Tajna uskrsnuća - najbolje čuvana tajna

Uskrs je period, zajedno sa Božićem, kada hrišćanstvo dospeva u fokus javnosti. Ovih dana je  veliki hriščanski praznik (već prema datumu kako ga ko obeležava, mi kao crkva obeležavamo oba datuma jer vernici dolaze iz obe tradicije), kako nas ovih dana obeveštavaju sa medija, govori se o Hristovoj smrti i vaskrsnuću, što je odlično, neka se o tome čuje. Političari posećuju crkve, što je takođe odlično, neka čuju o Hristovom delu. Neradni su dani u našoj državi da bi ljudi mogli u miru da svetkuju. Hristova smrt i vaskrsnuće je u fokusu.
No sa druge strane suočavamo se sa jednom činjenicom – da je razlog Njegove smrti najčuvanija tajna ovog sveta. Kada bi pitali ljude da vam praktično objasne šta je suština Hristove smrti i vaskrsnuća tek mali broj bi znali da kažu odgovor. Suština je sakrivena od njih, ne govorim da su je sakrili ljudi, da me ne shvatite pogrešno (iako i oni često mistifikuju, zamotavaju i uopštavaju poruku krsta). Ali nisu ljudi krivi, kriv je onaj koji ne želi da se ljudi spasu, sam đavo. Ovih dana sam imao priliku da razgovaram sa ljudima na temu krsta, ljudi koji dolaze mesecima, čak i godinama u crkvu. Koji su čuli poruku i objašnjenje toga zašto je Isus umro desetinama, stotinama puta, ali kada sam ih pitao diretno da mi to objasne nisu znali.

Govoreći poruku evanđelja otkrio sam da to nije retkost. Mnogi čuju i da je Isus umro, i vaskrsao, i da je Bog, i da je uzeo naše grehe, ali ne shvataju šta to tačno znači – „uzeo naše grehe“. "Uzeo naše grehe" je fraza, prazna reč sa kojom mi ne možemo da baratamo, da je upotrebimo. Kako je uzeo? Šta je uzeo? Kakve to veze ime sa mnom, to da je on uzeo? Neki dan sam pisao o tome u tekstu  http://bera-kahristu.blogspot.rs/2013/09/sta-je-isus-kupio.html Problem je da ta reč – „uzeo“ – jeste istinita, biblijska, ali i potpuno nerazumljiva. Jer iza reči „uzeo“ nalazi se objašnjenje, a to objašnjenje je mnogima ukradeno.

Nekada nerazumevanje ide do ekstrema. Pre više godina u ovu crkvu je dolazio čovek koji je bio jako zainteresovan za poruku evanđelja. Puno je znao i čitao. Više nas se nalazilo sa njime, među ostalima i ja i pokušavali smo da mu objasnimo šta je Isus uradio za njega - sve je razumeo do tačke – kakav uticaj ima na nas Hristova smrt, kako to praktično doživeti. Tu je bio slep, zatvorenih očiju... Kao da mu je to bilo ukradeno. Posle smo otkrili da je bio uključen u okultizam, otvorio vrata za đavola koji ga je zaslepeo, i pošto nije bio spreman toga da se odrekne, ostao je slep.

Ubeđen sam da je to razlog zašto mnogi ne prihvataju Hrista. U priči Isusovoj o sejaču i semenu, Isus govori o četiri tla. Prvo tlo je opisano ovim rečima – Sejač baci seme na put, i dođu ptice i pojedu ga. Hristos objašnjava da su to oni kod kojih Reč Božija nikada ne proklija, ne utiče na njih, jer su pokradeni. Sakrivena im je poruka evanđelja, ne vide kakve to veze ima sa njima to da je jedan čovek, dve hiljade godina ranije, u zabiti ovog sveta, umro na krstu.

Tako da iznosim paradoks, priča o kojoj se puno priča je ujedno i najveća tajna. Kako to? Kada su deca bila mala znao sam da im organizujem za Vaskrs potragu za jajima. Sakrio bi jaja i slatkiše na raznim mestima. Neka bi dobro sakrio u bokor gladiola, u žbun cveća, a neka bi samo ostavio na vidnim mestima, skoro ne sakrivena. Interesantno je da su deca prolazila pored nesakrivenih  ni ne primećujući ih. Jer postoji istina u tome – nekada su najbolje sakrivene stvari koje su nam pred očima. 
Tajna Uskrsa se nalazi u Hristovim rečima u momentu kada umire – "dovršeno je": Jovanu 19.28-30. „Posle toga, znajući da je sve dovršeno, Isus reče, da bi se ispunilo Pismo: „Žedan sam“. A onde je stajala posuda puna sirćeta, pa sunđer natopljen sirćetom natakoše na izopovu stabljiku i prineše njegovim ustima. Čim je uzeo sirće, Isus reče: „Dovršeno je“, pa spusti glavu i izdahnu.“ 

Da bi nam sve bilo jasno, moram da objasnim, a kasnije ću se vratiti tome, da „dovršeno je“ ne znači „umirem, kraj“, nego nešto sasvim drugo. Ključ za razumevanje ovih reči je tekst iz Kološanima poslanice 1:15-22: „15. On je slika nevidljivoga Boga, prvorođeni nad svim što je stvoreno. 16. Jer, njime je stvoreno sve što je na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo ...– sve je kroz njega i za njega stvoreno. 17. On je pre svega i u njemu se sve drži na okupu.... 19. Jer, Bogu se svidelo da u njemu nastani svu puninu, i da kroz njega – uspostvivši mir njegovom krvlju na krstu – sa sobom potpuno pomiri sve, bilo na nebu, bilo na nebesima. 21. Nekada ste, zbog svojih zlih dela, i vi bili otuđeni od Boga i neprijateljski raspoloženi. 22. Ali vas je sada Bog, smrću Hristovog ljudskog tela na krstu pomirio sa sobom da vas postavi pred sebe svete, bez mane i besprekorne.“

Radi tog momenta, smrti na krsu, Hristos je i došao na ovu zemlju. Iako se Isus rodio od Marije, u Vitlejemu, to nije početak njegovog postojanja. Kao treća osoba Trojice, kao Sin, učestvovao je u samom momentu stvaranja ovog sveta. Pismo govori „sve je kroz njega i za njega nastalo“. On je bio cilj stvaranja i sve je stvoreno radi njega. To dalje znači da je Isus Hristos voljno, po svojoj odluci, po zadatku, uzeo na sebe telo, postao čovek.

On na zemlju dolazi po zadatku! Šta je zadatak? Kako vidimo, iako je sve stvoreno za Boga, ljudi su se pobunili, stupili u u neprijateljstvo sa Bogom. Otuđili su se od njega, odvojili se od njega. Zbog toga je čovek morao biti kažnjen. Božija pravednost, Njegova priroda sudije, ne može prihvatiti greh, pobunu, jer zlo mora biti kažnjeno. Razmislimo samo – to je duboko u nama. Kada čujemo vesti o nečemu lošem, sve u nama traži da se počinioci kazne. Isto je tako i sa Bogom, on ne trpi greh, mora da ga kazni.

Kada su prvi ljudi odabrali da ne poslušaju Boga, kada su poslušali Sotonu u liku zmije, ne samo da je došlo do pada nego i neprijateljstva. Čovek je neprijatelj Božiji, u ratu protiv njega, čini stvari koje povređuju Boga. Zadatak koji je Hristos imao jeste bio da uđe na teritoriju neprijatelja i uspostavi ponovo mir.

Kako je to učinio? Svojom smrću. Smrt na krstu nije bila slučajnost, ona je bila cilj. Piše nam u tekstu da nas je Bog pomirio sa sobom kroz Hristovu smrt. Jednostavno rečeno Hristos je primio kaznu na sebe. Bog je pogledao u mene i rekao: "Dušane ti zaslužuješ smrt", i kaznio Hrista. Posledao na vas, rekao zaslužujete kaznu, i vašom kaznom kaznio Hrista. Pravda je zadovoljena.

Hristove reči „Dovršeno je“ odnose se baš na to. Kazna je dovršena. Grčka reč, jer je Sveto pismo Novog zaveta napisano na grčkom, je TETELESTAJ ili plaćeno je potpuno. Otplaćeno je, isplaćeno je, dug je vraćen, kazna je zadovojena. Drugim rečim, ni ja, ni ti, niti i jedno drugo ljudsko biće Bogu više ništa ne druguje.To i piše u tekstu – pomirio je sve sa sobom, i na nebu i na zemlji.

A kako to postaje deo mog života. Verom. Verom se spasavamo. Verom u delo Hristovo. Ne samo verom u Boga, jer i đavo veruje u postojanje Boga. Ne verom u crkvu jer crkva je Njegova tvorevina a ne put spasenja. Mi se spašavamo verom u Hristovu žrtvu umesto nas. Prihvatanjem njegovog oproštenja gde jasno kažemo Bogu - ja verujem da si umro za mene, platio kaznu za moje grehe, žao mi je što sam grešio, molim te oprosti mi i ja verom primam tvoje oproštenje. A šta nam daje vaskrnsuće... o tome u drugim tekstovima.

Link za audio snimak propovedi: http://sr.cross.tv/96545

Ako vam se dopada ovaj tekst i nalazite ga korisnim, podelite ga na društvenim mrežama, facebook, twitter... i preporučite ovaj blog. Time mi pomažete da ovaj blog napreduje, a i da drugi nauče nešto, i sam imaju koristi od njega. Hvala vam za tu pomoć.
Takođe, ako vam se dopada to što radimo, možete se prijaviti u listu čitalaca ovog bloga koja se nalazi ili sa desne strane (ako koristite PC ili dole na kraju teksta, ako koristite mobilni telefon). Možete i da mi pišete na p.hriscanska.zajednica@gmail.com i prijavite se na mejling listu ili postavite neko pitanje. Pratite me takođe i na ostalim mrežama.
Koristim priliku da vam preporučim moju video seriju "Teologija uz jutarnju kafu", koju možete pratiti uživo na facebook profilu Protestantske Hriscanske zajednice (link se nalazi na blogu), svakog utorka u 9.30. ili na youtube kanalu... Prikačena je jedna od emisija:

Нема коментара:

Постави коментар