4 posledice pogrešnog razumevanja pitanja gde je Bog? Da li je on gore na nebu ili dole na zemlji? (Vera na delu XI)

Prolazim kroz knjigu Jošue sina Navinova korak po korak. Tražim stihove, misli koji mi skreću pažnju, grade moju veru. Cilj mi je da svaki dan objavim jedan tekst o tim razmišljanjima. 

Već par dana sam u drugom poglavlju. Neverovatna priča o prostitutki Ravi. Ako vas interesuje nešto više pogledajte moje tekstove (pritisni link): "Koliko je Bogu stalo do mene?" i "Šta je zapravo Božiji plan za mene? Spasenje ili nešto više?", koji detaljnije objašnjavaju taj događaj.

Danas mi je pažnju skrenuo sledeći odeljak, a posebno Ravina ispovest vere:
Pre nego što su uhode legli Rava dođe k njima na krov: Gospod vam je, znam dao ovu zemlju. Strah nas popade od vas te su se prepali od vas svi stanovnici ove zemlje, 10 jer čusmo kao je Gospod osušio pod vama Crveno more kad izađoste iz Egipta i što ste učinili od dva kralja Amorejska preko Jordana, od Siona i Oga, koje pobiste. 11 Kad to čusmo izgubismo hrabrost i duh je naš klonu pred vama jer je  Gospod, Bog vaš, Bog i gore na nebu i dole na zemlji. A sad, molim vas, zakunite mi se Gospodom da će prema domu oca moga imati onu samilost koju sam ja prema vama imala. 13 Dajte mi obećanje da ćete sačuvati život ocu mome i materi mojoj, braći mojoj i sestrama mojim i svima njihovim, i da ćete nas izbaviti od smrti.
Rava je uvidela istinu o Bogu i izražava je na divan način, kroz predivno ispovedanje vere: Jer je Gospod Bog vaš, Bog i gore na nebu  i dole na zemlji. Jednostavno rečeno - vaš Bog je istiniti i pravi Bog. 

Kako je Ravino razumevanje toga gde je Bog uticalo na nju?
Rava je sigurno bila religiozna, jer u to doba svi su bili religiozni. Sigurno je išla i u hram, klanjala se bogovima, prinosila žrtve... Svi su to radili, jer se to tako radilo, prosto nije bilo druge opcije... ali ono što je Rava videla jeste da ti bogovi ne reaguju i ne deluju. To ju je pokrenulo na razmišljanje...

Slušajući svedočanstva o Izraelcima, uvidela je da Bog Izraelaca nije samo neko gore na nebu, nezainteresovan. Čula je o čudima. Čula je o pobedama. I došla je do zaključka: "Bog Izraelaca je stvaran. Nije samo priča, nije samo ritual. On pomaže Izraelcima. On je Bog kako na nebu, tako i na zemlji."


To je bila ključna razlika između nje i stanovnika Jerihona -  ona je shvatila istinu i reagovala prema toj istini i želela je spasenje. Zbog njenog razumevanja Bog pokreće celu akciju da Ravu spasi od propasti jer je video njenu veru (o tome sam pisao već, pogledajte link gore).  

Drastično drugačiji pogled od današnjeg zar ne? Ljudi misle da je Bog daleko, tamo gore, sedi čičica koji ne može da učini ništa i koji nije zainteresovan za događaje na zemlji. Koliko se samo varaju... 
ali to nije poenta mog pisanja u ovom tekstu da razmatram stanovišta nevernika i ateista.Kako naše razumevanje toga gde je Bog utiče na nas? 
Ono što želim razmotriti u ovom pisanju jeste pogled hrišćana, kada ja i drugi vernici doživljavamo Boga udaljenim. Gde je naš Bog - gore na nebu? Ili ovde na zemlji zajedno sa nama? Ovo je bitno pitanje jer naše razumevanje utiče na našu veru i naše postupke. Ističem nekoliko oblasti gde se to vidi: 

1. Molitva
Da li se molimo kao da je Bog samo daleko na nebu, a ne pored nas. Test je jednostavan - Kada se moliš, gde upućuješ svoje molitve? Samo gore u nebo, ili ka Bogu koji je pored tebe? 

Pokušavam da naučavam crkvu koju vodim da budu svesni da je Isus pored njih. Jevrejima poslanica, drugo poglavlje govori o Isusu Hristu "... usred skupa pevaću ti hvalospeve" (12 stih). On je među nama, pored mene, čuje me. Kada sam toga svestan molitva se pretvara u razgovor. Kada nisam svestan molitva postaje recitacija.   

2. Greh 
Isto je i pitanje greha - mislim na grehe koje činimo u situaciji kada mislimo da nas drugi ne vide. Niko nas ne vidi pa je lakše... ali Bog nas vidi, od njega nismo skriveni... Misao da možemo zgrešiti slobodno, jer niko ne vidi, samo pokazuje naše nerazumevanje Božije prisutnosti i našu neveru. 

3. Vera i čuda
Kada veruješ da je Bog tu pored tebe, onda i očekuješ čuda da se dese. Ti shvataš da Bog ne šalje čuda sa neba, nego je on aktivno uključen u događaje. To je ujedno i najača tačka Ravinog razumevanja - Bog je na zemlji jer ona vidi Njegova dela. 


4. Delovanje
Isus nas u uzor molitvi (Oče naš) uči sledeće reči: "Kada se molite, recite... Neka bude tvoja volja kako na nebu, tako i na zemlji." Osoba koja razume princip da je Bog i dole na zemlji i deluje, ponaša se u skladu sa time, veruje, deluje, i očekuje. 

Ključni element ovog mog današnjeg pisanja jeste da odgovimo na pitanje - Gde je moj Bog? Gore na nebu? Ili ovde pored mene, na zemlji? 

Ako vam se dopada moj današnji tekst, razmotrite sledeće:
1. Podelite ga na društvenim mrežama.

2. Prijavite se na listu čitalaca bloga.
Hvala


Beređi Dušan Bera

Da li pratite naš youtube kanal? Prijavite se...


Нема коментара:

Постави коментар