Kako otkriti svoj Duhovni dar - test za otkrivanje Duhovnih darova

Pred vama se nalazi test za duhovne darove. Duhovni darovi su Bogom-dane sposobnosti, koje kroz milost Duha Svetog prima svako Božije dete (vernik). To su specifične i netprirodne sposobnosti, posebno odabrane za svakog pojedinca, i koje ga čine jedinstvenim. Duhovni darovi nam omogućavaju da služimo drigima u Sili Duha Svetog. 

Duhovni darovi određuju mesto našeg služenja u crkvi. Bog svakome određuje mesto u Crkvi. Na osnovu Svetog pisma mi verujemo u sveštenstvo svih vernika, što znači da svako ima svoje mesto - "A vi ste Hristovo telo i pojedinačno udovi, a Bog je u crkvi postavio, prvo, apostole, pa proroke, pa učitelje, pa čudotvorce, pa one koji imaju darove lečenja, pomaganja, upravljanja, govorenja raznim jezicima." I Korinćanima 12:27-28. 


Duhovni darovi se privenstveno otkrivaju služenjem!!! Test može samo donekle da nas usmeri. Međutim prava potvrda jeste da vidimo gde nas Bog koristi. 
Ovaj test nas testira na 19 darova koji se nalaze u Svetom pismu. Darovi Isceljenja, Čuda, Čudnih jezika i Tumačenja jezika nisu uključeni u test pošto je njihovo delovanje očigledno. 
Objašnjenje o darovima možete pronaći na ovom blogu - KaHristu, na sledećim lokacijama:
1. Duhovni darovi vođenja, spisak iz poslanice Efescima:  http://bera-kahristu.blogspot.rs/2011/03/duhovni-darovi-efescima-411.html
2. Duhovi darovi - spisak iz poslanice Rimljaima: https://bera-kahristu.blogspot.rs/2011/04/duhovni-darovi-rimljanima-12.html
3. Duhovni darovi - spisak iz poslanice Korinćanima: http://bera-kahristu.blogspot.rs/2011/04/duhovni-darovi-i-korincanima-12.html


UPUTSTVA
Odgovori na svaku izjavu koje se nalaze na stranicama koje slede, dajući ocenu tačnosti te izjave u tvom životu, prema sledećoj skali:
3= U potpunosti, definitivno tačno
2= Često, obično tačno
1= Povremeno, s vremena na vreme
0= Uopšte ne, nikad


VAŽNO: Odgovori prema onom što ti zaista jesi, a ne ono što biti želeo da budeš ili ono što misliš da bi mogao biti. Koliko su ove izjave istinite u tvom životu? Koje je tvoje iskustvo? Do kog stepena ove izjave reflektuju tvoje uobičajene sklonosti? Da li postoji neka promena od kada si doživeo/la novorođenje? 
          Ocena:
 1. _______ Volim da organizujem ljude, poslove i aktivnosti.                                                           
 2. _______ Loše se osećam zbog toga što u nekim mestima nema crkve i želim da nešto uradim povodom toga.                
 3. _______ Uživam da pravim stvari od drveta, tkanine, boja, metala, stakla ili drugih materijala.  
 4. _______ Uživam da stimulišem ljudski doživljaj Boga kroz razne forme umetnosti.
 5. _______ Mogu jasno da razlikujem duhovne istine ili pogreške, dobro i zlo.   
 6. _______ Kada gledam ljude u njima vidim potencijal za nešto.
 7. _______ Mogu da podelim sa drugima evanđelje jasno i delotvorno.
 8. _______ Meni je prirodno i lako da verujem da će Bog odgovoriti na moje molitve.
 9. _______ Slobodnom voljom i sa radošu pomažem finansijski ljudima koji su u finansijskoj potrebi ili projekte kojima je neophodna podrška.
 10. _______ Uživam da radim iza scene i tako pomažem rad drugih.
 11. _______ Vidim svoj dom kao mesto gde mogu da služim drugim ljudima koji su su potrebi.
 12. _______ Volim da saznam molitvene potrebe od drugih i stalno se molim za njih.
 13. _______ Prilaze mi ljudi koji bi želeli da čuju moje shvatanje određenih odeljaka iz Svetog pisma ili nekih biblijskih istina.
 14. _______ Sposoban/na sam da motivišem druge da postignu cilj.
 15. _______ Saosećam sa povređenim ljudima i želim da pomognem u njihovom procesu isceljenja.
 16. _______ Mogu da govorim na način koji uverava i donosi promenu u životima drugih.
 17. _______ Uživam da provodim vreme brinući se za druge i „odgajajući ih u veri“.
 18. _______ Sposoban/na sam da podelim Božju reč delotvorno.
 19. _______ Često me ljudi pitaju za savet u vezi duhovnih i ličnih stvari.
 20. _______ Pažljiv/a sam, precizan/a i vešt/a u uređivanju detalja.
 21. _______ Privlači me ideja da služim u drugoj zemlji ili među ljudima iz druge etničke grupe.
 22. _______ Vešt/a sam u radu sa različitim alatima.
 23. _______ Uživam da razvijam i koristim moje umetničke sposobnosti (slikanje, drama muzika, fotografija itd).
 24. _______ Često sa uspehom procenim ljudski karakter na osnovu prvog utiska.
 25. _______ Uživam da podižem i ohrabrujem one koji su obeshrabreni.
 26. _______ Stalno sam u potrazi  za mogućnostima da izgradim odnose sa nehrišćanima.
 27. _______ Imam poverenje da će se Bog pobrinuti za potrebe i pružiti pomoć, čak i u teškim vremenima.
 28. _______ Dajem više od desetaka radi ostvarenja dobrih projekata i ideja koji doprinose Carstvu Božijem.
 29. _______ Uživam da radim rutinske stvari koje pomažu službi drugih.
 30. _______ Uživam da upoznajem nove ljude i da činim sve što mogu da bi se osetili dobrodošlima.
 31. _______ Uživam da se dugo molim, dok me Bog vodi i govori mi za šta da se molim.
 32. _______ Primam informacije od Duha Svetog, do kojih inače običnim shvatanjem ne bih mogao doći.
 33. _______ Utičem na druge da ostvare viziju koju im je Bog dao.
 34. _______ Strpljivo podržavam druge koji prolaze kroz bolna iskustva dok pokušavaju da stabilizuju svoje živote.
 35. _______ Osećam se odgovornim da suočim druge sa istinom. 
 36. _______ Saosećam se sa onim vernicima koji su odlutali i želim da ih zaštitim.
 37. _______ Mogu da provedem dosta vreme proučavajući neku temu, jer znam da prezentovana istina može da unese promene u živote drugih.
 38. _______ Lako mogu da  pronađem jednostavno, praktično rešenje usred konflikta ili neke  konfuzne situacije.
 39. _______ Mogu da razjasnim ciljeve i razvijem strategiju ili plan za njihovo ispunjenje.
 40. _______ Voljnan/na sam da preuzmem aktivnu ulogu u pokretanje nove crkve.
 41. _______ Uživam da pravim stvari koje će se koristiti u službi.
 42. _______ Kroz umetničko izražavanje pomažem ljudima da bolje razumeju sami sebe, svoje odnose, i Boga.
 43. _______ Mogu da prepoznam laž i obmanu pre nego što bude očigledna drugima.
 44. _______ Hrabrim ljude tako što ih upućujem na Božja obećanja.
 45. _______ Znam da prilagodim poruku evanđelja prema ličnim potrebama čoveka.
 46. _______ Verujem da će mi  Bog  pomoći da postignem velike stvari
 47. _______ Mogu da rasporedim svoj novac tako da mi ostane više za davanje.
 48. _______ Voljno preuzmem razne poslove u crkvi da bi ispunio potrebe drugih.
 49. _______ Stvarno verujem da mi Bog dovodi nepoznate ljude kojima je potrebno da se povežu sa drugima.
 50. _______ Svestan sam da služim drugima dok se molim.
 51. _______ Ja sam disciplinovan/a i imam vremenski određen raspored čitanja  i proučavanja Pisma, u cilju da tačno razumem biblijske istine.
 52. _______ Mogu da podesim svoje vođstvo da bi ljudi dali svoje najbolje.
 53. _______ Uživam da pomognem ljudima koje su obeleženi kao bezvredni i da im nema pomoći.
 54. _______ Neustrašivo razotkrivam kulturne trendove, učenja ili dešavanja koja se suprotstavljaju bibliskim principima.
 55. _______ Volim da savetujem osobu u vezi odnosa, emotivno, duhovno itd - celovito.
 56. _______ Jako puno pažnje poklanjam rečima, frazama i značenjima onoga koji uči.
 57. _______ Vrlo lako mogu da izaberem najefikasniji način delovanja između više alternativa.
 58. _______ Mogu da identifikujem i koristim sredstva i izvore koji su potrebni da bi završio poslove.
 59. _______ Vrlo dobro mogu da se prilagodim različitim kulturama i okruženju.
 60. _______ Mogu da zamislim kako nešto treba da bude konstruisano pre nego ga izgradim.
 61. _______ Volim da pronalazim nove i sveže načine kao da podelim sa ljudima Božiju istinu.
 62. _______ Mogu videti ono što je dobro ili pogrešno u datim situacijama.
 63. _______ Ja hrabrim one kojima je potrebno da preuzmu hrabre korake u svojoj veri, porodici ili životu.
 64. _______ Često pozivam nevernike da prihvate Hrista kao svog Spasitelja.
 65. _______ Ja verujem Bogu u okolnostima gde uspeh ne garantuju ljudski napori sami po sebi.
 66. _______ Ograničavam ispunjenje mojih potreba kako bi  mogao/la dati veći procenat mojih primanja.
 67. _______ Vidim veliki duhovni značaj u obavljanju praktičnih zadataka.
 68. _______ Volim da stvaram prostor gde se ljudi neće osećati usamljeno.
 69. _______ Ja se molim sa pouzdanjem jer znam da Bog deluje kada se molimo.
 70. _______ Ja imam uvid ili jednostavno znam da je nešto istina.
 71. _______ Postavljam ciljeve i efektivno upravljam ljudima i sredstvima da bi ih ostvario.
 72. _______ Saosećam sa ljudima koji su povređeni.
 73. _______ Mogu da vidim kada su neka dela dobra ili loša i imam potrebu da ispravim ona loša.
 74. _______ Veran sam u obezbeđivanju dugotrajne podrške ili brige za druge.
 75. _______ Volim da sistematski proučavam Bibliju.
 76. _______ Mogu da predvidim verovatne posledice  pojedinačnog ili grupnog delovanja.
 77. _______ Mogu da pomognem organizacijama ili grupama tako da postanu još efikasnije.
 78. _______ Mogu da izgradim veze sa drugima u kulturološki osetljivim situacijama.
 79. _______ Slavim Boga mojim ručno izrađenim poklonima.
 80. _______ Primenjujem različite umetničke forme za širenje Božje istine.
 81. _______ Dobijam potvrdu od drugih što se tiče pouzdanosti mojih shvatanja i opažanja.
 82. _______ Ja hrabrim one koji su nesigurni u svojoj veri.
 83. _______ Ja otvoreno govorim ljudima da sam hrišćanin i želim da me pitaju o mojoj veri.
 84. _______ Osvedočen/a sam o svakodnevnoj Božjoj prisutnosti i delovanju u mom životu.
 85. _______ Volim kada saznam da moja finansijska podrška unosi prave promene i živote i službu Božjih ljudi.
 86. _______ Volim da pronalazim male stvari koje je potrebno uraditi i često ih i obavim bez da me to zamole.
 87. _______ Uživam da zabavljam ljude i otvaram svoj dom za druge.
 88. _______ Kada čujem za situacije ili ljude u potrebi, osećam teret da se za njih molim.
 89. _______ Desilo mi se da iznenada znam neke stvari o drugima, a da nisam čuo/la o tome od drugih.
 90. _______ Mogu uticati na druge da od sebe daju svoje najbolje.
 91. _______ Sposoban/a sam da vidim iza hendikepa ili problema neke osobe i u njoj vidim život koji je vredan Bogu.
 92. _______ Volim ljude koji su pošteni i spremni da govore istinu.
 93. _______ Uživam da dajem savete i praktičnu podršku malim grupama ljudi.
 94. _______ Mogu da predstavim Bibliju na način koji će motivisati ljude da još više žele da je čitaju i proučavaju.
 95. _______ Dajem praktične savete ljudima kao pomoć u različitim komplikovanim situacijama.
 96. _______ Volim da učim o tome kako funkcioniše organizacija.
 97. _______ Uživam da započnem nove poduhvate.
 98. _______ Uživam da nešto radim rukama i dobar/a sam u tome.
 99. _______ Kreativan/na sam i maštovit/a. 
 100. _______ Mogu da prepoznam propovedanje, učenje ili razgovor koji nemaju u sebi Biblijske istine.
 101. _______ Volim da druge motivišem da preuzmu korake u svom duhovnom rastu.
 102. _______ Otvoreno i slobodno govorim drugima šta je Hristos uradio u mom životu.
 103. _______ Stalno izazivam druge da veruju Bogu.
 104. _______ Činim što god mogu da se ljudi osećaju prihvaćenim i imaju osećaj pripadnosti.
 105. _______ Prija mi da sam pomoćnik/ca, ili asistent drugima, i da doprinosim da njihov posao bude još efektivniji.
 106. _______ Radim sve što mogu da bi ljudi imali osećaj pripadanja.
 107. _______ Počastvovan/a sam  kada me neko zamoli da se molim za njega.
 108. _______ Otkrivam važne biblijske istine dok čitam i proučavam Pismo i to je na dobrobit drugima u crkvi.
 109. _______ Imam sposobnost da podelim sa drugima viziju na način  da oni požele da budu deo nje.
 110. _______ Uživam da donosim radost  i nadu ljudima koji se nalaze u teškim okolnostima.
 111. _______ Govoriću Božje istine, čak i na mestima gde je to nepopularno ili ih ljudi teško prihvataju.
 112. _______ Sposoban sam da odlutalog vernika nežno povratim u veru i zajedništvo.
 113. _______ Mogu predstaviti informacije i veštine na takav način da je lako drugima da ih  prihvate i primene u svojim životima.
 114. _______ Mogu da prikažem biblijske istine na praktičan i primenjiv način.
 115. _______ Mogu da predvidim razvoj situacije, potencijalne probleme, i razvijem pomoćne planove.
 116. _______ Sposoban/na sam da upravljam ili da nadgledam nekoliko crkvenih službi.
 117. _______ Imam sposobnost da dizajniram ili oblikujem stvari koje će pomoći crkvi.
 118. _______ Potrebna mi je samoća da razmišljam i razvijam svoju maštu.
 119. _______ Mogu da osetim kada demonske sile deluju u nekoj osobi ili situaciji.
 120. _______ Sposoban/na sam da ohrabrim ili prekorim druge i vodim ih u njihovom duhovnom rastu.
 121. _______ Uvek tražim mogućnost da razgovaram o duhovnim stvarima sa nevernicima.
 122. _______ Mogu da idem napred uprkos opoziciji i uprkos nedostatku podrške kada osetim da je nad tim poduhvatom Božiji blagoslov.
 123. _______ Verujem da su mi dati obilni izvori sredstava tako da mogu više davati za Božiji rad.
 124. _______ Rado koristim moje talente i stečene veštine da pomognem kad god i gde god mogu.
 125. _______ Mogu da učinim da se ljudi prijatno osećaju čak i kada su u nepoznatom okruženju.
 126. _______ Često vidim konkretne rezultate koji su direktan odgovor na moje molitve.
 127. _______ Sa pouzdanjem govorim drugima o mojim saznanjima i spoznajama.
 128. _______ Shvatam kuda treba da idemo i pomažem drugima da stignu tamo.
 129. _______ Uživam da radim praktične stvari za one koji su u potrebi .
 130. _______ Osećam potrebu da razotkrijem greh gde god ga vidim i da izazovem ljude na pokajanje.
 131. _______ Uživam da strpljivo i disciplinovano pomažem drugima u njihovom razvoju kao vernika.
 132. _______ Uživam da objašnjavam stvari ljudima tako da mogu da rastu lično i duhovno.
 133. _______ Imam uvid u to kako rešiti probleme kada to drugi ne vide.

Koristeći tebelu koja se nalazi u nastavku, prenesi svoje odgovore u kocku čiji broj odgvara broju izjave u testu. Kada ispuniš tabelu, saberi kolone vodoravno i upuši zbir u polje ispod brojeva, koje nije numerisano. Ispod tog polja se nalazi upusano slovo. Pronađi tri rezultata sa najvećim zbirom, i slova koja su povezana sa tim brojem.
Koja su tri slova na kojima imate najveći zbir? Zapišite ih! Pogledajte u nastavku koji Duhovni darovi odgovaraju tom slovu.A- Administracija/pomaganje
B- Apostolstvo
C- Primenjena umetnost i veštine
D- Kreativna komunikacija
E- Razlikovanje duhova
F- Ohrabrenje
G- Evangelizacija
H- Vera
I-  Davanje
J- Služenje
K- Gostoprimstvo
L- Zastupanje
M- Reči znanja
N- Vođstvo
O- Milost/ Milosrđe
P- Proroštvo
Q- Pastirstvo
R- Naučavanje
S- Mudrost

VAŽNA NAPOMENA: Rezultat može da služi samo kao orjentacioni podatak u tvom istraživanju... Pronađeni rezultati moraju biti potvrđeni kroz molitvu, procenu drugih ljudi, rezulate tvog služenja pre nego što sa sigurnošću možeš da prihvatiš da si pronašao/la svoj duhovni dar!

Ako vam se dopalo ono što ste naučili na ovom blogu pogledajte i druge tekstove. KaHristu sadrži preko 300 tekstova iz različitih oblasti duhovnosti. Razmotrite i da se prijavite na ovaj blog ali i na druge servise naše crkve...
Takođe, podelite naše objave i pomozite da i drugi imaju korist. 


1 коментар: