Ko je to Anđeo Gospodnji u Starom zavetu? - Bog Otac, anđeo ili Gospod Isus? (Vera na delu - 41 dan)

13 Kad je Jošua bio kod Jerihona, podiže oči svoje i pogleda. I gle, prema njemu je stajao jedan čovek s golim mačem u ruci. Jošua pristupi k njemu i reče mu: Jesi li od naših ili od naših neprijatelja? 14 On odgovori: Ne, nego sam ja vojvoda vojske Gospodnje; sada dođoh. Jošua pade licem na zemlju, pokloni se i reče mu: Šta zapoveda Gospodar moj sluzi svome? I Vojvoda vojske Gospodnje reče Jošui: 15 Izuj obuću s nogu svojih, jer je mesto na kome stojiš sveto. I Jošua učini tako. Jošua sin Navinov 5

Pitanje koje se postavlja jeste ko je ova osoba? Šta vi mislite? O Njemu piše u petom poglavlju knjige Jošuine... Objašnjenje događaja sam napisao u tekstu pod imenom - sresti se sa Bogom lice u lice (vidi link), sada idem korak dalje - ko je to sa kim se Jošua susreo?Ovo biće (nazivam ga tako zbog potreba teksta) se relativno često pojavljuje u Svetom pismu,  i  zato je bitno da postavimo pitanje ko je on? Uvek se pojavljuje u prilikama kada se Božiji narod nalazi na prekretnici, pred velikim odlukama, u važnim momentima.

U I Mojsijevoj 32. opisan je čudesan događaj Jakovljeve borbe, rvanja sa "čovekom", koja se završava njegovim rečima: "Videh Boga licem k licu, i izbavi se duša moja". Od tog momenta Jakov nosi ime Izrael. 

Pojavljuje se takođe i pred Avramom, obaveštavajući ga o sudbiji Sodome i Gomore, a takođe i o tome da će njegova supruga Sara zatrudneti u starost. Avram mu iskazuje čast kao Bogu. Interesantno je napomenuti da se u tom događaju pojavio kao tri osobe...  

Sveto pismo ga naziva Anđelom Gospodnjim. Međutim kako vidimo iz samog teksta ovo nije običan anđeo. Jošua mu se obraća kao Bogu – kao svom Gospodaru i ovaj anđeo to prihvata. I ovo je potpuno neobično. 

DA LI JE ANĐEO GOSPODNJI - PRAVI ANĐEO?
Na drugom mestu u Otkrivenju Jovanovom, kada Apostol Jovan susreće anđela, želi da mu se pokloni, na šta mu anđeo kaže 22.8-9: Gle nemoj jer sam ja drug tvoj u službi i braće tvoje proroka i onih koji drže reči ove knjige. Bogu se pokloni! Anđeo odbija klanjanje jer ono njemu ne pripada. 

Samo Bogu se klanja i samo Bog se slavi. I u današnje vreme postoji trend obožavanja anđela. Puno serija je snimljeno o palim anđelima, o anđelima zaštitnicima, no moramo znati da su takve priče pogrešne. Anđeli služe Bogu i njegovom narodu i oni su  moćna bića ali oni nisu oni koje trebamo slaviti. Pre bismo ih nazvali našim saradnicima u služenju Bogu. 

Za naš današnji tekst je značajno da se primeti - da je Jošua pred pravim anđelom, ovaj bi odbio klanjanje. No pošto ovaj "anđeo" prihvata slavljenje kao da je Bog očigledno je da se tu radi o nečemu posebnom. 

DA LI JE ANĐEO GOSPODNJI - SAM BOG OTAC?
Boga niko ne može očima videti, govori Stari zavet, a da ostane živ. Takođe, na nekoliko mesta Anđeo Gospodnji i Bog Otac komuniciraju (I Dnevnika 21:27; Zaharija 1). Iz tog razloga zaključujem da se ne radi o manifestaciji Boga Oca.

Postoji određena teorija, koja smatra da se u ovim događajima radi o anđelu koji predstavlja Jahvu - Gospoda Boga - Oca. U tom slučaju, Bog dopušta da mu se ljudi obraćaju kroz anđela, i anđeo je samo posrednik u komunikaciji. Ljudi se ne klanjaju anđelu, nego Bogu kojeg taj anđeo predstavlja.

Ova opcija je sasvim moguća, iako nemamo ni jednu napomnu da je tako, tj da postoji ta dozvola. Čitajući literaturu dolazim do zaključka da se tu radi o stavovima teologa koji ne prave razliku između Anđela Gospodnjeg i Arhanđela Mihajla i Gavrila. Međutim, u tekstu u Otkrivenju, anđeo koji odbija klanjanje je Gavrilo...

DA LI JE ANĐEO GOSPODNJI - PREINKARNIRANI ISUS HRISTOS?

Biblija nam Boga objavljuje kao Svetu Trojicu, ili Troje koji su Jedan. Tema je prekomplekna za formu bloga, ali mi jasno vidimo da je Sin Božiji postojao oduvek, da je on Jedan od Troje koji su Jedan. Jovan Apostol piše o njemu: "U početku beše Reč, i Reč je bila kod Boga, i Reč je bila Bog" - Ev. po Jovanu 1. 

U Božićnom događaju Sin Božiji, druga osoba Svete Trojice, uzima na se i prirodu čoveka, postaje jedan od nas da se tačnije izrazim. Od tada, pa zauvek, on je Sin Božiji, Isus Hristos - čovek i Bog u jednoj osobi.

Međutim, o ulozi Sina Božijeg ne saznajemo puno u Starom zavetu, tek nagoveštaje. Istina o Svetoj Trojici je objavljena tek u Novom zavetu u svoj punini. Kroz ceo Stari zavet je bila tek nagoveštena. Ali, razumevanje njegove prirode, kao Boga koji postoji oduvek, daje interesantne zaključke - možda je Anđeo Gospodnji naš Gospod Isus pre rođenja u telu?

Hrišćani se nikada potpuno nisu složili oko ove ideje. Justin Mučenik (drugi vek), i mnogi crkveni oci su mislili da jeste. Žan Kalvin je zastupao tu teologiju. Drugi se ne slažu... Ko će to znati, jer nije jasno objašnjeno...

Moje lično mišljenje? Ja verujem da jeste. Nisam kategoričan da tvrdim, možda grešim, ali verujem da jeste. Verujem da je Gospod Isus Hristos, u Starom zavetu, dolazio kao Anđeo Gospodnji. Nije bio anđeo, da budem jasan, nego je uzimao tu formu ili obličje, radi posebnih zadataka. 


Zašto to mislim? Njegova uloga je uvek bila vezana za istoriju spasenja. Ključni momenti kada se pojavljivao su uvek imali i dublje značenje - uticali su na spasenje celog sveta. Kroz objavu o Isaku Avram je postao Otac Vere, i naš prethodnik. Kroz promenu izmena iz Jakova u Izrael, počela je istorija spasenja - uspostavljanje naroda Izrael u kome se rađa Mesija. Kroz osvajanje Jeriohona - ostvaren je prvi korak u zauzimanju Božijeg obećanja - pisao sam već o simbolici Jordana, potražite taj članak. 

Anđeo Gospodnji, je  manifestacija samog Boga, koji je pripremao pozornicu za njegov konačni dolazak kao Isus Hristos, Sin Božiji i Sin čovečiji... 
Beređi Dušan Bera

Ako vam je moj članak bio od koristi, podržite me tako što ćete se prijaviti na listu čitalaca ovog bloga. Hvala. 

Нема коментара:

Постави коментар