Šta je to dan za decu i roditelje - praktična primena principa pedagogije Svetog pisma (Vera na delu XXII - Jošua 4)

Kako učiti decu da se mole? Kako upotrebiti kreativnost pri tome? Crkva i hrišćanstvo trebaju biti zabavni i interesantni jer nas Sveto pismo vodi na taj način... problem je da ga mnogi pogrešno predstavljaju.

Juče sam objavio članak pod imenom: Božija pedagogija (pročitajte tekst na link), ukazujući na primer koji se  nalazi u 4 poglavlju Knjige Jošuine (Isus sin Navinov). Ovo je dvadeset drugi dan mog pisanja na temu Vera na delu. Prolazim kroz ovu knjigu tražeći principe koji grade našu veru. 

Ovaj put sam u temi roditeljstva. Sveto pismo je izuzetno kreativno u vezi teme roditeljstva i to pokazuje i 4. poglavlje (neću ponovo objašanjavati - pročitajte jučerašnji tekst). Kad vas jednog dana sinovi vaši zapitaju: Šta vam znače ti kamenovi?, 7 vi ćete im reći: Voda se Jordanska isprekida pred kovčegom saveza Gospodnjeg kad prelažaše preko Jordana, voda se Jordanska prekinu, i ovi su kamenovi večiti spomen sinovima Izrailjevim.

Kao komentar na moj tekst, jedna osoba je napisala: "Tipična misao prosečnog čoveka o Bibliji i deci je stih "batina je iz raja izašla" i tipičan način vaspitanja koji se vezuje uz Boga/crkvu je kazna... Zato je ovaj tekst još dragoceniji.

Odlučio sam da u današnjem tekstu prikažem joj jedan kreaktivni način poučavanja dece o Bogu i crkvi. Protestantska Hrišćanska Zajednica je crkva posvećena porodici. Verujemo da je Bog uspostavio porodicu kao sveti odnos, i želimo razvijati porodične odnose. 

Periodično organizujemo druženja za decu i njihove roditelje, želeći da ih na taj način poučimo novim vrednostima ili jednostavno da im omogućimo da zajedno provedu lepo i kvalitetno vreme. Poseban način je nešto što nazivamo "Dan za decu i roditelje", sa posebnim temama, kao što je sledeći - kako izgraditi molitveni život porodice. Na kreativne načine smo učili decu da se mole. Uživajte u slikama i objašnjenjima.

"Gospode molim te za..." 
Učimo molitvu "Oče naš..." koristeći raznobojne sveće -  belo, simbol čistoće za  reči "Oče naš"; plavo, boje neba za "Koji si na nebesima"...Belo- "Oče naš", plavo - "koji si na nebesima", zeleno - "nek se slavi ime tvoje", ljubičasto (boja kraljeva) - "neka dođe carstvo tvoje i  neka bude volja tvoja"...
Kod doktorice - učimo se molitvi za zdravlje i isceljenje... Deca su se igrala, previjala lutke, slušala otkucaje svog srca, i na kraju pravile male torbice za prvu pomoć u koje će stavljati molitvene potrebe za zdravlje.

Učimo da se molimo pre jela - zahvalnost za hranu... Moliti se za one koji su manje sretni od nas...
A i pre spavanja....
Izrada porodičnog dnevnika molitve. Porodice će da vode dnevnik o tome šta mole i kako je Bog odgovorio na njihove molitve.

Učimo se molitvi zastupanja - molitva za druge je bitan deo našeg molitvenog života.
Način - na kamen smo napisali ime osobe za koje se molimo. Nosimo kamen u džepu, i kada god ga dodirenemo mi ćemo se i kratko pomoliti za tu osobu. 
Kutak zahvalnosti - Kako naučiti decu zahvalnosti za sve što vide oko sebe? Posmatrali smo plodove prirode, slike i razmišljali za šta da se zahvalimo...
Molitvena bašta - pravili smo malu bašticu i na svaki cvet smo stavili jednu našu potrebu za koju ćemo se moliti kao porodica.
Molitva koristeći Sveto pismo. Primenjujući stihove iz Pisma, molili smo se jedni za druge  kao porodica.
Molitva u tišini, mala prostorija gde smo u tišini očekivali Božiji glas 
Bogatstvo naše crkve! 
Ako vam je moj današnji tekst bio od koristi, podelite ga na društvenim mrežama. To nije teško, a meni je od velike koristi. Hvala!

Prijavite se na listu čitalaca ovog bloga. Ponovo, to je velika korist za ovaj blog.


Da li pratite naš youtube kanal? Moja emisija Teologija uz jutarnju kafu vam omogućava da steknete mnogo veće pouzdanje u Sveto pismo. Prijavite se na našu stranicu.

Нема коментара:

Постави коментар