Autor Bloga


Autor bloga i tekstova na blogu je Beređi Dušan - Bera. 

Volim da se predstavim sledećim rečima - "Muž jedne žene i otac dvoje dece, koje puno, puno volim, što navodim sa radošću, jer kako je počeo moj život, nikada nisam očekivao da će se to desiti." O mojoj prošlosti možete više pročitati u tekstu: "Zašto slavim Božič ili moja životna priča". Zato porodicu stavljam na prvo mesto u mom predstavljanju.

Pastor sam (sveštenik) Protestantske Hrišćanske zajednice. PHZ (Protestant Christian Fellowship) je crkva protestantsko-evanđeoskog nasleđa, iz Novog Sad. 

Protestantska Hrišćanska zajednica u Srbiji, je zvanično registrovana verska zajednica i upisana je u Registar Crkava i verskih zajednica koje vodi Ministarstvo vera – knjiga 1, registarski broj 10 sa danom 28.05.2008. godine (na osnovu novog Zakona o Crkvama i verskima zajednicama). 


Protestanti predstavljaju treće krilo hrišćanstva, pored Rimo-Katoličke i Pravoslavne crkve. Pojam protestantizma obuhvata širok raspon teoloških i socijalnih perspektiva i vidova organizacije, ali je osnovno da protestantske crkve imaju korene u protestanskoj reformaciji crkve u Evropi u 16. veku. Trenutno, protestanske crkve broje oko jednu milijardu vernika u svetu. Pastor je termin sličan svešteniku, dolazi od nemačke reči za pastira. U našoj crkvi, pošto verujemo u sveštenstvo svih vernika, to znači da sam prvi među jednakim.
Evanđeoske crkve predstavljaju podgrupu u okvirima protestantizma koje ispovedaju sledeće istine Svetog pisma - Verujemo da je Sveto pismo Božija reč, nepogrešiva i jedini autoritet vere; u spasonosnu žrtvu Gospoda Isusa Hrista kao jedini put spasenja; da se osoba spasava verom kroz prihvatanje Hristove otkupljujuće žrtve; verujemo u Svetu Trojicu - Oca, Sina i Duha Svetog, našeg Boga; u krštenje vodom odraslih verika i krštenje Duhom Svetim, kao i posvećenje koje je posladica tog iskustva. Međutim, ono što nas posebno karakteriše jeste naglašavanja iskustava sa Bogom što jeste i tema ovog bloga. Ako vas interesuje više o našem verovanju o tome možete saznati u tekstu: Načela verovanja Protestantske Hrišćanske zajednice
Bitan deo mog života je pomaganje heroinskim zavisnicima u "Centru Duga" u Novom Sadu. Pošto sam i sam pre vere bio zavisnik od alkohola, smatram da dobro razumem zavisnike, i koristim svoje iskustvo da im pomognem. Centar "Duga" je projekat koji je osnovalo nekoliko nas, i gde je do sada desetine i stotine narkomana pronašlo pomoć. 

Ono što volim da radim je da sam Royal Rendžer - Kraljevski izviđač, što je služba rada sa tinejdžerima i decom. Dok sam bio dete, voleo sam prirodu, kampovanje, ali nije bilo nikog da me pouči. Zato ja koristim znanje koje ima da ga prenesem na decu koja su za to zainteresovana.


Što se tiče obrazovanja, Diplomirani sam Inžinjer Uređenja voda, diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu 2005-te. Posle toga sam studirao teologiju na Protestantskom Teološkom fakultetu Novi Sad, osnovne i master studije. 


Takođe, volim i:
1. Moju porodicu i crkvu iznad svega. 

2. Avanturista sam, volim prirodu, aktivnosti u prirodi. Veliki sam zaljubljenih u Frušku goru koju prilično dobro poznajem.
3. Putovanja. Volim da vidim nova mesta, upoznam nove ljude. Na putovanjima se upoznajem sa kulturom, istorijom, umetnošću tog mesta...
4. Istorija. Moja velika neprežaljena strast... Želeo sam da budem istoričar ali... 
5. Umetnost. Posebno moderna. Vizuelna, pisana... 
6. Ptice. Volim da posmatram ptice. U načelu da poznajem svet oko sebe. 
7. Da učim... Bilo šta... pravim nameštaj, baštovanstvo organsko, mesar i kobasičar... 
... a najviše volim ljude i da vidim promenu u meni ali i u njima. Najveća radost mi je videti kada se smer nečijeg života promeni iz besmisla u život pun smisla. 


Нема коментара:

Постави коментар