Reka Jordan u crnačkoj duhovnoj (gospel) muzici i priča o prelasku preko nje- Jošua 3 (vera na delu XVII)

Reka Jordan u gospel (crnačkoj duhovnoj) muzici je metafora tj slika prelaska iz života u smrt, iz patnje u slavu, iz zemaljskog života u nebo. Kako i zašto je do toga došlo, kako su povezali priču o Jordanu sa odlaskom u nebo?  
gospel muzika
Gospel muzika je muzika ropstva i nade. Ropstvo je bilo surovo, posebno na jugu SAD. Otrgnuti od njihovih domova u Africi, preveženi u brodovima kao životinje, prodani na pijacama, i osuđeni na težak rad u poljima. Jedinu nadu su pronalazili u novo nađenoj veri u Hrista. Dok su radili na poljima pamuka, robovi su pevali o novoj veri i tako je rođen gospel. 

U pesmama se smenjuje seta i tuga sa radošću... Smenjuje se poziv i rekacija na taj poziv, gde vodeći vokal poziva hor ili publiku na rekaciju, a ona odgovara. Koreni takvog načina pevanja, poziva i odgovora, su duboko ukorenjeni u afričkoj kulturi i to se prelilo u gospel. Muzika je veoma ritmična, sa naglašenim vodećim vokalima. Sve ove osobine možemo naći i u kasnijim formama muzike kao što je bluz, rok, pa džez... koje i imaju korene u gospel muzici. 

Mnoge od gospel pesama su zasnovane na Starozavetnim pričama,  o Davidu, Jošui, Jezavelji... o prelasku preko Jordana... Pesme su često pouke, objašnjenja Biblijskih tekstova, propovedi kako se to vidi na sledećem videu Kirka Franklina...Primer pesme o reci Jordan je: I Stood on the Banks of Jordan, Rance Allen


Reči govore:
Stojao sam na obali reke Jordan, 
I gledao kako brod prelazi preko... 

...

I kada sam video, rekao sam, 
Gospode nabavio sam kartu,

molim te ne ostavljaj me ovde

...
Jordan je slika prelaska u carstvo Božije, u zemlju obećanja. Zašto? Reka Jordan je bila kraj puta za Izraelce iz Zemlje ropstva, i lutanja u pustinji. Ona je bila cilj, ulazak u Obećanu zemlju, ulazak u obećanje.

U knjizi Jošuinoj, treće poglavlje, opisan je taj događaj. Do sada sam napisao više tekstova na temu trećeg poglavlja, koje su vam neophodne da razumete ovaj tekst: Koračati tamo gde nikad pre nisam bio!Ne volite promene? Dobrodošli u društvo!


Ostao je za razmatranje kraj trećeg poglavlja:
"Narod izađe iz šatora svojih da pređe preko Jordana i sveštenici koji su nosili kovčeg saveza pođoše pred narodom. Kad su sveštenici koji su nosili kovečeg došli do Jordana, i okvasili noge svoje na obali vode... zaustavi se voda što je tekla od gore i stade u jednu gomilu, na velikoj daljini... a voda koja je tekla dole u more ... oteče sasvim. Narod prođe preko puta od Jerihona. Sveštenici koji su nosili kovčeg saveza Gospodnjeg stali su na suhom usred Jordana, dok sav Izrael koji je išao po suvom ne pređe preko Jordana." (14-17.stih)

Narod je doživeo čudo. Kada su sveštenici ušli u vodu noseći kovčeg saveza, Bog je zaustavio reku. To nije bilo njihovo delo, niti njihova zasluga. Sve što su oni uradili jeste bilo da verom dođu do Jordana i pređu po suvom. Na krstu, u samrtnom kriku Gospod Isus Hristos je uzviknuo "svrši se" - Evanđelje po Jovanu 19:30 i "priklonivši glavu ispusti duh". Time nije mislio na svoj život. Grčka reč koju je upotrebio je bila "tetelestai", što znači "završeno je" ili "plaćeno u potpunosti".

Šta je plaćeno? Naše otkupljenje. Kao što je Bog razdvojio reku Jordan, i napravio put, Isus je to učinio svojom smrću za nas. Sam Isus je za sebe rekao sledeće reči: "JA sam put... niko ne dolazi Ocu sam kroza mene.", Jovan 14:5-6. U kontekstu mog današnjeg teksta - ja sam razdvojio Jordan za vas.


Apostol Pavle u poslanici Kološanima 1:21 kaže: "I vas, koji ste nekada bili strani i neprijatelji po mislima i delima svojim, i vas on pomiri smrću Hristovog zemaljskog tela, da vas postavi pred Boga svete, besprekorne i bez mane." Drugim rečima, Bog je sve učinio, mi samo idemo tim putem, baš kao što su Izraelci prošli putem koji je Bog otvorio za njih...
Kako je reka Jordan ušao u Gospel? Neki pevač u poljima pamuka na jugu SAD, razumeo je tu istinu. Boreći se sa svakodnevnicom teškog života roba, nadu je našao u priči iz Jošue 3 glave. Ovaj život nije kraj, postoji nešto bolje ispred nas. I nada je raširila. Hiljade i hiljade robova su prihvatili taj prepev, nastale su mnoge pesme o prelasku Jordana tj susreta sa Hristom. 

Kološanima poslanica, 3 poglavlje govori o tome iskustvu, iščekivanja neba: "Ako se dakle vaskrsli s Hristom, tražite ono što je gore, gde Hristos sedi s desne strane Boga... " 1 stih. Čovek vere živi u ovom svetu, ali zna da to nije sve. Da ga očekuje konačni prelazak preko Jordana... i čeka taj momenat sa nadom a ne sa strahom.

Ako vam se dopada moj tekst, učinite mi uslugu i podelite ga na društvenim mrežama. Svako vaše deljenje omogućava da mnogo više ljudi vidi ove postove. Hvala.
Beređi Dušan Bera

PS. Da li pratite moju emisiju Teologija uz jutarnju kafu? Poslednja emisija se bavi pitanjem: Možemo li verovati Evanđelju po Jovanu. Prijavite se i pratiteНема коментара:

Постави коментар