Pojava Antihrista, 666, Uzeće crkve, Dan Gospodnji - redosled, kada i šta?

Uzeće crkve, Dan Gospodnji, pojava Antihrista - redosled, kada i šta?

Ovih dana pišem i propovedam o eshatologiji. Eshatologija je teološka disiciplina koja proučava kraj, završetak istorije sveta tj. eshaton (grčka reč za kraj), kako je on opisan u Svetom pismu. Nije moja omiljena oblast teologije, posebno jer je puno toga napisano kroz simbole, nejasno, i teško je izneti stavove sa sigurnošću. Sa druge strane ljudi su spremni da brane svoje stavove po svaku cenu. Na pisanje me, međutim, ovom prilikom, pokreću pitanja koje muče ljude oko mene, a posebno priče na internetu.


Realnost je da se suočavamo sa situacijom nezamislivom pre dva meseca. Nemoguće je putovati, letovanja sada izgledaju potpuno nestvarno, granice su zatvorene, premijeri velikih država su u karantinu, velesile se tresu, dele se nove karte na pozornici istorije... U mislima mnogih se postavlja pitanje - da li je to kraj svega, ovog sveta ili barem sveta kakvog smo poznavali? 

Pokušavam da pružim biblijski odgovor na takva pitanja, umesto odgovora koji samo unose paniku i plaše. Politička, i zdravstvena pitanja, nisu moja tema, jer o tome ne znam dovoljno, niti su mi dostupne sve informacije. Moje pitanje je vezano za objašnjenje tekstova Svetog pisma. 

Prošle nedelje sam pisao o žigu zveri - o broju 666, i šta taj tekst iz Svetog pisma može da znači. To je međutim otvorilo nova pitanja, a prvenstveno pitanje uzeća crkve (tj. šta zadržava Antihrista da se pojavi u svoj svojoj moći). Ovaj tekst je zato nastavak teksta: Pričajmo o tri šestice ili žigu zveri (možete ga pročitati klikom na link).

Šta je to uzeće crkve?

Tekstovi o uzeću crkve tj. uzeću sledbenika Isusa Hrista se nalaze zapisani na više mesta u Svetom pismu, međutim najjasniji je tekst iz poslanice Prve Solunjanima 4:13-18.: 

"Ne želimo, braćo, da ostanete u neznanju u pogledu onih koji su umrli, pa da tugujete kao ostali, koji nemaju nadu. Jer ako verujemo da je Isus umro i vaskrsao, onda verujemo i da će Bog sa Isusom povesti i one koji su u njemu umrli. 
Ovo vam govorimo na osnovu Božije reči: mi, živi, koji ostajemo do Gospodnjeg dolaska, nećemo preteći one koji su umrli. Jer će sam Gospod, na zapovest, na glas arhanđela i na zvuk Božije trube, sići sa neba, i prvo će ustati mrtvi u Hristu. 
Potom ćemo mi, živi, preostali, zajedno sa njima biti poneti na oblacima da se sretnemo sa Gospodom u vazduhu. I tako ćemo uvek biti sa Gospodom. Zato bodrite jedan drugog ovim rečima."

Kako razumeti tekst Poslanice Solunjanima?

Apostol Pavle piše crkvi u Solunu. Vernici su očekivali obećan dolazak Isusa Hrista (ponovni dolazak, posle Hristovog vaskrsnuća, dolazak za suđenje ovom svetu, ispunjenje obećanja iz Dela Apostolskih 1:9-11.), ali pojedini umiru u međuvremenu. To unosi konfuziju, šta će biti sa onima koji su umrli? Da li su oni spašeni? Da li je Gospod odustao od dolaska? 

Apostol u pismu objašnjava prirodu Hristovog dolaska, uskrsnuća, ali i to da će crkva (vernici) takođe biti uzeti u nebo da budu sa Gospodom. Tekst prestavlja utehu za crkvu koja se sučava sa smrću.

Kada će se desiti ponovni dolazak Isusa Hrista?

U petom poglavlju Poslanice Solunjanima, Apostol daje dalja uputstva, i objašnjava da taj dan niko neće prepoznati pre nego dođe, nego naprotiv, kada svi budu govorili "mir i sigurnost", doći će iznenada. Znake možemo naslutiti, ali dan ne možemo prepoznati dok ne dođe. Taj dan se u tekstu Svetog pisma naziva Dan Gospodnji.

Da li će se Dan Gospodnji dogoditi pre dolaska Antihrista?

Verujem da je za mnoge moje pisanje na ovu temu nerazumljivo, čudno, i možda smatraju nepotrebno. Kako sam već napomenuo, razlog pisanja jeste konfuzija oko posmatranja čipova, epidemije, migracije, kao znaka zveri tj. tri šestice. U Pismu je jasno naglašeno da će događaj o tri šestice biti znak Antihristove strahovlade. Pitanje je da li će to pogoditi vernike, crkvu, ili će se uzeće dogoditi pre toga?

O toj tematici sam propovedao na nedeljnoj službi, u propovedi pod imenom - Zaludna delatnost. Možete je pogledati (a i prijaviti se na naš Youtube kanal i time podržati naš rad na internetu, a ujedno dobijati obaveštenja kada izbacimo novi video).


Stavovi vezani za uzeće crkve?

Među evanđeoskim hrišćanima postoje različita mišljenja. Iznosim tri dominantna, ali kako sam već naveo, među bibličarima i crkvama ne postoji potpuno slaganje kako razumeti ove tekstove.

 1. Prva grupa smatra da se radi o simboličkom rečniku i ne pridaje veći značaj eshatološkim proročkim tekstovima. Smatraju da se u tim tekstovima nalazi uteha za vernike progonjene od rimske vlasti u prvim vekovima crkve, ali da se ne radi o događajima poslednjih vremena (većim delom), ili barem mi ne možemo da ih razumemo i protumačimo.
 2. Druga grupa smatra da će crkva proći kroz veliku nevolju (to je period strahovlade Antihrista - pisao sam o tome u tekstu tumačenja proroka Danila - vidi link ovde), i da će se uzeće dogoditi posle tog perioda. U tom tumačenju, vernici će se suočiti sa Antihristom i žigom zveri.
 3. Treća grupa smatra da će crkva biti uzeta u početku velike nevolje, a pre strahovlade Antihrista. U tu grupu spadam i ja.

Zašto smatram da će se uzeće dogoditi pre pojave Antihrista?  

Razlozi zašto verujem da će se uzeće crkve dogoditi pre pojave i strahovlade Antihrista su sledeći:
 1. Pismo je prilično jasno u tome da Antihrist ne može da se pojavi u svoj sili dokle se ne ukloni ono što ga zadržava - II Solunjanima 2:7-8.: "Tajna bezakonja, naime, već radi; samo da se ukloni onaj koji sad zadržava, pa će se tada pojaviti bezakonik"Međutim, Apostol Pavle ne objašnjava šta je to što zadržava, podrazumevajući da je to jasno vernicima u Solunu.
  Sa druge strane, tekst iz Otkrivenja Jovanovog 13:11-18, jasno povezuje čin ustoličenja Antihrista, kao momenat primanja tri šestice tj žiga zveri.
 2. Pitanje koje se postavlja jeste šta zadržava Antihrista? Postoji nekoliko mogućnosti - Duh Sveti koji je na zemlji, Crkva, Milost Božija... Međutim nije jasno o čemu se radi jer Apostol Pavle, a ni ostali nisu jasno objasnili, nego su verovali da se podrazumeva.
  Naš zaključak jeste da su sve navedene mogućnosti  vezane za crkvu i Božiji plan za crkvu.
   
 3. Rimljanima poslanica 11:25-27, otkriva Božiju nameru za crkvu i Izreael. Piše da će posle ulaska punine paganaca, to jest spasenja koje je određeno za nejudeje, Bog će se okrenuti Izrailju, i ispunjenju obećanja iz Starog zaveta, koja još nisu ispunjena.
  Na osnovu navedenog zaključujemo da u istoriji spasenja, postoje dva perioda - period crkve (spasenje za sve narode) i period Izrailja (i dalje je moguće spasenje drugih naroda, fokus je na Izrailju). Na osnovu toga zaključujemo da je veći deo Otrivenja Jovanovog, kao i proročanstva proroka Danila vezan za Izrailj.
   
 4. Zaključak na osnovu navedenog je da je ono što zadržava Antihrista Božiji plan za Crkvu, ispunjenje punine spasenja paganaca. Kada ispuni broj koji je Bog odredi u svom planu (šta god to značilo), Antihrist će početi sa svojom strahovladom.
  Crkva će ispuniti svoju ulogu, i biti sklonjena sa pozornice istorije, tj biće uzeta Hristu. To je uzeće crkve.
   
 5. Sa pastorom, kolegom iz Novog Sada, Želimirom Srnecom, imao sam debatu da li će i Duh Sveti biti povučen sa zemlje, i da li će se ljudi spasavati delima ili ne. Njegovi argumeti su prilično snažni moram priznati, u tvrdnji da spasenje neće biti delima.
  Pastor i bibličar Želimir Srnec u svom argumentu tvrdi: "Bez Duha Svetoga, nema presvedočenja o grehu, pravdi i sudu (Jovan 16:8-11.) Nema žalosti zbog greha (II Korinćanima 7:10). Pa nema ni metanoje - povratak Hristu Spasitelju. U svim vremenima od pada u greh, gubitak slave Božije, do kraja, spasenje je uvek po blagodati, verom u Isusa Hrista (Dela 4:12; 2 Kor 5:7). Delima se niko nije nikada, niti će ikada sam sebe spasiti".
  Moram da priznam da prihvatam njegove argumente i korigujem moju izjavu - spasenje ni u velikoj nevolji neće biti delima, i mislim da Duh Sveti neće biti povučen sa zemlje...
 6. Specifičnost odredbe o žigu zveri jeste u tome da će osobe koje tada budu ispoljavale veru u Hrista, tu veru morati potvrditi po cenu smrti. Ko odbije da se pokloni Zveri, biće ubijen tj. mučenik. Ta specifičnost nije nešto što se tražilo u vremenu crkve i zato ne verujem da će crkva u tom momentu biti na zemlji.


Konačno, zaključak je sledeći - crkva Hristova ne treba da bude opterećena žigom zveri. Zašto?

 • Ako je tumačenje koje iznosim tačno, Crkva (mi) neće tada biti na zemlji. To je poruka za one koji ostanu i spasenje prime u vremenu Otkrivenja Jovanovog.
 • Ako grešim, i crkva bude na zemlji u tom momentu, moći će prepoznati da je u pitanju Antihrist, po tome što će tražiti klanjanje nekom drugom a ne Hristu. To je sledbenicima Hrista bilo, jeste i biće neprihvatljivo.

Poenta, i sa njom završavam pisanja na ovu temu - Nemoguće je slučajno uzeti žig zveri (šta god broj 666 da znači) a da to nije vezano za obožavanje Antihrista i Zveri, i odbacivanje Hrista. To se ne čini slučajno kroz implant, ili neki drugi čin, nego odlukom koga se sledi, kome veruje, i koga slavi. Žig zveri je prihvatanje prirode zveri i obacivanje Boga, a zbog toga se i danas propada.


Ako vas ineresuje više kako doživeti spasenje, i kako duhovno rasti, javite mi se porukom da vam preporučim sledeće korake u vašem duhovnom rastu...
I pratite ovaj blog... Opcija je sa strane na PC, ili ispod teksta na mobilnom telefonu.

Beređi Dušan Bera 
Нема коментара:

Постави коментар