Rehabilitacioni Centar Duga

Centar Duga je rehablitacioni centar pokrenut od strane članova Protestantske Hrišćanske zajednice. Centar je osnovan 2008. godine sa ciljem da pomogne onima koji žele da se oslobode narkomanije i započnu normalan i kvalitetan život.
Centar je počeo sa radom skromno, sa svega nekolicinom momaka, ali vrlo brzo, zbog potreba i zainteresovanosti momaka i porodica, proširio je svoje kapacitete. Veliku ulogu u razvoju centra je imala Protestantska Hrišćanska zajednica koja je podržala i snažno uticala na ovu službu, ali i mnogobrojni prijatelji, donatori, i organizacije koje su podržale ovaj rad, a koji su imali želju da budu uključeni u očuvanje života i zdravlja mladih ljudi u Novom Sadu. Od 2011. godine jedan od finansijera Centra je i grad Novi Sad, tj Skupština grada Novog Sada, i više javnih preduzeća (Lisje, Gas Novi Sad...).

Rehabilitacija i resocijalizacija u Centru traje od 12 do 15 meseci i podrazumeva holistički pristup svakom korisniku programa, uvažavajući sva tri aspekta ljudskog bića: fizički, duhovni i emotivni (duševni). Značajan deo rada je uključenost bivših zavisnika, koji su pre nekoliko godina i sami bili zavisnici o herionu ili alkoholu a koji na osnovu svog životnog iskustva pomažu korisnicima.

Rad sa korisnicima u Centru karakteriše kako individualan tako i grupni pristup, kroz zajedničke aktivnosti i odvija se u 4 faze, i to:
Reporaža časopisa Blic, o radu centra 29.2.2012.
1. faza: Adaptacija u trajanju od 30-60 dana;
2. faza: Izgradnja ličnosti i karaktera, koja traje do kraja šestog meseca;
3. faza: Razvoj odgovornosti, od kraja šestog do kraja dvanaestog meseca;
4. faza: Resocijalizacija, koja traje od kraja dvanaestog do kraja petnaestog meseca.

Kroz faze se, kod korisnika programa, planski i sistematski koriguju društveno neprilagođeni stavovi, uverenja i sistemi verovanja i asocijalno ponašanje. Korisnici programa u Centru borave 24 časa, dvanaest meseci, u okviru zatvorene zaštite i obezbeđen im je dvadesetočetvoročastovni nadzor, smeštaj, hrana i zdravstvena zaštita. Boravak u centru, kao i korišćenje usluga centra je besplatno, pri čemu se centar održava i finansira donacijama kako organzacija, tako i fizičkih lica, fizičkim radom korisnika. Bitan deo boravka u Centru jeste i radno osposobljavanje i sticanje radnih navika.

Kroz program postoji stalna saradnja sa porodicom, radi postavljanja temelja za normalne odnose u okviru porodice, kroz poboljšanje međusobne komunikacije i produbljivanje uzajamnih odnosa. Na taj način, kroz datu podršku rehabilitaciji zavisnika, obnavljaju se i porodični odnosi.

O životu u Centru Duga, prilog Kanala 9, lokalne novosadske TV stanice - http://cross.tv/79615

Ključni element rehabilitacije, pored svega navedenog, jeste duhovnost. Samo u susretu sa Hristom, doživevši iskustvo vere, osoba doživljava trajnu slobodu. Sveto pismo govori, u Jovanu 8:36 - "Ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni!" Sloboda koju Hrist donosi, ništa drugo ne može da zameni!

Kontakt telefon: 065 53466520 (zvati do 15 časova)

Kontak emaile: ofice@cfns.org.rs

Adresa: Bulevar Evrope 30, Novi Sad - kod Higijenskog zavoda


3 коментара:

 1. Danonoćno hvaljen i blagosloven velik Gospod!
  ***
  Po blagom Bogu,najmanji medju nama,svima i vama jesu najveći,o tom govori Gospod kroz " Evanđelje po Mateju: 18: 1 Onoga časa pristupiše učenici Isusu govoreći: ko je, dakle, najveći u carstvu nebeskom? 2 I dozva dete, postavi ga među njih 3 i reče: zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. 4 Koji se dakle ponizi kao ovo dete, taj je najveći u carstvu nebeskom. 5 I ko primi jedno takvo dete u moje ime, mene prima. " Blagi i veliki Stvoritelju neba,zemlje,mora i svega što je u njima,danas te posebno molimo da kako na svakoga,tako i na " Institut za majku i dete " i na sve njihove pacijente biva oslobodjeno potrebno ozdravljenje,svaki Božiji blagoslov,mnogo ljubavi,snage,sreće,radosti,mira,blagostanja i svega što potrebuju,Oče Nebeski,molimo te da lekare,osoblje,medicinsku braću i sestre i svakoga ko je u okviru instituta za majku i dete,kao i svakoga oko njih ispuni Tvoja Božija moć beskrajne i savršene ljubavi,blagi i veliki Stvoritelju neba,zemlje,mora i svega što je u njima,ponizno te molimo,blagosiljamo i zahvaljujemo u ime Oca,Sina i Svetoga Duha.Amin.Aliluja!***Za Gospoda,ako se smiluje volja Božija,kroz Hrista,sina Gospodnjega,svaku osobu koja je izostavljena u ovom pisaniju,neka uvek prati dobrota Božijega blagoslova u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.Amin.Aliluja!***������������

  ОдговориИзбриши
 2. Svemogući Bog sa vama,sa svima i sa vašim bližnjima!
  ~~~
  " Jeruzalemska Biblija, Luka 6:31 I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima. " Do mene je malo toga,a sve ostalo je do blagoga i velikoga Boga,odnosno,ovakav kakav jesam Bogom stvoren,vama,svima i vašim bližnjima želim dovoljno zdravlja,mnogo ljubavi,snage,sreće,radosti,mira,blagostanja i svaki nebeski blagoslov,kroz našega,svih i vašega proslavljenoga i jedinoga Spasitelja Boga Isusa Hrista(Krista). Amin.Amen.Amin. Aliluja i Aleluja!

  ОдговориИзбриши
 3. " Gospod sa svima vama. "
  ***
  Jedan primer kako da doživimo potpuno ozdravljenje(ako nam je potrebno,ako verujemo,ako smo u molitvi istrajni i ako imamo dovoljno strpljenja)moleći se Bogu za druge kojima,izmedju ostalog,nedostaje zdravlja?Blagosloven i proslavljen blag i velik Gospod Bog koji sazdao je nebo,zemlju,mora i sve što je u njima!Uzećemo,na primer jednu porodicu za kakvu znamo da im je potrebno zdravlja,preporoda,duhovne,duševne i telesne obnove,na primer to je porodica Mikašinović. " 1 Jovanova, glava 5:13 Ovo napisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate - da imate večni život. 14 I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: da nas sluša ako šta molimo po njegovoj volji. 15 I kad znamo da nas sluša kad što molimo, znamo da stvarno imamo ono što smo od njega iskali. " ***Hvaljeni,blagosloveni i proslavljeni Stvoritelju svega,na porodicu Mikašinović neka je oslobodjeno potpuno ozdravljenje,(duhovno,duševno i telesno),naš Gospode,ispuni ih Tvojom savršenom ljubavlju i snagom,Stvoritelju svega,daruj im svaki nebeski blagoslov sreće,radosti,mira,blagostanja i mnogo uspeha na svim poljima njihovog interesovanja,naš Gospode i Stvoritelju svega,ponizno te molimo,blagosiljamo i zahvaljujemo u ime Hristovo,u ime Oca,Sina i Svetoga Duha.Amin.Aliluja!~~~Sa poštovanjem prema svima,sa ljubavlju prema blagom i velikom našem Bogu i sa ljubavlju prema onima koji vole nas,hvala i slava ti naš Gospode i Stvoritelju svega(izmedju ostalog)na ovoj našoj uslišenoj molitvi,jer molili smo i iskali po volji Tvojoj,Božijoj!Amin.Aliluja!

  ОдговориИзбриши