Kada hrabrom kažu da bude hrabar, onda se pitaš šta je to hrabrost (Još.1 - Vera na delu - Deo III)

Kako živeti veru koja deluje? Da li je vera samo duboko osećanje i svest da Bog postoji? Ili je vera nešto mnogo više, nešto što ima praktičan uticaj? Kako definisati veru?

Ovo je treći tekst u seriji Vera na delu, koji istražuje knjigu Jošue sina Navinovog (linkove za prethodne tekstove imate na kraju ovog bloga). Šta nas ova knjiga uči o veri? Pridružite se avanturi i pratite. Svaki dan jedan novi tekst za razmišljanje...

Današnji tekst je iz prvog poglavlja knjige Jošue sina Navinovog (Isus sin Navinov):

6 Budi jak i hrabar, jer ćeš ti predati u nasleđe tom narodu zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovim da ću im je dati. 7 Samo budi jak i hrabar i da se držiš i vladaš u svemu po zakonu koji je propisao Mojsije, sluga moj. Ne odstupaj od njega ni desno ni levo, da bi uspeo u svim preduzećima svojim. 8 neka se ne udalji od usta tvojih ova knjiga zakona; razmišljaj o njoj dan i noć, da radiš sve kako je u njoj napisano; jer ćeš tada biti srećan u pothvatima svojim i uspećeš. 9 Nisam li ti dao ovu zapovest; budi jak i hrabar? Ne plaši se i ne zaprepasti se, jer je Gospod, Bog tvoj, s tobom u svemu čega se poduhvatiš.
10 Jošua dade vođama naroda ovu zapovest: 11 Pođite kroz logor i zapovedite ovo narodu; Spremite hranu jer ćete do tri dana prelaziti preko Jordana da zauzmete zemlju koju vam Gospod, Bog vaš, daje.
...
16 Oni odgovoriše Jošui govoreći: Sve što si nam zapovedio učinićemo, i ići ćemo svuda kud nas pošalješ 17 Slušaćemo te kao što smo slušali Mojsija. Samo ti gledaj da Gospod, Bog tvoj, bude s tobom kao što je bio s Mojsijem! 18 Svaki čovek koji bi se bunio protiv tvojih zapovesti, i koji ne bi poslušao sve što mu ti zapovediš, biće kažnjen smrću. Samo budi jak i hrabar!“

 Hrabar pozvan na hrabrost – da li je Bog pogrešio?


Jošua je posebna ličnost SZ. Možemo slobodno reći da je jedan od najhrabrijih ličnosti Svetog pisma. Međutim primetite sledeće reči u Božijem pozivu - 6 Budi jak i hrabar, jer ćeš ti predati u nasleđe tom narodu zemlju ... 7 Samo budi jak i hrabar i da se držiš i vladaš u svemu po zakonu ... 9 Nisam li ti dao ovu zapovest; budi jak i hrabar? Ne plaši se i ne zaprepasti se, jer je Gospod, Bog tvoj, s tobom u svemu čega se poduhvatiš.

Bog je pozvao hrabrog da bude hrabar. Čudno. Zato ovaj deo teksta i nazivam baš ovako – da li je Bog pogrešio? Zašto kažem da je bio hrabar? Pa pogledajte ove činjenice: 

1. Jošua je bio prvi vojskovođa Judeja (II Moj. 17), u prvoj bitci koju su Judeji vodili. Nije posedovao ratno iskustvo, bio je mladić, bivši rob, ali poveo je vojsku u bitku. 
2. On je bio Mojsijeva desna ruka, jedini osim njega koji je bio na planini Sinaj kada je Bog dao Zakon. Ostatak naroda je opisan da drhti od straha, dok je Jošua sa Mojsijem.
3. Nije zabeležena ni jedna jedina Jošuina greška u četiri knjige Mojsijeve. CV mu je besprekoran. 
4. U događaju kada su svi pali on je ostao da stoji i nije se uplašioUkratko, u tekstu zapisanom u 4 Mojsijevoj 13.25 - 14.4. Mojsije šalje izviđače da izvide zemlju koju treba da osvoje, i svi su se uplašili osim Jošue i Haleva.  

Mogao bi još da nabrajam, ali i iz svega ovoga mi možemo zaključiti da je Jošua bio hrabar čovek. Iako je odrastao je kao rob  nije u srcu ostao rob. Uspeo je da se izbori sa kukavičlukom i ne samo to nego je postao najveći Izraelski junak. Našao sam sliku vatrogasaca na netu sa natpisom– hrabrost je ići na mesto odakle svi beže. Takav je bio Jošua, išao tamo gde su drugi bežali.Ali sve ovo ne pišem da bi se divili Jošui nego da primetimo sledeće: iako je Jošua dokazano hrabar, iako je najhrabriji od svih, verovatno i heroj i uzor mladih Izraelaca, u Božijem pozivu da postane vođa Izraelskog naroda, od svih stvari koje je Bog mogao da traži od njega On ga 4 puta poziva i da bude hrabar??? Zašto tražiti hrabrost od najbrabrijeg? Zar to nije nelogično? Da li je Jošua bio prikriveni kukavica pa se samo pretvara? Ne verujem! 

Šta je to hrabrost? 
Možda mi imamo pogrešno definisan pojam hrabrosti? Jer šta je hrabrost? Nedostatak straha? Ili spremnost da učinimo ludost? Možda Bog Jošuu poziva na posebnu vrstu hrabrosti? Šta vi mislite?  

Verujem da je istina u sledećem - iako je zemlja pred njima puna neprijatelja, iako ih čekaju mnoge bitke, stotine godina ratova, sukoba, osvajanja, nevolja, Izraelci trebaju verom da prihvate da ta zemlja pripada njima. Da svako mesto na koje dođu jeste već njihovo jer im ga je Bog dao - Budi jak i hrabar, jer ćeš ti predati u nasleđe tom narodu zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovim da ću im je dati. 

Znači nije mu potrebna hrabrost za bitke, Jošua je već ima, potrebna mu je hrabrost da prihvati Božija obećanja, hrabrost da veruje da će Bog stalno biti sa njim u svemu čega se poduhvati, i hrabrost da prihvati da je zemlja koju treba da osvoje već njihova. Da veruje u nešto što tek treba da se desi, što ne vidi, a za to je potrebna velika hrabrost. Rekao bih da je sama suština vere hrabrost.

Jošuin primer ilustrije definiciju vere koju nalazimo u Poslanici Jevrejima (Novi zavet) 11.1. Vera je tvrdo pouzdanje u ono čemu se nadamo, osvedočenje o stvarima koje ne vidimo. Vera je hrabrost stupiti na tlo koje za ne vidiš da ti pripada. Verovati Bogu da ti je dao nešto iako ti to tako ne izgleda jer je tako obećao. Verovati da će se nešto dogoditi zato što je Bog tako obećao, bez obzira na prepreke koje vidiš pred sobom. Hrabar u veri ide napred. 

Razmišljam o sebi. Da li sam hrabar da verujem? Često mi činjenice zaslepe oči. Obeshrabe me vesti o situaciji u zemlji, okruženju. Obeshrabre me priče o onima koji su odustali, pali. Obeshrabri me kada ne vidim neke ljude da slede Hrista, da dolaze u crkvu. Obeshrabri me moja materijalna situacija, stanje mojih kola, kuće. Molim za hrabrost da drsko verujem. Ono što ne vidim, to će biti, jer je Bog tako obećao!!!

Beređi Dušan Bera 
Moji prethodni tekst u ovoj seriji je: Kada promeniš ime. Pročitajte ga, i kažite mi šta mislite, kao i o ovom tekstu. 
Takođe, ako vam je bio od koristi, podelite ga na socijalnim mrežama. Time mi puno pomažete. Hvala.

Da li pratite moje propovedi na youtube? Prijavite se na naš kanal. Video je propoved koju sam govorio u nedelju - o Duhu Svetom. 1 коментар: