Pričajmo o broju 666 - broju zveri - šta nam Biblija stvarno otkriva o njemu?

Pričajmo o broju 666 - broju zveri - šta nam Biblija stvarno otkriva o njemu?


Tekst o broju zveri, poznate tri šestice se nalazi zapisan u Otkrivenju Jovanovom, trinaestom poglavlju i glasi:
"1 I videh zver kako izlazi iz mora, koja je imala deset rogova i sedam glava... 11 I videh drugu zver kako izlazi iz zemje i imala je dva roga kao u jagnjeta, i govorila ko aždaja... 15 I dade joj se da oživi lik zveri i da lik zveri progovori, te da budu pobijeni svi koji se ne poklone liku te zveri. 16 I učini da svi, mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi, načine sebi žig na svojoj desnoj ruci ili na svom čelu, 17 da niko ne može ni kupiti ni prodati sem onoga ko ima žig, ime zveri ili broj njenog imena.
18 Ovde je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri; jer je čovekov broj. A njen broj je šesto šezdeset i šest." 
Ovih dana broj zveri je ponovo postao aktuelna priča, zato i pišem na ovu temu. Dve priče se pojavljuju na intenetu, koje smatram potpuno pogrešnim: 
  1. Neko "pametan" ili manipulativan, je zbrojio slova u reči kovid, i izračunao da na engleskom jeziku to znači 666. Zašto bi engleski jezik imao ikakav značaj u tumačenju biblijskog teksta nije navedeno. Međutim mnogo ljudi je to podelili.
  2. Druga priča je navodna izjava Bil Gejtsa da će lek za kovid biti čip koji će se implanirati u ruku i da je to žig zveri. Ponovo se pokreće pitanje implanta, čipa, što je aktuelna tema već deceniju.


Da li biblijski tekst i ove dve priče imaju veze? Kratko rečeno - ne! 

Imamo jednostavan pristup ovom pitanju - ako govorimo o biblijskom tekstu i pojmu iz Biblije moramo pogledati šta Biblija govori o tome, a ne šta govori internet. Internet nije zamenio Bibliju u tumačenju Božije reči, koliko god korisna ili nekorisna alatka internet bio. 

Šta Biblija kaže?

Analiza biblijskih tekstova o žigu zveri

1. Tri šestice su znak pokornosti Antihristu. 

Broj 666 se prima kao pečat prihvatanja Antihrista kao Boga i vladara što možemo pročitati u 16-17 stihu. Zver koja je izašla iz zemlje u tekstu je Antihrist koja navodi ljude da prihvate sotonsku vladavinu. 

Ako to razumemo, jasno je da prosto mehaničko prihvatanja čipa, ili pitanje slova imena bolesti ne može biti ono o čemu Biblija govori. Žig zveri govori o klanjanju zveri, prihvatanju njene vladavine i protivljenju Bogu kroz taj čin. 2. Antihrist još nije proglasio svoju vladavinu. 

Biblija govori da će Antihrist jednom proglasiti svoju vlast. U tekstu u II Solunjanima 2:3-4. piše sledeće -  Da vas niko ne prevari ni na koji način; jer nema dana Gospodnjeg dok prvo ne nastupi otpad i ne pojavi se čovek greha, sin pogibli, koji se protivi i diže na sve što se naziva Bogom ili svetinjom, tako da će sesti u hram Božiji i samoga sebe predstavljati - da je on Bog.

Pošto Antihrist nije proglasio svoju vladavinu, nije došlo ni vreme žiga zveri. Znak je jasno opisan - potrebno je da se pojavi biće (bića, ljudska svest?), koje će se podići iznad svega, proglasiti se Bogom, i tek tada treba razmišljati o 666.

3. Nešto još uvek zadržava Antihrista. 

Piše u II Solunjanima, u nastavku da nešto zadržava Antihrista - Tajna bezakonja, naime, već radi; samo da se ukloni onaj koji sad zadržava, 8 pa će se tada pojaviti bezakonik. 

O tome, šta zadržava antihrista, pisao sam u posebnom tekstu (možete ga pronaći OVDE). Ukratko - ono što zadržava Antihrista, moje duboko verovanje jeste, da je u pitanju Duh Sveti i Crkva. Dokle je Duh Sveti u crkvi, nema uspostavljanja potpune kontrole. 

Ako je crkva, tj Duh Sveti u nama, ono što sprečava Antihrista da deluje, priča o tri šestice nema veze sa vernicima, nego se tiče onih koji će ostati posle završetka vremena crkve. Oni se spasavaju delima tj delom odbijanja prihvatanja žiga zveri, dok za nas važi pravilo "Spasenje nije od dela da se niko ne pohvatli, milostivi je to dar Božiji." (Efescima 2:9)

4. Kako izbeći žig zveri 

Da li vas to stvarno interesuje? Ako da, danas je to jednostavan čin - prihvatiti Hristovo oproštenje. Ko god prizove ime Gospodnje biće spasen, govori Sveto pismo u Rimljanima poslaniciHristos je umro na krstu da nas spasi od propasti. Piše - on nas je izbavio iz Carstva tame i premestio u Carstvo njegovog ljubljenog sina, u poslanici Kološanima. Jednostavno zatraži da te spasi, i on će to učiniti. Pokaj se za svoje grehe, primi njegovog oproštenje, i izbegao/la si opasnost...

Ako vas interesuje više o tome, pročitajte tekst - Zašto je Isus umro? U njemu se objašnjava kako se može primiti spasenje. Takođe, možete pročitati kako sam ja to doživeo u mojoj životnoj priči klikom na sledeći LINK.

A za vernike, šta mi trebamo činiti? Molim vas ne delite poruke koje nemaju veze sa Biblijom, nego su lažna tumačenja. Delite poruku spasenja, a ne lažnu poruku straha, ako želite da pomognete ljudima da izbegnu žig zveri.

Razmišljam koliko će tekst koji govori o istini Svetog pisma biti podeljen na internetu i pročitan? Da li će biti i blizu senzacionalizma reči KOVID i brojki na engleskom jeziku. Senzacije su prazna priča, mi delimo istinu! 


5. I konačno - šta je žig zveri?

Nije korona, nije imlant (možda će jednom biti korišćen kao sredstvo kada Antihrist sedne na tron) žig zveri, nego se radi o prihvatanju vlasti. Kaže pismo, ko ima um neka izračuna...

U Bibliji broj 6 je broj čoveka, broj nesavršenosti. Broj 7 je Božiji broj, broj punine (sedam dana, sedam duhova...). Šest je manje od toga... Tri puta sedam je broj savršenstva, Svete Trojice. Broj 666 je punina nesavršenstva, ograničenosti, pada. 

Žig zveri je broj prihvatanja stanja čoveka u pobuni, u želji da bude kao Bog. To je broj koji govori o samoj prirodi antihrista - uzdizanje čoveka kao boga... Možda žig neće čak ni biti fizički vidljiv, nego stav da je čovek bog, prihvatanje konačne pobune protiv Boga. 

Poenta mog pisanja - ne delimo tekstove i postove vezane za Bibliju, koji nemaju biblijsku osnovu!
Beređi Dušan Bera

U nedelju samo propovedao na temu teorija zavere i šta Sveto pismo govori o tome. Pratite (subscribe) naš Youtube kanal, i čujte poruku o tome.

4 коментара: