Mythbusted - Bog nije ćutljivi Bog, niti je prestao da govori

Mythbusted - Bog nije ćutljivi Bog, niti je prestao da govori

Bog stalno govori. Moj Bog nije ćutljivi Bog. On stalno govori. Nekada nam govori tako da nam se uzdrmaju sva osećanja. Nekada tiho da ga samo pažljivi slušač može čuti. Međutim Bog stalno govori, on nije ćutljiv.

tišina

Radim sa ljudima koji teže intenzivnim emocionalnim iskustvima. Momci koji su u rehabilitaciji u Centru Duga su navikli na snažne osećaje i doživljaje. Ako se „zemlja ne trese“ često smatraju da im Bog ne govori. Samo ako je nešto snažno onda su i prepoznali Božije delo. 

Često diskutujemo tome. Pre neki dan sam im sat vremena ukazivao na vrednost čitanja Pisma, čak i kada nismo emocionalno dotaknuti.

Priča o proroku Iliji - kako mu je Bog govorio?

Prorok Ilija u I Knjizi o Kraljevima 19 doživljava intenzivno duhovno iskustvo. Posle teške depresije (jedini jasni primer depresije u Svetom pismu), susreće Boga. 

Gospod reče: Izađi i stani na gori pred Gospodom. I gle, Gospod prođe. I pred Gospodom bi jak i silan vetar koji kidaše gore i razlamaše stene. Ali Gospod ne beše u vetru. Iza vetra dođe potres, ali Gospod ne beše u potresu. Iza potresa dođe oganj, ali Gospod ne beše u ognju. A iza ognja dođe glas tih i tanak. Kada ga Ilija ču, zakloni lice svoje plaštem…“. 

Ni u jednoj od senzacija nije bio Gospod, bio je u tihom glasu.

Moram priznati da volim „potres“, i volim „vetar“ ali učim se da slušam i „šapat“. Cenim momente kada mi Bog snažno, emotivno progovara dok čitam Sveto pismo, ali učim se da cenim momente kada mi govori i na drugi način. 


Šta kada se zemlja ne trese a Bog ipak govori?

Kada čitajući Njegovu reč ne doživljavam ništa dramatično ali moja spoznaja o Njemu raste. Prihvatam da je svaki momenat kada čitam Njegovu Reč i momenat gde mi On govori, uči, pomera moje granice…

Kada prolazim kroz dan i doživljavam razna iskustva učim se da vidim Božiju ruku u Njima. Da donesem neki zaključak o Bogu, mom odnosu sa Njime… Pokušavam da se zaustavim u toku dana i da sagledam dan i vidim gde me je Njegova ruka vodila a gde sam hodao sam. 

Samo kada se zagledam i otvorim čujem mog Boga kako mi priča, i priča, i priča… Stalno! Jer naš Bog je Bog koji govori! Nije nemi Bog.

„Zazovi me i odazvaću ti se, velike ću tebi i tajne stvari objaviti, stvari za koje ne znaš.“ Jeremija 33.3
Beređi Dušan Bera 

Podelite tekstove sa KaHristu na društvenim mrežama... Time mi puno pomažete. 

Нема коментара:

Постави коментар