Priče Starog zaveta: dečije priče ili horor film? (Jošua 6) - Vera na delu, 46 dan

Tekst sam nazvao - "Priče Starog zaveta: Dečija priča ili horor film?". Zašto? Ako pogledate tekst iz knjige Jošuine, šesto poglavlje, (što je na redu u mom 46 danu izazova Vere na delu), videćete priču teško razumljivu našem shvatanju - nasilje i uništenje... Kako to razumeti?

Kako razumeti Stari zavet?KNJIGA JOŠUE, SINA NAVINOVA, ŠESTO POGLAVLJE

15 Sedmoga dana ustaše u zoru i prođoše okolo grada isto onako sedam puta; samo toga dana prođoše okolo grada sedam puta. 16 Pri sedmom ophodu, a dok sveštenici trubljahu u trube, Jošua reče narodu : Vičite, jer vam Gospod predade grad! ...

20 Narod stade vikati, i zatrubiše trube. Čim narod ču glas truba, zavika iz glasa i zidovi popadoše, i narod uđe u grad, svaki preda se. Uzeše grad, 21 i pobiše kao prokleto oštricom mače sve što beše u gradu, ljude i žene, decu i starce, pa i volove i ovce i magarce. ...


Sedmog dana, na kraju šetnje zatrubile su trube i zidine su pale. Izraelci su ušli u grad i uništili stanovnike grada. Strašan i krvav događaj. 

Dok radim u bašti, slušam podkaste - propovedi, književnost, socijalne mreže i marketing, vođstvo... i istoriju. U toku emisije o istoriji književnosti koju takođe slušam, često bude reklama za emisiju "Otpadnici iz nedeljne škole". 

Radi se o emisiji koja ismejava Bibliju, pa je ne slušam, ali u reklami oni navode nelogičnost onoga što se poučava decu... kao što je priča o Jerihonu, priča o uništenju, a ne zabavna priča za malu decu. Zapravo u njoj nema lepote...


STARI ZAVET - PRIČA O GNEVNOM BOGU
Bog je zapovedio da svaka osoba u gradu bude ubijena. Čak i deca. Mi hrišćani govorimo o oproštenju. Ljubi neprijatelje svoje kao sebe samog. Umesto da vratiš zlo, ti služi. Naglašavamo Boga koje je ljubav.


Kako razumeti gnevnog Boga?

I kada pročitamo ovakve scene ostajemo zapanjeni. Pa kako Bog kojeg mi poznajemo, Isus Hristos, uopšte može da toleriše ovakve događaje a kamoli da ih odobri. Kao da nije isti Bog. 

Mnogi zato ne vole da čitaju Stari zavet. Dragi prijatelj mi je napisao neki dan, povodom moje najave da ću pisati o Jerihonu: Pročitao sam oko 300 stranica Starog zaveta, pa se obeshrabrio zbog nasilja, pomislio kako su ratovi, nasilje i krv među ljudima zapravo deo Božije volje, pa se razočarao... 

U crkvenoj istoriji je poznat slučaj lažnog učitelja Markiona, sa samih početaka hrišćanstva, II vek. Odbacio je ceo Stari zavet proglasivši ga delom lažnog Boga, jer nije mogao da prihvati sliku gnevnog Boga kakvog vidimo u ovim događajima. Rekao je: 
Zakon kaže: Oko za oko, zub za zub; a Evanđelje: "Ako te neko udari po jednom obrazu, pruži mu i drugi". Jelisej šalje medvede na decu koja mu se rugaju, a Isus kaže: Pustite decu da dolaze k meni. Mojsije širi ruke na brdu da Izrael može istrebiti svoje neprijatelje, a Isus širi ruke na krstu da spasi grešnike. Jošua zaustavlja sunce da se može nastaviti ubijanje, a Isus kaže: „Neka sunce ne zađe nad vašim gnevom.

Činjenica je da smo mi hrišćani vernici Novog saveza (Novi zavet), dok je ovo Stari savez. Mi nismo pozvani na ubistva, nasilje, ili slično. Kada razmišljamo o Bogu prvenstveno smo svesni Božije ljubavi. O njegovom gnevu, kazni nam je teško da razmišljamo. Međutim moramo razumeti - nije se promenio Bog, promenilo se nešto drugo. 


DA LI SE BOG PROMENIO?
Kako da znamo da se radi o istom Bogu u Starom i u Novom zavetu? I kako da znamo da se Bog nije promenio?

Bog je opisan u Novom zavetu kao Bog ljubavi ali takođe u Jevrejima poslanici, 12 poglavlje, kao strašni Bog – oganj koji proždire Njegove neprijatelje. Iako je on naš Spasitelj, Isus je i Sudija koji će uništiti ovaj svet, u užasnoj kataklizmi, kako je to opisano u Jovanovom otkrivenju. I kada razmišljamo o Bogu moramo biti svesni te strane Božijeg karaktera.

Ne mislimo da je naš Bog surov Bog zbog toga. Teolog Paker objašnjava prirodu Božijeg gneva i suda sledećim rečima: Božiji gnev je njegova pravednost koja se suprotstavlja nepravednosti i pokazuje se kroz pravednu odmazdu. Suština Božijeg postupanja u gnevu je da ljudima da ono što su izabrali sa svim onim šta to podrazumeva, ni manje ni više.

Bog je sudija i on opominje ljude da promene svoje ponašanje. Kada posmatramo kraj sveta u kome se nalazi Jerihon, prepuno je Božijih opomena koje su prethodile događaju o kome čitamo - uništenje Sodome i Gomore se desilo svega stotinjak kilometara od Jerihona. No oni nisu slušali Boga, nego su nastavili da čine dela za koja su bili opomenuti – blud, veštičarenje, horoskopi... Možemo reći da su imali 400 godina da se promene (koliko su Judeji bili u Egiptu). I sada je nastupila kazna, odmazda zbog greha.

Mi ljudi imamo jedan problem a to je da smo skloni da gradimo našu sliku o Bogu prema našim mislima i željama a ne po onome šta Bog govori. Savremeni ljudi su ubeđeni da su uprkos svojim malim gresima – piću, kockanju, nemarnoj vožnji, seksualnom nemoralu, malim i velikim lažima, mućkanju u trgovini i šta sve ne – u srcu dobri ljudi. Onda, kao što to pagani čine, a srce savremenog čoveka je pagansko, Boga zamišljaju kao uveličanu sliku sebe samih i smatraju da je Bog njima zadovoljan. Paker 

Kako to ljudi čine? Klasični primer jeste priča o grčkoj mitologiji. Zevs, vrhovno božanstvo je pijanica, vara svoju ženu, nasilan, ponosan, može ga se manipulisati. Kada se pogleda Zevs, onda ni čovek nije tako loš. Zapravo većina ljudi je moralnija od Zevsa. Nema problema sa ljudskom posrnulošću.... 

Savremen čovek je paganskog srca takođe - kaže pa nije Bog baš tako strog kako je opisan u Svetom pismu, neće on mene odbaciti i osuditi zbog mog greha... Na kraju će mi uprkos svemu progledati kroz prste. Poruka Starog zaveta je da neće. Greh će biti kažnjen... 

  • Podržite KaHristu tako što će te podeliti tekstove na društvenim mrežama.
  • Drugi način da podržite KaHristu je da se prijavite na listu čitalaca ovog bloga. 
Tekstovi  Starog zaveta pokazuju užasne posledice greha. Pokazuje samu dubinu zla ljudskog greha, svu njegovu nakaznost. Pokazuju da i pored opomene ljudi se ne menjaju, jer da su se ljudi menjali sigurno ih ovakva sudbina ne bi snašla. 

Bog traži od Izraelaca da obiđu oko grada 7 puta, i u broju sedam se nalazi određena simbolika. Broj 7 označava potpunost ili savršenstvo – npr. priča o stvaranju traje 7 dana. U događaju o Jerihonu, broj sedam je znak da će Božiji sud biti kompletan. 


PORUKA O GNEVNOM BOGU ZA NOVOZVAVETNE VERNIKE

1. Svaki greh će biti suđen. Bog se nije promenio.  Sud i dalje postoji. Sud nije prestao... Pročitajte Jovanovo Otkrivenje i videćete.

2. Greh je već suđen. Novi zavet se razlikuje od Starog, jer je greh već osuđen u Hristu Isusu. Isus je umro da mi ne bi bili suđeni. Ako želite da saznate više, preporučujem vam tekst: Zašto je Isus umro? (klikni link)

3. Svako ko zatraži oproštenje - biće mu oprošteno. Jedino spasenje od Božijeg gneva je u Hristu. Ko god ga pozove, biće mu oprošteno. To je naša sigurnost. Ako želite da saznate više, preporučujem vam tekst: Kako biti siguran u svoju veru?https://bera-kahristu.blogspot.com/2011/03/iv-lekcija-alfa-kursa-zasto-mogu-da.html (klikni link)
Beređi Dušan Bera


  • Moja ovo nedeljna propoved... Da li pratite naš youtube kanal?

Нема коментара:

Постави коментар