понедељак, 31. октобар 2011.

Jošua sin Navinov 5:13-15 - Sresti se sa Bogom lice u lice


Serija propovedi "Vera na delu", zasnovana na knjizi Jošue sina Navinova.
Jošua 5:13-15 poglavlje - "Sresti se sa Bogom lice u lice".

Audio snimak propovedi: http://sr.cross.tv/73786

Koliku ulogu ima Bog u našem životu? Da li mu dajemo mesto ili smo ga izgurali sa stolice našeg života. Pre dosta vremena čuo sam sledeću šalu. U SAD postoje crkve u kojima nije dozvoljen ulaz ljudima druge boje kože. Jedan crnac je više puta pokušao da uđe u belačku crkvu, i bio odbijen. Dok je sedeo očajan priđe mu Isus i kaže: „Ne brini ništa, i ja sam puno puta pokušao da uđem u tu crkvu ali ni mene nisu pustili.“
Da li je naš život takav da ne puštamo Isusa u razne oblasti našeg života? Da on uporno pokušava da uđe ali ga mi zbog naših stavova, pogrešnih motiva … ne puštamo unutra. Najbolji test jeste kako postupamo kada se suočimo sa nekim problemom ili izazovom. Od koga tražimo pomoć, gde idemo da nađemo rešenje? Da li sami preduzimamo akciju ili očekujemo od Boga rešenje? Ne mislim da je akcija pogrešna da me neko ne shvati pogrešno, naprotiv, problem je kada je ta akcija zasnovana na onome šta mi mislimo ili verujemo a ne na onome šta Bog kaže. Tu, na tom testu pokazujemo šta je u nama.
Odgovor na ova pitanja gladamo u dva stiha pete glave knjige Jošue sina Navinovog, knjigu koja opisuje život i delo jednog od najmudrijih Božijih sluga opisanih u Svetom Pismu. Posle prelaska Jordana očekivali smo da će Izraelci jurnuti napred u osvajanje obećane zemlje kako im je razum nalagao. No Bog je imao druge planove koji se ne uklapaju u ljudsku logiku ali i sam Bog je iznada naše logike. Bog traži da se Izraelci prvo izmire sa njim što oni i čine. Posle dugo, dugo vremena Izraelci su ponovo bili bliski sa Bogom. Momenat slavlja i radosti. Ali Bog nastavlja da iznenađuje Jošuu čudnim potezima
13 Kad Jošua bejaše kod Jerihona, podiže oči svoje i pogleda. I gle, prema njemu stajaše jedan čovek s golim mačem u ruci. Jošua pristupi k njemu i reče mu: Jesi li od naših ili od naših neprijatelja? 14 On odgovori: Ne, nego sam ja vojvoda vojske Gospodnje; sada dođoh. Jošua pade licem na zemlju, pokloni se i reče mu: Šta zapoveda Gospodar moj sluzi svome? I Vojvoda vojske Gospodnje reče Jošui: 15 Izuj obuću s nogu svojih, jer je mesto na kome stojiš sveto. I Jošua učini tako.
A: ZAMIŠLJENI JOŠUA ILI KADA STOJIŠ SAM
Posle Izraelskog pomirenja sa Bogom susrećemo se sa zamišljenim Jošuom. Zašto to kažem? Jošua je u Jerihonskoj ravnici i kako izgleda posmatra grad Jerihon. Verovatno razmišlja o bitki koja ga očekuje, o problemu koji je pred njim. Sam problem je veliki. Jošua ima zadatak da zauzme zemlju a ispred njega se nalazi grad Jerihon.
Ovo je možda najteži izazov za Jošu-u jer je to bila posebno utvrđen grad. Jerihon se nalazi u plodnom kraju i ljudi su tu jako dugo živeli. To je ujedno kako kažu istoričari najstariji stalno naseljeni grad. Ljudi su tu dugo živeli i imali su vremena da ga dobro utvrde. II ovaj grad je bio vrata za osvajanje cele Palestine, sprečavao je upade dalje u zemlju a ujedno su Jerihonci kontrolisali puteve i kupili dobru zaradu od toga i zato su se posebno potrudili da ga učvrste. III Jerihon je grad na brdu. A i sami znate koliko je teško popeti se na brdo, a kamoli trčati. Primer iz vojske kada smo jurišali na brdo. IV Još iako ima veliko iskustvo vođenja naroda i ratovanja do sada nije osvajao utvrđene gradove. Što se tiče Izraelaca oni su bili nespremni za ovakve izazove. Bili su naoružani samo strelama i kopljima što im nije od velike pomoći protiv zidina. Nisu imali u ono doba jedine sprave za osvajanje gradove – katapulta, tornjeva. smešno naspram zidova. Zamislite da sa praćkom jurišate na Petrovaradinsku tvrđavu.

I Jerihon je velik teret na Jošuinim plećima. Ne zna šta da očekuje. Vidimo ga u današnjem tekstu samo kako gleda dole. To je položaj koji zauzimaju duboko skoncentrisani, zamišljeni ljudi. Primer kada sretnemo nekog a on nas ni ne vidi. Da li razmišlja, moli se ne znamo ali očigledno na nešto je skoncentrisan.
I tada, kako piše Jošua podiže svoj pogled i vidi neobičan prizor. Ispred njega stoji neki moćni ratnik. Sveto pismo nam ga opisuje kao čoveka sa mačem u rukama, spremnog za borbu. Prva Jošuina reakcija je bila da se uplaši. Da je to tako vidimo po sledećem. Pita ga ko si ti. Jesi li neprijatelj ili naš. I na prvi mah izgleda kao da će se sukobiti sa tim čovekom da bi u sledećem momentu pao na kolena i poklonivši mu se. Pitanje koje se postavlja jeste ko je ova osoba? Šta vi mislite?
Ovo biće se relativno često pojavljuje u SP, i  zato možemo da znamo ko je on. Uvek se pojavljuje u prilikama kada se Božiji narod nalazi na prekretnici, pred velikim odlukama, u važnim momentima. Obično ga sveto pismo naziva Anđelom Gospodnjim. Međutim kako vidimo iz samog teksta ovo nije običan anđeo. Jošua mu se obraća kao Bogu – kao svom Gospodaru i ovaj anđeo to prihvata. I ovo je potpuno neobično. Na drugom mestu u Otkrivenju Jovanovom, kada Apostol Jovan susreće anđela, želi da mu se pokloni, na šta mu anđeo kaže 22.8-9: Gle nemoj jer sam ja drug tvoj u službi i braće tvoje proroka i onih koji drže reči ove knjige. Bogu se pokloni! Anđeo odbija klanjanje jer ono njemu ne pripada. Samo Bogu se klanja i samo Bog se slavi. I u današnje vreme postoji trend obožavanja anđela. Priče o anđelima zaštitnicima. No moramo znati da su takve priče pogrešne. Anđeli služe Bogu i njegovom narodu i oni su  moćna bića ali oni nisu oni koje trebamo slaviti. Pre bismo ih nazvali našim saradnicima u služenju Bogu. A za naš današnji tekst je značajno da se kaže - Da je Jošua pred pravim anđelom ovaj bi odbio klanjanje. No pošto ovaj anđeo prihvata slavljenje kao da je Bog očigledno je da se tu radi o nečemu posebnom. Sam Bog se objavio pred Jošuinim očima. Ima puno događaja kada se ovaj anđeo pojavljuje pred ljudima i oni ga uvek slave kao Boga. Neću se baviti više analizom ovog bića, ali u ovoj situaciji Jošua susreće Boga. I to nam je interesantno da razmislimo. Jer Jošua se susreo sa Božijom objavom lice u lice.
B: SA BOGOM LICE U LICE
Jošua se susreo sa Bogom u momentu zabrinutosti, momentu kada je verovatno bio skoncentrisan na zadatak koji ga očekuje, na problem koji je iznad njegove snage. Interesantno je to da su se najveličanstveniji susreti sa Bogom a koji su zapisani u SZ dogodili u momentima kada to ljudi nisu očekivali. Kada su bili skoncentrisani na nešto drugo. Mojsije traži izgubljenu ovcu, Gedeon vrše žito, Petar lovi ribu…
Jedan od takvih susreta sa Bogom opisan je u Isaija 6 glavi. 1-4 Bog je opisan svet, veličanstven, dostojan slave. Ljudi kojima je Bog dao dar da pišu pesme često navode ove stihove kao primer uzvišenog Boga. I ovo je događaj koji je promenio tok Isaijinog života. No interesantno je da je Bog dao ovu viziju proroku u momentu kada je bio u krizi vere da to tako nazovemo. O kralju Osiji. I Osija je umro i umrla je nada i u toj nevolji, problemu prorok konačno podiže pogled i vidi Boga u svoj svojoj sili i slavi. Selvin Hjuz – Osijina smrt je na neki način pokrenula u Isaiji duhovnu krizu koja ga je učinila spremnim da svoj pogled usmeri prema nebu. Tako je to u životu! Gore gledamo samo onda kada nam se dogodi nešto što nas obori. Nekada se mora ukloniti zemaljska sigurnost pre nego što budemo u stanju da vidimo onoga koji sedi na prestolu.
Na sličan način, Jošua je pred veliki problemom koji kao da opterećuje njegov um, i možda shvata da sve to proizilazi njegove snage. Tada podiže pogled i vidi Boga u svojoj sili. I to je poduka za nas da nekada tek kada dođemo na kraj naše snage postajemo sposobni da vidimo duhovne istine u vezi sa Bogom. Dok smo “jaki” mi se odupiremo i borimo svojim snagama i to sprečava Boga da deluje. Ja i duvan. I to je prva istina. Podići pogled sa problema na Boga. Psalam 121. Dinar koji zakloni sunce – staviti ga na oko. Susret sa Bogom skida tu prepreku…
I Bog je onda spreman da nam pruži savršeno rešenje. Na Jošuino pitanje ko je on Čovek sa mačem u rukama mu kaže da je vojskovođa vojske Gospodnje. Na to je Jošua pao pred njim klanjajući se svestan da je pred njim neko toliko silan da pred njim ne može da stoji nego samo da ga proslavi.
Taj stav će nam biti još jasniji kada malo razmislim o značenju imena «Vojskovođa vojske Gospodnje». Naš Bog nije kao zemaljski vladari pa da ima vojsku da ga brani, ili eventualno osvaja za njega nove teritorije. Bogu to nije potrebno. To je ono što je bitno da shvatimo. Izraz „vojskovođa vojske Gospodnje“ je veoma blizak po značenju jednom od Božijih imena „Jahve Savaot“ tj Gospod nad vojskama. Već samo ovo „ime ima pobednički prizvuk, pokazuje pobednika i onog koji pobeđuje. Ukazuje nam na Boga koji svime upravlja i kome se sve pokorava“. Naš Bog upravlja svemirom: i ako tako posmatramo vidimo da je vojska Gospodnja zapravo sve sile svemira i prirode, prirodni zakoni, zakoni fizike (Jos. 10:11-14),  anđela (Ps. 148:2) a i Božiji narod. Sve ono što se Bogu pokorava i što Bog vodi a to je u krajnjem slučaju i ceo svemir.
I taj vojskovođa je sada ispred Jošue sa mačem u rukama što pokazuje da će se boriti sa njima tj za njih, što je ohrabrenje za Jošuu. I divna je istina znati da je Vojskovođa Vojske Gospodnje na našoj strani. Imamo silnog Boga na našoj strani i to treba da nas hrabri. Njemu ništa nije nemoguće. Svedočanstvo iz Rusije. Vreme komunizma. Osamnaest godina u zatvoru. Teške muke no jednom mu je SD rekao – “bićeš slobodan u roku od tri dana.” I rekao pastoru da svedoči o tome. Na to su ga svio ismejavali jer niko nikada nije živ izašao. Čak su mu i stražari govorili da će umreti u zatvoru. Trećeg dana uveče su ga počeli ponižavati ali u 11 noću odjednom su ga pozvali kod upravnika i bio je pušten na slobodu. Dok je odlazio zatvorenici su bili na prozorima i vikali – Postoji Bog, postoji Bog.
Bogu nije ništa nemoguće i on hoće da pomogne njegovoj deci u nevoljama u kojima se oni nalaze naravno ako je to dobro za njih. Ali ovde nije kraj priče. Ovde se Bog ne pojavljuje samo kao ohrabrenje nego kao vođa vojske Izraelove. Primetimo da Bog ne uzima samo ulogu kao pomoćnik. On je vođa, zapovednik, njegov je rat. I to je lekcija koju Jošua uči. On je znao da je Bog na njegovoj strani ali sada uči da je Božji rat a ne njegov.
I to je nešto čega i mi treba da budemo svesni da je Božiji rat a ne naš. Bog nije samo pasivni posmatrač u momentima naše borbe on želi da bude aktivni učesnik, on želi da bude vođa i pobednik kroz nas. u nevolji budimo svesni da je Božiji rat a ne naš. Bogu je mnogo više stalo do nekih stvari i sposobniji je od nas. Opet ja i duvan – kada sam shvatio da Bog to treba da učini on je to i uradio. Dok sam se ja trudio nije bilo ništa od toga.
Naprimer kada svedočimo – Bogu je više stalo do ljudi nego nama. Ne brinite se šta ćete reći. Ili što se tiče promene u nečijem životu. Bog glasnije viče nego mi. Njegov je rat a ne naš. A on je rekao da će završiti dobro delo u nama Fil.
C: BOG KOJI ZADOVOLJAVA NAŠE POTREBE
1. I konačno želim da vam skrenem pažnju na lik koji je Bog uzeo u ovom slučaju. On se pojavljuje sa mačem u rukama, jer rat je ispred njih. O tome sam već govorio.
2. Sveto pismo nas uči da je Bog duh, misleći da je Bog bez obličja, nematerijalan. Bog jednostavno ne može biti ograničen materijom, jer inače ne bi mogao biti sveprisutan, sveznajući. Bio bi ograničen. Nije ni sedi dedica na nebu, niti je ratnik sa mačem…
3. To dalje znači da je Bog mogao da zauzme bilo koje obličje, mogao je da se pojavi bez mača u rukama, i sve jedno bi poruka za Jošuu bila dovoljno snažna. No Bog namerno bira sliku koja Jošui u tom momentu najviše komunicira.
Mi smo naučili da koristimo ime Bog kada govorimo o Njemu. Ali ako otvorimo Sveto pismo videćemo da je Bog koristio mnoštvo imena da bi se objavio. Gospod nad Vojskama o kome sam govorio je jedno od njih. Vojskovođa vojske Gospodnje je drugo. Ali ima i mnogo drugih: Milostivi Bog (El-Rahurn) v. Pnz 4,31, ljubomorni Bog (El Kana), Izl 20,5, El El-jon, što znači Bog Svevišnji (Post 14,18-22), El Olam, što znači Večni Bog (Post 21,33), El Šadaj, što znači Bog Svemogući (Post 17,1). Nalazimo i Jahve-Jire (Jahve će se pobrinuti, vidi Post 22,13.14, Jahve-Rafa (Jahve koji daje zdravlje) vidi Izl 15,26, Jahve-Nisi (Jahve mi je zastava) vidi Izl 17,15-16, Jahve-Šalom (Jahve je  naš  mir) vidi Sudije 6,24, Jahve-Cidkenu (Jahve, pravda naša) vidi Jr 23,6...
Svako od ovih imena je komuniciralo sa posebnom potrebom Božijeg naroda. U Hristu Isusu sva ta imena postaju još jasnija, sjedinjena u Njemu. Bog se u njemu potpuno objavio. Hristos jeste sve što je navedeno za nas.
„Za vaše dobro a na moju slavu imaćete učešće u svim mojim osobinama… moja blagost kaže Bog biće vaša da bi vam bilo oprošteno, moja snaga biće vaša da vas zaštiti, moja mudrost biće vaša da vas vodi, moja dobrota biće vaša da vam da olakšanje, moja milost biće vaša da vam pomogne i moja slava biće vaša da vas kruniše. Ovo je sveobuhvatno obećanje da će Bog biti naš Bog, ono uključuje sve. Deus meus et omnia (Bog je moj i sve je moje).“ – Luter. (Džejms I. Paker - Bogopoznanje)
Video o „Ko kupi sina ima sve…“ - http://sr.cross.tv/73756
I da sumiram celu današnju priču. 1. Videli smo Jošuu pred velikim zadatkom. Veliki teret je na leđima ovog čoveka. U momentu potrebe. 2. Susreće Boga licem u lice. Bog mu se objavljuje kao onaj koji ima rešenje i ima kontrolu. 3. Videli smo da je Bog neprikosnoveni vladar. Njegov je rat a ne naš. On je onaj koji se bori i koji ima rešenje. 4. On je Onaj koji ispunjava sve naše potrebe. Ima rešenje za situacije u kojima se nalazimo.
I 5. Moramo ga pustiti da on to uradi. Setite se skeča sa početka. Ako mi zauzmemo stolicu on siđe. Nema guranja. On je džentlmen i kaže – želiš to – izvoli. Ja čekam. Imam svo vreme ovog sveta. Mogu da čekam. Dok god ga mi ne pustimo da reši našu situaciju. Mojsije je učio lekciju 40 godina ali ju je na kraju naučio. Valjda ćemo i mi

среда, 19. октобар 2011.

Profil PHZ-a na cross.tv

Draga braćo i sestre iz Protestantske Hrišćanske Zajednice iz Novog Sada, prijatelji i saradnici, obaveštavamo vas da je na sajtu cross.tv otvoren naš profil na kome ćemo ubuduće objavljivati audio i video zapise naših službi, propovedi, seminara. Adresa profila je: http://hr.cross.tv/profile/509009?go=about .

Preko profila možete poslušati (za sada) propovedi iz serije "Vera na delu" u kojoj obrađujemo starozavetnu knjigu Jošue sina Novinovog:
Propoved "Put uspeha - prvo poglavlje" - http://hr.cross.tv/73318
Propoved "Koliko je Bogu stalo do mene - drugo poglavlje" - http://hr.cross.tv/73188
Propoved "Kako koračati verom - treće poglavlje" - http://hr.cross.tv/73023
Propoved "Sila zahvalnog srca - četvrto poglavlje" - http://hr.cross.tv/73141

Ili video zapis sa seminara "Luzanski zavet kao osnova rasta evanđeoskog hrišćanstva u Srbiji". Govornik Lindsay Brown, generalnog sekretara Lozanskog kongresa za svetsku evangelizaciju - http://cross.tv/73090 .

Verujemo da kako budemo napredovali sa razvojem ove službe da će i snimci i materijali biti sve kvalitetniji.  

Takođe preporučujem

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...