Šta posle poraza? - Isusov odgovor Petru u Evanđelju po Jovanu 21- Vera na delu 56 dan.

Šta posle poraza? - Isusov odgovor Petru u Evanđelju po Jovanu 21:15-25 - Vera na delu 56 dan. 
Iako ovaj test postavljam u seriju Vera na delu, koja se bavi knjigom Jošue, originalno tekst je deo sasvim druge serije - propoved na Evanđelje po Jovanu... Međutim, smatram da Stari zavet ne može da pruži konačni odgovor - šta posle poraza? Potrebno nam je novozavetno mišljenje. Današnji tekst se  bavi se jednim od najvećih poraza ličnosti Novog zaveta - Petrovim odricanjem.Pitanje je kako se suočiti sa porazom? 

Kako se suočiti sa porazom... Opcije su višestruke...
1. Možemo pobeći? Mnogi beže posle poraza, kao vojska koja gubi, krene u  bezglavu jurnjavu, i u bekstvu doživljavaju još veće žrtve. To je bila reakcija Jevreja u događaju u Jošui 7, o kome pišem ovih dana (o tome možete pročitati OVDE). Bežeći, šokirani našim porazom, povlačimo sve gluplje i gluplje poteze.

2. Možemo se pretvarati se da se poraz nije desio? Kažu da Hitler, u momentu kada su Rusi osvajali Berlin, i dalje nije želeo da prizna poraz. Ignorisao ga je do zadnjeg momenta. Možda vi tako postupate, ignorišete problem. Kao noj, zakopaš glavu u pesak, možda problem prođe?

3. Samoosuda i povlačenje? Skloniš se i ližeš rane, "jadan ja, kako se to meni moglo dogoditi. Ovakve stvari se samo meni dešavaju." 

4. Sakrivanje? "Nadam se da me niko nije video. Ako nije nekako ću se izboriti sa porazom, ali ako jeste, teško, teško meni."

Šta posle poraza? Razgovor Apostola Petra i Gospoda Isusa Hrista daje nam dragoceno rešenje.

Isus i učenici

Nekada se priča ponavlja... ali zašto?
Tekst iz Evanđelja po Jovanu 21, opisuje poslednji susret Hrista i učenika, tačno na mestu gde je počelo njihovo putovanje. Tada na obali Galilejskog jezera (Ev. po Luki 5:1-11), kada ih je Isus pozvao da budu učenici, lovili su ribu noću, i ništa nisu uhvatili. Sada skoro istovetan događaj.  

Sada, na obali Galilejskoj jezera, u momentu kada odustaju, pojavljuje se čovek koga ne prepoznaju i govori im da zabace mrežu na drugu stranu. Čudno, oni slušaju i hvataju 153 ribe. 

  • Podržite KaHristu tako što će te komentarisati i deliti tekstove na društvenim mrežama. Na taj način poruka će mnogo dalje da dopre. Hvala vam. 

Zašto se ponavlja istovetan događaj?
Ovo je događaj velike emotivne važnosti, događaj velike borbe, kontraverznih osećanja... Ne pišem sve stihove zbog dužine posta, ali pročitajte sami... Isus kao da spušta tenziju, pripremajući doručak za učenike. Dok svi jedu i ćute, mnoštvo misli ih opseda...

Duboko verujem da je čudo ponovljeno, da bi videli da se priča nastavlja. Od početka oni nisu razumeli... To da će Učitelj postradati je bilo potpuno neprihvatljivo njihovom umu. Oni su mislili – Isus će vladati, oteraće Rimljane, među sobom su se svađali o tome ko će vladati sa njim... 

Sledili su Mesiju, Izbavitelja, Kralja kraljeva. Sve je krenulo sjajno, čuda, isceljenja, umnožavanje hlebova, umirenje oluje a onda šok – njihov Mesija uhapšen, šiban, ubijen. Sve pada u vodu, bajka pretvorena u tragediju i laž, naizgled. Sve propada. 

Isus je međutim vaskrsnuo i to je donelo novu nadu, ali su mnoge stvari nejasne. Šta je sa njihovim zadatkom? Da li se išta promenilo?? Da li će biti odbačeni zbog nevere i poraza??? Možda je to motiv Petra za ribolov, nada da će ponovo videti Isusa, izazavati ga nekako???? 

Dok sprema jelo, Isus im pokazuje – ništa nije završeno, ono na šta ste poslati još uvek važi, nisam se promenio, niti se vaš zadatak promenio. I dalje smo "ekipa"!

A Petar?
Petrova izdaja je bila, mnogo, mnogo veća... Učenici su se uplašili, ali on je izdajnik, odrekao se. Da li je njegov poraz trajan? 

U momentu kada je Hristos uhapšen i predan sudijama, Petar se tri puta odrekao Hrista. Iako je tvrdio, nekoliko sati pre izdajstva, da će do smrti da ga sledi, kada je došao pritisak pao je.

Luka nam oslikava njegovo izdajstvo sledećim rečima – „Tada ga uhvatiše, odvedoše i uvedoše u prvosveštenikovu kuću. A Petar je išao za njima na odstojanju.  ... Kad je prošao otprilike jedan sat, jedan drugi odlučno izjavi: „Ovaj je zaista bio s njim jer je Galilejac.“ A Petar reče: „Čoveče, ne znam šta govoriš.“ I upravo tada, dok je još govorio, oglasi se petao. A Gospod se okrenu, pogleda Petra i Petar se seti reči koje je Gospod izgovorio: „Pre nego što se petao danas oglasi, ti ćeš me se tri puta odreći.“, pa izađe napolje i gorko zaplaka.“ Luka 22:54-62

Šta je Petar video u Isusovom pogledu možemo samo predpostaviti. Šta vi mislite? Napišite vaše mišljenje u komentaru...

Postoje razne mogućnosti, ne verujem da je bilo osude. Možda poruka – „U redu je Petre, razumem“. Ne znamo. Međutim vidimo Petra u činu izdaje, i Petar je morao da se suoči sa svojim porazom. Možda je to bio dodatni Petrov motiv za ribolov, da pronađe odgovor na pitanje – šta sada? 

  • Podržite KaHristu tako što će te se prijaviti na listu čitalaca. Opcija se nalazi pored slikica ostalih čitalaca. Pritisnite prijava... i podržali ste ovaj rad... 
Petre, da li me voliš? - pitanje koje zadire u srž
„Kada su doručkovali, Isus upita Simona Petra: „Simone, sine Jovanov, voliš li me više nego ovi?“ „Da Gospode“, odgovori mu Petar, „ti znaš da te volim.“ A Isus mu reče: „Napasaj moju jagnjad“. Onda ga Isus upita po drugi put: „Simone, sine Jovanov, voliš li me?“ „Da Gospode“, odgovori mu Petar, „ti znaš da te volim.“ A Isus mu reče: „Čuvaj moje ovce“. Onda ga Isus upita treći put: „Simone, sine Jovanov, voliš li me?“ A 

Petar se rastuži što ga je treći put upitao: „Voliš li me?“ pa mu reče: „Gospode ti znaš sve, i znaš da te volim. A Isus mu reče: „Napasaj moje ovce. Istinu ti kažem: kad si bio mlađi, opasivao si se sam i išao si gde si hteo. Ali kad ostarip, raširićeš ruke pa će te drugi opasati i ovdešće te kuda nećeš.“ To je rekao nagoveštavajuči kakvom će smrću Petar proslaviti Boga. I kad mu je to kazao, reče: „Pođi za mnom“.15 -19

Isus tri puta postavlja isto pitanje. Petre da li me voliš? Šta mislite zašto to radi? U načelu postoje dve osnovne mogućnosti. Ono što znamo sigurno jeste da Isus nije došao da muči Petra, niti da mu natrlja nos zbog greške. Petra je njegova greška dovoljno mučila. Isus nije optužitelj, to znamo za sigurno. Ljubav je video i dok je Petar plivao prema Njemu, samo da što pre stigne do voljenog učitelja.

Tri je bio broj Petrovih odicanja. Sada ga Petar tri puta potvrđuje. Tri puta potvrđuje svoju ljubav prema Hristu. Mogli bi reći da doživljava popravni ispit.  Tri puta mu je postavljeno pitanje, i tri puta ga je položio. Savršeno opraštanje, savršeno prihvatanje.

Vidimo Petra koji je slomljen, nesiguran. Nema više onog otresitog, samuoverenog čoveka koji je u događaju hapštenja Isusa odsekao uvo stražaru. Više ne zna šta da radi, šta veruje, nema tu grubosti. On je nesiguran jer je pogrešio.

Vidimo našeg Gospoda Isusa kako ga vodi u procesu iscelenja. Petre u redu je, grešio se, ali idemo dalje. Nisi odbačen, i dalje si u timu, i dalje znam da me voliš, i dalje sam spreman da ti predam moju crkvu da je vodiš. Nema odbacivanja.  Samo novi početak.


Šta kada padneš?

I to nas vodi na kraju - Šta kada padneš? Pogrešiš, učiniš greh... Učimo iz današnjeg teksta: ustaneš i ideš dalje. Otreseš prašinu sa odeće i kreneš dalje. Nije kraj sveta, nije sve završeno, idemo dalje! Učitelj te i dalje voli i prihvata. 

To je jedna od najdragocenijih lekcija koju sam naučio na samom početku hrišćanstva. Pre nego sam poverovao, zbog mog životnog stila, nikada ni jednu stvar nisam završio. Počeo bi da treniram neki sport, pohađam neku sekciju, i odmah posle prvog problema bi odustajao. 

Taj stav odustajanja se prelio i u hrišćanstvo. Bojao sam se da ću odustati. Da neću moći da podnesem poraz, pad...

U nedelju na službi, dok sam se molio, Bog mi je dao u um sliku dečaka koji padne, i razbije koleno. U šorcu je, i koleno je krvavo. Tu je njegov roditelj. Pitanje od Boga je bilo, kada dečak padne, gde trči? Od roditelja, jer je doživeo poraz? Ili u naručje, gde je sigurno? 

Gde trčiš kada padneš? Od Boga? Ili u naručje gde je sigurno? 
Beređi Dušan Bera 
PS. Sutra se bavim pitanjem pravog pokajanja koje upotpunjuje dosadašnju priču. 


  • Link za audio propoved iz Jovanovog evanđelja - http://sr.cross.tv/87275

  • Da li pratite naš Youtube kanal? Ako ne, prijavite se (subscribe) ... Moja emisija se zove: Teologija uz jutarnju kafu. Ove nedelje razmišljao sam o Isusovom odgovoru na pitanje da li plaćati porez caru.


Нема коментара:

Постави коментар