Mudro upravljati svojim životom


U poslednje vreme razmišljam o tome koliko postupak jedne osobe može biti značajan uticaj. Postupci ljudi, naši postupci, mogu takođe biti pokretač koji usmere tok u određenom smeru.


Ovih dana, u kućnim grupama čitali smo o caru Solomonu. U tekstu, Solomon je na početku svoje vladavine, tek je preuzeo presto i odlučuje se u kom će smeru ići njegovo carstvo. On sanja san u kome Bog nudi Solomonu šta god želi. Mogao je izabrati blago, silu, moć, proširenje teritorije, ali on traži da bude mudar, kao najveću dragocenost. Bogu je njegova želja mila, ispunjava je i to utiče na njegovu celokupnu vladavinu. 
Ujedno sam prošle nedelje imao tu čast da predajem na Teološkom fakultetu knjige koje se pripisuju njemu – Pesmu nad pesmama, Propovednika... Oduševio sam se ponovo sa Solomonovom mudrošću ali i komentarima drugih autora na te knjige. Njihov zaključak je da je Solomonova odluka da traži mudrost uticala na celu istoriju Jevrejskog naroda, na njihovu kulturu i želju za mudrošću. Možemo videti u kulturi Jevreja, da su iznad svega  cenili mudrost, prikupljali mudre izreke, proučavali prirodu, zakone... I dan danas se to vidi, pogledajte samo slike Izraela, oaza usred pustinje. A sve kao nasleđe želje jednog čoveka da ceni mudrost. Jedan novčić koji je pokrenuo tok.

Danas govorimo o mudrom upravljanju. Kako mudro upravljati svojim životom? I zašto to u opšte uraditi? Da bi bili bogatiji, sretniji ili da bi pokrenuli tok događaja, ubacili novčić koji pokrene stvari.

1. Ko je stvarno bogat!
Pitanje koje se postavlja je ko je stvarno bogat? Isus u Luki 12:13-21 daje odgovor: „Neki iz naroda reče Isusu: Učitelju, reci bratu mome da podeli sa mnom nasleđe. A On mu odgovori: Čoveče ko je mene postavio da vam budem sudija, ili da vam podelim imanja vaša? Pa im reče: Pazite se i čuvajte svakog lakomstva, jer život čoveka nije u imanju njegovom, ma i u izobilju bio. Kaza im ovo poređenje: U jednog bogatog čoveka dobro rodi polje, i on razmišljaše u sebi, govoreći: Šta da radim?, jer nemam u šta sabrati letitne svoje. Pa reče: Evo šta ću učiniti: porušiću žitnice svoje i podignuću veće, i onda ću sabrati sva svoja žita i dobro svoje, i reći ću duši svojoj: Dušo imaš mnogo imanja spremljena za mnogo godina. Počivaj, jedi, pij i uživaj! Ali mu Bog reče: Bezumniče, ovu noć uzeće se duša tvoja od tebe, a šta si spremio za koga će biti? Tako biva onome koji sebi teče blago i nije bogat u Bogu.

Isus razgovara sa čovekom koji ima probleme sa nasledstvom. Ima nekoliko mogućnosti šta je problem. U SZ, pravilo je da starijem sinu pripada dve trećine imanja, a mlađi nasleđuje trećinu.
Druga mogućnost jeste sledeća: porodice su često imale porodične biznise, koje bi vodio stariji brat, dok bi mlađi bio deo tog biznisa, ali u današnjoj priči mlađi želi da se odvoji. Šta god da je razlog, on traži od Isusa da primora starijeg brata na podelu. Sam pristup Ravinu zbog arbitraže, nije ništa čudno za ono vreme. Jevreji su često od učitelja tražili savete u problematičnim stvarima. Ali Isus odbija da sudi i izriče priču koju smo malo pre čitali.

Interesantno je da ne želi da prosudi, i možda nas upućuje na to da Isus vidi srce ovog čoveka, vidi u njemu pohlepu, nepravdu, i zato je oštar i govori o problemu pohlepe. Jer često možemo naše razloge kriti iza pravice i traženja pravde. Navodno tražimo pravdu a u stvari isterujemo neki naš cilj. Više puta od kada postoji Rehab centar u našoj crkvi, imali smo situaciju, da neko galami i buni se protiv nepravde, a da zapravo krije svoja loša dela. Isus je strog protiv manipulacije, i pogađa u centar: „Čoveče, mani se! Još danas možeš umreti, gde će ti duša. Propašćeš zbog svoje pohlepe.“

Isus nikada nije propovedao protiv bogatstva, da ne shvatimo njegovu poruku pogrešno. Nema ništa loše ni u bogatstvu, ni u novcu... Bogatstvo i novac ne mogu biti ni dobri bi loši, oni prosto jesu sredstva. Problem su naše želje, osećanja, stavovi vezani za bogatstvo. Pismo osuđuje srebroljublje kao koren svih zala, Pismo govori da ne možemo služiti Bogu i novcu, u smislu služenja, ne posedovanja. Ne kaže - ne možeš imati novca i biti u odnosu sa Bogom, biti pobožan. Kaže- ne možeš biti bogat samo u novcu, nego trebaš biti bogat u Boga!

Pitanja koja nam postavlja tekst jesu zato: Gde je moje srce, moje vrednosti, moji prioriteti?  Jer pitanje je bolesti srca, ne posedovanja. Greška ljudi sa kojima se Isus susretao su bili pogrešni motivi, pogrešni prioriteti. Stavili su sebe ispred svega drugog. Mislim da je Martin Luter rekao za ponos da je to „Ja prepunjen samim sobom“. Na neki način ovi ljudi su „sebe prepunili“, stalo im je samo do njih samih, a ne dobrobiti drugih. Njihovi prioriteti su pogrešni!
2. Pitanje prioriteta
Da povežem ovo što sam govorio o prioritetima sa pitanjem novčića koji utiče na budućnost. Kako izabrati prioritete, doneti odluke tako da naš život ima dublji smisao, da pokrene stvari u budućnosti, da ne budemo okrenuti samo sami sebima? Gomilamo nešto za nas, misleći da ćemo živeti večno, i tu ne mislim samo na novac, nego i na vreme, darove, i sve što nas čini. Kako da ne budemo ludi upravitelji, nego mudri. Jer to daje i odgovor na pitanje kako biti bogat u Boga, bogat Bogom. Izabrao sam nekoliko saveta koje sam naučio na seminaru na kome sam bio, doduše izmenio sam ih za potrebe naše ovog bloga, verujem kako me je Bog vodio.

Rast: Svakodnevno težim dubljem odnosu sa Bogom i doživljavam poboljšanja.
Prva stavka je naš odnos sa Bogom. Za hrišćane on je neprikosnoveno dragocen. Hrišćanin počinje i završava sa Bogom. On je naš Spasitelj, naš Otac nebeski, naš Utešitelj. Izvor našeg života. Bez odnosa sa Bogom, hrišćanstvo je besmisleno. Povremeno susrećem ljude koji su crkveni, odlaze u crkvu, ali nemaju odnos sa Bogom, čak nisu ni sigurni da li i u šta veruju. Meni je to čudesno, zašto bi to iko, ikada želeo??? Zbog tradicije, navike... Ima mnogo boljih navika ako nema Boga. Bolje je ići u šahovski klub, sekciju... Cilj vere, crkve jeste Bog, odnos sa njime. Zato smo tu. Hrišćani su ljudi koji grade svoj život na odnosu. Koji svakoga dana žele da budu bliže Njemu.

Džon Maksvel prepoznaje Tri mita o ličnom rastu:
Rast se dešava automatski. Ako to ne nameravamo, nećemo rasti.
Rast dolazi kroz informacije. Informacije su beskorisne ako ih ne koristimo.
Rast dolazi iz iskustva. Iskustvo je dobro samo onda kada o njemu promišljamo i učimo iz svojih grešaka i uspeha.
Cenim ovaj saveti, i smatram ga istinitim. Ako ne uložimo naš trud u rast, mi nećemo rasti. Ni posedovanje informacija, i iskustva ne dovodi do rasta. Mi moramo razmišljati o tome, moramo to doživeti... moramo uložiti trud da bi rasli.

Stav i predanje: Biram i primenjujem ispravne odluke svaki dan.
Odluči se da promeniš svoje pogrešne stavove. Poslovice 23:7 nas podsećaju: „Jer je on kao i misli duše njegove.“ Ako mi ne promenimo svoje loše stavove, počećemo da se krećemo u smeru kuda nas oni vode. Stavovi vode u delovanje. Ono što dominira našim mislima određuje smer našeg života.

Davno je neko rekao:
Posej misao, i požnjećeš delo.
Posej delo, i požnjećeš naviku.
Posej naviku, i požnjećeš karakter.
Posej karakter, požnjećeš sudbinu.

Sve počinje od onoga što zaokupira moje misli. Ako biram i primenjujem ispravne odluke svaki dan, to utiče na moju budućnost, i budućnost ljudi oko mene. Put je pokajanje, metanoja – promena uma. Mi moramo menjati naš um ako želimo da rastemo. Juče me je jedna osoba preko fejsbuka pitala šta mislim o tome kada hrišćani nekoga proklinju, kao u SZ psalmima. Moj odgovor je bio – ne znam, jer to u opšte nije ni opcija za hrišćane. Pa čak i kada im je teško da oproste. Ako se zaustavimo u neopraštanju, ogorčenju, besu, malodušnosti, mi sebi određujemo sudbinu. I tu nema prevare. Jedino rešenje je promena uma.

Razmišljanje i vrednosti: Svakodnevno praktikujem i razvijam dobro razmišljanje
Kada kažem razmišljanje mislim prvenstveno da stalno ispitivanje našeg odnosa sa Bogom, sa ljudima... Ne mislim na traženje grešaka, jer neki od nas znaju i da preteraju u tome, i stalno vide samo svoje greške, a to nije od Boga. Hrišćani pristupaju svetu sa stavom učenja, spremnosti da nešto novo saznaš, naučiš, prihvatiš ili promeniš. Niko se nije naučen rodio, i niko nije sa svim znanjem otišao u grob. Uvek se tu setim našeg dragog brata Stipana Orčića, koji je godinama propovedao kod nas u crkvi, u našim početcima. Na kraju života je rekao: „A toliko toga je još ostalo neistraženo u Pismu, onoga što nikada nisam propovedao“.

Neko je rekao da knjige koje danas čitamo, i ljudi sa kojima se danas družimo određuju ko ćemo mi biti za tri godine. I to je istina. Ono što ja danas prihvatam, o čemu razmišljam, stavovi koje usvajam određuju ko sam ja u budućnosti. To je takođe vezano i za naš pogled na sebe. Ako o sebi mislimo samo negativno, takva će biti i naša dela. Ako smo neprestano nezadovoljni sobom, bićemo paralisani. Shelbah – Misli vladaju nad našim osećanjema koje nas vode i kontrolišu ili nam pomažu da pobedimao ili teraju da potonemo.

Porodica: brinem za svoju porodicu svakodnevno i provodim vreme sa njom.
Porodica je važan deo našeg života. Pismo govori da je „onaj koji se ne brine za svoju porodicu, gori od nevernika“. Poznani smo da gradimo naše porodice, da odvojimo vreme za nju. O tome sam više pisao o blogovima o braku i porodici, potražite ih...

Finansije : Zarađujem i ispravno upravljam svojim novcem svaki dan. Planiram i pokazujem dobročinstvo svaki dan.
Ništa ne pokazuje stav našeg srca kao finansije, kako smo videli i iz teksta koji nam je poslužio kao uvod u današnje razmatranje. Novac, bez obzira da li smo u blagostanju ili neimaštini, može biti veliko ropstvo. Kada posmatramo porodične sukobe, 90 posto se dešava oko finansija. Koliko god imali, nikada nije dovoljno. Mudrost je upravljati finansijama. A ujedno mi smo pozvani da blagosiljamo druge našim sredstvima. Dobročinstvo se planira. Ne radi spontano. Kada je nešto spontano, mi mislimo da nešto činimo, a zapravo smo jako loši u tome. Ono što se ne planira, u načelu se ni ne dešava.

Odnosi: Svakodnevno započinjem kvalitetne odnose i investiram u njih.
Odnosi su u samom srcu Božijem. Ne možemo rasti u odnosima ako ne rastemo u svakoj oblasti našeg života. Ne može se biti bogat u odnosima ako nisi bogat u Bogu. 

Dok sam govorio o ovome stalno mi je padala na pamet slika morske zvezde. Ne znam da li znate, ali morska zvezda može da preživi ako joj se otkine jedan krak. Onda ona ponovo naraste iz tog kraka, regeneriše se. Samo u početku ima jedan veliki krak, a ostali su mali i deformisani. I izgleda deformisano, ništa posebno. Takvi smo i mi ako rastemo samo u jednoj oblasti našeg života i ne ulažemo u druge, i mi smo takvi, deformisani. Tako osoba koja ulaže u odnose sa ljudima, a zanemaruje lični rast, na kraju pada zbog karaktera. Osoba koja ulaže samo u lični rast pada u nekorisnosti. Ako želimo napred, ako želimo da naš život bude novčić koji pokreće stvari u budućnosti, moramo rasti u svakom smeru.

AUDIO LINK ZA PROPOVED: http://sr.cross.tv/92433


Ako vam se dopalo šta ste pročitali, nudimo vam nekoliko opcija:
1. Prijavite se na ovaj blog. Polje za prijavu se nalazi sa desne strane blog, ispod spiska imena ljudi koji su se prijavili do sada. 
2. Pišite mi na p.hriscanska.zajednica@gmail.com i tražite da vas upišem u mejling listu... Na taj način dobijaćete obeveštenja o novim tekstovima ili video preko mejla. 
3. Prijavite se na naše ostale platforme - youtube kanal, facebook... Likovi vam se nalaze takođe sa desne strane teksta.

3 коментара: