Prorok kod Ahava i pitanje gde je granica Božije milosti?

 Kod Ahava prorok Božiji? Za čitaoce Svetog pisma, kralj Ahav je oličenje neprijatelja Božijeg, arhitip izdajice, borac protiv proroka Božijih, i veliki neprijatelj biblijskog heroja Ilije. A prorok Božiji ga savetuje u I Carevima 20. Kako to?

Isto pitanje mi se postavilo prošle nedelje na kampu sa momcima iz Centra Duga. Proveli smo par dana na Dunavu, kod Beočina, kampujući, pecajući, plivajući sa ostrva na ostrvo. Sjajnih par dana opuštanja. Organizujemo ovakve događaje da ljudima kojima je fokus godinama bio alkohol ili heroin pokažemo lepotu života u Hristu Isusu.

Večernje i jutarnje pouke su bile o proroku Iliji iz I Carevima (od 16 do 19 poglavlja), i razmišljali smo o testovima kroz koje je Ilija prošao i paralelama u našem životu. Dvadeseto poglavlje nije bilo planiralno, ali mi je onda skrenuo pažnju prorok u Ahavovom dvoru. Kako to?

Kralj Ahav, najgori od svih

29 Ahav, sin Amrijev, zacario se nad Izrailjem u trideset osmoj godini Ase, cara Judinog. Ahav, sin Amrijev, je u Samariji vladao nad Izrailjem dvadeset dve godine. 30Ahav, sin Amrijev, je činio što je zlo u Gospodnjim očima više nego svi koji su bili pre njega. 31Za njega ne samo da je bila neznatna stvar slediti grehe Jerovoama, sina Navatovog, nego se još oženio Jezaveljom, ćerkom Etvala, cara sidonskog, te je otišao da služi Valu i da mu se klanja. 32On je podigao žrtvenik Valu u Valovom hramu, koji je sagradio u Samariji. 33Ahav je napravio Aštartine stupove i učinio više da razgnevi Gospoda, Boga Izrailjevog, od svih izrailjskih careva koji su bili pre njega.

Opis Ahava nije baš ohrabrujući. Piše da je najgori od svih. Kao političar Ahav je zapravo bio odličan. Sklapao je saveze, širio teritoriju, činio ono što bi jedan kralj u to doba trebao da čini. I brak sa Jezaveljom je bio političke prirode, jer je osigurao značajan savez sa Sidonom, otvorio vrata ja Izrael na more.

Međutim politika je nosila kompromise, a posebno kompromise sa sidonskom religijom koja je pred Bogo bila sušto oličenje gadosti. Problem sa sidonskom religijom Vala i Aštarte je bio u okultizmu, sakralnoj prostituciji... i zapravo je bila ključ zašto je Bog kaznio narode Hanana (Palestine) u ta drevna vremena.

Ahav je "grlom u jagode" uleteo u tu priču, prodao se za napredak (Podseća li vas na naše političare?). Jezavelja, izrazito snažne volje, je preko Ahava krenula u sprovođenje religijske reforme, koja je podrazumevala uništenje religije Svetog pisma, vere u Jahvu Boga. Ilija se tome usprotivio.

Dunav kod Beočina

Ukratko o Iliji i Ahavu

Tema današnjeg pisanja mi ne dozvoljava da previše pišem o sukobu Ilije sa Ahavom, ali on počinje u 17 poglavlju sa rečima: 

1 Ilija Tesvićanin, iz Tesve galadske, reče Ahavu: „Živoga mi Gospoda, Boga Izrailjevog, kome služim: narednih godina neće biti ni rose, ni kiše, osim na moju zapovest.“

Sukob je bio oko kiše. Sukob je bio zapravo ko upravlja kišom, Val, sidonski bog plodnosti, ili Jahve, Bog Saveza. Ko je stvoritelj, ko je u kontroli? Način je bilo kroz dokazivanje koji "bog" će doneti kišu. Na kraju kiša pada, posle 3,5 godine, i Ilija uništava Valove sveštenike na brdu Karmel. 

Priča se tu ne završava, jer Jezavelja preti Iliji osvetom (19 poglavlje), Ilija prolazi kroz depresiju (biblijska studja kličničke depresije), a mi saznajemo da je Jezavelja pobila sve Božije sluge osim Ilije i 7.000 proroka koje je Bog sakrio, sačuvao. 

Otkud onda prorok Jahvin kod Ahava u 20 poglavlju? 

Kako prorok kod Ahava?

U dvadesetom poglavlju I Carevima, opisan je rat između Ahava, kralja Izraela i Ven Hadada, Aramejskog cara. Aramejci dolaze da popljačkaju, unište i pokore, a Ven Hadad se posebno okomio na Ahavov dom. Govori mu da će mu sve uzeti, a Ahav nema puno nade...

Tu se pojavljuje prorok Božiji...

13 Uto jedan prorok pristupi Ahavu, caru izrailjskom, i reče: „Govori Gospod: ’Vidiš li sve ovo veliko mnoštvo? Evo, danas ću ga predati u tvoje ruke, da znaš da sam ja Gospod.’“

Neću analizirati sam događaj, ali pojava proroka u domu Ahava je krajnje čudna.

1. Kako je prorok preživeo pokolj Božijih sluga? Da li je on jedan od 7.000 preživelih? 

2. Da li njegovo prisustvo ukazuje da je pokolj prestao, i da sluge Jahve ponovo imaju pristup u kraljev dvor, uprkos Jezavelji?

3. Da li to onda znači da je Ilija uspeo da zaustavi Jezavelju u njenoj nameri, i da Izraelci ponovo slede Jahvu? Jer ako je prorok neko ko slobodno pristupa kralju, vreme opasnosti je prošlo? 

4. Najčudnije od svega, zašto Bog brani Ahava? Ako pročitate tekst, brani ga dva puta, i dovodi do poraza Ven Hadadove vojske. Zašto Bog brani najgoreg od svih, čoveka koji je direktno odgovoran za pokolj Božijih slugu? I još čudnije, odbranom Ahava, Bog spasava i Jezavelju, ubicu? 

5. Ako ga Bog spasava, što mu je bitno da Ahav zna da je Jahve Bog? Da li Bog ovde radi na spasenju Ahava zločinca? 

6. I konačno, gde je granica Božije milosti? 


Razmišljam o kampu, razmišljam o ekipi koja je bila tamo (uključujući i mene). Nekadašnji narkomani, lopovi, alkoholičari. Većina su decenijama uništavali sebe i sve oko sebe. Zatvorske kazne, raspali brakovi, nesrećni ljudi oko njih, pokradeni, prevareni... ljudskom logikom ne zaslužujemo kampovanje, nego bukagiju oko noge, macolu u ruke i da lupamo kamenje. A Bog, Bog je Bog nove šanse... Pruži priliku da plivaš, uživaš u prirodi, obnoviš osećaj za lepo, jer je On Bog kome je stalo, čak i kada ne zaslužuješ ni malo.

Beređi Dušan Bera 

Нема коментара:

Постави коментар