Da li je pogrešno promeniti teološko mišljenje? O procesu, učenju i novoj fazi razumevanja

Da li je pogrešno promeniti teološko mišljenje? O procesu kroz koji ja trenutno prolazim Periodično mi se dešavalo da menjam moj teološki pogled na određenu temu. Trenutno sam u sličnoj fazi... 
Da li je pogrešno menjati teološko mišljenje? 

Ja lično smatram ne, nije. 

Zapravo pokušavam da uvek budem u procesu preispitivanja mojih stavova, razumevanja, mišljenja. Zdravo je prihvatiti da nismo savršeni i sveznajući.

Džejms Sajer, u knjizi Disciplina uma, kaže, citiram prema sećanju - svaki put kada pristupamo odeđenom odeljku u Pismu, moramo mu prisutpiti sa mišlju da smo prošli put nešto pogrešno razumeli, nismo dovoljno duboko otišli... To nam omogućava da rastemo, a ujedno da izbegnemo duhovni ponos, da smo razumeli sve u vezi Boga, i da nema više šta da učimo.

Zapravo, mislim da je neophodno menjati mišljenje... pitanje je kako to učiniti ispravno?


Da li promena mišljenja znači da je ranije mišljenje bilo pogrešno? 


Problem koji imamo sa promenom mišljenja jeste, da mislimo da je ako promenimo mišljenje, da smo onda prošli put pogrešili. Promena mišljenja je tom sistemu signal da su naši temelji, uverenja bila pogrešna.

Moje shvatanje je da, iako je možda je mom prethodnom mišljenju nešto nedostajalo, zbog uticaja koji su tada bili u mom životu, on nije bio pogrešan. Pošto sam u procesu oblikovanja mog načina razmišljanja, promena mišljenja je vid rasta i sazrevanja, nadogradnje.


Oblasti promene

Do sada mi se nije desilo da promenim stavove, o suštinskim stvarima koje se tiču osnova vere (neće se ni menjati, tu sam čvrsto utemeljen). Promene su uglavnom bile vezane za promene u organizaciji crkve.

Kada posmatram Novi zavet, vidim takođe tu promenu razumevanja života crkve. Čitajući poslanice Apostola Pavla, vidim kako je objava kod njega rasla, razumevanje raslo, i da njegove poruke u knjigama na kraju života (takozvane Pastoralne), su razvijenije od poruka na početku... Elementi su ostali, ali praksa se nadogradila.

Primer za ovo o čemu pišem jeste uloga starešina u crkvi. Iako je pozicija starešine prepoznata od samih početaka službe Apostola Pavla, on je tek u svojim poslednjim knjigama, 40 godina posle početka delovnja, definiše - poslanice Timoteju i Titu. Razumevanje je moralo da naraste.

Podržite blog KaHristu tako što će te:
1. Čitati tekstove sa ovog bloga. Potražite. Ima preko 400 tekstova.
2. Podržite blog tako što ćete postati čitaoc - opcija za prijavu se nalazi pored teksta na PC ili ispod teksta na mobilnom. 

3. Podelite tekstove na društvenim mrežama i preporučite ih. 

Promena mog razmišljanja - pet službi/darova u poslanici Efescima

Trenutno sam u procesu rasta razumevanja u oblasti pet službi/darova Novog zaveta koje se spominju u poslanici Efescima 4:11-13 - "On je dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, da pripremi svete za delo služenja, za izgradnju Hristovog tela, dok svi ne dođemo do jedinstva u veri i spoznanju Sina Božijeg, do savršenog čoveka, do pune mere Hristovog rasta."

Ranije sam ove darove smešta u spisak ostalih darova, i nisam im pridavao značajnije mesto u praksi crkve koju vodim. Trenutno učim o njihovoj jedinstvenosti, i tome kako se ovi darovi uklapaju u sliku života crkva.


Teen Challenge centar u Portugalu, Fanjojš 

Slika 5 službi Novog zaveta na konferenciji Teen Challenge


Posmatram predavače na konferenciji na kojoj sam trenunto dok kucam. Trening je o vođenju Rehabilitacionog centra za heroinske zavisnike - pisao sam o tome u prethodnom tekstu, možete ga pročitati OVDE.Interesantno mi je videti različitosti predavača na konferenciji. Dobar je primer toga kako se darovi/službe iz Efecima 4 uklapaju, to me je i pokrenulo na pisanje ovog teksta.


Tom je učitelj 

Voli da iznosi podatke. Teološke koncepte. Vodio je molitveni sastanak, a u uvodu je govorio o teologiji Kraljevstva nebeskog. Za svaki princip ima neku priču. U toku seminara oduševio se sa otkrićima arheološkim u oblasti Crvenog mora i morao je sa nama to da podeli (vest na internetu)...

Tom vodi program konferencije, pokušava da balansira različite elemente, strukturu, principe, vrednosti. Svako predavanje proširuje znanje i razumevanje. Tom dobro razume kako funkcioniše učenje.

Fiona je apostol


Kada kažem apostol, mislim na apostolski dar, ne na poziciju. Govori o organizaciji, kako je voditi, koji su bitni elementi programa, kako pojedini elementi doprinose celokupnoj slici. 

Čuli smo da je program koji ona vodi, Teen Challenge UK, jedan od najboljih primera rehabilitacionih centara. Program je zategnut, veoma dobro funkcioniše, ljudi znaju koji je njihov zadatak. 

Voli da govori o vrednostima, viziji, ciljevima, ali i o strukturi koja to sve omogućavam. Dvoumio sam se da li je apostolski dar ili učiteljski, ali zaključio sam - ona je apostol (jer jon nedostaju element učitelja - širok pogled, opšte znanje, retorički aspekti...).

Dvejn je prorok


Kada on izađe, znamo da će govoriti o Duhu Svetom. Šta god da mu je tema, naglasiće Duha Svetog, njegov uticaj, njegovo presvedočenje.

Predavao je dnevni raspored u rehab centru, i nije govorio samo o elementima, nego o tome kako da Duh Sveti može da utiče, menja ljude u toku procesa rehabilitacije. Dvejn je prorok.

Žuao pastor 


Plakao je dok je govorio o zajedništvu. Celo predavanje mu je bilo o važnosti zajedničkog obroka, toga da sedimo zajedno sa štićenicima. Govorio je o kuhinjskom stolu, i tome da je sto centar domaćinstva. 

Ključni element koji je Žuao naglasio je bilo zajedništvo, ljubav, partnerstvo, odnosi. Žuao je pastor.

Četiri predavača - četiri elementa poruke

Ako isključimo jedan element, kako bi sve izgledalo? Videli ste opis osobe, tako bi izgledao i program koji bi vodili. Dvejnov bi bio pun energije, iskustava sa Bogom, čuda i molitve, Tomov bi sadržao puno pouke, a kod Žuao bilo bi puno, puno razgovora i upoznavanja... ali bi im nedostajali ostali elementi bez uticaja drugih.

Kada je Bog zamislio crkvu, zamislio ju je kao organizam u kojem svako daje doprinos prema tome kako ga je Bog dizajnirao. Tim doprinosom daje se i uticaj... 

...pa u kontekstu mojih pradavača, program je dobro vođen (Fiona), sa snažno promišljenom poukom (Tom), vremenom za delovanje da Duh Sveti pretoči u istinu (Dvejn), u kontekstu zajedništva i međusobne bratske brige (Žuao). Fali još elemenat evanđeliste, koji poziva da dosegnemo nove zavisnike (osim malog dela koji je pogađate, Fiona pokrila), i kako to da uradimo... 


Kako je Bog zamislio crkvu?

Bog je tako zamislio crkvu, da bude mešavina različitih uticaja. Kada to ne razumemo, desi se da se ispolji samo jedan od aspekata dara. Naglašava se samo naučavanje, ili samo socijalna akcija, porodični odnosi, a zaboravljaju drugi aspekti crkve. 

Video sam tu grešku često u istoriji crkve koju vodim, a i sam pravio te greške. Moja prirodna sklonost je učenje, a način vođenja je pouka, seminari, treninzi. Prenaglasim pouku, zanemarim druge aspekte života crkve.

Vidim crkvu kao automobil, sa četiri točka sa nezavisnim uticajem. Peti točak je volan. Svaki točak ima svoj uticaj, i vuče crkvu na svoju stranu - to su proroci, evađelisti, učitelji i pastiri. Svaki od njih zastupa svoju službu koju mu je poverena od Boga, i to jeste njihova uloga.  

Volan, sa druge strane, ima zadatak da unosi balans, to je apostolska služba (bez namere da nekog progašavam apostolom). Tako crkva bude u balasu. Svaki element je prisutan, vuče na svoju stranu, dok volan to balansira.

Menjam mišljenje. Učim novo u onome šta radim. Smatram da je to zdravo. Ako ne menjamo teološko mišljenje, da li onda u opšte rastemo?
Beređi Dušan Bera Da li pratite naš Youtube kanal? Protestantska hrišćanska zajednica. Pratite nas. Tu su moje emisije Teologija uz Jutarnju kafu. 


2 коментара: