Bog ima mnoštvo imena - zašto se tako predstavlja? (Vera na delu - 42 dan)

Jošua se susreo sa Božijom objavom lice u lice. O toj objavi pisao sam juče - Ko je to Anđeo Gospodnji? (Vidi link). Međutim, za moj današnji tekst značajno je da anđeo Gospodnji, tj Bog koristi u tom tekstu posebno ime - On je Vojskovođa vojske Gospodnje. 

Mi smo naučili da koristimo samo ime "Bog" kada govorimo o Njemu. Međutim reč bog skoro da i nije ime, kao što ni čovek nije ime, ili anđeo. Više je oznaka vrste, ako se to tako može reći. Međutim pošto je Bog jedan, i jedinstven, reč je postala i ime. 

Međutim, ako otvorimo Sveto pismo videćemo da je Bog koristio mnoštvo imena da bi se objavio. Gospod nad Vojskama o kome sam govorio je jedno od njih. Vojskovođa vojske Gospodnje je drugo. 


PRIČA O BOŽIJIM IMENIMA - ZAŠTO TOLIKO MNOGO IMENA?
Međutim u Starom zavetu ima i mnogo drugih: 

 • El-Rahurn - Milostivi Bog, kako piše u Ponovljenom zakonu 4:31; 
 • El Kana - Ljubomorni Bog, u Izlasku 20:5; 
 • El El-jon - Bog Svevišnji u Postanju 14:18-22; 
 • El Olam - Večni Bog u Postanju 21:33; 
 • El Šadaj - Bog Svemogući u Postanju 17:1;
 • Jahve Jire - Jahve (Gospod) će se pobrinuti u Postanju 22:13.14; 
 • JahveRafa - Jahve koji daje zdravlje u Izlasku 15:26;
 • Jahve Nisi - Jahve mi je zastava u Izlasku 17:15-16; 
 • Jahve Šalom  - Jahve je  naš  mir u Sudijama 6:24; 
 • Jahve Cidkenu - Jahve pravda naša u Jeremiji 23:6;
 • ...

Svako od ovih imena je komuniciralo sa posebnom potrebom Božijeg naroda ili situacijom u kojoj su se nalazili. Bog se naziva prema potrebama Njegovog naroda. 

Jedino ime, najsvetije od svih, koje nije vezano za Njegov narod, jeste "Jahve" - "Onaj koji jeste". Božiji identitet nije vezan za Njegov narod, on je Onaj koji jeste. Bog da bi bio Bog, mora biti nezavisan (transcedentan) od  svega drugog, inače ne bi bio Bog ako njegov identitet zavisi od stvorenja. Bog je sam po sebi ljubav, pravda (ali to je tema za drugu priču). 

To dalje znači da Bog bira da bude naše isceljenje, spasenje, pravda.... On sam sebi daje ime koje komunicira da je on tu za nas prema svom izboru. Ne mora, ali tako bira.


ŠTA ZNAČI: BOG JE MOJ I SVE JE MOJE
To čini i naš Gospod. U Hristu Isusu sva ta imena postaju još jasnija, sjedinjena u Njemu. Bog se u njemu potpuno objavio. Hristos jeste sve što je navedeno u listi imena za nas, njegov narod.

Za vaše dobro a na moju slavu imaćete učešće u svim mojim osobinama… moja blagost kaže Bog biće vaša da bi vam bilo oprošteno, moja snaga biće vaša da vas zaštiti, moja mudrost biće vaša da vas vodi, moja dobrota biće vaša da vam da olakšanje, moja milost biće vaša da vam pomogne i moja slava biće vaša da vas kruniše. Ovo je sveobuhvatno obećanje da će Bog biti naš Bog, ono uključuje sve. Deus meus et omnia (Bog je moj i sve je moje).“ – Luter. (Džejms I. Paker - Bogopoznanje)

U Alfa kursu, često spominjemo priču o baronu Ficdžeraldu. Baron je imao sina jedinca, koji je napustio očev dom i umro u dalekom svetu. Bogati otac nikada nije preboleo smrt svog sina. Ne znajući šta će sa bogatstvom koje se još i uvećavalo, ulagao ga je u vredne slike starih majstora. Kada je umro, testamentom je naložio da sve slike budu prodate. Kako je to bila sjajna kolekcija, kolekcionari i agenti raznih svetskih muzeja dođoše na aukciju. 


Na dan aukcije, advokat je pročitao testament pokojnika. Evo šta je u njemu pisalo: “Prva slika koja se ima prodati na aukciji je slika mog voljenog sina.” Bila je to slika nekog nepoznatog autora i nije predstavljala umetničku vrednost. Jedina osoba koja beše dovoljno zainteresovana da ponudi bilo kakvu cenu za tu sliku, bio je čovek koji je radio za porodicu, poznavao je momka sa slike i voleo ga. Želeo je sliku iz sentimentalnih razloga i zbog uspomena.

Pošto je slika bila prodata, advokat je pročitao drugi deo testamenta: “Kogod kupi sliku mog sina, dobija sve. Aukcija je završena.” 

Video o „Ko kupi sina ima sve…“ možete pronaći na sledećoj adresi - http://sr.cross.tv/73756

Apostol Pavle je napisao: “Bog, koji nije poštedeo svog sopstvenog Sina, nego ga je predao za sve nas, kako nam neće s njim i sve drugo darovati?” KO KUPI SINA DOBIJA SVE!!! Božija savršena matematika. U Isusu Hristu, sva Božija imena su dobila puninu. 
Beređi Dušan Bera 

Ako vam je moj današnji tekst bio od koristi, prijavite se na listu čitalaca ovog bloga. Na kompjuterima opcija se nalazi sa strane teksta, a na mobilnom telefonu ispod teksta. Hvala vam.

Нема коментара:

Постави коментар