4 priče o krstu, iz Novog zaveta, koje trebamo razumeti da bi proslavili Vaskrs

4 priče o krstu, iz Novog zaveta, koje trebamo razumeti da bi proslavili Vaskrs

Krst govori o patnji. Jedna od najvećih moralnih zamerki hrišćanstvu je sledeća: “Zašto u svetu ima toliko mnogo patnje?” To pitanje je veoma kompleksno i na njega ne postoji jednostavan odgovor. 

Međutim, jedno je sigurno: Bog sebe nije izuzeo od patnje. Na ovaj svet je došao u osobi Sina i sam je iskusio patnju – patio je za nas. Jednoga dana, kroz krst, On je učinio mogućim da se ukloni sva patnja. Pobedio je sile zla kroz svoju smrt i vaskrsenje.Postoje mnogi aspekti krsta, a ja ću se usredsrediti samo na četiri slike koje nalazim u Novom zavetu.


1. Priča prva - slika hrama


Prva je slika hrama. Stari zavet beleži vrlo detaljan zakon o tome kako postupati sa prestupima koje su ljudi učinili. Ono što je trebalo uraditi je žrtvovati životinju u hramu. Ljudi bi priznanjem svoj greh preneli na životinju, koja bi zatim bila ubijena zbog tog greha.

Novozavetni pisci naglašavaju, mislim da je to svima poznato, da žrtvovanje životinje nije dovoljno. U poslanici Jevrejima piše: "Krv bikova i jaraca ne može da otkloni grehe; to je samo senka stvarnosti. Mi bivamo sveti kroz žrtvu tela Isusa Hrista, jednoga za sve." 

Kada je Jovan Krstitelj ugledao Isusa, rekao je: “...evo jagnje Božje koje uklanja grehe sveta.” Savršena žrtva uklanja zagađenost grehom.

Jedan novozavetni pisac je to ovako izrekao: Hristova krv nas čisti od greha – ova reč je u trajnje sadašnjem vremenu, dinamička, ona traje i traje. On nas čisti, i čisti od svih naših greha.

2. Priča druga - pijaca robova


Drugi je slika uzeta sa pijace robova. Hristos je platio otkupnu cenu da bi nas otkupio – da bi nas oslobodio od zavisnosti, od sile greha. Sam Isus je rekao: "Koga Sin oslobodi, stvarno je slobodan.

Za mene je očaravajuće gledati, posmatrati kako Isus oslobađa ljude od zavisnosti prema stvarima koje su ih celog života držale. 

Razmišljam o Branku V. Branko je veoma mlad počeo da se drogira, u početku sa lakim drogama, kasnije sa heroinom. Postao je narkoman. Ništa nije radio. 15 godina narkomanije. Da bi došao do novca počeo je da krade, obija. Na kraju je završio u zatvoru. Desetine provalnih krađa. 
Došao je u Centar Duga (rehab centar pri PHZ crkvi). Nije izgledalo da će promena doći u njegov život. Izašao je iz Centra posle par dana, vera u Boga mu je izgledala nemoguća. 
Međutim pod pritiskom života i narkomanije, vratio se nazad, odlučan da pokuša. Zamolio je Isusa da mu oprosti grehe. Sada ga svake nedelje gledam kako stoji nazad u crkvi,  zajedno sa suprugom i ćerkicom, kako sa uzdignutim rukama slavi Boga što ga je oslobodio. 
Pre neki dan je na svoj profil stavio pesmu - "Više strahu ne robujem, jer dete Božije sam" i prokomentarisao: "Svaka reč ove pesme me dodirne i ohrabri... jer sam je iskusio u svom životu...". 

Slika pijace robova je slika otkupljenja. Isus je došao da nas otkupi, da nas oslobodi. 

3. Treća priča - sudnica

Treća priča je priča o sudnici.

Volim sledeću ilustraciju: 
“Dva prijatelja su išla zajedno u školu. Potom su upisali i isti fakultet, a posle toga su krenuli svaki svojim putem. Jedan od njih se posvetio legalnim poslovima i postao sudija. Drugi se upustio u kriminalne radnje i uvalio sebe u nevolje. 

Jednog dana, mnogo godina kasnije, onaj prevarant se pojavio pred svojim starim prijateljem, sudijom. Znao je da će morati da plati kaznu, jer je prekršio zakon. Sudija je bio u nezavidnom položaju. Bio je sudija, ali pred njim je bio stari prijatelj koji mu beše drag. U takvoj situaciji se nalazi Bog – dragi smo mu i voli nas. 

Ali sudija ne može jednostavno da kaže: “Nema veze. Ti si moj stari prijatelj i ja te volim. Ništa ne brini.” Pravda mora biti zadovoljena. Bog je sveti Bog. On je Bog ljubavi, ali i Bog pravde i ne može jednostavo reći: “Oh, ma nema veze.” 

Šta je sudija učinio u slučaju kada je ustanovio da je prikladna kazna za njegovog prijatelja bila 20 000 funti? Kaznio ga je, a potom skinuo svoju sudijsku odoru, otišao do blagajne, ispisao ček od 20 000 funti i platio kaznu za prijatelja.


Upravo to je Isus učinio. Samo što je Hristovo delo još veličanstvenije. Ono nadilazi sve ilustracije i analogije. Bog nas voli daleko više od kakavog starog prijatelja, više nego deca, supružnici ili roditelji.

A kazna? Nije u pitanju bila samo novčana globa. “Plata za greh je smrt”, kaže apostol Pavle. Zato krst nije bio samo ispisivanje čeka, već umiranje. Bog je u osobi Sina umro za nas. Tako je naša krivica uklonjena i moglo je da nam bude oprošteno. 

To je predivna, predivna vest – Evanđelje! 


4. Četvrta priča - porodica


Četvrta ilustracija dolazi iz slike doma, porodice. Koren i rezultat greha je razoreno zajedništvo sa Bogom, a rezultat krsta je mogućnost obnovljenja zajedništva – udaljenost između čoveka i Boga može da se završi. 

U Drugoj poslanici Korinćanima 5:19, apostol Pavle piše: “Bog je u Hristu pomirio svet” – svet to smo vi i ja. Zapazite izraz: “Bog je u Hristu.” 

Katkad ljudi kažu: “Zar to nije varvarski što je Bog zbog nas kaznio nekog nevinog, trećeg." Da, to bi bilo varvarski. Ali Bog beše U HRISTU. Sam Bog je došao u osobi Sina da bi umro za vas i za mene. 

Učinio je to sa ciljem da se prepreka ukloni i zajedništvo obnovi. A kada je TO zajedništvo jednom obnovljeno, direktna posledica je obnavljanje svih ostalih zajedništava - braka, porodice, društva... 

Bog nas voli. On voli vas i voli mene. Nije On umro samo za ceo svet; umro je za vas i za mene. Apostol Pavle je pisao: "Sin Božji me je toliko zavoleo, da je predao sebe za mene." 

Ova izjava je jednako lična kao i sledeća: “Bog je tako zavoleo svet, da je dao svog jedinorodnog Sina da...”, primetite da ovaj stih zahteva i naš odgovor, “da svaki ko veruje u njega ne propadne nego da ima večni život.” Šta to znači verovati? 


Kako doživeti oproštenje greha i spasenje i na ispravan način proslaviti Vaskrs?Prihvati ono što je Isus na krstu učinio za nas. Već sam koristio ilustraciju sa sudijom i njegovim starim prijateljem, koji je postao prestupnik i našao se pred sudijom. Sudija napiše presudu na kojoj piše OPROŠTENO. Potpis, Gospod Isus Hristos, jer On je taj koji je sve ovo omogućio. Piše današnji datum, zato što vam On danas ovo nudi. 

Ostaje jedan prostor prazan, tako da ti možeš upisati svoje ime, jer Bog svoju ponudu čini baš tebi. Kao što je sudija mogao da dođe do svog prijatelja, ponudi mu ček i vidi kako ga ovaj cepa govoreći: “Neka hvala. Sam ću platiti svoju kaznu.”, tako i mi imamo izbor kada nam Bog ponudi svoj oproštenje. 

Možemo pocepati presudu i reći: “Neka hvala. Sam ću platiti svoju kaznu”. Ali možemo i prihvatiti govoreći, “Hvala ti Bože. Prihvatam tvoj dar”, i početi uživati u svemu što Bog ima za vas.


Kako to da uradite? Kroz jednu jednostavnu molitvu.  Možda među onima koji čitaju ima onih koji misle: “Nisam siguran da sam ikada istinski prihvatio Hristovu ponudu. Voleo bih da to uradim.” To uopšte nije komplikovano. Molite jednostavnu molitvu koja je zapisana:

Gospode Isuse Hriste, hvala ti što me toliko voliš da si svoj život položio za mene. Oprosti mi za stvari koje sam uradio pogrešno. Okrećem leđa svemu što znam da je pogrešno. Hvala ti za dar oproštenje i novog života. Prihvatam taj dar. Svoje poverenje polažem na tebe. Verujem u tebe i molim te dođi u moj život i ispuni me tvojim Duhom tako da bude sa mnom zauvek. Hvala Ti Gospode Isuse. Amin.

Ako ste prvi put molili ovu molitvu, javite mi se, da se i ja radujem. Možete to učiniti pismom na p.hriscanska.zajednica@gmail.com. 

Rado bi vam pomogao u sledećim koracima vaše vere. 

Beređi Dušan Bera


Ako vam se dopada ovaj blog podelite ga na društvenim mrežama. Time pomažete da se ova vest raširi, a ujedno pomažete da ovaj blog napreduje. To mi puno znači. Hvala.


Razmislite i o tome da nas pratite na ovom blogu, tako što ćete se prijaviti na ovaj blog, ili na neku od naših platformi. 

PS. tekst je delimično preuzet iz Alpha kursa, lekcije - Zašto je Isus umro? Alpha kurs je kurs koji objašnjava osnove hrišćanstva. Potražite na blogu tekstove - u pretraživač ukucajte Alfa kurs.

Koristim priliku da vam preporučim moju video seriju "Teologija uz jutarnju kafu", koju možete pratiti uživo na facebook profilu Protestantske Hriscanske zajednice (link se nalazi na blogu), svakog utorka u 9.30. ili na youtube kanalu... Prikačena je jedna od emisija:

Нема коментара:

Постави коментар