Šta su to gradovi za ubice (gradovi utočišta) u Starom zavetu? Knjiga Jošue (Isusa) sina Navinovog, 20 poglavlje

Šta su to gradovi za ubice (gradovi utočišta) u Starom zavetu? - Knjiga Jošue (Isusa) sina Navinovog, 20 poglavlje. Krajnje čudan zakon, ali u njemu se nalaze dragocene lekcije za nas danas. 


Tekst koji obrađujem u današnjem tekstu je nastavak prethodnog bloga. 

U blogu koji možete pročitati OVDE, obradio sam tekst od 9 do 19 glave. Opisano je kako je tekla podela obećane zemlje Palestine po vođstvom Jošue sina Navinovog i kako je jedanaest plemena dobilo zemlju da se na njoj naseli. 

Danas nastavak priče -  piše kako je tekla podela gradova koji su imali posebnu namenu – gradovi utočišta i gradovi namenjeni Levijevom plemenu (21 poglavlje). 

GRADOVI ZA UBICE – NAŠE UTOČIŠTE

Jošua 20.1-9. 

"1 Gospod govori Jošui i reče: 2 Govori sinovima Izrailjevim i reci: Odredite gradove utočište, kao što sam vam to po Mojsiju zapovedio, 3 da u njih uteče ubica koji ubije nekoga nehotice, bez namere, da vam budu utočišta  od krvnog osvetnika. 
4 Ubica koji utiče u koji od tih gradova staće pred gradska vrata i kazaće starešinama toga grada stvar svoju. Oni će ga primiti k sebi i daće mu mesto da sedi kod njih. 5 Ako ga krvni osvetnik goni, oni mu neće predati ubicu u ruke, jer je on nehotice ubio bližnjega svoga, a da mu pre nije bio neprijatelj. 6 On će ostati u tom gradu dokle ne stane pred zbor na sud, do smrti prvosveštenika koji onda bude. Tada će s e ubica vratiti i ići će u svoj grad i svojoj kući u grad iz koga je utekao.
7 Oni osveštaše Kedes u Galileji, u gori Neftalimovoj, Sihem, u gori Jefremovoj i Kirijat-Arvu, a to je Hevron, u gori Judinoj. 8 A preko Jordana, istočno od Jerihona, odrediše Vosor, u pustinji, u ravnici, u plemenu Ruvimovom, Ramot, u Galadu, u plemenu Gadovom, i Golan, u Vasanu, u plemenu Manasijinu. 
9 To su gradovi određeni svim sinovima Izrailjevim, i strancu koji se bavi među njima, da uteče u njih onak koji ubije nekoga nehotice, da ne pogine od ruke krvnog osvetnika dokle ne stane pred zbor."


Gradovi utočišta - način da se zaustavi krvna osveta


Stihovi od 1 do 3 nam pokazuju jedan od velikih problema onog doba – a to je krvna osveta. Krvna osveta je u mnogim kulturama sveta bila česta praksa. Ako neko ubije člana moje porodice, moja obaveza je bila da se osvetim i da ubijem njega ili člana njegove porodice. U opšte nije bilo bitno da li se to desilo slučajno ili ne, čast je tražila krv za krv, život za život.  

Nešto slično je postojalo i u ovim krajevima - na primer u Crnoj Gori, Albaniji, gde su čitave porodice bile uništene – krv na krv, krv na krv. Ja tebi, pa ti meni, pa ja tebi. 

Imamo mi čak i narodnu poslovicu- Ko se ne osveti taj se ne posvetiZnači dok se ne osvetiš ništa ni ne vrediš, bezvredan si, čak i pred Bogom. Strašan ciklus koji je dovodio do propadanja naroda, a na istoku je, pa tako i među Jevrejima, bio strahovito raširen.

Da bi sprečio širenje krvne osvete Bog u svojoj reči određuje pravila, unosi red u haos i tako zaustavlja krvnu osvetu. Način je bio sledeći... 

Određeno je 6 gradovi utočišta za one koji su slučajno počinili ubistvo – naprimer nesreća na radu. Po običajima krvne osvete takav bi trebao biti ubijen, ali ako bi stigao u grad utočište, bio je siguran. 


Kako su bili organizovani gradovi za ubice?


- Gradovi za ubice su bili pravilno raspoređeni širom zemlje. Određena su po tri grada sa svake strane Jordana, raspoređeni strateški jedan u gornjem delu zemlje, jedan u sredini, jedan dole. To je omogućavalo da Judeji iz svih krajeva zemlje brzo stignu do utočišta. 

- Prema tradiciji putevi do tih gradova su bili dobro održavani a na raskrsnicama su postojali i putokazi, koji su upućivali gde je taj grad. Osim toga svi gradovi utočišta su bili na brdu i mogli su se videti iz daljine i tako dati nadu beguncu. Sve to u cilju da se pomogne beguncima.

- Po zakonu, svako ko bi došao na vrata grada je imao fer suđenje. Starešine grada bi se sastale i čuli kako se desilo ubistvo i ako bi se dokazalo da je u pitanju slučajnost, osoba bi bila sigurna i zaštićena. Ako bi se dokazalo da je osoba namerno izvršila ubistvo ne bi bila zaštićena. 

Detalji suđenja su opisani u Knjizi Brojevi 35.9-34. ali neću analizirati proces. Ako bi osoba bila kriva, verovatno je bila predana u ruke osvetnika, jer je u Judeji važio zakon oko za oko. No ako je bila nevina, tj. ubistvo se  slučajno dogodilo, bila bi zaštićena. 

- Zaštita je trajala do smrti prvosveštenika, posle toga bi osoba mogla da ide kući. Zašto ova odredba, ne znam niti sam našao neko objašnjenje (Vidim u tome proročku sliku o Hristu - sa Hristovom smrću nama je oprošteno). No logična misao, jeste da su do smrti prvosveštenika prolazile godine. I vreme je lečilo rane porodice ubijenog, nestajala je želja za osvetom i posle puno godina povratak je bio mnogo sigurniji.


  • Pre nego nastavite čitanje, imam molbu za vas. Podelite tekstove sa KaHristu na društvenim mrežama. Sa novim algoritmima, vaša pomoć je jedini način da tekstovi dospu do čitalaca.GRADOVI ZA UBICE – PRIMER BOŽIJE BRIGE - ZAKONI KOJI PREVAZILAZE VREME KADA SU NASTALI

Gradovi za ubice - pravo na fer suđenje

Primetimo genijalnost Božijeg delovanja. Mi, iako kukamo na pravnu državu, živimo u veku u kome su prava čoveka neprikosnovena. U principu, ma koliko bio težak nečiji zločin, svako ima pravo na fer suđenje. Izuzetaka naravno ima zbog korupcije, ali danas živimo u priličnoj sigurnosti. 

U vreme Jošue, pojam fer suđenja nije bio poznat. U potpunosti je vladala sila jačeg, sila oružja. Sveto pismo unosi neverovatnu promenu u tu oblast i propisuje za ono vreme revolucionarne zakone. 

Revolucionarne, jer se u potpunosti razlikuju od svih ondašnjih zakona. Drugi zakoni kao Hamurabijev, Vavilonski koji je napisan negde u to doba, brinuli su se samo za one koji su imali vlast i moć, kako ih učiniti još moćnije i bogatije, a ne za pravo obespravljenih.

Bog se brine za pojedinca i njegova prava, čak i za najsiromašnije, i to je revolucionarno. Kroz to vidimo Božanski aspekt Svetog pisma. Bog je pokrenuo nešto nezaustavljivo...

Taj Božanski aspekt svetog pisma je  bio inspiracija hrišćanima kroz vekove na brigu o pravima pojedinaca ili grupa ljudi. Iako hrišćanstvo optužuju da je religija koja je ukidala prava ljudi, to jednostavno nije tačno. 

Pisao sam na ovom blogu o oslobođenje žena u Novom zavetu (vidi link) – toliko revolucionaran postupak, da Pavle mora da reaguje zbog sablazni ondašnjeg društva. Takođe pisao sam o oslobođanju robova (vidi link), ili o tome da je demokratija razvijena u državama koje su imale hrišćansku tradiciju.... 

Mene oduševljava što se jedan ovakav tekst nalazi u Svetom pismu. Pokazuje Božiju brigu za pojedinca i uči nas da su prava pojedinaca bitna, i da se treba boriti za njih.


  • Podržite blog KaHristu tako što će te se prijaviti u listu čitalaca. Na taj način primaćete obaveštenja o novim tekstovima, ali i omogućiti veću viđenost bloga. Hvala. Opcija se nalazi pored slikica čitalaca (sa strane na PC, ili ispod teksta na mobilnom)

Gradovi za ubice - slika spasenja u Isusu Hristu

Proročki aspekt slike gradova utočišta

Međutim, osim socijalnog aspekta, u slici gradova utočišta, mi vidimo i proročki aspekt, jednu predivnu analogiju, sličnost sa našim Gospodom Isusom Hristom. Jer dok smo u Hristu, mi smo sigurni. U Hristu mi nećemo biti osuđeni za naše grehe, piše nam u Poslanici Rimljanima 8:1. Samo u Hristu naši gresi su oprošteni, samo u Hristu mi možemo očekivati da ćemo ići u nebo. 

Spasenje se na više mesta u Svetom pismu opisuje rečima „u Hristu“, kao o mestu, odredištu, utočištu. A šta znači biti u Hristu? 


Termin "U Hristu" - paralela sa gradom utočištem

Da bi smo razumeli ovu analogiju moramo znati sledeće istine o delu Isusa Hrista. 

1. Hristos je rođen ovde na zemlji kako bi umro i time postao utočište za naš grešnike. 

2. Svako ko se pokaje za svoje grehe i prizove ime Gospodnje ulazi u Hristovo utočište. 

3. Biti u Hristu znači da su tvoji gresi jednostavno prebačeni na Hrista i da si ti kroz to prihvaćen od Boga.

4. Ne pogađa te posledica tvog greha, nego nećeš biti osuđen...


Proročka slika u izboru gradova - značenje imena gradova utočišta

Proročku sliku možemo videti i u izboru gradova utočišta, u 7 i 8 stihu. Imena su redom Kadeš, Sihem, Hevron, Vasor, Ramot, Golan. Svaki od ovih gradova ima ime koje se može prevesti na srpski i koje ima poruku za nas danas. 


- Kadeš je značilo Svet. Naš Bog jeste Sveti Bog, što znači da je savršen, da u njemu nema greha i da greh pored njega ne može postojati. 

Od Božije svetosti naša zaštita jeste samo Hristos. Ako smo u njemu pošteđeni smo kazne. No sa Bogom nema kompromisa. Tekst o gradovima za ubice, u Knjizi Brojevi 35.26-28. navodi da je osoba bila sigurna samo dok je bila u tom gradu. Ako bi izašao iz njega zaštita više nije vredela.

- Sihem znači Rame. O Isusu piše – „vlast će biti na njegovom ramenu“ (Isaija 9:6). Na njemu je vlast tj. On ima vlast nad svime. 

Naš Hristos jeste gospodar Svemira a opet je zainteresovan da nas odbrani i zaštiti. A on ima način da nas zaštiti jer je vlast na njegovom ramenu. A ujedno vidimo da je i prepun razumevanja prema nama – On je naše rame za plakanja. Postao je čovek da bi nas razumeo.

- Vasor znači Tvrđava – Hrist je naša tvrđava. Naša odbrana – Psalam 46.1. I Petrova 5.8.

- Hevron znači zajedništvo. U Hristu možemo imati zajedništvo sa Bogom, a i jedni sa drugima. On nas je povezao u porodicu. Dok smo u njemu to funkcioniše. Van Hrista zajedništvo pada, vidimo mane jedni drugih, opterećuju nas i zajedništvo se raspada

- Ramot znači klicanje a Golan znači radost. Poruka je da u Hristu možemo uživati. Isaija 9.1, 2.6.


U Hristu mi možemo videti ispunjenje ovih reči, naziva gradova utočišta. Pozivaju nas da budemo sveti, da imamo njegovo rame da se na njega naslonima, da on bude naša tvrđava. U njemu možemo imati zajedništvo. I u njemu možemo iskusiti pravu radost i klicanje. 

Ako vas interesuje više o slavljenju Boga, preporučujem vam moj tekst: 6 načina kako se osloboditi u slavljenju i doživeti silu slavljenja (vidi link)
Beređi Dušan Bera 


  • Da li pratite naš Youtube kanal? Na njemu možete pronaći propovedi, zanimljive emisije... na ovom videu je moja jučerašnja propoved. Prijavite se na naš kanal...Нема коментара:

Постави коментар