Proklinjanje Jerihona objašnjava kako razumeti šta je to prokletstvo - Vera na delu, 49 dan

prokletstvo je odsustvo života
Šta je to prokletstvo? 
Proklinjanje Jerihona objašnjava kako razumeti šta je to prokletstvo. Događaj o kome pišem se nalazi u knjizi Jošue sina Navinova 6 poglavlje, u tekstu o drevnom gradu Jerihonu. U čemu je razlika između prokletstva i magije? I zašto je magija zabranjena u Svetom pismu? 

Kako razumeti izjavu da je nešto prokleto? Sa stanovšta Svetog pisma, pogrešno je da pridajemo tom pojmu magijsko značenje. Magijski je kada prokletstvo razumemo da predmet ili osoba poseduje moć da nanese zlo samo po sebi, kao njima svojstvenu osobinu. Da li je to poruka teksta koji čitamo u 6 poglavlju Jošue?

18-19. Ali se čuvajte od prokletih stvari da i sami ne budete prokleti uzevši šta prokleto, i da ne navučete prokletstvo na logor Izraelov i smetete ga. Nego sve srebro i zlato i posuđe od bronze i od gvožđa neka bude sveto Gospodu, neka uđe u riznicu Gospodnju. 
26. U to vreme prokle Jošua govoreći: Proklet da je pred Gospodom čovek koji bi ustao da gradi ovaj grad Jerihon! Na prvencu svom osnovao ga, i na mezimcu svom postavio mu vrata!


  • Moj prethodni tekst o Jerihonu, možete pročitati OVDE. Tekst se zove: Kako nas gnev Božiji pokreće na slavljenje Boga? 
Kako razumeti prokletstvo Jerihona i magiju?
U magiji (u koju ne verujem da postoji na ovaj način definisanu), predmet sam po sebi ima moći da donese napredak (magijski pogled na blagoslov), ili štetu (magijski pogled na prokletstvo). Nekada se takav pogled prenese u hrišćanstvo, a da ljudi toga nisu ni svesni da razmišljaju magijski. Primer su ikonice koje ljudi nose u novčaniku da im donesu sreću ili neki religijski simbol koji nose na ogrlici da bi ih zaštitio ili crveni konac oko ruke deteta da ga zaštiti od uroka.

Biblija, kako ja vidim, ne poznaje pojam magije u tom smislu. Biblija govori o natprirodnim silama, ali su one vezane za duhovna bića, ne predmete. Bog (i njegove sluge anđeli) jesu sile dobra, a Sotona (i njegove sluge demoni) su sile zla. Ljudi koji se bave "magijom", ne koriste sile prirode, niti sile iz određenog prirode, nego demonske sile deluju kroz njih ili ih zavaravaju da deluju kroz predmet.Šta je magija?Primer takve "magije", nalazimo i II Mojsijevoj, kada se Mojsije suočava sa egipatskim vračevima. Vračevi su takođe sposobni da učine čudo, ali samo do neke mere. Posle početnih čuda - pretvaranja vode u krv... magovi gube bitku protiv Mojsije. Ne zato što su manje moćni (ne radi se o moći), nego zato što se demonske sile ne mogu uporediti sa Bogom.


Zašto Bog zabranjuje "magijske rituale"?
U Petoj Mojsijevoj 18:9-15., Bog strogo zabranjuje svaki vid okultnog tj magijskog delovanja:  Kad uđeš u zemlju koji ti Gospod tvoj daje, ne uči se činiti gadna dela onih naroda. Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svog ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji vrača po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročni, ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar koji pita mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko go tako čini, i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. Drži se sasvim Gospoda Boga svog. Jer ti narodi koje ćeš naslediti, slušaju gatare i vračare, a tebi to ne dopušta Gospod Bog tvoj. Proroka ispred tebe, između braće tvoje, kao što sam ja (Mojsije), podignuće ti Gospod Bog tvoj; njega slušajte.

Iz teksta možemo zaključiti sledeće: 
1. Potvrđuje ono što sam već napisao - postoje dve sile.  Okultizam je vezan za demonsko. Suprotnost jeste Božije delovanje. 
2. Bog se protivi okultizmu i smatra ga vrhunskim zlom. Tekst kaže da je gad pred Gospodom svako ko tako nešto radi. Pred Bogom je prokleto takvo delovanje. 
3. Razlog zašto Bog mrzi okultizam jeste njegova povezanost sa demonskim silama. Kroz okultizam se širi uticaj Sotone i njegovih sluga. Okultizam zavarava ljude da mogu da reše svoje situacije bez Boga, lažući ih da im pomažu prirodne sile, ali zapravo iza svega jeste demonska sila.
4. Ne postoji "dobra" magija. Bog ne koristi magiju. Njegov način delovanja je drugačiji. Iza magije stoje demonske sile, a one dolaze samo da "zakolju, unište i pokradu" Jovan 10.10., a ne da čine dobro. 
Način na koji zavode ljude jeste da ponude rešenje, nadu, kroz neko čudo, ali je delovanje kratkotrajno. Kada rešenje prestane da funkcioniše, ljudi su spremniji za više, i sve više i više se uvlače u ropstvo. To je bilo i sa Hananom. Na kraju su njihovi rituali podrazumevali žrtvovanje ljudi, spaljivanje dece... 
5. Bog komunicira ljudima kroz odnos a ne rituale. On obećava Izraelcima da će im podići proroke, koji prenose Njegovu poruku. Proroštvo nije magijsko, ono je posledica komunikacije sa Bogom, više je razgovor, nema transa, rituala.... 
6. Bog kažnjava narode Hanana, a samim tim i Jerihonce zbog okultizma. Ključni razlog koji vidimo za drastični čin jeste baš okultizam. Razlog za uništenje Jerihona jeste okultizam, jer Bog ne želi da okultizam nastavi da zarobljava ljude. 

Šta je to prokletstvo?

Zašto Bog stavlja Jerihon pod prokletstvo? 
Kada razumemo prirodu onoga što ljudi podrazumevaju pod rečju "magija", priča o Jerihonu dobija drugu dimenziju. Jerihon nije sukob dve nacije ili etničke grupe. Jerihon je sukom okultnog uticaja i Boga. Bog zaustavlja širenje okultizma. On ne želi da Njegov narod bude zaražen tim uticajem. 
  • Dok nastavljate dalje čitanje, razmotrite sledeće načine kako da mi pomognete u razvoju bloga KaHristu:
    - Podelite tekstove na društvenim mrežama. Time vi širite uticaj ove poruke. Takođe, kada delite, uvek prokomentarišite u uvodu, to podiže vidljivost teksta.
    - Prijavite se na listu čitalaca ovog bloga. 
Da bi zaštitio Judeje, Bog čini sledeće:
1. Zabranjuje mešanje Judeja i naroda Hanana (oblasti u kojoj je Jerihon). Bog je svestan da ako budu živeli zajedno, Judeji će krenuti "prečicom", i koristiti okultizam. To se pokazalo tačnim. 

2. Zabranjuje Judejima da koriste predmete Jerihona. Biblija ih naziva prokletima, ne zbog toga što poseduju u sebi prokletstvo, nego je prokleto ili zlo ono šta ti predmeti predstavljaju. Predmeti su asicijacija na zlo Jerihona, na okultizam i predstavljaju otrov koji može da zarazi srca Judeja.  A onog momenta kada ih zarazi, tog momenta i zlo dobija silu nad njima. 
Jer predmeti u Božijem hramu pokazuju da je zlo poraženo, a u Judejskim kućama predstavljaju virus širenja okultizma. Takođe, iako se nisam bavio tim pitanjem u tekstu - otvorena vrata za uticaj demonskih sila... ali to je posebna tema.

3. Zabranjuje ponovno zidanje Jerihona - o tome u sutrašnjem tekstu jer se priroda ovog čina razlikuje od do sada navedenog u tekstu. 


  • O tome kako razumeti nasilje u Starom zavetu, možete pročitati OVDE.
A šta nas vodi KaHristu u današnjem tekstu? Velika opomena da Božija deca ne smeju, ni po koju cenu, da koketiraju sa okultizmom - ni vračarstvo, ni amajlije, ni kipovi, ni horoskopi, ni bilo šta slično što radi naš narod. To je izvor prokletstva. Priča o užasu Jerihona ukazuje koliko je tako nešto opasno.
Beređi Dušan Bera  • Da li pratite naše emisije na Youtube? Moju propoved od ove nedelje možete videti na kanalu... Razmotrite da se subskribujete (ili našim rečima pretplatite - samo što se ništa ne plaća...)

Нема коментара:

Постави коментар