Poslanica Kološanima 2:16-23; Crkva pod napadom


Poslanica Kološanima 2:16-23; Crkva pod napadom


Nedeljna propoved, 12.12.2010., u Protestanskoj hrišćanskoj zajednici, na tekst iz Poslanice Kološanima 2:16-23. Naslov propovedi je Crkva pod napadom lažnih učitelja. Kako se odbraniti?

Prethodnu propoved iz poslanice Kološanima možete pročitati OVDE.


„16 Neka vas, dakle, niko ne osuđuje zbog jela i pića, ili praznika, ili slavljenja mladog meseca, ili subota. 17 To je samo senka onoga što dolazi, a stvarnost je Hristos. 18 Neka vas ne lišava nagrade niko ko uživa u lažnoj poniznosti i slavljenju anđela, ko raspreda o svojim viđenjima, bezrazložno se pravi važan svojom telesnom pameću, 19 a ne drži se Glave, od koje celo Telo, poduprto i povezano zglobovima i žilama, raste Božijim rastom. 20 Ako ste s Hristom umrli stihijama sveta, zašto se, kao da još živite u svetu, pokoravate njegovim propisima: 21 „Ne diraj“, „Ne okusi“, „Ne dotiči“? 22 Sve to upotrebom propada jer je zasnovano na ljudskim zapovestima i učenjima. 23 To, doduše, izgleda kao mudrost jer se sastoji od samonametnute pobožnosti, lažne poniznosti i bespoštedne strogosti prema telu, ali nema nikakvu vrednost za obuzdavanje grešne naravi.“

kukavica ptica
Ptica kukavica. Da li ste čuli nekada o toj ptici? Šta znate o njoj? Kukavica snese jaje u tuđe gnezdo, računajući da ptica domaćin neće prepoznati prevaru. Ptica domaćin leži na jajima, sve dok se ptići ne izlegu. I u njenom gnezdu se nalaze njeni ptići ali i mala kukavica. No po pravilu je kukavica mnogo veća od ostalih ptića. I kada roditelji ptića donose hranu, pošto je kukavica veća i jača, ona otima hranu od ostalih ptića, dok oni slabe i umiru, a ptice nastavljaju da hrane kukavicu do iznemoglosti. Hrane svoga neprijatelja kojih ih je prevario i uništio im porod.


  • Pre nego nastavite sa čitanjem teksta, imao bi molbu za vas:
    1. Podelite tekstove sa ovog bloga na društvenim mrežama
    2.  Prijavite se na listu čitalaca ovog bloga. Opcija je sa strane ili ispod teksta. 


Crkva Hristova takođe ima svoje kukavice. Ne plašljivce, nego ptice kukavice. Oni postanu deo crkve, ponašaju se kao hrišćani ali po svojoj prirodi nisu. Možda čak nisu ni svesni ko su, ali su poslani od neprijatelja crkve da unesu razdor i ubace krivu nauku, kukavičije jaje. I crkva skreće svoj pogled sa Hrista, počinje da se sukobljava oko te nauke ili prihvata lažnu nauku, i na kraju dolazi do umiranja. Sva snaga crkve se troši na kukavicu i njen porod.

O tome je današnja propoved. Apostol Pavle, u tekstu koji ćemo čitati, govori o problemu kukavičijeg jajeta u crkvi u Kolosima i prikazuje hrišćanima posledice prihvatanja kukavičijeg jajeta. A za nas, šta će biti poruka za nas, jer zato i čitamo ove tekstove, da bi nešto naučili? Nadam se da ćemo naučiti, da sledeći put kada naletimo na kukavičije jaje, znamo da ga izbacimo iz gnezda.


A: NEKA VAS NIKO NE PREVARI ZAKONOM!

Kao što sam do sada govorio elementi lažne nauke u Kolosima su bili dvojaki. Današnji tekst opisuje šta su to elementi lažne nauke i onda argumentuje šta je u njima pogrešno.

Prvi element je opisan u 16 stihu. Tu nam piše o elementima Jevrejskog zakona koje su ovi učitelji pokušavali da ubace u hrišćanstvo. U Starom zavetu, Jevrejima je bilo strogo propisano šta smeju da jedu a šta ne. Slično muslimanima danas. Nisu smeli da jedu svinjetinu, morske ljuskare, zeca, mesoždere, a takođe je bilo propisano kako treba da jedu. Fariseji su prolazili pred svaki obrok ritualno pranje da se slučajno kroz hranu ne bi onečistili.

Tu takođe spominje i propise u vezi subote, tj. dana odmora, u kojima je bilo zapoveđeno strogo odmaranje, što je takođe važilo i za starozavetne praznike. Neka savremena slika jeste odnos našeg naroda prema nedelji ili prema određenim „svecima“. Taj dan ne smeš da šiješ, da peglaš i slično, pridržavaju se određenih normi šta se sme raditi a šta ne. Interesantno je da kuvanje jeste dozvoljeno, iako u Starom zavetu je bilo rečeno da ni to ne može. Verovatno su vas osuđivali zbog toga. Da ne postite ritualne postove pred vaskrs, i šijete nedeljom ili slično. No šta kaže Apostol Pavle? – „Neka vas niko ne osuđuje zbog ... jer to je samo senka onog što dolazi a stvarnost je Isusu Hristos.“


Hajde da to ovako objasnim. Pročitao sam sličan primer kod Stedmana. Ja na putovanja, kada god idem nosim slike moje porodice – Mirjane i dece. 

Pokazujem ih novim poznanicima ali i volim uveče pred spavanje da gledam slike i nekada i kažem tih „ljubavi moja“ ili „mali moji“. Voleo bih da su tu pored mene da prosto kažem koju reč slikama. Ali zamislite da se vratim kući sa puta, oko mene moja deca, žena i ja sednem u fotelju, i razgledam te slike i kažem slici „mali moji“, umesto da zagrlim svoju decu i pričam sa njima. Mislili bi da nisam sav svoj, da sam poludeo. Jer mogu da razgovaram direktno sa njima, nije mi potrebna njihova senka.


Tu sliku koristi A. Pavle u današnjem tekstu – Zapovesti koje su navedene su samo senka onoga koji je došao, Isusa Hrista. Apsurdno je imati odnos sa senkom, kada je tu realnost. Zakon je samo kao nagoveštaj. Kao da stojite iza ugla i vidite senku čoveka, i znate da će neko uskoro proći tuda, zastanete da se ne sudarite, ali ne znate ko je iza te senke. Takav je zakon, kaže A.Pavle. Iza ugla nailazi Hristos, a senka je zakon, i to često nejasasna slika kako ćemo videti na primeru subote.

Nemam vremena danas da se bavim temom subote detaljnije, ali zašto mi ne držimo subotu? I moram odmah da kažem da nedelja nije biblijski dan odmora, to su hrišćani kasnije promenili da se razlikuju od Jevreja: Adventisti su tu potpuno u pravu, subota je biblijski dan od odmora i nigde nije zapoveđeno da pređe u nedelju. A zašto je onda ne držimo?

 Pa kako govori današnji tekst – jer je ispunjena, ona je samo senka, stvarnost je u Hristu. Subota je samo govorila o odmoru koji treba da dodje, čitajte o tome u posanici Jevrejima, četvrtom poglavlju. Ljudi su do Hrista svojim delima morali da zarade svoje spasenje, morali su da budu savršeni da bi se spasili, a to niko nije mogao da postigne. I zbog toga su morali teško da rade. Fariseji, najstrožiji od Jevreja su čak imali izraz „ogradi zakon“, tj obezbedi se da nećeš prekršiti zakon tako što ćeš nadodati na njega, proširiti ga dodatnim odredbama da ga slučajno ne prekšiš. Da spomenem kao primer samo to da su imali tačno određen broj koraka koji su mogli da učine u subotnji dan a da im se to ne uračunava u rad. Težak, težak rad.


Zato je Hristos i morao da umre. Daniel nam je prošle nedelje govorio o tome, a i diskutovali ste u kućnim grupama – 14 stih „izbrisao je obaveznicu koja je svojim odredbama bila protiv nas i uklonio je prikovavši je na krst“. Ne moramo da se trudimo da zaradimo spasenje, dato nam je, obrisana je obveznica. Sada možemo da počinemo ili živimo u suboti neprestano. To se subota, spasenje u Hristu. Nema potrebe za zapovestima o držanju određenog dana, bila subota ili nedelja, ili svetac, sve je to u Hristu ispunjeno. Ako je Hristos vaš Gospod, vi onda živite u počinku svaki dan, ne morate da zaradite spasenje.

I Apostol zato i počinje rečima „Neka vas, dakle“ ili „Zato što je to tako“ neka vas niko ne osuđuje. „To je ono što je pogrešno u vezi sa senkom. Ako i dalje stavljaš primarnu vrednost na senku, iako je realnost već došla, ti uništavaš svoju uključenostu u vrednosti te realnosti. Jer tu je realnost, to je Isus! On je centar života i izvor realnosti u iskustvu hrišćanina.“ (Stedman). Hristos je izvor utehe, pobede, mesto zaštite, života. Zato se čuvajmo od toga da poštujemo senku umesto originala, kaže Apostol, ali ne samo toga.

NEKA VAS NIKO NE PREVARI OBOŽAVANJEM ANĐELA

Crkva u Kolosima je bila pod uticajem još jednog lažnog učenja, o anđelima. 18 stih. 18 Neka vas ne lišava nagrade niko ko uživa u lažnoj poniznosti i slavljenju anđela, ko raspreda o svojim viđenjima, bezrazložno se pravi važan svojom telesnom pameću, 19 a ne drži se Glave, od koje celo Telo, poduprto i povezano zglobovima i žilama, raste Božijim rastom.

O čemu se radi nije nam potpuno jasno. Verovatno je da su lažni učitelji u Kolosima zastupali sledeću nauku: Pošto je Hristos sveti Bog, uzvišen i bezgrešan, mi ljudi mu ne možemo pristupiti direktno, jer smo nedostojni. Prema tom učenju oholo je smatrati da možeš direktno pristupiti Bogu, nego su ti potrebni posrednici, neko da te zastupa pred Bogom, neko ko je uzvišeniji od tebe, a u ovom slučaju anđeli. Danas je to učenje o svecima kao posredincima, jer prema tom učenju oni posreduju između nas i Hrista.


Apostol Pavle naziva takav pristup lažnom poniznošću. Šta mislite zašto? Ja mislim jer je tu prikazan primer da se ljudi prave ponizniji od Boga. Prvo primetite da Apostol slavljenje anđela naziva stihijama sveta – znači to je prirodno, logično, i na prvi pogled ovi ljudi su po ljudskoj logici potpuno u pravu.

 Osim što je sam Bog rekao da je pristup direktan I Jovanova 2.1. „... ako neko zgreši, imamo Zastupnika kod Oca – Isusa Hrista, pravednika“;  a takođe u Otkrivenju Jovanovom, Jovan vidi anđela i klekne pred njim na šta dobija sledeći odgovor „Nemoj. I ja sam sluga kao i ti i tvoja braća i proroci i svi koji se drže reči ove knjige.“ Otkrivenje 22:9. Međutim oni kažu „mi znamo bolje, treba nam još neko da nas zastupa“.

Kao primer, uzeću naš običaj babine. Rodila se moja ćerka, i jedan brat iz crkve mi je doneo poklon, ormarić za presvlačenje bebe. I zamislite situaciju, ja pogledam ormarić i kažem – „koliko sam dužan“, on odgovori „ništa, to je poklon“, a ja „ali ja moram da ti to odradim, evo doćiću sutra da ti prekopam baštu“, a on „ali to je poklon“, pa „onda da ti operem kola“. To nije poniznost, to je bezobrazluk prema tom bratu. Kaže se „od srca hvala“ i prihvati se.

Nadodajući na Božije zahteve, ljudi se ponašaju kao da su pametniji od Boga, i zato je to lažna poniznost. Osim toga njihovo učenje je po svemu sudeći bazirano na vizijama i skrivenim objavama a ne na Pismu što još više povećava njihov nivo oholosti. Jer stavljaju sebe kao centar objave a te je vrhunska oholost.

Nemam vremena da ulazim dalje u razmatranje – samo da kažem i ovo: među takozvanim vernicima sam susreo najoholije ljude na svetu. Neverovatno je koliko mogu da budu oholi, smatrajući da su uzvišeni iznad svih oko njih, i da imaju pravo da sude celom svetu, zbog svoje takozvane pravednosti. Jer upravo to ovi ljudi rade. Sve koji se ne slažu sa njima oni sude. A koje su opasnosti koji oni donose?

  • Prijavite se u listu čitalaca ovog bloga. Tako će te biti bolje obavešteni o novim tekstovima. Hvala

TRI OPASNOSTI KUKAVIČIJEG JAJETA

C.1. GUBITAK NAGRADE
Naš prevod navodi – 18 Neka vas ne lišava nagrade niko ko uživa u lažnoj poniznosti i slavljenju anđela. Reč koja se ovde koristi jeste diskvalifikacija takmičara iz trke. Možda ste gledali trku na 100 metara. Ima redosled, spuste se u startnu poziciju, u određenom momentu priprema i start. Ko krene ranije, podigne se zastavica i on je izbačen iz trke. Pavle tu sliku koristi – izbačen iz trke za nagradu od strane sudije.

Neophodno je da ovde napomenem da Apostol ovde ne misli na spasenje, jer spasenje nije nagrada, ono je milost. Nagrada je nešto što zaslužiš, npr – naša deca ako rade svoje obaveze zasluže nagradu. Spasenje je „dar da se niko ne pohvali“ Efescima 2:9.

Šta je onda gubitak nagrade? Šta vi kažete? Nagradu slobode života u Hristu, jer nas ti zakoni vezuju. Drugo nagradu koja nam je obećana na nebu zbog uspešnog završetka trke.


Sperdžen: „Neka niko ne dođe, i kaže vam da je za vaše spasenje neophodno da se uzdržavate od nekog mesa ili pića, ili da stičete zasluge kroz 40-dnevni post pred Vaskrs, ili da ne možete biti spašeni bez posmatranja određenog komada svete gline. Tvoje spasenje je u Hristu. Čuvajte to, i nemojte dodavati nište na ovu osnovu koja je postavljena jednom za svagda. Nemojte se postaviti ni pod jednu vezu ili pravilo ili odredbu koja dolazi od čoveka. Ne stavljate sebe pod pravila ili obaveze koje Bog nije odredio... Ne činite sebe subjetktom suda drugih ljudi, jer Hristos je onaj koji daje zakon, i on je naš Gospod.“

Kako postupiti kada vam neko sudi – navešću moj primer od pre dve nedelje sa jednom bakicom, adventistom. Videla je božićne ukrase u našoj crkvi, i okićenu jelku i pitala me zašto to. Znate i sami da je to okićeno zbog dece koja primaju paketiće. Na moje objašnjenje, ona mi kaže „mi tako ne verujemo, ne ide paganski običaji i hrišćanstvo.“ Ja sam joj odgovorio: „to je vaše mišljenje“ i otišao. Nisam se upetljavao u priču, ali nisam dopustio ni da mi nametne njena pravila jer znam istinu da sam slobodan, ali i da je koren jelke izrazito hrišćanski. Neka vam niko ne sudi.

C.2. NEKA VAM NE SPREČAVA RAST

 „Bezrazložno se pravi važan svojom telesnom pameću, 19 a ne drži se Glave, od koje celo Telo, poduprto i povezano zglobovima i žilama, raste Božijim rastom.“ – jasno piše da oni koji drže zakon umesto Hrista, odriču se glave, tj Hrista, onoga koji u crkvi daje rast. Apostol opisuje crkvu kao Telo Hristovo, kao živi organizam koji ima cilj brige, izgradnje, usmerenja. Vernici su povezani u crkvu, kako bi pod Hristovim vođstvom brinuli jedni o drugima. I u toj interakciji opisanoj odnosom zglobova i žila, gde mi služimo i nama služe, dešava se lični duhovni rast ali i rast crkve.

Držanjem zakona, legalizmom – ne diraj, ne okusi, ne dotači mi sprečavamo naš rast. Zašto? Ima nekoliko razloga:

1. skreće se fokus sa onoga što je bitno, sa Hrista, na sporedno, na zakon, sa orginala na senku;
2. izvor života u verniku nisu zapovesti, iako mnogi misleda se celo hrišćanstvo svodi na zapovesti, ne smeš ovo ili ono. Ja sam sa tim stavom prvi put i došao u crkvu, očekujući da će mi se nametnuti stroga pravila i da ću zato prestati da pijem, što sam očajnički želeo. Suština je bila da se to nije desilo, ali kada sam primio Hrista, otkrio sam da to ne želim više da radim. Sećam se razmišljanja posle isceljenja od alkoholizma – super, nisam više alkoholičar, slobodan sam, ali bi mogao da učinim onaj ili ovaj greh. Otkriće je bilo, posle nekog vremena, da to više nisam želeo, da mi se to prosto gadilo;
3. to je legalizam, najveća sramota hrišćanstva, nešto što je proizvelo najviše ateista na svetu. Držanje pravila radi pravila. Kako je to Bora Čorba sprevao „Pravila pravila da bi me udavila.“
Legalizmom mi sprečavamo naš rast, sprečavamo da doživimo slobodu.

  • Podelite tekstove sa KaHristu na društvenim mrežama. Time mi puno pomažete. Hvala. 

C.3. IZBEGAVAJ BEZVREDNO

 22 Sve to upotrebom propada jer je zasnovano na ljudskim zapovestima i učenjima. 23 To, doduše, izgleda kao mudrost jer se sastoji od samonametnute pobožnosti, lažne poniznosti i bespoštedne strogosti prema telu, ali nema nikakvu vrednost za obuzdavanje grešne naravi.“ Sve to izgleda kao mudrost, logično, čak šta više duhovno ali je bezvredno. 

Čitao sam primer jednog askete sa koji je živeo na liticama na samom kraju Svete Gore. Tamo žive najeksremnihi isposnici, u pećinicama, dva sa dva, na steni iznad mora, bez iakve udobnosti, hraneći se bukvalno otpacima. Priča ide, pored jedne od pećina iznikla je divlja ruža. Monah je uživao u njoj neko vreme, ali onda shvateći da uživa, a smatrajući uživanje telesnosti, uništio je ružu. Pisac knjige se divi tom činu duhovnosti i odricanja i vidi u toj slici pobedu nad grehom.


Apostol bi rekao – sve to propada i nemam nikakve vrednosti za obuzdavanje grešne prirode. Bezvredno je. Propada. Reč je suprotna napredku evanđelja, kao nešto što se kvari.

 Samo Hristos, njegovo delo na krstu može obuzdati grešnu prirodu. Možda je i najbolje da završim rečima Blejza Paskala „Isus Hristos je Centar svega i Cilj svega; i onaj ko ga ne poznaje ne zna ništa o ovom svetu, i ništa o sebi.“ U Hrišćanstvu, jedino vredno jeste ono što je izgrađeno na Hristu, sve ostalo će se srušiti.

  • Sledeći tekst, propoved iz poslanice Kološanima, možete pročitati OVDE.Za kućne grupe PHZ-a

TEKSTOVI ZA DALJE PROUČAVANJE: Otkrivenje Jovanovo 22:1-16; Jakovljeva 2:14-26;                Galaćanima 3; Rimljanima 4;
PITANJA ZA DALJE PROUČAVANJE:
1.      Šta su bili elementi lažne nauke u Kolosima? Koje paralele sa Kolosima uočavaš danas? Da li imaš primere kada su ti nametali zakon i kako si to rešio/la? Kako se suočavaš sa takvim situacijama?
2.      Zašto su navedeni elementi bili opasni za prve hrišćane? Zašto su opasni za nas danas? Kakvu štetu nam prihvatanje zakona može naneti? Kakvu štetu nam obožavanje anđela može učiniti?
3.      Zašto Pavle izjednačava lažnu nauku sa lažnom poniznošću? Zašto je naziva stihijama sveta (20 stih)? Zašto ih naziva ljudskim učenjima (22 stih)?
4.      Kako lažna nauka sprečava duhovni rast (19 stih)?
5.      Kako razumeš 18 stih – šta je to lišavanje nagrade?
6.      Šta je tebi iz današnjeg teksta najznačajni princip? Savet? Šta ćeš primeniti u svome životu? 

  • Da li pratite naš Youtube kanal? Pratite nas... Нема коментара:

Постави коментар