Autor Bloga

Autor bloga i tekstova na blogu je Beređi Dušan - Bera. 

Volim da se predstavim sledećim rečima - Muž jedne žene i otac dvoje dece, koje puno, puno volim, što navodim sa radošću, jer kako je počeo moj život, nikada nisam očekivao da će se to desiti. O mojoj prošlosti možete više pročitati u tekstu: "Zašto slavim Božič ili moja životna priča" -  http://bera-kahristu.blogspot.rs/2010/12/zasto-slavim-bozic-ili-moja-zivotna.html . Zato porodicu stavljam na prvo mesto u mom predstavljanju.

Pastor sam Protestantske Hrišćanske zajednice. Protestantska Hrišćanska zajednica (Protestant Christian Fellowship), je crkva protestantsko-evanđeoskog veroispovedanja, iz Novog Sada. Protestantska Hrišćanska zajednica u Srbiji, je zvanično registrovana verska zajednica i upisana je u Registar Crkava i verskih zajednica koje vodi Ministarstvo vera – knjiga 1, registarski broj 10 sa danom 28.05.2008. godine (na osnovu novog Zakona o Crkvama i verskima zajednicama). Protestanti predstavljaju treće krilo hrišćanstva, pored Rimo-Katoličke i Pravoslavne crkve. Pojam protestantizma obuhvata širok raspon teoloških i socijalnih perspektiva i vidova organizacije, ali je osnovno da protestantske crkve imaju korene u protestanskoj reformaciji crkve u Evropi u 16. veku. Trenutno, protestanske crkve broje oko jednu milijardu vernika u svetu. Pastor je termin sličan svešteniku, dolazi od nemačke reči za pastira. U našoj crkvi, pošto verujemo u sveštenstvo svih vernika, to znači da sam prvi među jednakim.


Evanđeoski sam hrišćanin. Evanđeoske crkve predstavljaju podgrupu u okvirima protestantizma koje ispovedaju sledeće istine Svetog pisma - Verujemo da je Sveto pismo Božija reč, nepogrešiva i jedini autoritet vere; u spasonosnu žrtvu Gospoda Isusa Hrista kao jedini put spasenja; da se osoba spasava verom kroz prihvatanje Hristove otkupljujuće žrtve; verujemo u Svetu Trojicu - Oca, Sina i Duha Svetog, našeg Boga; u krštenje vodom odraslih vernika i krštenje Duhom Svetim, kao i posvećenje kao posledicu nanovog rođenja... Međutim, ono što nas posebno karakteriše jeste naglašavanje iskustva sa Bogom, što jeste i tema ovog bloga.
Bitan deo mog života je pomaganje heroinskim zavisnicima u "Centru Duga".  Pošto i sam dolazim iz sveta zavisnosti, smatram da dobro razumem zavisnike, i koristim svoje iskustvo da im pomognem.

Ono što volim da radim je da sam Royal Rendžer - Kraljevski izviđač, što je služba rada sa tinejdžerima i decom. Dok sam bio dete, voleo sam prirodu, kampovanje, ali nije bilo nikog da me pouči. Zato ja koristim znanje koje ima da ga prenesem na decu koja su za to zainteresovana.


Što se tiče obrazovanja, Diplomirani sam Inžinjer Uređenja voda, diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu 2005-te. Posle toga sam studirao teologiju na Protestantskom Teološkom fakultetu Novi Sad, osnovne i master studije. 


Osim toga volim avanturu, putovanja, umetnost... a najviše ljude i da vidim promenu u meni ali i u njima. Najveća radost mi je videti kada se smer nečijeg života promeni iz besmisla u život pun smisla. Нема коментара:

Постави коментар