Propoved: Nevolje-kako ih razumeti? Govornik Mirče AndreevGOST GOVORNIK: MIRČE ANDREEV (Mirče je pastor Evangleske crkve iz Skoplja)

Iako navodim ovu propoved u seriji "Princ/eza ili prosjak", ona nije planirana ni koncipirana kao njen deo. Pošto je pastor Mirče posetio naš grad želeo sam da propoveda kod nas u crkvi. Međutim njegova propoved koja premišlja o nevoljama u našem životu rezonuje sa temom Carstva Božijeg. Pitanje koje možemo razmotriti jeste - Ako smo mi deca Kralja nad kraljevima, zašto nas pogađaju nevolje? Koja je uloga nevolja u našem životu i kako pristupiti pitanju nevolja. 

BIBLIJSKI TEKST - I Mojsijeva (Postanje) 22. poglavlje.
  • 1. Poslije toga šćaše Bog okušati Avrama, pa mu reče: Avrame! A on odgovori: evo me. 2. I reče mu Bog: uzmi sada sina svojega, jedinca svojega miloga, Isaka, pa idi u zemlju Moriju, i spali ga na žrtvu tamo na brdu gdje ću ti kazati. 3. I sjutradan rano ustavši Avram osamari magarca svojega, i uze sa sobom dva momka i Isaka sina svojega; i nacijepavši drva za žrtvu podiže se i pođe na mjesto koje mu kaza Bog. 4. Treći dan podigavši oči svoje Avram ugleda mjesto izdaleka.
  • 5. I reče Avram momcima svojim: ostanite vi ovdje s magarcem, a ja i dijete idemo onamo, pa kad se pomolimo Bogu, vratićemo se k vama. 6. I uzevši Avram drva za žrtvu naprti Isaku sinu svojemu, a sam uze u svoje ruke ognja i nož; pa otidoše obojica zajedno. 7. Tada reče Isak Avramu ocu svojemu: oče! A on reče: što, sine! I reče Isak: eto ognja i drva, a gdje je jagnje za žrtvu? 8. A Avram odgovori: Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi na žrtvu. I iđahu obojica zajedno. 
  • 9. A kad dođoše na mjesto koje mu Bog kaza, Avram načini ondje žrtvenik, i metnu drva na nj, i svezavši Isaka sina svojega metnu ga na žrtvenik vrh drva;  10. I izmahnu Avram rukom svojom i uze nož da zakolje sina svojega. 11. Ali anđeo Gospodnji viknu ga s neba, i reče: Avrame! Avrame! A on reče: evo me. 12. A anđeo reče: ne diži ruke svoje na dijete, i ne čini mu ništa; jer sada poznah da se bojiš Boga, kad nijesi požalio sina svojega, jedinca svojega, mene radi. 13. I Avram podigavši oči svoje pogleda; i gle, ovan iza njega zapleo se u česti rogovima; i otišavši Avram uze ovna i spali ga na žrtvu mjesto sina svojega. 
  • 14. I nazva Avram ono mjesto: Gospod će se postarati. Zato se i danas kaže: na brdu, gdje će se Gospod postarati. 15. I anđeo Gospodnji opet viknu s neba Avrama. 16. I reče: sobom se zakleh, veli Gospod: kad si tako učinio, i nijesi požalio sina svojega, jedinca svojega, 17. Zaista ću te blagosloviti i sjeme tvoje veoma umnožiti, da ga bude kao zvijezda na nebu i kao pijeska na brijegu morskom; i naslijediće sjeme tvoje vrata neprijatelja svojih. 18. I blagosloviće se u sjemenu tvojem svi narodi na zemlji, kad si poslušao glas moj. 
  • PITANJA ZA DISKUSIJU:
  • 1. Kada čitate navedeni Biblijski izveštaj - koje misli vam se rađaju? Kako bi se osećali i reagovali na Avraamovom mestu? Kako bi ste objasnili ovaj događaj nekome ko prvi put čita Sveto pismo? Kako ste ga vi doživeli kada ste ga prvi put čitali? 
2. Šta mislite zašto Bog traži ovako nešto od Avrama? Šta Avram treba da nauči? 

3. Koja je uloga nevolja u našem životu? Zašto ih Bog dopušta? 

4. Kao deca Carstva Božijeg, kojima je Bog ostavio nasledstvo, koja je namena nevolja? Zašto Bog ne odgovara na svaku našu molitvu za isceljenje, oslobođenje?

5. Propovednik je napravio razliku između naših želja i potreba. Kako razumeš tu razliku? Kako se Bog odnosi prema našim željama, kako se odnosi prema našim potrebama? 

NTC - Nacionalni trening Kraljevskih izviđača Vrdnik 2013


Royal Rangers (Kraljevski izviđači) je služba rada sa mladima, zasnovana na hrišćanskim principima. Naš cilj je izgradnja celokupne ličnosti mladih ljudi - socijalno, fizički, duhovno i intelektualno, i u tom cilju mi koristimo izviđačke veštine; mentorske odnose između odraslih, izgrađenih izviđača i dece; boravak u prirodi kao način suočavanja sa izazovima i zabavu kao vitalan deo onoga šta radim. 

Nacionalni Trening Kamp Kraljevskih izviđača je odžan u Vrdniku, od 30.maja do 2.juna, za buduće vođe ove službe. 

Kamp je bio internacionalni - učesnici su bili iz Srbije i Makedonije.Pre dolaska instruktori pripremaju model kampa - koristimo samo drvo i kanap (nema eksera, klinova). Po dolasku učesnika treninga upoznajemo ih sa elementima kampa...  Svaki deo je pažljivo osmišljen i nosi neku poruku i značenje...

Posle toga učesnici su upoznati sa načinom vezivanja i kreću sa podizanjem kampa  - učimo  kroz rad i pomoć instruktora. Izrada ognjišta - na drvenu platformu se nanosi pet centimetara blata, ogradi ciglama i na tome kuva. Posle našeg odlaska ni jedna travka nije izgorela, nema tragova ognjišta na tlu, samo ugažena trava koja se oporavi za nekoliko dana.
Lice koje govori - majko moja, gde sam ja to došao, kako oni misle da ja to uradim...
Iako učesnici misle da neće uspeti, polako ali sigurno rad napreduje
Dok se kamp podiže, upored se odvijaju i časovi - praktični i teretski 
Prva pomoć u prirodi - postavljanje u položaj za oporavak

Bezbedno rukovanje alatom - postoje jasni principi koje učimo decu, kako da rukuju alatom a da se ne povrede... Prvo to moraju naučiti njihovi treneri...
Ishrana u prirodi - prepoznavanje biljaka... Na slici je gljiva Judino uvo. Princip je uvek: samo biljku koju poznaješ dobro - nju koristiš!!! 
Teoretska lekcija - kako pripremati čas za decu...

Lekcija iz paljenja vatre - ne koristimo papir, samo prirodne potpale... Do kraja treninga svaki učesnik mora upaliti vatru, koristeći samo prirodne materijale, čak i po kiši...

Primena naučenog dok se priprema ručak - učimo dok radimo

Posle toga - uživanje u pripremljenom jelu...
Lekcija o kompasu - teoretski deo snalaženja u prirodi...
 Naučimo i neke zaboravljene veštine - kako napraviti frulicu, pištaljku
Kraljevski izviđači poštuju zastavu i svoju zemlju a da nisu opterećeni nacionalizmom. Naučiti da voliš svoju zemlju a da ujedno voliš i druge narode je u samom korenu iskrene hrišćanske vere - "Ljubi svog bližnjeg kao samog sebe".
Smotra je sastavni deo izviđača. Na kampu se učimo kako se radi smotra. Cilj je održati disciplinu na kampu, ili u izvidjačkom plemenu (ne koristimo termine odred... umesto toga lokalna grupa izviđača je pleme, a pleme se dalje deli na izviđačke porodice - koristimo model Svetog pisma). Interesantno je da deca vole smotru, to im daje osećaj ozbiljnosti.
Deo smotre je i zakletva - "Uz Božiju pomoć daću sve od sebe da služim Bogu, crkvi i mojoj porodici, da živim prema rendžerskim pravilima (napomena: Rendžer je oprezan, čist, častan, hrabar, veran, vaspitan, poslušan, duhovan) i da Zlatno pravilo primenjujem svaki dan (napomena: Matej 7:12 "Ono što želiš da drugi tebi čine, čini i ti njima").
Deo kampa je i zabava - izviđačka olimpijada je sastavni deo svakog kampa... 
Ko je fizički spreman...
bacanje klade u metu...
rušenje mete
improvizovana košarka...
pecanje u flaši ... nije u opšte lako...
A zabavu ne može pokvariti ni ekstremni vremenski uslovi - dva dana je padala kiša... Ali kada si na kampovanju - to se dešava. Treba naučiti uživati i u takvim uslovima...


Hrana uvek pomaže da se sve prebrodi...
Rendžerki specjalitet - banane na žaru sa čokoladom. Presečete bananu sa gornje strane (bitno je preseći tako da može da leži na žaru a da ne iscuri čokolada, a i voditi računa da je ne presečemo skroz), u ubaci se u nju par kickica čokolade... Njam... Peče se dok se čokolada ne počne topiti...

Jela iz prirode - renđerski paprikaš od puževa. Puževi se prikupe par dana ranije i ostave u džaku da se isčiste od hrane. obavezno moraju biti u senci da ne uginu. Skuva se voda da ključa i preliju se puževi. Na taj način svi izađu iz kućice a i ukloni se puno sluzi. Odvojite stopala od ostatka puža (jede se stopalo), i potpite par sati u rastovor vode, soli i sirćeta da uklonite ostatak sluzi. Kratko prokuvate u vodi i bacite vodu i time ste završili pripremu. Izdinstate par glavica luka u kotliću, a posle nekog vremena dodate i puževe i dinstate. Kada se sve dobro izdinsta, dodaje se voda, krompir (ako ga imate), i jestive biljke koje se nalaze oko vas (mi smo dodali lišće koprive, nane, crnog sleza, majčine dušice i bokvice). Kuvati dok sve ne omekša. Dodati so, beli luk (cele čenove), papriku i sok (sos iz kesice) od paradajza... Odlično!!!
Posetioci kampa:
Dobriša cvrle... 

Ključno pravilo je da se hrana na ostavlja u kampu jer mogu doći životinje... Kada rendžeri ne očiste svoje tanjire nađe se uvek neko ko hoće...

na kraju sledi čišćenje kampa - svaka mrva se uklanja, svaka rupa zatrpava... Jedino što ostaje jeste polegla trava, ali i ona se oporavi za nedelju, dve...

Kamp testira naše sposobnosti, uči nas pouzdanju u Boga. Svaki kamp - NTC je iskustvo koje snažno utiče na naš odnos sa Bogom, i vodi nas bliže Hristu Isusu, Gospodu našem...

Neprijatelj Carstva - šta znamo o našem neprijatelju Sotoni? (tekst propoved)

Blog je deo serije propovedi - Princ/eza ili prosjak, koja ima za cilj da pouči hrišćane istini o Carstvu Božijem. Prethodnu propoved u ovoj seriji možete pročitati OVDE.

Naš neprijatelj je realan. Apostol Petar nas opominje: „Budite trezveni i bdite, jer protivnik vaš đavo ide oko vas kao ričući lav, tražeći koga da proždre“. I Petrova 5:8. 

Na osnovu ovog stiha mi vidimo da on nije bajka, nije mit, nije udaljen, nego je tu pored nas da nas napadne. Da ne shvatimo pogrešno, ne sam Sotona, jer nije sveprisutan, nego njegove sluge. Velika zamka je da ne verujemo u njegovo postojanje ili njegov uticaj na nas. Na žalost to je zamka u koju vidim da hrišćani često upadaju. 

Najveći dokaz toga da hrišćani upadaju u zamku nevere jeste sledeći – razmislite sada koliko ste svesni njegovog uticaja, kada vam se dešavaju nevolje, problemi, kada nešto ne možete da rešite? Da li pomislite da vas đavo napada? Da vas iskušava? Jer Pismo jasno kaže da on to radi, pitanje je zašto mi to ne verujemo?

Mislim da je ključno to da zamišljamo Sotonu kao crvenog đavola sa velikim rogovima, šiljatim repom i velikim vilama, ili zato što o đavolu misle kao i liku iz komedije. Jer ko bi verovao u spodobu sa vilama. I ko je se plaši? 

I još kada gledamo filmove uvek ga vidimo kao gubitnika, kao onoga kojeg ljudi na kraju pobede. Takve su i naše bajke, junak pobeđuje i vara sotonu. Ali ovakve priče su i najperfidnije njegovo delo, jer kada se Sotona prikazao na taj način, za mnoge ljude je postao neko u koga se ne veruje, ne boji. Đavo je savršeni strateg.


U II Svetskom ratu, na samom početku rata Nemačka i tadašnji Sovjetski Savez su sklopili ugovor o ne napadanju za period od nekoliko godina. Međutim Hitler je odlučio da prekrši pakt i napadne SSSR. 

Naoružavao je vojsku, skoncentrisao je vojsku na granici sa Rusijom. Sve vreme je govorio o održavanju mira, ali se spremao za rat. Staljin, koji je tada vladao SSSR-om, je toliko bio ubeđen da ga Hitler ne laže, da Nemci nisu spremni za rat, pa čak i kada su mu špijuni slali obaveštenje o momentu napada, slali planove Nemaca, on nije verovao. Ruska vojska je bila nespremna, Nemci su ih pregazili a prvih dana rata Staljin i dalje nije verovao da su napadnuti. 

Bili su prevareni da misle da neprijatelj nije tako opasan. Istu strategiju koristi đavo da nas napada. Ja duboko verujem da su slike đavola koje vidimo preko medija jesu perfidna zavera đavola, koja nas uljuljkava da ne vidimo opasnost, koju je sam majstor manipulacije smislio, tako da danas ako neko kaže „đavo me napada“ izgleda kao fanatik, kao neko ko pronalazi izgovore za svoje propuste, a ne kao osoba koja je svesna realnosti oko sebe. 

Iskreno da kažem postoje i fanatici koji svugde vide đavola, ali i druga krajnost, da ga nigde ne vidimo je jednako pogrešna.

Treba da verujemo u postojanje đavola, postoje dobri razlozi za to, samo ako pogledamo svet oko nas. On stoji iza sveta užasa i zla u svetu oko nas, mi vidimo njegova dela. Režiser Egzorcista je to potvrdio svojim rečima: "što se tiče Boga, nisam vernik... ali, kad je đavo u pitanju, to je nešto drugo... đavo se stalno objavljuje... jako se obojavljuje" William Peter Blatty, The Exorcist.

Pre nego nastavite čitanje, učinite mi uslugu. Prijavite se na listu čitalaca. Time podižete vidljivost ovog bloga. Hvala. 

NEPRIJATELJ NAŠE DUŠE
Pismo nas uverava: "Jer naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara ovog mračnog sveta, protiv zlih duhova na nebesima." Efescima6:12. Poglavarstva, vlasti i sile, jestu biblijski izrazi za Sotonu i njegov uticaj na ovaj svet. To znači da naša borba nije protiv ljudi, ili samog sistema nego protiv đavolskog uticaja i delovanja u ovom svetu.  Naš neprijatelj nije ni jedan politički sistem, nego je đavo koji utiče na ovaj svet i posledice tog uticaja.

Devedesetih godina, kada sam postao hrišćanin, ni jedna osoba mi nije rekla da idem u sektu. Nisu se svi slagali sa mojom verom ali nisu smatrali da je to nešto zlo. Par godina kasnije, devedeset pete godine, kreće kampanja u novinama, štampi. Optuživali su nas da pijemo ljudsku krv na našim sastancima, da jedemo malu decu, otimamo stanove ljudima, da gasimo svetlo na sastancima i orgijamo – na RTS-u, Dnevniku, Blicu... i to skoro svaki dan. 

Neverovatno veliki napadi, čije tragove i dan danas osećamo. Interesantno je da te optužbe nisu nove, takvim optužbama su napadali hrišćane u drevnom Rimu, takvim otpužbama su napadali crkvu u Reformaciji krajem srednjeg veka, takvim optužbama optužuju nas. Ništa se nije promenilo – šta vam to govori? Meni da iza svih ovih napada stoji isti inspirator, isti idejni vođa. Šta mislite ko? Naravno Sotona. 

To znače reči „naša borba nije protiv krvi i mesa nego nego protiv poglavarstva...“ Objasnio sam vam već da su poglavarstva i vlasti Biblijski izraz za sotonski uticaj u ovom svetu i i on upravlja i sprovodi svoju volju kroz ljudi. Moramo razumeti da nas ljudi često napadaju zbog uticaja Sotone...


Na drugom mestu mi doživljavamo da nas napada lažima. Laž je njegovo osnovno oružje. On je Otac laži, kako ga naziva Sveto pismo. 

Vidimo na samom početku zavodi Evu i Adama tako što ih laže o Bogu. Njegove reči su bile – Zar je istina da je Bog rekao...? i posejao je sumnju, oni su zgrešili i uveli u nevolju sve nas. Sotona nas laže o Bogu i dalje, ali laže nas i o nama. 

Laže nas da smo nesposobni, nekorisni, da ne možemo, da je greška propast... Kada Isus govori o oslobođenju, kaže „Upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi“, jer nas laž zarobljava. Jedini način da budemo slobodni jeste da prepoznamo laž i eliminišemo je istinom. Ali to je tema jedne od sledećih propovedi...

Napada nas kroz uticaj sveta. Svet pripada Sotoni, njegovi su mediji, i forsira stavove koji su antihrišćanski. Stavove o braku, seksualnosti, nasilju, drugim nacijima. Pogledajmo samo naš TV program, bez želje da budem kritičan ili lažni moralista, i šta ćemo zaključiti? I svetovni, nehrišćanski psiholozi priznaju da je medijski uticaj Farme, Velikog brata ili nekih emisija poguban. 


I zaključak ovog dela propovedi jeste da Sotona napada, i ne prestaje to da čini. I što je najgore od svega mi smo mu dali pravo da to učini. 

Podsetiću vas na ilustraciju o Carstvu Božijem. U početku je postojalo Carstvo nebesko i zemlja je bila deo toga. Po ljudskom padu u greh dolazi do razdvajanja. Postoji Carstvo Božije (koje je na nebu, kako kaže molitva Oče naš), i carstvo zemaljsko kojim upravlja sotona. Bog povremeno deluje na zemlji, ali vladar je sotona. Sa Hristovom dolaskom počinje osvajanje i dva carstva deluju uporedo, prepliću se. Na kraju će postojati samo jedno, a to je Carstvo Božije. 

Hrist je započeo osvajanje, i ono traje i danas - u I Jovanovoj 3.8. piše da je došao da uništi đavolova dela. Podsetio sam vas na ovu ilustraciju da razumete da smo kao ljudi mi Sotoni dali pravo da upravlja ovim svetom. Bog je stvorio svet i dao ga nama na upravljanje a mi smo rekli dajemo to pravo Sotoni, da on  bude naš vladar.

PRIRODA PADA ČOVEČANSTVA

Kako smo to uradili? Neposlušnošću. Greh nije samo loše delo, greh je čin pobune, buntovništva, u kome mi kažemo Bogu nećemo da te slušamo, „ti nisi naš kralj, ti ne vladaš našim srcima, mi smo vladari“. Ali pošto mi kao ljudi nismo napravljeni, dizajnirani da sami vladamo, kada sklonimo Božiji uticaj, počinje da preovlađuje drugi uticaj, uticaj zla.

Još je Avgustin, Crkveni otac iz prvih vekova objasnio zlo kao odsustvo dobra. Kada razmišljamo o prirodi zla možemo pomisliti da je Bog stvorio zlo, jer nam Sveto pismo govori da je Bog tvorac svega. Ali ako je Bog stvorio zlo, onda je on kriv što mi grešimo, a ne mi, jer nas je takve  napravio. I onda Bog nije dobar, nego je zao. 

Drugi su pokušali da reše taj problem idejom da postoje dva Boga, loš i dobar, takvozvani dualizam. Bog hrišćana je dobar Bog, a zli Bog je neko drugi, često smatraju da je to Sotona. Ali Sotona nije svemoguć, i nema Božanske osobine. On je stvoreno biće. 

Zato je jedino rešenje za problem zla da razumemo da je ono odsustvo dobra. Možda vam pomogne sledeća slika - šta je mrak, tj kako nastaje mrak? Tako što isključimo svetla. Mrak nije nešto što postoji samo po sebi, nego predstvlja odsustvo svetla. Tako isto i zlo jeste odsustvo dobra. I mi ljudi kada smo odbacili Boga, postali smo zli, zlo je nastalo u nama. 


I Samuilova 15:22-23 kaže: Ali Samuilo reče: zar su mile Gospodu žrtve paljenice i prinosi kao kad se sluša glas njegov? gle, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost od pretiline ovnujske. Jer je neposlušnost kao grijeh od čaranja, i nepokornost kao sujevjerstvo i idolopoklonstvo. Odbacio si riječ Gospodnju, zato je i on tebe odbacio da ne budeš više car. 

Znamo da su čaranja, idoli, područje đavola. Neću danas da govorim o ovome, ali ako to niste znali preporučujem vam da porazgovarate sa nekim od nas. Ko god čara, koristi horoskope... otvara vrata za sile zla. Pročitani stih međutim pokazuje da je naposlušnost jednako loša. I ona otvara vrata za sile zla. Neposlušnost nas transformiše jer time mi biramo da izbacimo dobro a ono što ostane je zlo.

Sam Sotona je na taj način pao. Pismo govori da je Sotona bio jedan od anđela, čak šta više da je bio najsvetliji od svih, lučonoša. Posle Boga bio je najmoćnije biće univerzuma, toliko moćan da je poželeo da bude kao Bog, da se izjednači sa Bogom. Činom pobune, isključio je dobro, i postao sušto zlo. Izopačio se.


Sledeće što trebamo znati da mi nismo jedini koje je Sotona zaveo. On je majstor laži i Pismo nam kaže da je zaveo i anđele. „Doista, Bog nije poštedio ni anđele koji sagriješiše, nego ih je strovalio u pakao, i predao ih za sud.“ 2 Petrova 2,4  

Mi ne znamo šta se tačno desilo ali vidimo iz ovih stihova da je Sotona u pobunu povukao trećinu anđela. Anđeli su duhovna bića  stvorena od Boga da mu služe i sprovode Njegovu volju.

U padu oni su doživeli transformaciju. Isključivši dobro, postali su zlo. Ako zlo definišemo kao odsustvo dobra,  za bića koja su stvorena da budu dobra to znači samo odricanje njihove prirode. Oni su transformisani u svoju samu suprotnost. Postali su zli po svojoj prirodi. I zbog toga sporovode sotonsku volju. Ne samo zato što su se pokorili njemu, nego što je njihova priroda zla, to je njihov identitet. 

Možda je nanošenje zla nešto što im nanosi radost? Mi ne znamo, ali znamo da oko sebe šire bol, beznađe, osećaj zla. 

Pre desetak godina kao crkva imali smo kamp kod Ulcinja, u mestu Valdanos. Od samog momenta našeg dolaska imali smo velike probleme, sukobe sa gostima, optužbe da smo sektaši, čak su odrasle osobe hteli da tuku neke naše tinejdžere. Tinejdžeri su se svađali, povređivali. Vrhunac je bila noć kada se samo zlo spustilo. 

Legao sam kasno, posle 1 jer sam rešavao neke probleme sa njima, i posle nekog vremena probudila me je panična lupnjava na vrata. Jedna devojčica je bila u stanju histerije, nije smela da zatvori oči. Dok se tuširala odjednom je počela da vidi neke slike koje su je uplašile. Izašao sam napolje, i dok sam išao na koži sam moga da osetim zlo, strah, očaj, beznađe... 

Posle smo čuli da je to mesto nekada bilo gusarska luka, i da su je koristili trgovci robljem i verovatno je mnoštvo zločina tu se desilo. Kampovali smo u samom centru, u sred zla. Nastavak priče malo kasnije ali sada želim da vam naglasim da demonske sile, zli duhovi postoje i deluju.


Već sam vam prošli put govorio da demoni svoje delovanje ispoljavaju na dva načina: 
1. Prvo je opsednuće. Zli duh ulazi u osobu i počinje da upravlja njom, njenim životom. Primer iz pisma je Opsednuti iz Gesare – vidimo da su ga kontrolisali, upravljali njime. 

2. Drugo je demoniziranost. Hrišćani mogu se otvoriti za tako nešto, da sile zla upravljaju njihovim životom. Ne kontrolišu ih ali ni oni nemaju kontrolu nad sobom. Iako nešto ne žele da rade, oni to rade – mržnja, očaj, jarost, zavisnost, požuda jesu znak ovog uticaja. 

Razlog za ovakve probleme može biti dvojak. Prvi je nismo zatvorili vrata kada smo se obratili. Drugi razlog jeste neposlušnost jer neposlušnost nije gora od čaranja kako smo rekli. Ako mi voljno donosimo odluku da činimo nešto pogrešno, mi se otvaramo za sile zla. Mi smo odabrali da obacimo dobro. 

Pogledajmo Saula koji je to uradio - nije slušao ono što mu je Bog govorio i dospeo je pod uticaj zlog duha. Posledica neposlušnosti Božijoj reči jeste da sile zla preuzimaju kontrolu nad našim osećanjima. Takođe mogu da preuzmu kontrolu nad našim okolnostima jer smo im mi to dozvolili. Kako to rešiti.

KAKO IM SE SUPROTSTAVITI
1. Znaj da imaš autoritet da mi se odupreš. 
Da se vratim priči iz Valdanosa. Kada sam došao u sobu gde je bila ta devojka, pokušao sam da je smirim jer sam mislio da umišlja. Ali posle kratkog razgovora shvatio sam da nije tako, da ne umišlja nego da je u stvarnom napadu. 

Počeo sam da se molim  i ona se smirila, onda sam se molio u jezicima i stanje se poboljšalo i na kraju sam zapovedio tom duhu da odstupi od nje i od nas. I kao da se nešto slomilo. Spavali su mirno do ujutru, svi osim mene. Meni se celu noć motalo po glavi šta se desilo i suprotstavljao sam se toj sili. Ujutru su se svi problemi rešili sa upravom, sa gostima, ali i tinejdžeri su prestali sa svađama. Oduprli smo se zlom duhu i moraju je da pobegne. Pismo nam kaže da imamo autoritet da se odupremo – Jakov 4:7

Kako to uraditi – Kažite: „Bože, ja se pokoravam tebi, i ako ima išta u mom životu da je protiv tebe ja se kajem za to. Molim te očisti me od greha (i ako znate šta je kontretno pokajte se ako ne znate molite da vam Bog to pokaže). I molim te da me ponovo ispuniš, da ti budeš gospodar mog života“. I onda se okrenite tom duhu i zapovedite: „U Ime Isusa Hrista ja ti zapovedam da odsupiš od mene.“ I sila zla će pobeći jer vi imate autoritet da to uradite.

2. Znaj da imaš autoritet da mu se suprotstaviš. Ovo je veoma blisko prethodnom, ali ima dozu napada. Mi ne samo da možemo da se odbranimo, mi možemo i da se suprotstavimo, da se borimo pritiv toga. Primer je kada je neko pod uticajem, ja mogu da se molim za njega da bude slobodan... 

PITANJA ZA DISKUSIJU: 
1. Da li si svestan/na postojanja sila tame? Gde prepoznaješ njihove napade u tvom životu (možete navesti neki primer)? 

2. Sveto pismo govori da đavo ide oko nas tražeći koga da proždre. Kako razumeš taj stih? Kako ga primenjuješ? 

3. Kako razumeš izjavu da je priroda pada, nastanka zla u neposlušnosti? Kakvo to svetlo baca  na tvoje razumevanje neposlušnosti Bogu? 

4. Saul je pao zbog neposlušnosti. Istražite šta se desilo i koje u posledice njegove neposlušnosti. Šta vam ovaj primer ukazuje u vezi vašeg života? 

5. Pismo nam govori da imamo autoritet da se odupremo Sotoni (Jakov 4:7). Kako to učiniti praktično? Kako vi to radite? Kada to radite?  Imate li neki primer? 

6. Kako se udupreti strahu od Sotone? 

Sledeći tekst u seriji, pod imenom Molitva carstva, možete pronaći OVDE.


Beređi Dušan Bera

Ako vam je moj tekst bio od koristi, podelite ga na društvenim mrežama kako bi ga i drugi videli. Hvala.