Knjiga Jošue (Isusa) sina Navinovog, 9-19 poglavlje - Kakav je tvoj Bog ili s kim ideš kroz život?

Jošua 10-19. poglavlje - propoved "Kakav je tvoj Bog ili s kim ideš kroz život?"

Tekst pokriva veliki deo teksta od 9 poglavlja iz razloga da je tu uglavnom opisana podela zemlje među plemenima Izraela. Današnji tekst velikim delom se bavi 10-tim poglavljem, tj bitkom između Judeja i Hananejaca... a nama postavlja pitanje - Kakav je naš Bog?Tekst o kome ću danas pisati opisuje proces osvajanja obećane zamlje Palestine. Bog je obećao Izraelcima da će im dati zemlju u kojoj će se nastaniti. Napisao sam 61 tekst na prvih 9 poglavlja ove knjige, i poslednji tekst pod naslovom "Kako obeležavaš svoje pobede, možete pronaći OVDE.

Knjiga je prepuna opisa bitaka a posebno današnji tekst - u njemu se govori o trinaest bitaka, i osvajanja gradova; mnogo borbe i krvoprolića. 


Šta se dešava u knjizi Jošue 10-19 poglavlja?


Knjiga Jošue sina Navinovo 10 poglavlje


1 Adonisedek, kralj Jerusalimski, sazna da je Isus zauzeo Gaj i raskopao ga, i da je učinio s Gajem i s njegovim kraljem kao što beše učinio s Jerihonom i s njegovim kraljem, i da su Gavaonjani učinili mir s Izrailjem, i da behu usred njih. 
2 On se tada mnogo uplaši; jer Gavaon beše veliki grad kao kakav kraljevski grad, veći od Gaja i svi ljudi njegovi bejahu hrabri. 3 Adonisek, kralj Jerusalimski, poruči Oamu, kralju Hevronskom, Piramu kralju Jarmutskom, Jafiji, kralju Lahiskom i Daviru, kralju Jegnoskom: 4 Hodite k meni i pomozite mi da udarimo na Gavaon, jer je taj grad učinio mir s Isusom i sa sinovima Izrailjevim. 5 …. 
6 Gavaonjani poručiše Jošui u logor u  Galgalu: Ne napuštaj sluge svoje; požuri k nama,  izbavi nas i pomozi nam; jer se svi kraljevi Amorejski koji žive u gorama udružiše protiv nas. 7 Jošua krenu iz Galgala, on i svi ratnici s njim, i svi hrabri ljudi. 8 Gospod reče Jošui: Ne boj ih se, jer ti ih u ruke predajem; ni jedan se neće pred tobom održati. 
9 Jošua brzo stiže do njih, pošto je celu noć išao iz Galgala. 10 Gospod ih razbi pred Izrailjem; i Izrailj im zadade veliki poraz kod Gavaona, potera ih putem koji se penje prema Vetoronu, i tera ih do Azike i do Makide. 11 Kako oni bežahu  ispred Izrailja i bejahu na nizbrdici od Vetorona, baci Gospod na njih veliko kamenje s neba sve do Azike, i oni izgiboše; više ih izgibe od kamenja gradnoga, nego što ih pobiše sinovi Izrailjevi mačem.
12 Tada Jošua govori Gospodu,  u onaj dan kad Gospod predade Amorejce sinovima Izrailjevim, i reče pred sinovima Izrailjevim:
Stani, sunce, pred Gavaonom,
I ti, meseče, nad Elonskom dolinom!
13 I stade sunce, i ustavi mesec trku svoju,
Dokle se ne osveti narod
Neprijateljima svojim
Ne piše li to u knjizi Istinitoga?
I gle stade sunce usred neba,
i ne naže se ka zapadu
skoro ceo dan.
14 Takvoga dana ne bi ni pre ni posle, da Gospod posluša glas čovečiji; jer Gospod vojeva za Izrailja. 15 I Isus i sav Izrailj s njim vrati se u logor u Galgal.


Ko su bili naprijatelji Jošue?

Božija dela su odjeknula širom zemlje. Božije delo je bilo neobično i skretalo je pažnju na sebe. To je dovelo do toga da su se neprijatelji udružili protiv Izraela sa ciljem da ga zaustave. Kralj Jerusalimski - da bude jasno, ovo je pre zauzimanja Jerusalima - koji je uplašen zbog osvajanja koje vrše Izraelci. 

mapa Judejskih osvajanja
No to nije jedini problem ovog kralja. On je ogorčen i na Gavaonce. Oni su bili izdajice -  priklonili su se neprijatelju i tako mu olakšali osvajanje. Gavaon je bio velik grad, kako čitamo prepun hrabrih vojnika. To je znatno oslabilo Hananeje. 

On skuplja oko sebe još 4 kralja. U ono doba svaki veći grad u Palestini je imao svog kralja. Nisu bili veliki kao danas, vladali su na nekoliko desetina hiljada ljudi koliko bi živelo u tom i u okolnim gradovima. Sam savez je bio prilično moćan jer se radilo o velikim gradovima. 

Zapravo istorijski podatci nam govore da su ovi gradovi bili najveći gradovi onog doba u Palestini a to znači da je i vojska velika. Gavaonci su ugorženi i zovu Izraelce da im pomognu. I to je interesantno. 


Ko su Gavaonci? 

Jer ako se sećate Gavaonci su na prevaru izvukli savez sa Izraelom (pročitajte 9 poglavlje knjige Jošue). Savez je glasio prema 9:15 – samo da će ih ostaviti u životu. Ne spominje se vojna pomoć. Pojedini biblijski komentatori se slažu da Izrael nije bio dužan da pomogne. 

Judeji su mogli samo da sede i da gledaju kako se Hananeji uništavaju između sebe. Gavaonce je pogodila pravedna kazna jer su nas prevarili, naše ruke su čiste, mi ih nismo kaznili, nego su oni između sebe ratovali. No oni to ne čine, veoma ozbiljno shvataju svoju reč, tako da su spremni da se žrtvuju za njih, a uz to vidimo da sve to i Bog blagosilja.


Kada sa Bogom ideš kroz život, to ti daje krila - akcija spasavanja Gavaona

Vidimo da Jošua kreće noću i u toku noći prolazi razdaljinu od 50 km. To je prilična razdaljina za pešake i to pokazuje žurbu a i želju da se pomogne. No verujem da im krila daje i Božije obećanje da će on biti sa njima. 

Jer Jošua i narod Božiji su iskusili šta znači da je Bog sa njima. Videli su to u Jerihonu, u Aju. Videli su kako se Jordan razdvaja pred njima. Čuli su od roditelja o događajima u Egiptu. 

Znali su kakav je Bog i zato jure verujući da je pobeda pred njima. Takođe žele da iznenade neprijatelja - još za noći počinje bitka kada neprijatelj ne očekuje.


padanje kamena kod Gavaona
Osim toga prednost mraka je u tome što ne znaju koliko ih ljudi napada. Mala vojska može u takvim situacijama naterati veliku u bekstvo. Panika postaje oružje. 

Međutim u mi čitamo da nije samo napad izazivao paniku nego se desilo i nešto natprirodno. Bog se pridružuje i baca ogromno kamenje na neprijatelja (11 stih). 

I na samom početku da razjasnimo ovo nije u pitanju prirodna pojava nego natprirodno Božije čudo. Mnogi su pokušali na razne načine da to objasne – te lavina, i razni primeri ali objašnjenja nema. Jedino objašnjenje je da je Bog  delovao na način na koji nikada pre ni posle nije delovao.

Kakav je tvoj Bog - da li očekuješ čuda od njega?

Kada ideš kroz život sa Bogom doživiš unikatan dan


Nastavak teksta nastavlja da prikazuje čuda. Jošua kaže u 14 stihu – ovakvog dana ne beše ni pre ni posle. Komentari nazivaju ovaj događaj "Unikatan dan". Jedan od razloga jeste Božija sila očitovana kroz kamenje a drugi se nalazi zapisan u 12-13. stihu  - kaže da je sunce stalo na mestu. I ovo je samo par rečenica tako da možemo da preletimo preko njih. Međutim reči zapisane u tekstu su neverovatne. 


Kakav je tvoj Bog? - da li može zaustaviti sunce?

Piše da je sunce stalo, tj. za nas ljude 21 veka to znači da se zemlja prestala okretati. Neverovatno. Ovo nije čas fizike pa neću da analiziram kakve su se sve posledice po zemlju, ljude mogle dogoditi. Zemlja je stala. To je toliko neobično da vekovima izaziva raspravljanja o čemu se tu radi.
Jošua zapoveda suncu da stane nad Gavaonom

Ima više mišljenja o tome šta se dogodilo. Navodim tri mogućnosti koje objašnjavaju ovaj događaj.

1. Prvo je da se radi o lošem prevodu i da se zapravo radi o pomračenju sunca. Ovakvo tumačenje ima nekog smisla jer na osnovu Jevrejskog, originalnog jezika može se protumačiti u tom smislu. 

Mnogi koji veruju da je Biblija reč Božija i da je nadahnuta i koji veruju da Bog svemoguć Bog koji čini čuda zauzumaju tak stav. Viklifov komentar, iznosi stav da se radi o pomračenju koje je unelo paniku među neprijatelje i pomoglo Izraelcima da poraze neprijatelja.

2. Uticaj Venere. Čak Smit navodi dve knjige od Emanuela Volkovskog kao argument. On govori o tome da je planeta Venera u nekliko puta u istoriji čovečanstva približilavala zemlji, i da je njeno približavanje izazvalo zastoj zemlje. Navodi legende Indijanaca, Kineza, ljudi sa Pacifičkih ostrva...

3. Bukvalno tumačenje. Treća grupa ne ulazi u detalje. Smatra da se bukvalno tako desilo, da je zemlja stala i da je Bog sprečio da se bilo šta negativno desi kao posledica toga. 

Meni lično nije problem da prihvatim da je Bog jednostavno zaustavio zemlju. On je stvorio zemlju, stvorio zakone fizike i hemije i on može da ih i promeni. Nije fizika moćnija on svoga Stvoritelja.  


  • Podržite blog KaHristu, na dva načina:
    1. Prijavite se u listu čitalaca ovog bloga. Opcija je sa strane na PC-ju, ili ispod teksta na mobilnom pretraživaču - kod ikonica pratilaca.
    2. Podelite tekstove na društvenim mrežama. Hvala. 

Bog Svetog pisma je Bog čuda - to je naš Bog


Samo ako malo razmislimo vidimo da je naš Bog - Bog čuda: Vaskrsenje, hranjenje 5000 ljudi, i proroštva, i obraćenja narkomana i alkoholičara... Čak šta više možemo doći do zaključka da kada iz hrišćanstva isključite čuda ne ostaje vam puno.  Naša vera se zasniva na čudnovatom Božijem delu i na Božijoj sili. 

Dopada mi se razmišljanje Čak Smita u vezi ovog događaja:Bog je intervenisao i pomogao Jošui u bitci, učinio je da zemlja stane: nije rotirala i zato su se i sunce i mesec zaustavili u istoj poziciji. Ja sam oduševljen sa ovim. Ja volim silu Gospodnju. 
Pavle je moli Efesce „ kada bi ste samo znali veličinu Božije sile...“ Kada bi ste samo znali za silu koja nam je na raspolaganju, koja je na raspolaganju za vaše zdravlja, sigurno dovoljna za sve naše potrebe. Znate ja netrebam da se zemlja zaustavi u svojoj rotaciji, moje potrebe su mnogo manje kada se uporede sa tim. 
Ali ja poznajem Boga koji je dovoljno velik da zaustavi rotaciju zemlje, i njemu zato nije problem da reši moje minorne probleme. Ja se nebrinem da li je Bog dovoljno velik, da li je dovoljno jak, dovoljno moćan za moje potrebe – on je sigurno takav.

Jedinstveni dan


Kakav je tvoj Bog - Bog čuda ili...

Drugim rečima ako verujemo u čuda, mi ćemo ih i očekivati, baš kao Jošua. U suštini vraćam se na naslov teksta – koliko je velik naš Bog. Jer ako verujemo u velikog Boga očekivaćemo i posebna njegova dela. Ako verujemo u neku našu sliku, nećemo ništa ni očekivati.

Jošua je očekivao čuda. Sve se ovo desilo na ljudsku molitvu. Oni su očekivali neko čudesno Božije delo a Bog je učinio preko svakog njihovog očekivanja. Interesantno je da je veća pobeda došla kroz Božije čudo nego kroz mačeve. Neprijatelji su potpuno poraženi, kraljevi su pod nogama Izraela. I ovo je još jedan izazov za nas da shvatimo ozbiljno molitvu ali i veru.

Završen posao


Knjiga Jošue sina Navinovog - 11-19 poglavlja - šta se dešava?


Kako postupaju Izrailjci posle ove pobede. U nastavku teksta mi vidimo da nastavljaju sa pobedom za pobedom. 

11 glava navodi spisak pobeda, kao spisak za kupovinu: jedan kralj eglonski, jedan kralj lahiški... Na kraju je spisak pobeda upotpunjen pobedom nad strašnim Enakima (11.21-22). Enakimi su bili ljudi ogromnog rasta, pravi divovi i Jevreji su ih se strašno plašili. Ranije, 40-tak godina pred ovaj tekst toliko su se uplašili i nisu ni osvojili zemlju zbog njih. Ali kada je Bog bio sa njima, kada su sa njim išli kroz život, i Enakimi su pobeđeni. 
podela teoritorije među Judejima - stari zavet
I posle toga od 13-19 poglavlja Jošua deli zemlju Jevrejima. Pogledajte mapu da ne ulazim u objašnjavanje...


Da li je zemlja bila zauzeta?

Ono što želim da vam skrenem pažnju jeste pitanje – da li je sva ta zemlja bila i osvojena bukvalno? Nije. Pa zašto ju je onda Jošua podelio?


Kada hodaš sa Bogom, hodaš verom!

Suština je da Jošua postupa po veri. Opet se vraćamo na definiciju vere iz Jevrejima 11:1. Vera je tvrdo uverenje o stvarima koje ne vidimo. Koračati na osnovu onoga šta Bog kaže a ne na osnovu onoga šta vidiš. Onda se čuda dešavaju. 

Edvard Gibon, engleski racionalista, istoričar i naučnik, najpoznatiji kao pisac knjiga Istorija propadanja i Pad Rimskog carstva (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire – 1776-1788), nabraja najmanje pet uzroka za zapaženi i brzi rast hrišćanstva. Jedan od tih znakova je “čudesne sile prve crkve”. 

On kaže: “Hrišćanska crkva se od vremena apostola i njihovih prvih učenika držala neprekidnog negovanja čudesnih sila, dara jezika, vizija i proroštva, sile isterivanje demona, isceljivanja bolesnih i podizanja mrtvih.” (Životna pitanja – Nik Gembel)

Šta ja od Boga očekujem? Šta vi očekujete? S kim idete kroz život? I koliko je velik naš Bog? Sva ta pitanja postavlja knjiga Jošue pred nas...
Beređi Dušan Bera


  •   Da li pratite Youtube kanal Protestantske Hrišćanske zajednice? Ako ne, podržite nas tako što će te posetiti našu stranicu i prijaviti se u listu pratilaca (subscribe). Deo toga je i moja emisija Teologija uz jutarnju kafu

Нема коментара:

Постави коментар