Šta mi zaklanja sunce? - Vera na delu - dan 43

Prethodnih par dana bili smo na letovanju. Sjajna lokacija, odmah do mora, par stepenika i plaža. Međutim, obala je bila zapadna, i do deset sati nije bilo kupanja. Zašto? Nije bilo sunca, kuća je zaklanjala sunce...

Jošua se susreo sa Bogom u momentu zabrinutosti, momentu kada je verovatno bio skoncentrisan na zadatak koji ga očekuje, na problem koji je iznad njegove snage. Nešto mu je zaklanjalo sunce tj Boga...

Interesantno je to da su se najveličanstveniji susreti sa Bogom a koji su zapisani u SZ dogodili u momentima kada to ljudi nisu očekivali, nego bili skoncentrisani na nešto drugo. Mojsije traži izgubljenu ovcu, Gedeon vrše žito, Petar lovi ribu…

IZNENADNI MOMENAT PROROKA ISAIJE
Jedan od takvih susreta sa Bogom opisan je u knjizi proroka Isaije, 6 poglavlje 1-4: One godine kada je umro car Ozija, videh Gospoda kako sedi na prestolu, visokom i uzvišenom, a skutovi njegovog ogrtača ispunjavaju Hram. Nad njime su stajali serafimi... oni su dovikivali jedan drugom: "Svet, svet, svet je Gospod nad Vojskama! Sva zemlja j puna Slave njegove!" Od glasa onih koji su se dovikivali, tresli su se dovraci i pragovi, a Hram se ispuni dimom.

Bog je opisan svet, veličanstven, dostojan slave. Ljudi kojima je Bog dao dar da pišu pesme često navode ove stihove kao primer uzvišenog Boga. Ovo je događaj koji je promenio tok Isaijinog života. 

No interesantno je da je Bog dao ovu viziju proroku u momentu kada je bio u krizi vere, da to tako nazovemo. Izraelsko kraljevstvo je bilo godinama u krizi, prvenstveno zbog kraljeva koji su njima vladali - otpadnici, bezbožnici i idolopoklonici. I onda je ustoličen kralj Ozija, njihova suprotnosti. Izgledalo je da će sve krenuti novim tokom, da bi on iznenada umro i sa njim umrla je nada. U toj nevolji, problemu prorok konačno podiže pogled i vidi Boga u svoj svojoj sili i slavi. 

Selvin Hjuz komentariše taj događaj: Osijina smrt je na neki način pokrenula u Isaiji duhovnu krizu koja ga je učinila spremnim da svoj pogled usmeri prema nebu. Tako je to u životu! Gore gledamo samo onda kada nam se dogodi nešto što nas obori. Nekada se mora ukloniti zemaljska sigurnost pre nego što budemo u stanju da vidimo onoga koji sedi na prestolu. Sunce je bilo zaklonjeno Isaiji, ali je onda video sunce...

JOŠUA - ŠTA JE NJEGOVA KRIZA?
Jošua je pred veliki problemom koji kao da opterećuje njegov um, i možda shvata da sve to proizilazi njegove snage? U tom momentu podiže pogled i vidi Boga u svojoj Njegovoj sili. 


Bog mu se predstavlja imenom "Vojskovođa vojske Gospodnje". Naš Bog nije kao zemaljski vladari pa da ima vojsku da ga brani, ili eventualno osvaja za njega nove teritorije. Bogu to nije potrebno.  Izraz „Vojskovođa vojske Gospodnje“ je veoma blizak po značenju jednom od Božijih imena „Jahve Savaot“ tj "Gospod nad vojskama". Već samo ovo „ime ima pobednički prizvuk, pokazuje pobednika i onog koji pobeđuje. Ukazuje nam na Boga koji svime upravlja i kome se sve pokorava“. Bog upravlja svemirom, i ako tako posmatramo vidimo da je vojska Gospodnja zapravo sve sile svemira i prirode, prirodni zakoni, zakoni fizike (Jos. 10:11-14),  anđela (Ps. 148:2) a i Božiji narod. Sve ono što se Bogu pokorava i što Bog vodi a to je u krajnjem slučaju i ceo svemir.

I taj vojskovođa je sada ispred Jošue sa mačem u rukama, što pokazuje da će se boriti sa njima tj za njih, sve samo kako bi ohrabrio Jošu-u, da bi video sunce.

ŠTA MENI ZAKLANJA SUNCE? 
Divna je istina znati da je Vojskovođa Vojske Gospodnje na našoj strani. Takođe, je značajna i poduka za nas da nekada tek kada dođemo na kraj naše snage postajemo sposobni da vidimo duhovne istine u vezi sa Bogom. Dok smo “jaki” mi se odupiremo i borimo svojim snagama i to sprečava Boga da deluje.

Ako znate moju životnu priču, znate i da me je Bog oslobodio mnogih zavisnosti. Od nekih sam bio isceljen kroz jednu molitvu - alkohol na primer. Međutim, cigarete su mi bile ogroman problem. Počeo sam da povremeno pušim još kao dete, da bi od srednje škole pušio dnevno paklu do dve cigareta. Voleo sam miris i doživljaj cigareta.

Kada sam postao Božije dete, postao sam svestan da "ljubav" prema "sarajvskoj drini" i Bogu ne idu zajedno. Ali svaki pokušaj prekidanja se završavao neuspehom. Sećam se momenta, ležao sam u krevetu, posle ponovnog neuspeha i rekao Bogu: "Bože, ja stvarno ne mogu. Ako me ti ne oslobodiš, ja neću uspeti". Od sledećeg jutra nikad više nisam zapalio. Video sam sunce...


Kažu da dinar, kada ga staviš pred oči, može zakloniti sunce. Na isti način naš problem, zaklanja Boga pred nama. Potreban nam je susret sa Bogom, da skloni oblake. Kada ga vidimo, to donosi pobedu.... 
Beređi Dušan Bera
Ako vam je moj današnji tekst bio od koristi, prijavite se u listu čitalaca. To mi puno znači. 

Нема коментара:

Постави коментар