Da li obeležavaš svoje pobede? - Vera na delu 61. dan - Jošua 9

Da li obeležavaš svoje pobede? - vera na delu 61. dan. Jošua obeležava osvajanje Jerihona i Gaja, kao i početak osvajanja obećane zemlje. Prethodni tekst o pobedi nad Gajanima možete pročitati OVDE. O tome kako slaviti i zašto u opšte slaviti pobede, u današnjem tekstu. Takođe, u ovom tekstu KaHristu proslavlja poseban jubilej - 150.000 pročitanih tekstova.


Proslava na gori Eval 
31Tada Isus načini oltar Gospodu Bogu Izrailjevom na gori Evalu, 31kao što beše zapovedio Mojsije sluga Gospodnji sinovima Izrailjevim, kao što piše u knjizi zakona Mojsijevog, oltar od celog kamenja, preko kog nije prevučeno gvožđe; i prinesoše na njemu žrtve paljenice Gospodu, i prinesoše žrtve zahvalne. 
32I prepisa onde na kamenju zakon Mojsijev, koji je napisao sinovima Izrailjevim. 33I sav Izrailj i starešine njegove i upravitelji i sudije njegove stadoše s obe strane kovčega, prema sveštenicima Levitima, koji nošahu kovčeg zaveta Gospodnjeg, i stranac i domorodac; polovina prema gori Garizinu a polovina prema gori Evalu, kao što beše zapovedio Mojsije sluga Gospodnji da blagoslovi narod Izrailjev najpre. 
34I potom pročita sve reči zakona, blagoslov i prokletstvo, sve kako je napisano u knjizi zakona. 35Ne bi ni jedne reči od svega što je Mojsije napisao, koje ne pročita Isus pred svim zborom Izrailjevim, i ženama i decom i strancima koji iđahu među njima.

Posle pobede, Jošua gradi oltar na planini Eval (interesantan podatak, iako o tome neću pisati - arheolozi su pronašli ostatke oltare koji se poklapa sa opisom koji nalazimo u tekstu). Oltar je napravljen prema standardima Svetog pisma - od neobrađenog kamena, tačnije od kamena koji nije obrađen gvožđem. 

Na oltaru Jošua prinosi žrtve zahvalnosti. Stari zavet je zapovedao više tipova žrtvovanja, neke od tih žrtava su bile vezane za kovčeg zaveta, a neke vid slavljenja i zahvalnosti.  

Posle toga su na istom žrtveniku prepisali Mojsijev zakon, i javno ga pričitali dok je narod stojao sa obe strane žrtvenika i kovčega saveza koji je stojao na oltaru.


vatromet

Zašto proslavljati pobedu?
Kada pogledamo tekst, mi vidimo četiri razloga zašto proslavljanje pobede ima dubok smisao.

1. Obeležavanje pobede
Bog je tražio od Judeja da obeleže pobedu - uspostave praznik, da proslave ili slično... Obeležavanje pobede tj. proslava, je u Božijem planu sastavni deo same bitke ili podviga. 

Novi zavet svedoči da se anđeli raduju kada se jedan grešnik obrati... U priči o izgubljenom sinu Otac proslavlja povratak sina... Proslava je sastavni deo svakog podviga za Boga.  

2. Zahvalnost i zahvaliti
Možemo biti zahvalni a da ne zahvalimo. Zapravo to se često dešava. Prilikom jednom molitvenog sastanka, Bog mi je i skrenuo pažnju - Bera, vi ne zahvaljujete. Vi ste zahvalni. Zahvalnost nije isto što i zahvaliti. Naučite da zahvaljujete. 

U današnjem tekstu, Judeji iako su zahvalni, zastaju i da zahvale. Zahvalnost je bitna, ali sila se oslobodi u zahvaljivanju. Probajte da zahvaljujete Bogu, nabrajajući konkretne stvari, videćete kako vam vera raste. 

3. Skretanje pažnje na bitne stvari
Iako proslavljaju pobedu, fokus Judeja je na Bogu i na odnosu sa njim. Zašto to kažem? Zato što čitaju zapovesti Božije, podsećajući se zašto čine to što čine. 

Nešto slično čini i Gospod Isus u Evanđelju po Luki. Poslao je učenike da čine čuda u njegovo ime, oni se vraćaju i oduševljeno dele svedočanstva sa njim. Isus im na to kaže: "Ne radujte se što vam se pokoravaju demoni, nego što su vam imena upisana na nebesima". 

Proslava daje fokus na pravu stvar - zbog čega radimo to što radimo.

4. Znak da treba krenuti dalje
Proslava je tačka na kraju rečenice. Međutim, ako tekst nije završen, iza tačke kreće sledeća misao. Iza pobede kreće sledeća bitka i sledeći izazov. Proslava nam podiže veru da krenemo dalje.
PROSLAVA BLOGA KA-HRISTU
1. Tekst koji čitate, je 400. tekst na blogu KaHristu. Nekad pišem svaki dan, a prošle godine nisam napisao ni jedan tekst. Trebalo je osam godina, ali napisano je 400 tekstova.

2. Danas je blog KaHristu prošao 150.000 pročitanih tekstova. Za prvih 100.000 trebalo je osam godina, a od februara do danas je bilo 50.000 čitanja. Mali jubilej. 

3. Tekst koji čitate je 61. tekst u seriji Vera na delu. Uspeo sam da završim 9. poglavlje knjige Jošue...

Skoro svaki tekst na blogu je otvoren barem 200 puta (dvadesetak tekstova imaju manju posetu) a mnogi i više od toga. Protok je uglavnom sa socijalnih mreža, negde četvrtina dolazi sa pretraživača i broj poseta sa googla raste... 

Vidim ovaj tekst kao pobedu i želim da to proslavim. Smatram to uspehom za lični blog na duhovnu temu, koji piše evanđeoski hrišćanin u zemlji Srbiji. Negde drugde, gde je evanđeosko hrišćanstvo više prihvaćeno, siguran sam da bi broj čitalaca bio veći, ali tu smo, gde smo.

Hvala svima vama koji čitate i delite tekstove sa KaHristu. Bez vas ovo delo ne bi imalo smisla. 

Hvala iznad svega Hristu, jer ovo je za Njega, i nadam se da mu donosi slavu. 

Takođe imam predlog za vas, kako i vi da se uključite u proslavu. Podelite jedan od tekstova sa KaHristu danas. Možda tekst koji vam je najviše značio, nešto čega se sećate, ili eventualno ovaj današnji. 

Ako želite ohrabrite nekog da se prijavi na listu čitalaca, ili ako vi niste to uradili, učinite to... I to je mali jubilej, pre par nedelja se prijavila 100-ta osoba na listu čitalaca. Ubacite se i vi... 

Priča se nastavlja. Hvala vam.

PS. Takođe osećam da je vreme da zatvorim poglavlje Vere na delu. Iako sam originalno planirao da prođem kroz celu knjigu Jošue, ne osećam dalje vođstvo da to uradim, i odlučio sam da stanem ovde. Doživljavam ovih 9 poglavlja kao jednu celinu, i da priča od ove proslave menja tok, širi se u nešto sasvim drugačije. 

PSS. Molite se za mudrost za mene, šta dalje? Mnogi su mi predložili da seriju pretočim u knjigu, što bi i voleo da uradim. Međutim, nemam iskustva u tome, ali želju imam. Šta je vaše mišljenje, da li da to uradim?
Beređi Dušan Bera 
   

Нема коментара:

Постави коментар