Verom padoše Jerihoniski zidine - lekcija o veri koja ruši zidine - knjiga Jošue sina Navinovog 6 - Vera na delu 44 dan

Verom padoše Jerihonske zidine je lekcija o veri koja ruši zidine. Serija tekstova "Vera na delu", zasnovana na knjizi Jošue sina Navinova, knjige iz Starog zaveta. U toku juna i jula meseca, sam sam sebi nametnuo izazov da pišem svaki dan jedan tekst iz ove knjige. Izdržao sam 43 dana, i prošao kroz prvih pet poglavlja. Prethodni tekst (Šta mi zaklanja sunce) možete pronaći OVDE.

Od danas nastavljam sa izazovom. Svaki dan ću pisati jedan tekst i objavljivati ga ujutru u osam sati, sve dok ne završim ovu knjigu. Cilj mi je da ja, a i vi čitaoci, budemo ohrabreni i narastemo u našem odnosu sa Hristom. Pratite tekstove (biće kraći), delite ih na socijalnim mrežama i rastite.

Jošua 6. poglavlje 

1 Jerihon beše zatvoren i utvrđen pred sinovima Izrailjevim. Niko ne izlažaše, niti ko ulažaše. 2 Gospod reče Jošui: Eto predajem ti u ruke Jerihon i kralja njegovoga i hrabre ratnike njegove. 3 Obiđite oko grada, svi vi ratnici idite jedan put okolo grada. Tako ćeš učiniti šest dana. 
4 Sedam sveštenika nosiće sedam truba glasnih pred kovčegom; sedmoga dana obići ćete okolo grada sedam puta i sveštenici će trubiti u trube. 5 Čim zatrube trube glasne, čim čujete glas od truba, povikaće ceo narod iz glasa. Tad će zidovi gradski popadati i narod će ulaziti, svaki preda se. 6 Jošua, sin Navinov, pozva sveštenike i reče im: Uzmite kovčeg saveza, a sedam sveštenika neka nose sedam glasnih truba pred kovčegom Gospodnjim. 7 A narodu reče: Idite i obiđite okolo grada, a ratnici neka idu pred kovčegom Gospodnjim.
8 Pošto Jošua govori narodu, krenuše se sedam sveštenika koji nošahu sedam glasnih truba pred Gospodom i zatrubiše u trube. Kovčeg saveza Gospodnjega pođe za njima. 9 Ratnici iđahu pred sveštenicima koji trubljahu u trube, a ostali iđahu za kovčegom. Idući trubljahu u trube. 10 Jošua dade narodu ovu zapovest: Ne vičite, da vam se ne čuje glas; ni jedna reč da ne izađe iz usta vaših do dana kad vam ja kažem: Vičite! Tada ćete vikati. 11 Tako obiđe kovčeg Gospodnji jedan put okolo grada; pa se vratiše u logor, i noćiše u logoru. 
12 Sutradan Jošua usta rano, i sveštenici uzeše kovčeg Gospodnji. 13 Sedam sveštenika koji nošahu sedam truba glasnih iđahu pred kovčegom Gospodnjim. Idući trubljahu u trube. Ratnici iđahu pred njima, a ostali iđahu za kovčegom Gospodnjim. Idući trubljahu u trube. 14 Prođoše okolo grda jedanput drugoga dana.; pa se vratiše u logor. Tako činiše šest dana. 

Govorimo danas o jednom od najpoznatijih događaja u Starom zavetu, rušenju Jerihonskih zidina. 


Bog kaže – Jošua ja ti predajem ovaj grad u ruke i daje Jošui sledeći plan: Izraelaci treba da obilaze oko zidova šest dana i to po jedan put dnevno. Sedmog dana treba da viču iz sveg glasa i Bog će im predati Jerihon u ruke. 

I odmah se postavlja pitanje zašto Bog to čini? Bog bi mogao i bez svega toga da uništi Jerihon. Zidine bi mogle odmah da padnu i bez šetnje. On ima način za to. Zašto onda ovako čudan događaj? Šta mislite? Napišite vaše mišljenje u komentaru. Rado bi ga video.OBILAZAK ZIDINA - TEST VERE

Tekst je, kažem, jako čudan. Pratite moje razmišljanje. 

Prvo primetimo u analizi teksta: Bog kaže - Jošua ja ti dajem Jerihon. Originalna reč u jevrejskom jeziku kaže zapravo - Jošua predao sam ti Jerihon. 

Drugim rečima - Jošua ti si već pobednik samo trebaš da prihvatiš ovaj poklon. Za Boga je posao završen. On zna da neprijatelj nema šanse, u Božijim rečima nema ni traga neizvesnosti, iako Jerihon još uvek čvrsto stoji. 

Drugo podsetiću vas na biblijsku definiciju vere - Vera je zakoračiti tamo gde ne vidiš, na tlo za koje ne vidiš da ti pripada – Jevrejima 11.1. Vera je pouzdati se u ono šta Bog kaže čak i ako nama tako ne izgleda ili se ne osećamo tako.

Često pogrešno mislimo da je vera osećanje. Međutim ovaj događaj nam pokazuje da vera najčešće nema veze sa našim osećanjima. Jošua se sigurno nije osećao da mu Jerihon pripada. Ispred njega su zidine. 

No njegova dela su bila takva da se iz dela vidi njegovo verovanje. On je poslušao Boga ma kako čudno izgledalo to što je Bog od njega tražio.


Treće: Jerihon i obilazak zidina je test vere za Izrael. Poslušnost Bogu u ovom slučaju zahteva veliko samoodricanje od Izraelaca. Moraju postupiti protivno svojoj prirodi i razumu. 


VERA - KADA IDEŠ PROTIV LOGIKE

Zašto je Božiji zahtev nelogičan? 

1. Taktički - oni su izloženi opasnosti dok slušaju Božiju zapovest. Idu u koloni, razvučeni i neprijatelj može da izleti i da napadne deo kolone. Dok se Izraelci prikupe na jedno mesto, neprijatelj je ponovo u tvrđavi. To zna i Jošua i Izraelci. Poslušnost Bogu ovde predstavlja rizik za njihovu bezbednost.

2. Njihova osećanja - to izgleda neozbiljno. Zamislite sebe u njihovom položaju. Obilazite zidove, u koloni, ćuteći. Kao neki čudan obred, dečija igra. Verovatno su se Izraelci osećali smešno, zbunjeno. Veliki ratnici koji se igraju neke čudne igre. I na kraju deranje kao čin osvajanja, kao vrhunac osećaja gluposti.

  • Pre nego nastavite čitanje teksta, da li možete da učinite uslugu blogu KaHristu:
    - Prijavite se na listu čitalaca ovog bloga. Opcija se nalazi pored teksta ili ispod njega.
    - Podelite tekst na društvenim mrežama. Time pomažete blogu da nastavi da deluje... 
Kada razmišljam o tome znam da bi se ja osećao potpuno izgubljen i da bi me bilo sramota. Ja, moćni ratnik, došao da osvajam zemlju, da se borim za ispravnu stvar i sada igram kolo oko nekog grada. To je bilo poniženje za Izraelski narod. Morali su da pogaze svoj ponos i da doslovno slede uputstva. 

3. Zbog navedenih razloga, mi možemo videti da je nelogičnost ispit njihove vere. Morali su da postupe protivno sebi, da hodaju po veri, ne po osećanjima.

Da je vera ključni element u ovom događaju potvrđuje nam i jedan stih iz Novog zaveta. Jevreji 11.30. – Verom padoše Jerihonski zidovi, pošto su sedam dana bili opkoljeni. Očigledno je vera ono što je bilo ključno za pobedu Jevreja...

Ako pažljivo posmatramo ovaj događaj mi vidimo da vera ovde nije povezana sa osećanjima nego se vera ovde sastoji u doslovnoj poslušnosti Bogu. Nisu morali biti oduševljeni onim što su radili, nego da uprkos svemu kako su se osećali, slede Boga potpuno kako im je on to rekao. I ja verujem da su Izraelci pokušali da reše ovo na neki drugi način, možda da ranije krenu ili slično da bi doživeli strahovit poraz. Vera koja ruši zidine jeste vera poslušnosti. 
Beređi Dušan Bera

Нема коментара:

Постави коментар