Savršenstvo vs. Zrelost - Šta Bog traži od mene?

 Lekcija ove nedelje: Bog ne očekuje od mene savršenstvo, nego zrelost. 

Interesantno je to da nešto znaš, ali tek kada to neko izgovori kockice se slože. Do tog momenta kao da fale reči, fali kockica u mozaiku. 

U crkvi je gostovao predavač iz Holandije, Bert den Hertog. Našli smo se sa njim radi predavana na temu crkve i finansija. U ćaskanju na ručku, rekao mi je "Bog od mene ne očekuje savršenstvo nego zrelost". I kockica je upala u mozaik. A ja volim mozaike, posebno kada su završeni. 

https://unsplash.com/photos/5B0IXL2wAQ0
Ako ne razumete o čemu pišem, radi se o tome da mi nikada ne postižemo potpuno savršenostvo. Okolnosti, naše emocije, grešna priroda, konflikti, dovode do toga da napravimo dela koja nas bole, koja bole ljude oko nas, koje bole našeg Boga, ono što nazivamo grehom. 

Svaki iskreni hrišćanin mrzi greh. Mrzim ga i ja, iz dna duše. Želeo bi da budem savršen. Da se ne svađam sa Mirjanom. Da budem uvek strpljiv otac. Da moje oči uvek budu u kontroli i da nikada ne pogledam u pogrešno. Da sam uvek vredan. Da uvek ispunim ono što kažem. I mogao bi da nabrajam... Ali mi ne ide. 

Apostol Pavle u Poslanici Rimljanima, u sedmom poglavlju kaže slično - bedan sam ja čovek, ne činim ono što želim da činim, nego ono što mrzim, to činim. Ko će me izbaviti iz ovog grešnog tela... 

Znam ja dobro da osnova mog opravdanja pred Bogom nije u mojoj savršenosti. Hristos je umro jer nismo savršeni, jer ja nisam savršen. To su osnovni postulati Reformacije - Samo Verom, Samo Hristos, Samo Milost. Bez milosti sam izgubljen. Ne mogu biti savršen. Bez Hristovog dela na krstu nemam šanse. Mogu jedino da verujem, a  to je dovoljno. Znam ja to... ali su mi falile reči. A kada nemaš tu reč i dalje patiš jer nisi savršen. 

Ali zrelost, to je već nešto drugo. Zreo hrišćanin je onaj koji razume istinu, koji živi istinu Reči Božije. Nije savršen, ali i to prihvata sa zrelošću. Umesto da se kinji, sudi samom sebi, suočava se sa svojim porazima (i pobedama), i nastavlja dalje. Raste dalje, jer rast je cilj. I naravno, mnogo toga sa zrelošću nestaje, a sa nečim od toga se sočavaš do groba, ili do Carstva Nebeskog, kada ću konačno postiću moju težnju... da budem savršen.

Beređi Dušan Bera  

Нема коментара:

Постави коментар