Kako testirati svoju veru? - Knjiga Jošue sina Navinovog 6 - Vera na delu 45

Kako testirati svoju veru? - Knjiga Jošue sina Navinovog 6 poglavlje, - Vera na delu, 46 dan pisanja. Izraleci su dobili čudan zadatak, ali su ga ispunili. To je bio test njihove vere. Kako mi testiramo našu veru?
Lakmus papir - testSećate se časova hemije iz osnovne škole? Lakmus testa? To je onaj papirić sa kojim se u toku eksperimenta utvrđuje da li je tečnost kiselina ili baza. Uzmete lakmus papirić, umočite ga u tečnost i prema promeni boji papirica saznate o kakvoj tečnosti se radi. 

Kao delimičnom daltonisti (ne vidim deo spektra boja, što kao osnovac nisam znao), lakmus test je bio mučenje. Meni je samo izgledao mokar, a promenu boje nisam video. Sećam se da sam dobio i lošu ocenu na jednoj eksperimentalnoj vežbi, jer nisam video da je papirić promenio boju... Zato sam dobro zapamtio priču o njemu. Promena boje ukazuje na sadržaj...

Kod nas hrišćana dela jesu lakmus test naše vere. Ako našu veru, ne prate dela, znači da i nismo ono za šta se predstavljamo da jesmo. 

U knjizi Jošuinoj, u 6 poglavlju, grad Jerihon predstavlja lakmus test, ili test vere za Izraelce:


2 Gospod reče Jošui: Eto predajem ti u ruke Jerihon i kralja njegovoga i hrabre ratnike njegove. 3 Obiđite oko grada, svi vi ratnici idite jedan put okolo grada. Tako ćeš učiniti šest dana. 
4 Sedam sveštenika nosiće sedam truba glasnih pred kovčegom; sedmoga dana obići ćete okolo grada sedam puta i sveštenici će trubiti u trube. 5 Čim zatrube trube glasne, čim čujete glas od truba, povikaće ceo narod iz glasa. Tad će zidovi gradski popadati i narod će ulaziti, svaki preda se. 6 Jošua, sin Navinov, pozva sveštenike i reče im: Uzmite kovčeg saveza, a sedam sveštenika neka nose sedam glasnih truba pred kovčegom Gospodnjim. 7 A narodu reče: Idite i obiđite okolo grada, a ratnici neka idu pred kovčegom Gospodnjim.

  • Objašnjenje događaja možete pronaći u tekstu Vera na delu, tako što će te kliknuti na link OVDE
Bog od Judeja traži da šest dana u tišini obilaze zidine, a sedmi da krenu da viču. To je bila Božija strategija osvajanja Jerihona. Meni izgleda besmisleno, baš kao što mi je u osnovnoj izgledao besmisleno lakmus papir. U čemu je smisao? Zar Bog nema drugi način? Može i bez šetnje da osvoji grad... Zašto sedmodnevna predstava?

Jedini smisao koji vidim jeste da je ovo test vere, test poslušnosti. Kad kažem test, ne mislim da je Bogu potrebno nešto da se uveri, pa da testira da vidi kakvi su Izraelci, nego da sami Izraelci budu uvereni gde stoje. Da li jesu to što kažu da jesu... Lakmus test nije namenjen Bogu, on zna. Lakmus test je namenjen Judejima...


Kako testirati svoju veru? - Knjiga Jošue sina Navinovog 6 - Vera na delu 46


Kako testirati svoju veru? 
Pre više godina učestvovao sam na konferenciji za omladinske vođe. Reči govornika Kenet Hačersona (ogromni bivši igrač američkog fudbala, sada pastor crkve) mi i dalje odzvanjaju u glavi. „Biti hrišćanin znači slediti Hristove zapovesti. Ako ne slediš Njegove zapovesti, ili promeni ime ili promeni ponašanje.“

Dela su posledica našeg verovanja. Pokazuju šta ti jesi. Zato Pismo kaže „ko god voli Bog drži njegove zapovesti“. To kaže i Jakov u njegovoj poslanici 2.14. Tako i vera ako nema dela mrtva je sama po sebi. Drugim rečima, vera koja se zasniva samo na rečima ili osećanjima, a koju ne prate dela, je beskorisna, i u načelu to i nije vera nego pusto kloparanje. 

Na mojoj kući umesto roletni, na prozorima, imamo šalukatre (želuzina), poklopac od drvenih letvica (ko ne zna šta je značenje ove masakrirane francuske reči). Probelm je kada zaboravim da ih zakačim noću a krene da duva vetar. Udarci šaluktatri o zidove su iritirajući... kao i naša vera bez dela.

Apostol Pavle u poslanici Efescima, drugo poglavlje, jasno iznosi teologiju dela. Kaže nam u 9 stihu da dela nisu put spapsenja. Spasenje nije od nas, nego je dar Božiji. Niko ne može da zasluži spasenje. I nastavlja u 10 stihu, objašnjavajući da su dela posledica vere. Spaseni smo za dobra dela da u njima živimo.

Lakmus test naše vere je – da li mi u opasnosti, ili u situacijama kada nam je zbog naše vere i onoga šta drugi kažu neprijatno, kada se možda osećamo kao sektaši, postupamo kako Bog kaže ili se priklonimo ljudima i izbegnemo loše iskustvo. Jer biti proglašen čudnim; da ne navodim teže situacije; je nešto što nam se događa i nikome nije prijatno u toj situaciji. 

Pre nekog vremena, kontaktirao me je jedan momak iz Makedonije tražeći savet. Bivši zavisnik, ali ga sada napadaju zbog njegove vere. Pitanje je bilo kako da se nosi sa tim pritiskom. Odgovor je bio jednostavan – prihvati da je tako. Isus rekao u Besedi na gori – u čemu ste vi veći od vašeg učitelja, mene su progonili, progoniće i vas... 

  • Podržite blog KaHristu tako što će te podeliti tekstove sa njega na društvenim mrežama i preporučiti ga prijateljima. Hvala vam. 

Evanđelje je bila ludost za ljude i ludost je i danas. Njima je ludost a za nas je sila Božija. Ma koliko se osećali obeshrabreni ili potišteni znajmo da na kraju dolazi pobeda. Samo treba da ustrajemo do kraja. Baš kao i Izraelci – bilo im je čudno da slede Božiju zapovest, ali su slušali Boga više nego ljude i doživeli su pobedu. 

Jedan Biblijski komentator analizirajući Izraelska dela u toj situacije i njihovu poslušnost Bogu je napisao- Nikada ranije ni kasnije termometar Izrelske vere nije bio tako visoko. Termometar naše vere se diže kada slušamo ono što Bog kaže. To je lakmus test naše vere. 
Beređi Dušan Bera


  • Da li pratite naš Youtube kanal? Uskoro kreću aktivnosti i tamo... Na snimku je moja propoved iz Poslanice Titu 3
  

Нема коментара:

Постави коментар