druge strane, filmovi poturaju ideju, zajedno sa ezoterijom, astrologijom, o promeni vremena. Da se završava horoskopska era ribe, era hrišćanstva, i ulazi u doba vodolije, vreme napredka, ujedinjenja. 

Jedan od poznatih filmova, Kosa, čak sadrži pesmu – „Kada mesec bude u sedmoj fazi, a Jupiter u radni sa Mars, tada će mir zavladati“ i onda pevaju „dolazi vreme vodolije“. Nju ejdž religije propovedaju o dobu vodolije, govoreći o biću koje treba da preuzme mesto Hrista, nazivajući ga Gospodar Maitreja, ujedninitelj.

5. Zlo: Prvi put u istoriji ljudskog roda, osporava se postojanje zla. Vodeći svetski filozofi tvrde da zlo ne postoji, da je to hrišćanski pojam. 

Razlog jeste sledeći – zlo može postojati samo ako postoji neko, objektivan da ukaže šta je to zlo. To ne možemo biti mi ljudi, u suštinskom smislu, jer svako od nas može reći različito. Npr, za mene je abortus nešto zlo, ali za drugog nije. Pošto nema apsolutnog donosioca moralnih principa, tj Boga, i jedan i drugi možemo biti u pravu. 

Uklananje pojma zla jeste način da se porekne Bog, jer priznavajući da univerzalno zlo postoji, mi priznajemo da postoji i univerzalni zakonodavac, tj Bog. Oni govore – to je zlo za tebe, ali ne mora biti i za mene. Ali time otvaraju vrata za onog koji je sušto Zlo, da slobodno deluje.


6. Jedino zlo je vera: Sa druge strane, ti isti filozofi, proglašavaju veru, religiju jedinim zlom. Kažu, vera ograničava razvoj misli, postavlja određene stvari kao apsolut, kao krajnju meru, i time sprečava ljude da ispitaju stvarnost oko sebe. 

Zato je vera, kao ograničavajući faktor, jedino zlo. Neki idu čak toliko daleko, doduše retki su, koji zagovaraju oduzimanje dece vernicima jer sprečavaju decu da se ostvare. Ali pokazuju trend da se vera smatra nečim zaostalim, i zbog svoje zaostalosti lošim. Mera mržnje kod njih je neverovatna – probajte da čitajte forume ateista, mržnja je neverovatna.

7. Globalizacija: živimo u svetu koje počinje da bude selo. Daniel je u Kanadi, i skoro svakodnevno se više od nas se čuje sa njime – skajpom, mejlom, preko fejsbuka, a mogli bi i telefonom. Iako je hiljadu kilometara daleko, dostupan je. 

Svaka ideja, poruka se može preneti veoma brzo širom sveta. Isus je govorio o poslednjim vremenima: „Čućete glasove o ratovima i buku ratova. Gledajte da se ne uplašite... Ustaće narod na narod, i carstvo na carstvo, i biće gladi i zamljotresa na raznim mestima. To će biti samo početak nevolja. “ Matej 24:6-8 

Možete reći, pa uvek je bilo gladi, zemljotresa, i ratova. Slažem se. Ali danas mi čujemo o svakoj gladi, zemljutresu i ratu, i to u neposrednih 24 časa. Danas živimo u vreme kada čujemo o tome na raznim mestima. A sa druge strane, kao nikada, preko medija, kominikacija, se nameće jedan način razmišljanja. Iako se nacije sukobljavau, činjenica je da gde god odemo, ljudi žele da žive kako se živi u Evropi ili SAD. Prosvećeno je ono što dolazi odavde, iz mesta odakle dolazi Antihrist.  

8. Kontrola: celu ovu seriju sam započeo komentarišući strah od čipova na ličnim kartama. Videli smo da to nisu tri šestice, nije način da vas antihrist zgrabi pod svoje. 

Ali sa druge strane čipovi predstavljaju pripremu za savršenu kontrolu. Bez tog komadića plastike ne možete putovati. Uskoro će svi dokumenti biti stavljeni na njega, i vozačka dozvola, i zdravstvena knjižica. Korak od toga, do kontrole vašeg kretanja je veoma mali. I danas, mogu da u svakom momentu odrede gde ste na osnovu vašeg mobilnog telefona. Znam više primera da su pronađeni ukradeni mobilni telefoni, jer je policija pratila njihov signal. 

Čipovi, elektronski dokumenti jesu put do kontrole čovečanstva, jednog dana, baš kao što je i prikazano za tri šestice – nepodobni će biti isključeni, ali o tome malo kasnije. Nisam sklon teorijama zavere, ali sam realista, i verujem u ono što piše u Svetom pismu. I da ne napravim zabunu, slobodno koristite ličnu kartu, to nije tri 6, ali jednog dana, to će biti iskorišteno za uspostavljanje vladavine zloga. Za sada sam vam želeo prikazati da neprijatelj radi, ne prestaje. Ne može da  radi punim tempom, jer još nije došlo vreme, ali jednog dana će doći.

9. Ujedninjene Evrope: neminovnost u kojoj živimo. Sa druge strane, čitajući razna proročanstva Svetog
pisma, mi vidimo da će vlast Antihrista doći iz oblasti nekadašneg Rimskog carstva. Podsetimo se prošlonedeljnog teksta iz Danila 9:26 b-27 „narod će vojvodin doći i razoriti grad i svetinju; i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata. I utvrdiće zavjet s mnogima za nedjelju dana, a u polovinu nedjelje ukinuće žrtvu i prinos; i krilima mrskim, koja pustoše, do svršetka određenoga izliće se na pustoš.“ 

Vidimo u tekstu da se spominje narod Vojvodin, i jasno je da je to Rimsko carstvo, jer je ono uništilo Jerusalim. Paralele sa Rimskim carstvom možemo videti i u drugim poglavljima Danila. 


Na primer u Danilu, sedmom poglavlju se nalazi proročka reč četiri zveri ili četiri carstva. Danilo vidi veliko more, 2 stih. Termin veliko more u SP se uvek odnosi na Sredozemno more, kao što stoji zapisano u – Brojevima 34.6-6, Jošua 1.4... 

To nam govori da je vizija vezana za Mediteran i događaje koji će se desiti na njegovim obalama. I to je bitan podatak za razumevanje ove vizije. 

No u isto vreme more jeste simbol čovečanstva – Otkrivenje 17.15. „Vode  velike koje si video, na kojima sedi bludnica, ono su ljudi, narodi, plemena i jezici“.  govori da su narodi kao velika uzburkana voda.“ Uzburkana voda jer se stalno nešto dešava, stalne promene i uzbune. To more uzburkavaju 4 vetra. Prevodioci kažu da se može prevest i kao četiri duhovna bića. Da li su anđeli ili demoni ne znamo ali posledice te uzburkanosti su sledeće. 

Iz tog mora naroda koji žive oko mediterana, izlaze 4 zveri za koje nam se kaže u 17 stihu da su to 4 kralja ili 4 kraljevstva koja treba da se uzdignu i kako vidimo dalje i da padnu.


I interesantno je da ih prikazuje kao zveri. Ne kao ljude, kao kraljeve nego kao životinje i to grabljivice. I tumači se slažu da je time oslikana priroda tih carstva a to je da su živela samo da sebi ugode baš kao životinje i da su u tome gazili sve druge. 

Prva zver je lav sa orlovim krilima. Leteći Lav jeste bio simbol Vavilona (Jeremija 4.7 i Ez 17.3.), prva kraljevina, silna, moćna koja je stvarno vladala nad Izraelom i zemljom gde su oni živeli. Ali na kraju iščupana krila i dato joj ljudsko srce. I ovde Danilo opisuje jedno od najveličanstvenijih obraćenja SZ  - pročitajte 4 glavu pa ćete videti.  

Drugo kraljevstvo je prikazano kao medved, manje veličanstven od lava ali simbol surove snage. U zubima drži tri kosti. I to je sledeće kraljestvo, Mido Persija, sastavljeno od dva naroda – Midijanaca i Persijanaca. Persijanci su bili mnogo jači zato je višlja sa jedne strane. U zubima drži tri kosti u ime tri carstva koje su porazili – Vavilon, Asiriju i Egipat. 

Treće carstvo je predstavljeno u vidu leopard sa četri krila i četiri glave. I ovo kraljevstvo predstavlja Grčko – Makedonsko carstvo. Krila da pokaže silinu osvajanja – četiri krila, jer je brzo osvajao. Četri glave su bili 4 generala koji su omogućili Aleksandru makedosnskom takav uspeh a posle njegove smrti  carstvo se deli na četiri dela: Kasander Makedoniju, Lisimah Malu Aziju, Seleukije Siriju, Ptolomej Egipat.


O njima smo učili ako se sećate časova istorije iz osnovne škole. To su carstva koje su obeležila davnu istoriju sveta i koja su ostavila zauvek trag za sobom. Svi oni su vladali nad Izraelcima. 

Međutim nas interesuje 4 zver. Ona je toliko čudna da za nju Danilo čak ni ne nalazi reči kako bi je nazvao, sa čime da je uporedi. Tekst nam samo otkriva da je strašna, užasna, da je posebno jaka i da je spremna da uništava. Opisuje je kao posebno surovu 7 stih – gazi ono šta ostaje, to se retko susreće u životinjskom svetu. 

Ovu istu zver vidi i Jovan u  Otkrivenju 13. i opisuje je „Zver koju videh beše kao leopard, noge joj kao u medveda, čeljusti njezine kao čeljusti lavovske.“ opis da sa sastoji od ostale tri zveri, tj ima njihove karakteristike - Svi tumači se slažu da je to opis Rimskog carstva.

U tekstu se spominju deset rogova koje ova zver ima kao deset kraljevstava koji iz njega treba da nastanu. Otkrivenje Jovanovo nam spominje taj detalj u 17.12 i govori da se još nisu pojavili i u Jovanovo vreme. I time Danilova knjiga pravi veliki skok u budućnost, verovatno u današnje dane ako su ovo dani kada će se svršiti ovaj svet.

 Iz tih kraljevstva, država koja možda već postoje nastaće nešto užasno – 24-26. 24 Deset rogova jesu deset kraljeva koji će nastati iz toga kraljevstva, a posle njih nastaće drugi i on će biti drukčiji od pređašnjih i pokoriće tri kralja. 25 On će izgovoriti reči protiv Svevišnjega, on će tlačiti svece Svevišnjega, i pomišljaće da promeni vremena i zakone; i sveci će mu se predati u ruke za jedno vreme, za vremena i za pola vremena. 26 Pa će doći sud, i oduzeće mu se vlast, koja će se zatrti i uništiti zauvek. 

Šta mislite o kome govori ovaj tekst? Ko je Rog koji izlazi? Verovatno antihrist. Ima mnoge njegove karakteristike – huli na Boga 25 stih, napada Božiju decu, želi da promeni samu srž hrišćanstva tj. da ga izopači itd. Interesantan je podatak da najgora situacija za evanđelje baš u krajevima Rimskog carstva. Svugde širom sveta Crkva Hristova se širi. Jedino u Evropi nazaduje. Možda još jedan uticaj antihrista..

Iz svih ovih razloga, želim da vam predložim, iako ne mogu da tvrdim, da je mesto odakle će izaći Antihrist baš naša Evropa, i to zemlje koje predstavljaju nekadašnje Rimsko carstvo, tj Evropska Unija. Pri tome, kao što smo govorili prošli put, mi ne možemo biti dogmati, tvrditi nešto za sigurno. Možda grešimo. Međutim sa naše pozicije vremena, onoga što mi vidimo, logično je to zaključiti. Takođe ne želim ni da kažem da je EU nešto negativno, naprotiv. Kao što Bog sve izvodi na dobro, čak i naše greške, tako i đavo pokušava da okrene sve na zlo, čak i dobre ideje. 

Dolazak Antihrista je neminovnost, nešto protiv čega ne vredi da se borimo. On sigurno dolazi, mi treba da budemo svesni vremena. Ko će biti on, mi ne znamo. Možda je političar koji će naći rešenje za neki konflikt. Ne znam, ali će se pojaviti.  

Sa druge strane možemo i znati da kao što Antihrist dolazi, tako znamo da će na kraju biti uništen, kao što i piše - Pa će doći sud, i oduzeće mu se vlast, koja će se zatrti i uništiti zauvek. Tako, i dok govorimo o biću užasa, budimo ohrabreni. Mi vidimo znake da dolazi biće uništenja, ali to govori i da dolazi i Božija pobeda.

Audio lik propovedihttp://sr.cross.tv/104324

Beređi Dušan Bera
Ako vam je moj današnji tekst bio od koristi, podelite ga na društvenim mrežama. Hvala

Ako vas interesuje ova tema, sledeći tekst se bavi pitanjem Novog Neba i Nove Zemlje... šta dolazi na kraju. Možete ga pročitati OVDE.

1 коментар: