Kako razumeti da Božiji sluga proklinje grad? - Dan 50, Vera na delu

Kako razumeti čin u kojem Božiji sluga proklinje grad? U čemu je moć njegovih reči? Zašto Bog to dopušta? Jer Jošua proklinje grad Jerihon... i mi vidimo da je prokletstvo pogodilo grad.

Kako razumeti izjavu da je nešto prokleto? Juče sam pisao da sa stanovišta Svetog pisma ne smemo pridati pojmu prokletstva magijsko značenje. O tome možete pročitati u tekstu pod naslovom: Proklinjanje Jerihona objašnjava šta je to prokletstvo(vidi link). Pisao sam o tome da ni jedan predmet ne može biti proklet sam po sebi. Jošua sin Navinov 6, priča o Jerihonu


Međutim, u tekstu se pojavljuje još jedan primer prokletstva. Na kraju teksta o uništavanju Jerihona, mi čitamo sledeće reči:

26. U to vreme prokle Jošua govoreći: Proklet da je pred Gospodom čovek koji bi ustao da gradi ovaj grad Jerihon! Na prvencu svom osnovao ga, i na mezimcu svom postavio mu vrata!

Jošua proklinje grad da više nikad ne bude sagrađen. Tačnije rečeno, biće sagrađen samo za skupu cenu - graditelja će koštati njegovih najmilijih - deteta prvenca i najmilijeg tj verovatno najmlađeg deteta. 

  • Podržite KaHristu tako što će te postati čitalac ovog bloga. Opcija za prijavu se nalazi sa strane (za PC), ili ispod teksta za mobilne uređaje. Hvala 

Moram priznati da ne razumem ovaj stih. Teolog sam po obrazovanju, predavao sam Stari zavet na Teološkom fakultetu, ali ne razumem ovaj stih. Kako prokletstvo treba da deluje? Da li Jošua očekuje da će Bog uništiti decu graditelja? Ili Sotona? Ili očekuje da će graditelji samovoljno to učiniti? Da li je to događaj kao u mitskog priči "Zidanje Skadra na Bojani?" - šta ljudi za dan sagradiše, vila za noć razruši (naravno, u to ne verujem)? Da li je u pitanju proroštvo, gde Jošua govori o onome što će se dogoditi u budućnosti?
Nemam odgovor na moje pitanje. Zapravo, ne smeta mi kada nemam odgovor na sva pitanja Svetog pisma. Bilo bi prepotentno očekivati da sve razumem. Mnogi događaji, i način razmišljanja iz Pisma će ostati tajna. I to je u redu.

Međutim šta znam... tj u čemu je snaga prokletstva?

Šta međutim ipak može da se zaključi posmatrajući današnji tekst:
1. Prokletstvo je u ovom događaju Božije nezadovoljstvo. Nekada je prokletstvo posledica okultizma, ali ne u ovom slučaju. Bog je izvor prokletstva nad gradom, to je Njegova volja. Jerihon je simbol okultizma, odupiranja Bogu. Bog ne želi da se okult širi, i zato je i dopustio uništenje ovog grada. 

2. Bog je zapovedio Jošui da izrekne reči prokletstva (I Carevima 16:34). Ponovo, ne razumem kako je Bog mislio da se to ispuni, ali je prokletstvo u ovom slučaju Božije nezadovoljstvo.

3. Božija volja nije bila da se grad više nikada ne sagradi. Jerihon i dan danas postoji. Zapravo Jerihon je najstariji stalno naseljeni grad na planeti Zemlji. Jedino vreme kada nije bio naseljen je u vreme kada ga je Jošua razrušio. Zahej, jedan od učenika Isusa Hrista, upoznao je Spasitelja na vratima ovog grada. Da je Bog bio protiv postojanja Jerihona, siguran sam da bi njegovo obnavljanje bilo sprečeno.

4. Ljudi su sagradili Jerihon, i platili cenu. U Prvoj Carevima 16:34. piše: Za vreme Ahavove vladavine, Hiel Betelac obnovi Jerihon. Temelje mu položi po cenu svog prvorođenog sina Avirama, a gradske kapije postavi žrtvujući život svog najmlađeg sina Seguva, u skladu sa onim što je Gospod rekao preko Jošue sina Navinova. 
  • Podržite KaHristu tako što će te podeliti naše tekstove na društvenim mrežama. Hvala
5. Nije jasno kako je plaćena cena prokletstva. Tekst nas navodi na pomisao da je Hiel sam žrtvovao svoju decu. Ne vidimo da se dogodila nesreća, nego sve izgleda kao čin volje oca. On želi da sagradi grad, i plaća cenu prokletstva... zbog toga naginjem mišljenju da je Jošuina kletva vid proroštva. 

6. Plaćena cena je čin pobune protiv Boga. Prethodni stih u Prvoj Carevima, opisuje Ahavovu vladavinu sledećim rečima: On je učini više da razgnevi Gospoda, Boga Izraelova, od svih izraelskih careva pre njega (16:33). Nastavak je priča o Jerihonu. Zašto? Verujem da su stihovi o Jerihonu  vrhunac pobune, stanja u kojem su Judeji, čin koji govori: Mi ćemo raditi ono što mi želimo. 

7. Prokletstvo je pobuna protiv Boga. Ako gledamo na argumente koje sam naveo, prokletstvo je u ovom kontekstu, kada ne dolazi od sila zla, posledica pobune protiv Boga. Prokletstvo su naša dela koja činimo u buntu, proklinjući sami sebe, donoseći zlo u naše živote. Hiel Betelac je pravi primer toga - sam je odlučio da se usprotivi Bogu i sagradi Jerihon, sam je platio cenu svog greha.

8. Jedino izbavljenje od prokletstva naše pobune jeste Isus Hristos. Hristov imenjak je prokleo jedan grad, a naš Spasitelj Isus je plakao nad sudbinom drugog grada - Jerihona. 
Na krstu On je odneo i prokletstvo naše: Bio je proboden zbog naše slabosti, i poneo naše boli, i mi smo mislili da ga to Bog kažnjava, udara i muči. Bio je proboden zbog naših prestupa, satrven zbog naših zlodela, njega je snašla kazna koja nas učini celima i njegovim ranama mi se iscelismo. Isaija 53:5.

Prokletstvo je slomljeno kroz svojevoljnu žrtvu Spasitelja. Za naše prestupe i prokletstva On je ranjen. Ne zbog naše volje, nego zbog svoje odluke. Jošua je prokleo grad, a Hail je žrtvovao tuđi život da učini šta želi. Sa druge strane, mi smo prokleli naš život, a Hristos je žrtvovao svoj život, da nas spasi od naše pobune. Zato je jedino naše rešenje - ići KaHristu. 
Beređi Dušan Bera

PS: Svestan sam da ovo nije objašnjenje celokupnog problema prokletstva - nisam pisao o snazi reči, o demonskoj vezanosti... ali toliko o tome...
PSS: Iskoristite priliku i pregledajte malo blog... sa strane se nalazi spisak tema. Ima skoro 400 tekstova... 

  • Da li pratite naš Youtube kanal? Razmislite o tome da se prijavite na njega i dobijate obaveštenja o našim propovedima, kao i ostalim video materijalima.

Нема коментара:

Постави коментар