Duhovni darovi zastupanja, kreativne komunikacije i veština


Napomena: u nastavku liste darova nalaze se darovi zastupnička molitve, kreativne komunikacije i veština. Oni su izdvojeni na kraju jer se ne nalaze ni na jednom spisku darova u Novom Zavetu. Smatramo da su međutim prepoznati u iskustvu hrišćana. Verujemo da lista darova nije konačna.  

1.    Zastupanje
                       

Doslovno značenje: moliti u nečije ime, posredovati.

Opis: Dar zastupanja je Bogom dana sposobnost neprestane molite u nečije ime i za nekog, tražeći da se vide česti i specifični rezultati. U ovom slučaju molitva je prava duhovna borba.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Osećaju se obaveznim da se iskreno mole u nečije ime ili za neku stvar.
v  Svakodnevno su svesni da se oko njih vodi duhovna borba i mole se.
v  Ubeđeni su da Bog radi kao direktan odgovor na molitve.
v  Mole se prema onome kako ih Duh Sveti vodi bez obzira da li mi oni to razumeju ili ne.
v  Upotrebljavaju autoritet i moć da zaštite druge i opreme ih za službu.

Mogući zadatci: molitvene grupe, duhovna borba, ministri, zastupanje službi i događaja, pokretanje molitvenog života crkve...

Osobine:
v  Zastupanje, briga
v  Iskrenost, mirotvorstvo
v  Vredni poverenja
v  Nose teret
v  Duhovno osetljivi

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Treba da izbegavaju osećaj da njihov dar nije cenjen, podsećajući se da je zalaganje za druge njihova služba i duhovan doprinos  telu Hristovom.
v  Treba da izbegavaju molitvu kao beg od ispunjavanja svojih odgovornosti.
v  Treba da izbegavaju stav „ svetiji od drugih“ uzrokovano dužim vremenom koji provode u molitvama  i duhovnom intimnošću sa Bogom.

Adrese stihova: Rimljanima 8:26-27, Jovan 17:9-26, I Timoteju 2:1-2, Kološanima 1:9-12, 4: 12-13.

Mogući trening:
v  Napraviti molitveni spisak potreba crkve, zastupati crkvu, i redovno ažurirati.
v  Postaviti vreme u danu, nedelji, godini... koje se odvaja za molitvu, post, zastupanje....
v  Vodi dnevnih o ispunjenim molitvama

2.    Kreativna komunikacija

Bukvalno značenje: komunikacija putem umetnosti.

Opis: Dar kreativne komunikacije je Bogom dana sposobnost da se iskažu Božije istine kroz različite forme umetnosti.

Karakteristike ljudi sa ovim darom:
v  koriste umetnost da iskažu Božje istine.
v  razvijaju i koriste umetničke veštine kao što su: drama (gluma), pisanje, slikanje, muzika, itd.
v  koriste različite forme i svoju kreativnost da zainteresuju ljude i izazovu ih da razmisle o Hristovoj poruci.
v  izazivaju promenu ljudskog gledišta na Boga kroz različite forme umetnosti.
v  razvijaju nove načine izražavanja Božije službe ili poruke.

Mogući zadatci: pantomima, razvoj reklamnog materijala crkve i traktata, gluma, muzika, slavljenje, dekoracija prostora za obične ali i specijalne događaje

Osobine:
v  Izražajnost, maštovitost
v  Okrenutost idejama
v  Umetnost, kreativnost
v  Nekonvencijalnost
v  Osećajnost

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Treba da upamte da umetnost nije radi dobrobiti umetnosti nego radi Božije slave i posvećivanja drugih.
v  Može se desiti da teško prihvataju ocenjivanje i konstruktivnu kritiku.
v  Mogu biti neko-operativni (zbog svog ega, ponosa, ili individualizma) i moraju da rade na tome da bi postali timski radnici.

Adrese stihova: Psalam 150:3-5, 2 Samuilova 6: 14-15, Marko 4:2, 33

Mogući trening:
v  Krenuti sa korišćenjem svoga dara na dobrobit crkve.
v  Razvijati i trenirati svoje sposobnosti
3.    Dar veština
                       

Doslovno značenje: Izmajstorisati, dizajnirati, sagraditi

Opis: Bogom dana sposobnost da se dizajniraju i/ili konstruišu predmeti koje će biti korisni u službi.

Karakteristike: Ljudi sa ovim darom
v  Rade sa drvetom, materijalima, bojama, metalom, staklom, ili drugim sirovinama:
v  prave predmete koji će uvećavaju efikasnost drugih službi;
v  uživaju u radu svojim rukama da bi susreli opipljive potrebe;
v  dizajniraju i grade opipljive predmete i sredstva za službe;
v  rade sa različitim alatima i imaju veštine za različite ručne radove ( vešti su sa rukama).

Mogući zadatci: razvoj reklamnog materijala crkve i traktata, dekoracija prostora za obične ali i specijalne događaje, održavanje zgrade, pomoć društvenoj zajednici kao evangelizacioni zadatak, pomoć starima i bolesnima...

Osobine:
v  Kreativnost
v  Spretnost, snalažljivost
v  Praktičost, iza scene su
v  Od pomoći

Oprez: Ljudi sa ovim darom
v  Mogu da ne vide koliko je njihov dar značajan i da time daju duhovni doprinos telu Hristovom.
v  Treba da se podsećaju da su stvari koje prave samo sredstvo za postizanje cilja, a ne cilj sam posebi.

Adrese stihova: Izlazak 31: 3-5, 35:31-35, 2 Kraljevima 22:5-6, Dela 9: 36-39

Mogući trening:
v  Krenuti sa korišćenjem svoga dara na dobrobit crkve.
v  Razvijati i trenirati svoje sposobnosti


1 коментар:

  1. u nastavku liste darova spomenuta je kreativnost, zastupnička molitva, kreativna komunikacija. Oni su izdvojeni na kraju jer se ne nalaze ni na jednom spisku darova u Novom Zavetu. Smatramo da su međutim prepoznati u iskustvu hrišćana. Verujemo da lista darova nije konačna.

    ОдговориИзбриши