Šta znači nedostojno uzeti Večeru Gospodnju (Pričest) - I Korinćanima 11: 26-30? (Vera na delu - 36 dan)

Večera Gospodnja, Pričest, Euharistija su reči koje ukazuju na jedan isti obred - sećanje na Hristovo delo na krstu. U noći kada je bio izdan Gospod Isus je rekao: 
"A prvoga dana beskvasnih hlebova pristupiše učenici Isusu govoreći: gde hoćeš da jedeš Pashu?... i učiniše učenici kako im Isus naredi, te spremiše Pashu. A kada nasta veče, leže za trpezu sa Dvanaestoricom... A kada su jeli, uze Isus hleb, blagoslovi, izlomi i dade učenicima i reče: Uzmite, jedite, ovo je telo moje. Tada uze i čašu i zahvali, dade im i reče: pijte iz nje svi, jer ovo je moja krv saveza, koja se proliva za mnoge radi oproštaja grehova." Evanđelje po Mateju 26:17-29.

Crkve obeležavaju ovaj čin sećanja na različite načine... neki svake nedelje, neki ređe. Takođe, crkve imaju različita pravila ko sme uzeti Večeru Gospodnju, u šta ne bi ulazio (da li je krštenje uslov ili ne...). Teološki pogled se takođe razlikuje... međutim svi se slažemo da je Večera Gospodnja jedan od, ako ne i najvažniji sastanak crkve.


U vezi Večere Gospodnje postoje i veoma ozbilja upozorenja. Apostol Pavle piše u svome pismu Korinćanima (I Kor. 11:26-30) sledeće upozorenje: Jer kad god jedete ovaj hleb i pijete ovu čašu, obznanjujete smrt Gospodnju - dok ne dođe. Stoga ko nedostojno jede hleb ili pije čašu Gospodnju, ogrešiće se o telo i krv Gospodnju. Čovek neka ispituje samoa sebe, i tako neka jede od hleba i neka pije iz čaše, jer ko jede i pije, a ne pravi razliku između tela Gospodnjeg i drugog jela, sebi na sud jede i pije. Zbog toga su mnogi slabi i bolesni među vama i dosta ih je umrlo. 

Šta znači biti nedostojan da uzmeš Večeru Gospodnju? Očigledno je da je Bog veoma strog u vezi ovog čina - spominje se bolest pa čak i smrt... U razumevanju tog teksta pomoći će nam tekst iz Knjige Jošuine (Isus sin Navinov), 5 poglavlje. Veće nedeljama svaki dan pišem jedan tekst u seriji Vera na delu (juče sam pisao tekst: Isceljenje ličnosti - šta je to? (vidi link)) a današnji tekst je interesantan za današnju temu. Izraelcima je dozvoljeno da uzimaju Pashu...
I sinovi Izraeiljevi stojeći u logoru u Galgalu, slaviše Pashu čertnaestog dana onog meseca uveče u polju Jerihonskom. Jošua 5:10 

Šta je Pasha?
Pasha je praznik uspostavljen prilikom izlaska iz Egipta. O tome možete više pročitati u II Mojsijevoj, 12 pogljavlje. Zadnje noći njihovog boravka u ropstvu, Jevreji su jeli posebnu večeru. Odredbe za tu večeru su bile veoma specifične: jeli su janje kome nije smela biti polomljena ni jedna kost, krvlju tog jagnjeta su namazali dovratak (kao znak za Duha Svetog), jeli su obučeni i spremni za put...

Kao praznik sećanja, trebali su Pashu obeležavati svake godine, sećajući se spasenja iz ropstva Egipatskog. Jevreji to i dan danas čine.  

Zašto im je Pasha bila zabranjena?
U današnjem tekstu mi čitamo da posle obrezanja oni svetkuju Pashu. Verujem da im je Pasha pre toga bila zabranjena. Za to je postojalo više razloga:

1. Neobrezanima je Pasha zabranjena – Izlazak 12.47-49. To je bio praznik namenjen samo onima koji su bili deo saveza sa Bogom. O značenju obreda obrezanja pročitajte u članku ka ovom  linku. Pošto cela generacija nije bila obrezana zaključujem da nisu ni praznovali Pashu.

2. Nisu smeli praznuju Pashu, jer nisu bili u bliskom odnosu sa Bogom. Pasha je najsvetija od svih Izraelskih svetkovina, slavlje koje je podsećalo Izraelce na Božije Izbavljenje iz Egipta. Vidimo da je prva reakcija Izraelaca posle očišćenja od greha to da uživaju u pashi, da uživaju u proslavljanju spasenja Božijeg. Dok su bili pod osudom zbog svog greha bili su isključeni, nisu mogli da uživaju u tome, ali sada konačno mogu.
3. Pasha je proročka slika dela Isusa Hrista.  Prilikom smrti našeg Gospoda, proročki su se ispunili mnogi elementi Pashe. Hristu nije bila slomljenja ni jedna kost prilikom ubistva (Jovan 19:33), ubijen je u toku proslave Pashe... Sveto pismo naziva Hrista, Jagnjetom Božijim (Otkrivenje 5), praveći jasnu paralelu sa Pashom... što je i logično jer Pasha je bila slavlje spasenja koje dolazi od Boga, slavljenje mogućnosti da se ima zajedništvo sa njim.Kakva je veza Pashe i Večere Gospodnje?
Kako ste pročitali, očigledna je povezanost Pashe i Hristovog dela. Postoji takođe još jedna paralela: Bog je pred spasenje iz Egipatskog ropstva zapovedio praznovanje obroka Pashe. Takođe, Bog je pred spasenje iz ropstva grehu i osudi, zapovedio praznovanje obroka Večere Gospodnje. Pasha je simbol Starog saveza, Večera Gospodnja je simbol Novog saveza. 

Šta znači nedostojno jesti Večeru Gospodnju? 
Ako razumemo šta je Večera Gospodnja (planiram i sutra jedan tekst koji će više govoriti o iskustvu tog čina kao proslave), jasna je i paralela sa današnjim tekstom iz Jošue:

1. Pashu nisu smeli jesti oni koji nisu bili obrezani - nisu bili deo saveza sa Bogom. Večeru Gospodnju ne smeju jesti oni koji nisu prihvatili Hristovog oproštenje, koji nisu deo novog saveza sa Bogom
Samo za one koji znaju da su im gresi opršteni kroz Hristovu smrt na krstu mogu jesti Večeru Gospodnju. Za ostale, kaže Apostol, to je samo običan hleb i vino.

2. Pashu su smeli jesti oni koji su se obrezali, tj prepreka je bila uklonjena. Večeru Gospodnju smeju jesti oni koji su uklonili prepreku, tj ispovedili svoje grehe Bogu
Da ne bude zabune - ne mislim na ispovest svešteniku, Božijem detetu je dovoljno da ispovedi svoje grehe svome Nebeskom Ocu. 

3. Nedostojni su oni koji misle da ih njihova dela čine dostojnima! 
I ovo je ključno. Samo osoba koja je potpuno svesna svoje nedostojnosti da dođe pred Boga, da sme da mu priđe samo zbog Njegove milosti, ljubavi i oproštenja, jeste dostojna da uzme čašu i hleb... Dugo sam ovde grešio, misleći da me ispovest i uklanjanje greha iz mog života čine dostojnim. Ni jedno moje delo me ne može učiniti dostojnim - samo Božija milost. Stolu sa Večerom Gospodnjom uvek pristupam sa tom mišlju u srcu - Bože, ja ovo ne zaslužujem, niti ću ikad zaslužiti. Spasenje je samo tvoja milost. 

Večera Gospodnja je simbol da je nedostojni postao dostojan kroz Hristovo delo na krstu.PS: Prijavite se na listu čitalaca ovog bloga. To je super korisno. Hvala!Нема коментара:

Постави коментар