Seks-zar se o tome u crkvi govori? Kako posmatrati seksualnost u braku?


Seks-zar se o tome u crkvi govori? Kako posmatrati seksualnost u braku?


Seks? Zar to nije zabranjena tema za hrišćane? To radimo, ali o tome ne govodimo... ili ne?

Druge tekstove u seriji Brak ili mrak možete pronaći OVDE. Klikni link. 

Moja tema je naizgled paradoksalna. Znate šta je paradoks? Definicija koja mi se najviše dopala jeste sledeća, preuzeo sam je s Vokabulara: „Paradoks je rečenica čija su dva dela na prvi pogled potpuno suprotna, a ipak stoje jedan pored drugog, npr.: Ne bojim se, ali me je strah.“ Znači paradoks je spajanje dve reči, ili misli koje ne mogu da stoje zajedno. 

Današnja propoved je naslovljena – seks, zar se o tome u crkvi govori? I za mnoge je reč seks postavljena pored reči crkva paradoks. Ako se i govori o tome, treba da se govori u nagoveštajima, i uvek osuđujući.


Seksualnost - paradoks hrišćanske misli


Zašto je to tako? Ako razmislimo uočićemo da je seksualnost sastavni deo našeg života, jednako kao i održavanje higijene, ili obrok. Decu ne donose rode, ne rađaju se u kupusu, a iako porodica nije suština seksualnosti, deca nastaju u seksualnom odnosu. 

Činjenica je da smo mi bića koja imaju seksualne odnose, koja vole seks, i koja su tako stvorena od samog Boga. Zašto je onda govor na ovu temu sablažniv za nas???


Zašto je razgovor o seksualnosti sablažnjiv za crkvu?

Možda neko može reći – „Nije sablažnjiva tema, ali što o tome u crkvi govoriti? To je tema za druga mesta, ne za propovedaonicu.“ Iako se slažem da to nije tema koja treba da bude osnova našeg propovedanja, sigurno je i da ne treba da izbegavamo ovu temu. Jer ako je tako, mi onda moramo iseći velik deo Svetog pisma, pošto ono govori o seksu. 

Bog smatra da je značajno da se o seksu  govori, i ako Bog se ne stidi te teme, govori o njoj, zašto se mi stidimo?


Kako je seksualnost postala sablažnjiva? - uticaj filosofije na hrišćansku misao

Odgovor pronalazimo u istoriji crkve. Crkva je kroz vekove činila mnoge greške, nebrojene na žalost, često je svedočila o svemu drugom osim o svom Spasitelju, i nema reči odbrane za te postupke. Sramotni su, i jedina uteha je da verujemo da oni koji su sramotili Hristovo ime, zapravo nikada nisu ni upoznali Hrista, doživeli. To je za njih bio običaj, ili posao.

Jedna od većih grešaka koja je urađena jeste da je grčka filozofija postala ključ za tumačenje Pisma. Ako ste se pitali kako je došlo da zastranjenja crkve kroz vekove, i kako su u crkvu ušle stvari koje se ne spominju u Pismu, tu je odgovor – grčka filozofija, posebno Platon


Judejski koreni Svetog pisma i kako ga treba čitati?

Sveto pismo je nastalo među Jevrejima, od pisaca Jevreja kojima se Bog objavio na određeni način. Kada čitamo Pismo Starog zaveta mi vidimo Boga koji stvara svet, svet koji je dobar, Boga koji kao vrhunac stvaranja stvara čoveka sa ciljem da upravlja i uživa u tom svetu, a jedno od uživanja jeste i seksualnost. 

Na žalost čovek je zgrešio, izopačio se, i samim tim se izopačila se i seksualnost, ali u svojoj osnovi ljudsko biće i sve ono što ono radi je i daje odraz Božiji. Telo, materija je dobra jer ju je stvorio Bog, problem je greh koji izlazi iz srca, ne telesne želje. Telo, o kome negativno govori Novi zavet jeste srce, ne meso, ne fizičko. I prvi hrišćani su na taj način posmatrali čoveka.


Grčka filosofija i pogled na seksualnost

Grci sa druge strane, a posebno Platon, nisu smatrali da je materija nešto dobro, naprotiv. Materija, telo su loši, oni su tamnica duše. Raditi na produženju vrste, stvarati materiju je pogrešno, loše, jer time nastavlja robovanje. Problem čoveka jeste telesne želje, to što nešto želi, a ne šta želi, ne greh koji izvire iz duše, iz srca. 

I šta se desilo? Jednostavno da to objasnim - i jedna i druge stana je razmatrala pitanje greha, mana čoveka, puta spasenja. Pitanje je isto ali je pristup i rešenje je različito. I prva crkva je rasla, napredovala, sve više Grka je prihvatalo hrišćanstvo, a sve manje Jevreja je ostajalo u crkvi, i postepeno, i ovo govorim veoma uprošćeno, grčka filozofska misao je preovladala i počela da bude dominantna. 

Odatle je došlo i oboženje blažene Marije, i stavljanje žena na manje vredno mesto u crkvi, i ikone, i smatranje seksa za nešto prljavo i gadno jer je to telesno uživanje, a po njima to je greh.


Crkveni oci i njihovo mišljenje o seksualnosti

Da vidite stavove pojedinih crkvenih otaca, pod tim uticajem. Kliment AleksandrijskiAko se čovek oženi, kako bi imao dece, ne sme da ima seksualnu želju prema stvojoj ženi. Treba da napravi decu kroz disciplinovan čin volje i sa poštovanjem“ ... 

Jovan Damaskin npr. „Adam i Eva su stvoreni bez seksualnih želja; greh u Edenu je doveo do užasa seksualne reprodukcije.“ 

Sa druge strane postavlja se pitanje, kako je Bog mogao zapovediti množenje Adamu i Evi, u Postanju, „napunite zemlju bez seksualnog čina"? I što bi u opšte se razmnožavali na taj način, a ne deobom kao amebe, ako je seksualni čin grešan. Problem je da su skrenuli sa puta Svetog pisma. 


Biblijski pogled na seksualnost

Klajv Luis (pisac Narnije) je rekao za seksualnost – „Zadovoljstvo je Božiji izum, a ne đavolov“. Bog je osmislio zadovoljstvo, pogledajmo Pismo - Blagosloven da je izvor tvoj, i veseli se ženom mladosti svoje; Neka ti je kao košuta mila i kao srna ljupka; Dojke njezine neka te opijaju u svako doba, U ljubavi njezinoj posrći jednako” Priče 5:18,19 

O čemu ovde govori Pismo? O seksu. I šta kaže – uživaj!!! ali u svojoj ženi, ceo svoj život.


I kao konačnu napomenu citiraću Kristofera Eša: 
Psihoterapeut Karl Jung je rekao da kada ljudi dolaze kod njega sa pitanjima o seksualnosti, to se uvek okrene u pitanje religije, i kada ljudi postave religijska pitanja, uvek se to okrene na pitanja koja svoj koren imaju u seksualnosti. Seks i religija su pitanja koja je teško razdvojiti. Tako da kada hrišćani govore o ovoj temi, to nije religijsko lutanje na mesto koje joj ne pripada, umesto toga, to je tema koja je uvek bila povezana sa religijom.“ 

Veliki problem toga da ne govorimo o seksualnosti u crkvi jeste da je jedna bitna oblast ljudskog života prepuštena đavolu

Podržite blog KaHristu. To možete učiniti na sledeći način:
1. Čitajte tekstove na ovom blogu i komentarišite. Zato su napisani.
2. Delite tekstove na društvenim mrežama. Time će mnogo više ljudi videti...Seksualnost - paradoks savremene misli


Napomenuću samo neke stvari, koje smatram devijantnima, i primerom ovoga što želim da vam kažem.


Pornografija

Uzmimo primer pornografije, članak o zavisnosti

Pornografija je biznis koji donosi veću zaradu nego profesionalni ragbi, košarka i bejzbol zajedno. Amerikanci godišnje potroše više novca na pornografiju nego na karte za bioskop i sve druge kulturno-umetničke priredbe zajedno - piše „Njujork tajms magazin". 
- Procenjuje se da u Sjedinjenim Američkim Državama pornografija donosi godišnju zaradu od 10 do 14 milijardi dolara, koja se ostvaruje putem pornografskih TV-mreža, filmova na kablovskoj i satelitskoj televiziji koji se posebno naplaćuju, veb-stranica, filmova koji mogu da se gledaju u hotelskim sobama, seksualnih usluga preko telefona, raznih artikala koji se prodaju u seks-šopovima, pornografskih časopisa..
Na primer, prošle godine Holivud je lansirao 400 novih filmova, dok je pornografska industrija proizvela čak 11.000 filmova „za odrasle".“


Nekada to može otići u ekstrem. Pre neki dan na B92 je osvanula vest iz Holandije, koje je mnoge od nas šokiralo. Sudije su dozvolile rad udruženju pedofila, koje se zalaže da društvo prihvati "sporazumni" seks između dece i odraslih. Ideja koja je potpuno van svesti i morala, jer kako dete može da proceni šta je dobro za njega? Nisam siguran u tačnost njihovog navoda, ali u svakom slučaju ovo je ekstrem, u društvu gde se prihvatanje nečije seksualne orjentacije ističe iznad svega, i izopačene stvari postaju normalne.


Kako mediji menjaju naš pogled na seksualnost?

I konačno, nešto vezano za promenu našeg načina razmišljanja. Primer mi je film "Titanik". Jeste gledali taj film? Vaša deca? Interesantan je podatak da bi pre trideset godina u većini zemalja emitovanje ovog filma bilo moguće tek posle ponoći, zbog scena seksa. 

E sada ja to ne govorim da morališem, i ja sam pogledao taj film, nego da nam ukažem kako mediji menjaju naš doživljaj seksualnosti.

Problem jeste da mediji, pornografija, književnost menjaju naš pogled na seksualnost. Preljuba postaje normalna, sebičnost i lično zadovoljstvo postaje bog. Priznali mi to ili ne, naš pogled na seksualnost se menja, transformiše a da toga nismo ni svesni. Hrišćani su se odrekli da govore o tome, a svet negativno utiče, kako doći u balans?Pesma nad pesmama - pesma o seksualnosti


Na samom početku sam rekao da Sveto pismo govori o seksualnosti, videli smo i stih iz Poslovica, ali  cela jedna knjiga Svetog pisma govori o ljubavi i o seksualnosti. Pogađate Pesma nad pesmama. Knjiga koja veliča ljudsku ljubav i seksualnost. 


Kako pristupiti Pesmi nad pesmama?

Moram priznati da sam dugo zapostavljao ovu knjigu, nisam video njen dublji značaj. Kada bi govorio o njoj rekao bih – „pošto Sveto pismo govori o svim temama našeg života, obrađuje i ovu“. Ali nisam video dublji smisao sve do pre par meseci kada sam ovu knjigu predavao studentima Teološkog fakulteta. Tada mi je Bog ukazao da je ova knjiga zapravo model kakva ljubav treba da bude. Ona je reper, tvrda tačka koja nam pokazuje šta je ispravno. Pročitaćemo nekoliko stihova

Pesma nad pesmama 1.2-4 i 4 

Da me hoće poljubiti poljupcem usta svojih! Jer je tvoja ljubav bolja od vina. 
Mirisom su tvoja ulja prekrasna; ime ti je ulje razlito; zato te ljube devojke. 
Vuci me, za tobom ćemo trčati; uvede me car u ložnicu svoju; radovaćemo se i veselićemo se tobom, spominjaćemo ljubav tvoju više nego vino; pravi ljube te.“
Lepa ti si, draga moja, lepa ti si, oči su ti kao u golubice između vitica tvojih; 
Kosa ti je kao stado koza koje se vide na gori Galadu; 
Zubi su ti kao stado ovaca jednakih, kad izlaze iz kupala, koje se sve blizne, a nijedne nema jalove. 
Usne su ti kao konac skerleta, a govor ti je ljubak; kao kriška šipka jagodice su tvoje između vitica tvojih; 
Vrat ti je kao kula Davidova sazidana za oružje, gde vise hiljadama štitovi i svakojako oružje junačko; 
Dve su ti dojke kao dva laneta blizanca, koji pasu među ljiljanima. 
Dok dan zahladi i senke otidu, ići ću ka gori smirnovoj i ka humu tamjanovom. 
Sva si lepa draga moja, i nema nedostataka na tebi. Hodi sa mnom s Livana, nevesto, hodi sa mnom s Livana, da gledaš s vrha amanskog, s vrha senirskog i ermonskog, iz pećina lavovskih, s gora risovskih. Otela si mi srce, sestro moja nevesto, otela si mi srce jednim okom svojim i jednim lančićem s grla svog. 
Lepa li je ljubav tvoja, sestro moja nevesto, bolja je od vina ljubav tvoja, i miris ulja tvojih od svih mirisnih stvari. S usana tvojih kaplje saće, nevesto, pod jezikom ti je med i mleko, i miris je haljina tvojih kao miris livanski. Ti si kao vrt zatvoren, sestro moja nevesto, izvor zatvoren, studenac zapečaćen. 
Bilje je tvoje voćnjak od šipaka s voćem krasnim, od kipra i narda.  Od narda i šafrana, od iđirota i cimeta sa svakojakim drvljem za kad, od smirne i aloja i sa svakim prekrasnim mirisima. Izvore vrtovima, studenče vode žive i koja teče s Livana! Ustani severe, i hodi juže, i duni po vrtu mom da kaplju mirisi njegovi; neka dođe dragi moj u vrt svoj, i jede krasno voće svoje.


Šta nas Pesma nad pesmama uči o seksualnosti?

1. Prvo primetite da ona opisuje žudnju dvoje ljudi jedno prema drugom, ne samo seksualno zadovoljenje. 


Božija zamisao je bila da dvoje ljudi žudi jedno za drugim. I to je potpuno suprotno pogledu ovog sveta, koji seksualnost doživljava prvenstveno kao zadovoljenje požude, a ne žudnje za osobom koju ti je Bog dao.


2. Uživati je u redu. To je i Božija zamisao. 


Često susrećem ljude koji imaju osećaj da je seks nešto prljavo, čak i u braku. Nešto što im Bog dozvoljava da rade, jer su u braku, ali nije zadovoljan time. To je sama Sotonska laž, i zabluda srednjevekovne crkve. U redu je uživati. A gde je granica šta je u redu a šta ne? Pa tamo gde se vi, kao bračni partneri dogovorite i osećate da je granica. Bog je nije postavio, niti odredio poseban seksualni položaj kao svet, to je ostavio vama da presudite, i mora biti zajednička odluka i želja.


3. Daje nam Model seksualnosti – želja za jedinstvom. 


Seks nije cilj sam po sebi, on je put do jedinstva. Već sam o ovome govorio ali ponoviću. Mnogi govore da u Svetom pismu ne piše nigde da je seks pre braka greh. I u pravu su. 

Nigde se ne spominje, jer Pismo ne poznaje seks osim u braku, jer seksualni čin znači da dvoje postaju jedno telo, i time su u braku. Naravno u našem društvu i pred Bogom validan je samo sklopljen brak po zakonima države, ali Pismo poznaje seks samo u braku, to je brak. 

Zato preljuba predstavlja legitiman razlog za razvod, jer je narušeno ono što čini jednim. Ali o ovoj temi sam mnogo više govorio prilikom propovedi o vernosti, možete poslušati na internetu.

Sada želim samo da napomenem da osim što narušava odnose, seksualnost je i duboko adiktivna. Ovih dana često se na vebu pojavljuju vesti o potrebi za savetovanjem osoba zavisnih od seksa. Zavisnost koja jednako uništava tuže živote kao i bilo koja druga zavisnost. Takođe, skoro svake nedelje me kontaktira neko preko mejla sa pitanjima u ovoj oblasti, ljudi koji iako ne žele da koriste pornografiju, ne mogu da prestanu, stalno padaju. 

Moje pitanje im je često – da li to rade kada su pod pritiskom, i dobijam potvrdne odgovore,što jeste znak zavisnosti, jer zavisnost je bekstvo od problema. Takođe susrećem ljude koji imaju neverovatne probleme sa zavođenjem, sa potrebom da se dopadnu nekome, da ih neko želi. Seksualnost, kada je zloupotrebljena stvara duboke psihičke veze.

Želim da napomenem demonski aspekt seksualnosti van bračne zajednice. Pismo govori da kada imamo seksualni odnos sa nekim, mi postajemo jedno telo sa njime, i nekada se desi da razvijemo duboke veze koje posle đavo koristi. 

Posebno u slučajevima kada je to povezano sa raznim nemoralom – prostitucijom, narkomanijom... Problemi nisu bili vezani samo za oblast seksualnosti, nego i za druge oblasti života. Verujem u istinitost tvrdnje pojedinih autora koji tvrde da se demoni, koji su realnost, pošto su bestelesni i ne mogu da zadovolje svoje strasti, hrane ljudskim – požudom, mržnom, zavisnošću... osećanjima koja ne možemo da kontrolišemo. Često vrata otvorimo u ovakvim situacijama, i neophodno ih je zatvoriti.

Seksualnost nije nešto sa čime se igramo, zato je i pod toliko velikim napadom sveta i đavola, jer zna ako nas tu veže, onda smo vezani. Rane koje nam tu nanese ostaju duboke, i dugo traju.


4. Hristos je umro i da isceli našu seksualnost. 


Možda vas ova izjava šokira, ali je istinita. Za koliko naših greha je Isus umro? ZA SVE. Kada nas je učinio novim stvorenjem, da li je našu seksualnost ostavio van toga? NE. Hristos sve čini novo, on želi da doživimo i živimo slobou u njemu. I ako se mučite u ovoj oblasti, znajte Hristos je i za to umro! Molite ga da vas isceli, nađite nekoga sa kime ćete pričati, ali nemojte ostati uskraćeni za njegov veliki plan.

Sledeći članak na temu braka, možete pronaći OVDE.


Beređi Dušan Bera

Da li pratite naš Youtube kanal? Ako ne, kliknite na link i prijavite se... Takođe, ovde možete pogledajti jednu moju propoved o braku.
 AUDIO LINK ZA PROPOVED: http://sr.cross.tv/96544

Нема коментара:

Постави коментар