O blogu Ka Hristu


Cilj hrišćanske vere je Isus Hristos. Bez Njega hrišćanstvo je besmisleno. Šta pod time mislim?


Prvo i najbitije - hrišćanstvo nije samo tradicija i običaji. Hrišćanstvo se zasniva na Hristovoj spasonosnoj žrtvi, delu Spasenja. Vera u Boga nije dovoljna, jer Apostol Jakov u njegovoj poslanici kaže "Kažeš da veruješ u Boga? Dobro činiš. I đavo veruje u Boga i drhti pred njime (Poslanica Jakovljeva, 2:19)". Verovanje koje se ne oslanja na Hristovo krsno delo je nedovoljna prema Svetom pismu, mi našu veru gradimo na delu Isusa Hrista. Takva vera vodi do promenjenog načina života, do želje da se živi po standardima koje je naučavao Isus Hristos, apostoli i proroci, a kako je zapisano u Svetom pismu.

Blog se zove Ka Hristu jer ima za cilj da pojasni principe vere u Hrista, života po Hristovim odredbama, da prikaže savremenu formu hrišćanstva, izgrađenu na drevnim osnovama. Hrišćanska vera u temeljima ostaje ista, ali se u svojoj praksi, doživljaju prilagođava vremenu u kome živi.

Drugo, hrišćanstvo nije samo verovanje i način života, hrišćanstvo je iznad svega odnos. Odnos sa drugim ljudima ali i odnos sa Hristom. Hrišćanstvo je iskustvena vera, u kojoj doživljavaš Božiji uticaj na svoj život, doživljavaš promenu, rast, produbljivanje iskustva, emocija...

Baš kao i u svakom drugom odnosu, i odnos sa Bogom se razvija i produbljava. Teško je govoriti o iskustvu nekome ko nema to iskustvo, ali želja ovog bloga jeste da ukaže na taj aspekt vere, o odnosu. Zato se zove Ka Hristu, jer ima za cilj da prenese moja iskustva sa Bogom, istraživanja odnosa sa Bogom i da motiviše i druge da grade njihov odnos sa tim istim Bogom. Rekao bih - blog KaHristu je blog empirijskog istraživanja odnosa sa Bogom.


Нема коментара:

Постави коментар