понедељак, 31. октобар 2011.

Jošua sin Navinov 5:13-15 - Sresti se sa Bogom lice u lice


Serija propovedi "Vera na delu", zasnovana na knjizi Jošue sina Navinova.
Jošua 5:13-15 poglavlje - "Sresti se sa Bogom lice u lice".

Audio snimak propovedi: http://sr.cross.tv/73786

Koliku ulogu ima Bog u našem životu? Da li mu dajemo mesto ili smo ga izgurali sa stolice našeg života. Pre dosta vremena čuo sam sledeću šalu. U SAD postoje crkve u kojima nije dozvoljen ulaz ljudima druge boje kože. Jedan crnac je više puta pokušao da uđe u belačku crkvu, i bio odbijen. Dok je sedeo očajan priđe mu Isus i kaže: „Ne brini ništa, i ja sam puno puta pokušao da uđem u tu crkvu ali ni mene nisu pustili.“
Da li je naš život takav da ne puštamo Isusa u razne oblasti našeg života? Da on uporno pokušava da uđe ali ga mi zbog naših stavova, pogrešnih motiva … ne puštamo unutra. Najbolji test jeste kako postupamo kada se suočimo sa nekim problemom ili izazovom. Od koga tražimo pomoć, gde idemo da nađemo rešenje? Da li sami preduzimamo akciju ili očekujemo od Boga rešenje? Ne mislim da je akcija pogrešna da me neko ne shvati pogrešno, naprotiv, problem je kada je ta akcija zasnovana na onome šta mi mislimo ili verujemo a ne na onome šta Bog kaže. Tu, na tom testu pokazujemo šta je u nama.
Odgovor na ova pitanja gladamo u dva stiha pete glave knjige Jošue sina Navinovog, knjigu koja opisuje život i delo jednog od najmudrijih Božijih sluga opisanih u Svetom Pismu. Posle prelaska Jordana očekivali smo da će Izraelci jurnuti napred u osvajanje obećane zemlje kako im je razum nalagao. No Bog je imao druge planove koji se ne uklapaju u ljudsku logiku ali i sam Bog je iznada naše logike. Bog traži da se Izraelci prvo izmire sa njim što oni i čine. Posle dugo, dugo vremena Izraelci su ponovo bili bliski sa Bogom. Momenat slavlja i radosti. Ali Bog nastavlja da iznenađuje Jošuu čudnim potezima
13 Kad Jošua bejaše kod Jerihona, podiže oči svoje i pogleda. I gle, prema njemu stajaše jedan čovek s golim mačem u ruci. Jošua pristupi k njemu i reče mu: Jesi li od naših ili od naših neprijatelja? 14 On odgovori: Ne, nego sam ja vojvoda vojske Gospodnje; sada dođoh. Jošua pade licem na zemlju, pokloni se i reče mu: Šta zapoveda Gospodar moj sluzi svome? I Vojvoda vojske Gospodnje reče Jošui: 15 Izuj obuću s nogu svojih, jer je mesto na kome stojiš sveto. I Jošua učini tako.
A: ZAMIŠLJENI JOŠUA ILI KADA STOJIŠ SAM
Posle Izraelskog pomirenja sa Bogom susrećemo se sa zamišljenim Jošuom. Zašto to kažem? Jošua je u Jerihonskoj ravnici i kako izgleda posmatra grad Jerihon. Verovatno razmišlja o bitki koja ga očekuje, o problemu koji je pred njim. Sam problem je veliki. Jošua ima zadatak da zauzme zemlju a ispred njega se nalazi grad Jerihon.
Ovo je možda najteži izazov za Jošu-u jer je to bila posebno utvrđen grad. Jerihon se nalazi u plodnom kraju i ljudi su tu jako dugo živeli. To je ujedno kako kažu istoričari najstariji stalno naseljeni grad. Ljudi su tu dugo živeli i imali su vremena da ga dobro utvrde. II ovaj grad je bio vrata za osvajanje cele Palestine, sprečavao je upade dalje u zemlju a ujedno su Jerihonci kontrolisali puteve i kupili dobru zaradu od toga i zato su se posebno potrudili da ga učvrste. III Jerihon je grad na brdu. A i sami znate koliko je teško popeti se na brdo, a kamoli trčati. Primer iz vojske kada smo jurišali na brdo. IV Još iako ima veliko iskustvo vođenja naroda i ratovanja do sada nije osvajao utvrđene gradove. Što se tiče Izraelaca oni su bili nespremni za ovakve izazove. Bili su naoružani samo strelama i kopljima što im nije od velike pomoći protiv zidina. Nisu imali u ono doba jedine sprave za osvajanje gradove – katapulta, tornjeva. smešno naspram zidova. Zamislite da sa praćkom jurišate na Petrovaradinsku tvrđavu.

I Jerihon je velik teret na Jošuinim plećima. Ne zna šta da očekuje. Vidimo ga u današnjem tekstu samo kako gleda dole. To je položaj koji zauzimaju duboko skoncentrisani, zamišljeni ljudi. Primer kada sretnemo nekog a on nas ni ne vidi. Da li razmišlja, moli se ne znamo ali očigledno na nešto je skoncentrisan.
I tada, kako piše Jošua podiže svoj pogled i vidi neobičan prizor. Ispred njega stoji neki moćni ratnik. Sveto pismo nam ga opisuje kao čoveka sa mačem u rukama, spremnog za borbu. Prva Jošuina reakcija je bila da se uplaši. Da je to tako vidimo po sledećem. Pita ga ko si ti. Jesi li neprijatelj ili naš. I na prvi mah izgleda kao da će se sukobiti sa tim čovekom da bi u sledećem momentu pao na kolena i poklonivši mu se. Pitanje koje se postavlja jeste ko je ova osoba? Šta vi mislite?
Ovo biće se relativno često pojavljuje u SP, i  zato možemo da znamo ko je on. Uvek se pojavljuje u prilikama kada se Božiji narod nalazi na prekretnici, pred velikim odlukama, u važnim momentima. Obično ga sveto pismo naziva Anđelom Gospodnjim. Međutim kako vidimo iz samog teksta ovo nije običan anđeo. Jošua mu se obraća kao Bogu – kao svom Gospodaru i ovaj anđeo to prihvata. I ovo je potpuno neobično. Na drugom mestu u Otkrivenju Jovanovom, kada Apostol Jovan susreće anđela, želi da mu se pokloni, na šta mu anđeo kaže 22.8-9: Gle nemoj jer sam ja drug tvoj u službi i braće tvoje proroka i onih koji drže reči ove knjige. Bogu se pokloni! Anđeo odbija klanjanje jer ono njemu ne pripada. Samo Bogu se klanja i samo Bog se slavi. I u današnje vreme postoji trend obožavanja anđela. Priče o anđelima zaštitnicima. No moramo znati da su takve priče pogrešne. Anđeli služe Bogu i njegovom narodu i oni su  moćna bića ali oni nisu oni koje trebamo slaviti. Pre bismo ih nazvali našim saradnicima u služenju Bogu. A za naš današnji tekst je značajno da se kaže - Da je Jošua pred pravim anđelom ovaj bi odbio klanjanje. No pošto ovaj anđeo prihvata slavljenje kao da je Bog očigledno je da se tu radi o nečemu posebnom. Sam Bog se objavio pred Jošuinim očima. Ima puno događaja kada se ovaj anđeo pojavljuje pred ljudima i oni ga uvek slave kao Boga. Neću se baviti više analizom ovog bića, ali u ovoj situaciji Jošua susreće Boga. I to nam je interesantno da razmislimo. Jer Jošua se susreo sa Božijom objavom lice u lice.
B: SA BOGOM LICE U LICE
Jošua se susreo sa Bogom u momentu zabrinutosti, momentu kada je verovatno bio skoncentrisan na zadatak koji ga očekuje, na problem koji je iznad njegove snage. Interesantno je to da su se najveličanstveniji susreti sa Bogom a koji su zapisani u SZ dogodili u momentima kada to ljudi nisu očekivali. Kada su bili skoncentrisani na nešto drugo. Mojsije traži izgubljenu ovcu, Gedeon vrše žito, Petar lovi ribu…
Jedan od takvih susreta sa Bogom opisan je u Isaija 6 glavi. 1-4 Bog je opisan svet, veličanstven, dostojan slave. Ljudi kojima je Bog dao dar da pišu pesme često navode ove stihove kao primer uzvišenog Boga. I ovo je događaj koji je promenio tok Isaijinog života. No interesantno je da je Bog dao ovu viziju proroku u momentu kada je bio u krizi vere da to tako nazovemo. O kralju Osiji. I Osija je umro i umrla je nada i u toj nevolji, problemu prorok konačno podiže pogled i vidi Boga u svoj svojoj sili i slavi. Selvin Hjuz – Osijina smrt je na neki način pokrenula u Isaiji duhovnu krizu koja ga je učinila spremnim da svoj pogled usmeri prema nebu. Tako je to u životu! Gore gledamo samo onda kada nam se dogodi nešto što nas obori. Nekada se mora ukloniti zemaljska sigurnost pre nego što budemo u stanju da vidimo onoga koji sedi na prestolu.
Na sličan način, Jošua je pred veliki problemom koji kao da opterećuje njegov um, i možda shvata da sve to proizilazi njegove snage. Tada podiže pogled i vidi Boga u svojoj sili. I to je poduka za nas da nekada tek kada dođemo na kraj naše snage postajemo sposobni da vidimo duhovne istine u vezi sa Bogom. Dok smo “jaki” mi se odupiremo i borimo svojim snagama i to sprečava Boga da deluje. Ja i duvan. I to je prva istina. Podići pogled sa problema na Boga. Psalam 121. Dinar koji zakloni sunce – staviti ga na oko. Susret sa Bogom skida tu prepreku…
I Bog je onda spreman da nam pruži savršeno rešenje. Na Jošuino pitanje ko je on Čovek sa mačem u rukama mu kaže da je vojskovođa vojske Gospodnje. Na to je Jošua pao pred njim klanjajući se svestan da je pred njim neko toliko silan da pred njim ne može da stoji nego samo da ga proslavi.
Taj stav će nam biti još jasniji kada malo razmislim o značenju imena «Vojskovođa vojske Gospodnje». Naš Bog nije kao zemaljski vladari pa da ima vojsku da ga brani, ili eventualno osvaja za njega nove teritorije. Bogu to nije potrebno. To je ono što je bitno da shvatimo. Izraz „vojskovođa vojske Gospodnje“ je veoma blizak po značenju jednom od Božijih imena „Jahve Savaot“ tj Gospod nad vojskama. Već samo ovo „ime ima pobednički prizvuk, pokazuje pobednika i onog koji pobeđuje. Ukazuje nam na Boga koji svime upravlja i kome se sve pokorava“. Naš Bog upravlja svemirom: i ako tako posmatramo vidimo da je vojska Gospodnja zapravo sve sile svemira i prirode, prirodni zakoni, zakoni fizike (Jos. 10:11-14),  anđela (Ps. 148:2) a i Božiji narod. Sve ono što se Bogu pokorava i što Bog vodi a to je u krajnjem slučaju i ceo svemir.
I taj vojskovođa je sada ispred Jošue sa mačem u rukama što pokazuje da će se boriti sa njima tj za njih, što je ohrabrenje za Jošuu. I divna je istina znati da je Vojskovođa Vojske Gospodnje na našoj strani. Imamo silnog Boga na našoj strani i to treba da nas hrabri. Njemu ništa nije nemoguće. Svedočanstvo iz Rusije. Vreme komunizma. Osamnaest godina u zatvoru. Teške muke no jednom mu je SD rekao – “bićeš slobodan u roku od tri dana.” I rekao pastoru da svedoči o tome. Na to su ga svio ismejavali jer niko nikada nije živ izašao. Čak su mu i stražari govorili da će umreti u zatvoru. Trećeg dana uveče su ga počeli ponižavati ali u 11 noću odjednom su ga pozvali kod upravnika i bio je pušten na slobodu. Dok je odlazio zatvorenici su bili na prozorima i vikali – Postoji Bog, postoji Bog.
Bogu nije ništa nemoguće i on hoće da pomogne njegovoj deci u nevoljama u kojima se oni nalaze naravno ako je to dobro za njih. Ali ovde nije kraj priče. Ovde se Bog ne pojavljuje samo kao ohrabrenje nego kao vođa vojske Izraelove. Primetimo da Bog ne uzima samo ulogu kao pomoćnik. On je vođa, zapovednik, njegov je rat. I to je lekcija koju Jošua uči. On je znao da je Bog na njegovoj strani ali sada uči da je Božji rat a ne njegov.
I to je nešto čega i mi treba da budemo svesni da je Božiji rat a ne naš. Bog nije samo pasivni posmatrač u momentima naše borbe on želi da bude aktivni učesnik, on želi da bude vođa i pobednik kroz nas. u nevolji budimo svesni da je Božiji rat a ne naš. Bogu je mnogo više stalo do nekih stvari i sposobniji je od nas. Opet ja i duvan – kada sam shvatio da Bog to treba da učini on je to i uradio. Dok sam se ja trudio nije bilo ništa od toga.
Naprimer kada svedočimo – Bogu je više stalo do ljudi nego nama. Ne brinite se šta ćete reći. Ili što se tiče promene u nečijem životu. Bog glasnije viče nego mi. Njegov je rat a ne naš. A on je rekao da će završiti dobro delo u nama Fil.
C: BOG KOJI ZADOVOLJAVA NAŠE POTREBE
1. I konačno želim da vam skrenem pažnju na lik koji je Bog uzeo u ovom slučaju. On se pojavljuje sa mačem u rukama, jer rat je ispred njih. O tome sam već govorio.
2. Sveto pismo nas uči da je Bog duh, misleći da je Bog bez obličja, nematerijalan. Bog jednostavno ne može biti ograničen materijom, jer inače ne bi mogao biti sveprisutan, sveznajući. Bio bi ograničen. Nije ni sedi dedica na nebu, niti je ratnik sa mačem…
3. To dalje znači da je Bog mogao da zauzme bilo koje obličje, mogao je da se pojavi bez mača u rukama, i sve jedno bi poruka za Jošuu bila dovoljno snažna. No Bog namerno bira sliku koja Jošui u tom momentu najviše komunicira.
Mi smo naučili da koristimo ime Bog kada govorimo o Njemu. Ali ako otvorimo Sveto pismo videćemo da je Bog koristio mnoštvo imena da bi se objavio. Gospod nad Vojskama o kome sam govorio je jedno od njih. Vojskovođa vojske Gospodnje je drugo. Ali ima i mnogo drugih: Milostivi Bog (El-Rahurn) v. Pnz 4,31, ljubomorni Bog (El Kana), Izl 20,5, El El-jon, što znači Bog Svevišnji (Post 14,18-22), El Olam, što znači Večni Bog (Post 21,33), El Šadaj, što znači Bog Svemogući (Post 17,1). Nalazimo i Jahve-Jire (Jahve će se pobrinuti, vidi Post 22,13.14, Jahve-Rafa (Jahve koji daje zdravlje) vidi Izl 15,26, Jahve-Nisi (Jahve mi je zastava) vidi Izl 17,15-16, Jahve-Šalom (Jahve je  naš  mir) vidi Sudije 6,24, Jahve-Cidkenu (Jahve, pravda naša) vidi Jr 23,6...
Svako od ovih imena je komuniciralo sa posebnom potrebom Božijeg naroda. U Hristu Isusu sva ta imena postaju još jasnija, sjedinjena u Njemu. Bog se u njemu potpuno objavio. Hristos jeste sve što je navedeno za nas.
„Za vaše dobro a na moju slavu imaćete učešće u svim mojim osobinama… moja blagost kaže Bog biće vaša da bi vam bilo oprošteno, moja snaga biće vaša da vas zaštiti, moja mudrost biće vaša da vas vodi, moja dobrota biće vaša da vam da olakšanje, moja milost biće vaša da vam pomogne i moja slava biće vaša da vas kruniše. Ovo je sveobuhvatno obećanje da će Bog biti naš Bog, ono uključuje sve. Deus meus et omnia (Bog je moj i sve je moje).“ – Luter. (Džejms I. Paker - Bogopoznanje)
Video o „Ko kupi sina ima sve…“ - http://sr.cross.tv/73756
I da sumiram celu današnju priču. 1. Videli smo Jošuu pred velikim zadatkom. Veliki teret je na leđima ovog čoveka. U momentu potrebe. 2. Susreće Boga licem u lice. Bog mu se objavljuje kao onaj koji ima rešenje i ima kontrolu. 3. Videli smo da je Bog neprikosnoveni vladar. Njegov je rat a ne naš. On je onaj koji se bori i koji ima rešenje. 4. On je Onaj koji ispunjava sve naše potrebe. Ima rešenje za situacije u kojima se nalazimo.
I 5. Moramo ga pustiti da on to uradi. Setite se skeča sa početka. Ako mi zauzmemo stolicu on siđe. Nema guranja. On je džentlmen i kaže – želiš to – izvoli. Ja čekam. Imam svo vreme ovog sveta. Mogu da čekam. Dok god ga mi ne pustimo da reši našu situaciju. Mojsije je učio lekciju 40 godina ali ju je na kraju naučio. Valjda ćemo i mi

понедељак, 24. октобар 2011.

Jošua sin Navinov 5 glava - Prave stvari na pravom mestu


 Serija propovedi "Vera na delu", zasnovana na knjizi Jošue sina Navinova.

Jošua 5 poglavlje - "Prave stvari na pravom mestu".
Audio snimak propovedi: http://sr.cross.tv/73456


Beleške: 

Hrišćani širom sveta čine neverovatne stvari kako bi poboljšali život pojedinca. Bore se i suočavaju sa zlom ovog sveta. Video koji smo gledali je samo jedna od takvih priča, kada Božija deca prodiru u pakao ovoga sveta pokušavajući da pomognu izgubljenima. Mogao bih vam pričati o radu sa decom rata u Africi – dečacima koji su sa devet, deset godina postali vojnici, ili o pomaganju gubavcima po azilima za leprozne ili rad sa obolelima od HIVa širom sveta… Hrišćani čine neverovatna dela.
Bolna istina je da je naš svet u rukama zloga i da zlo vlada i napreduje. Mi hrišćani se nalazimo u ratu za ovu zemlju, ratu koji je nemilosrdan. Naravno ne sa oružjem ovog sveta u rukama, puškama i bombama, nego delima pravde. Sveto pismo opisuje naše stanje rečima „spaseni za dobra dela da u njima žive“ Ef.2:9-10. Naše oružje je da donesemo dobra dela na zemlju, da donesemo raj u pakao ovog života. Mi smo u bitci osvajanja ovog sveta dobrotom našeg Spasitelja. Pitanje je kako se ponašati, kako odrediti prioritete?
Sa druge strane tu su i naše lične borbe – posao, porodica, besparica, sukobi, konflikti, naša osećanja, roditeljstvo ili roditelji… puno različitih odluka, poteza koje treba da uradimo. Treba da preduzmemo akciju ali kako učiniti prave poteze? Kako da učinimo prave stvari na pravom mestu? Jer od toga zavisi mnogo toga… šta nas uči Božija reč?
Za takva pitanja prave odgovore nam daje današnji tekst. Na neki način se nalazimo u sličnoj situaciji kao i Izrailj o kome pričamo već nedeljama na ovim našim sastancima. Proučavamo knjigu Jošue Sina Navinovog. Ona se nalazi u Starom zavetu, na samom početku Svetog Pisma, odmah iza prvih pet Mojsijevih knjiga.
Opisuje vreme kada je Jošua sin Navinov vodio Izrelski narod u osvajanje obećane zemlje. Bog je zemlju zahvaćenu zlom dao Izraelcima da se u njoj nastane. Narod koji je živeo u tim krajevima je bio ukorenjen u zlu, prinosili su svoju decu na žrtve bogovima, i Izraelci treba da preuzmu tu zemlju od njih. Počinje osvajanje zemlje za Boga. Prošli put smo videli da su prešli Jordan i započeli a danas da vidimo šta se posle dešavalo. Nazvao sam ovaj deo:
A: Razum kaže požuri
Stih 5:1. „1 Kad svi kraljevi Amorejski sa zapadne strane Jordana i svi kraljevi Hananski pokraj mora saznaše da je Gospod osušio Jordan pred sinovima Izrailjevim, dokle ne pređoše, izgubiše svu hrabrost, i zaprepastiše se gledajući sinove Izrailjeve. 
Da vidimo situaciju. Znamo iz ovog stiha a i iz prethodnih sledeće: Jevreji su prešli preko Jordana sa vojskom od najmanje 40 vojnika. Nije jasno koliko ih je bilo tačno, da li se stih iz 4:13 odnosi na ukupan broj ili samo na vojnike iz dva plemena. No to i nema veze. Vojska je zajedno sa narodom prešla preko i u pitanju je ogromna vojska za ono doba.
Sledeće, nalaze se u logoru su u Galgalu, strateškom mestu za osvajanje Palestine. Tu je bio put kojim su mogli da prodru do središta zemlje, da podele neprijatelje i tako ih lakše poraze. Mogli bi reći da se nalaze na savršenom mestu za zadatak koji im je poveren.
Treće. Bog je učinio čudo, osušio reku Jordan da oni pređu preko. Ovaj Božiji postupak je imao dvostruku namenu. Na prvom mestu da pokaže Izrelcima da je sam Bog sa njima i da im on predaje u ruke zemlju u koju ulaze. To ih je ohrabrilo i oni su svesni da će im Bog i dalje pomagati. – Kako to sam Jošua kaže u 3.10 stihu – po tome ćete poznati da Bog živi usred vas i da će odagnati ispred vas vaše neprijatelje. Oni su ohrabreni, puni energije, spremni za zadatak. Kako se Nataša obratila – ej deluje!!!
Četvrto, prvi stih nas obaveštava da su njihovi neprijatelji uplašeni. Ovo Božije delo je imalo poruku i za Izrelske neprijatelje- „ne nadajte se pobedi, vi ste već poraženi, protiv vas ne ratuje samo Izrelski narod nego je sam Bog protiv vas“. Baš kako je to bludnica Rava rekla u 2 glavi – 9-11 stih. Prestrašeni su bili već onda a ovaj događaj na Jordanu pojačava njihov strah. Susreću se sa nečim što ne mogu da razumeju i podsvesno osećaju da nemaju šanse i da je rat za njih izgubljen i pre nego to je počeo. Obuzeo ih je strah
Ovo je ispunjenje Božijih obećanja datih Mojsiju u V Moj. 2.25. Danas ću širiti strah i trepet usred svih naroda koji su pod nebom; i koji god čuju  za tebe uzdrhtaće i muke će ih hvatati od tebe. Ovo Božije obećanje je bilo jako značajno za Izrelce jer uplašeni neprijatelj je već polu poražen. Ne znam da li ste se nekada jako uplašili. Greška u vožnji prema Banja Luci. Posle toga bez snage. Sećate se osećaja posle toga – kao da ste izduvani, bez snage. Jednostavno strah je isisao iz vas svu vašu snagu. U sličnoj situaciji se nalaze i neprijatelji Izrela. Strah je isisao snagu iz njih.
Znači vidimo Izrelce ohrabrene, pune elana svesna da je Bog sa njima i želja da jurnu dalje, na savršenom mestu i vidimo njihove neprijatelje uplašene, obeshrabrene i svesne da je Bog protiv njih. Možemo reći da je ovo idealan momenat da se krene napred i osvoji cela zemlja. Idelan momenat kakav se retko pruža. Momenat koji sanja svaki general, svaki vojnik. Jer predstoji im samo laka bitka. I ako se sećate mi smo videli da je Jošua mudar čovek i mudar vojskođa. O tome sam posebno govorio ranije. Možda bi smo mogli reći da je on od svih Izraelaca koji se spominju u SZ bio najgenijalniji vojskovođa. I ovo vam spominjem samo zato da vam skrenem pažnju na sledeće. Jošua je sigurno bi svestan momenta i svestan da treba da iskoristi čas. Kao mudar vojskovođa sigurno je želeo da što pre krene sa osvajanjem. Jer kada se neprijatelj oporavi pred njim će biti znatno teži posao.
Ispred njega je na prvom mestu tvrdi grad Jerihon. Moćna tvrđava u ono doba, možda čak i nepremostiva prepreka. Nama danas to nije jasno ali u ono vreme nije bilo topova, tenkova, aviona i dinamita da se sruše Jerihonske zidine. Osvajanje je obično trajalo mesecima. Ljudi bi opkolili grad i čekali da neprijatelju nestane hrane i vode i da dovoljno oslabi kako bi ga mogli osvojiti. Primeri iz filmova ili da zamislite osvajanje Petrovaradinske tvrđave. Visoki zidovi, bacaju kamenje, stene, vrelo ulje… I to je često bila igra - ko će duže izdržati – da li ljudi u gradu ili vojska oko grada. Ko će imati više hrane i ko će prvi pokleknuti, kome će pre doći pojačanje. I često se dešavalo da osvajačka vojska ode poražena jer nije upela u svojim namerama. No u ovoj situaciji za Izrelce je strah kod neprijatelja bio kao otvorena vrata na gradu. Neprijatelj je demoralisan i mnogo lakše bi osvojili ovu tvrđavu.
I da zaključim sa razmišljanjem o prvom stihu – kako vidimo sve je ukazivalo Jošui da treba da požuri, da je svaki momenat dragocen. Budućnost rata je sada u brzini. No šta se desilo.
Pročitajmo stihovi 2-12
B: Bog kaže stani
Potpuno ne očekivano Bog kaže stani. Umesto – „jurni napred i iskoristi ovaj momenat“ Bog kaže „stani i prvo reši važnije stvari“. Fascinantno, i vredno da se razmisli, jer nas ovo nas uči sledećem - Bog ne žuri kao njegova deca. Bog ima svoje vreme i svoje prioritete koji se često razlikuju od naših i od onoga što nama izgleda kao logično. I vratićemo se ovoj misli ali sada je važno da to primetite. Razum nalaže Izraelcima da krenu što brže napred ali im Bog kaže stanite, ima važnije.
Mora da je to bilo strašan izazov za Jevreje. Sređivanje papira za Miru… ali suština da jednog dana ne bi bilo nikakve koristi… ja sam žurio ali bilo je nešto važnije.
Bog ovde mora da reši neke stvari sa Izraelom koje su važnije od toga da se iskoristi povoljan momenat. Tačnije Bog ima na umu četiri stvari koje treba da se dese: Prvo je obrezanje, drugo je skidanje sramote Egipatske, treće je praznovanje pashe a četvrto je da Izrelci jedu od ploda te zemlje i prestanak mane. I pošto Bog pokazuje da mu je to važnije od samog služenja njemu možemo zaključiti da se tu nalaze neki principi koji su nama važni. I zbog toga mi ćemo svakoj od ove četiri stvari posvetiti neko vreme.
Na prvom mestu obrezanje. Obrezanje je bio obred uklanjanja prepucijuma ili pomične kožice sa muškog polnog uda. Obrezanje je bio poseban simbol saveza između Boga i izraelskog naroda. Ovu zapovest Bog daje Izralu u posebnom momentu nekih 600 godina ranije, I Moj 17. U momentu kada Bog obećava Avramu da će od njega učiniti velik narod, da će mu da ti dete zajedno sa nerotkinjom Sarom, u momentu kada mu obećava zemlju koju u današnjem tekstu osvajaju Izrelci, Bog kao potvrdu saveza traži od Avrama da se obreže on i svi njegovi potomci. - I mojsijeva 17.9-11.
Obrezanje je kako vidimo simbol saveza između Boga i izraela, saveza po kome Bog daje obećanje da će od Izraela načiniti velik narod, narod njegovih slugu i simbol saveza po mome će im Bog dati zemlju Palestinu da se u njoj nasele. Obrezanje je usko vezano sa ispunjenjem Božijih obećanja ali je od njih tražio da slede njegove zapovesti, kako 10 Božijih zapovesti tako i ostalih, kao što je Božiji Zahtev da se Izraelci ne smeju mešati sa stanovnicima Hanana da ih ovi ne bi iskvarili. Zapovesti koje su trebala da održe Izraelski narod čistim od greha. Samo obrezanje je slika toga, čistote, odvojenja od greha. Simbol zaveta koje su Izraelci dali Bogu da će slediti njega i živeti čistim životom. Da neće kršiti njegove zapovesti i da će biti narod po njegovom srcu, narod poslušan njemu. Da neće slediti i klanjati se idole, da se neće okaljati bludom kako Bog naziva idolopoklonstvo u njegovoj reči.
No na žalost Izraelci nisu sledili Božije zapovesti. Ne mogu se sada zadržavati na tome ali ako čitate Mojsijeve knjige videćete mnoštvo primera: gunđali su protiv Mojsija i Boga, nisu verovali Bogu u iskušenjima, prekršili su svaku njegovu zapovest, čim nisu bili Mojsiju na oku odmah bi gradili idole i njima se klanjali i na kraju odbili Božiju zapovest da uđu u Palestinu i počnu osvajanje. Zbog svih tih greha Izraelski narod je bio kažnjen. Kada su Izraelci prekršili Božije zapovesti Bog ih je osudio na kaznu da će 40 godina lutati pustinjom sve dok kako nam piše u današnjem tekstu i zadnji od te generacije grešnika ne umre. Za to vreme bio je na neki način prekinut savez između Boga i Izraela i Izrealci koji su rođeni u pustinji nisu bili obrezani.
Drugim rečima rečeno obrezanje je bilo ukinuto u pustinji. Narod je bio pod kaznom i kao kažnjen nije imao odnos sa Bogom. No sada su stari svi umrli osuda je prestala i Bog traži da Izraelci obnove savez sa njim što oni i čine.
Kao posledica toha posle njihovog obrezanja, kaže nešto krajnje zanimljivo i moćno. 9 stih – danas skinoh sa vas sramotu Egipatsku. Šta je to sramota egipatska – šta mislite? Sramota egipatska – ne ropstvo samim egipćanima nego ropstvo grehu, ropstvo idolopoklonstvom egipatskim, sa suprotstavljanju Bogu, stalnom vraćanju na staro.  Kada je verom narod Izraelski prešao u obećanu zemlju i pokazao volju da sledi Božije zavete time što se podvrgao obrezanju tada je Bog skinuo sramotu njihovog idolopoklonsta i njihovog stila života usmerenog na egipat – Čarls Ferfer
Sramota je bila njihov stari način ponašanja pod stalnim uticajem negativnosti Egipta, idolopoklonstva. Iako ih je Bog oslobodio ropstva u egiptu oni su u srcu ostali robovi mnogo surovijeg Gospodara. Kako to kaže Apostol Pavle – u Rim6.16 – da slobodno citiram – Onoga koga služiš njegov si rob. A greh je užasan Gospodar – iskup J. C. Ryle, bivši liverpoolski biskup napisao je: "Svaki grijeh ima puno nesretnih zarobljenika vezanih lancima za ruke ili za noge. Jadni zarobljenici hvališu se svojom neograničenom slobodom a ne postoji veće ropstvo od njihovog. Grijeh je najteži od svih gospodara. Jad i razočarenje, očaj i pakao su jedina plaća koju grijeh isplaćuje svojim slugama.". Izraelci su simbolično oslobođeni tog strašnog Gospodara. Skinuta je sramota koja ih je stalno nagonila u greha a donosila im samo bol, strah i poraz. Sramota koja ih je odvajala od Boga.
I kao posledica ovog izmirenja Izrelci posle 40 godina ponovo slave praznik pashe. Oni nisu mogli da učestuvuju u pashi iz više razloga. I - Neobrezanima je pasha zabranjena – Izlazak 12.47-49. II - Nisu mogli da je imaju jer nisu bili u bliskom odnosu sa Bogom. I ne mogu danas da govorim o pashi ali samo da kažem da je pasha najsvetija od svih Izraelsih svetkovima, slavlje koje je podsećalo Izraelce na Božije Izbavljenje iz Egipta a ujedno je predstavljala i sliku spasenja u Isusu Hristu. Pasha je bila slavlje spasenja koje dolazi od Boga, slavljenje mogućnosti da se ima zajedništvo sa njim. I sada Izraelci kada su se očistili od greha mogu da uživaju u pashi, da uživaju u proslavljanju spasenja Božijeg. Dok su bili pod osudom zbog svog greha bili su isključeni, nisu mogli da uživaju u tome ali sada konačno mogu.
I koja je poruka za nas iz ovog teksta verovatno vam se već razotkriva. Da krenemo redom.
C: Kada Bog kaže stani?
Na prvom mestu podsetimo se da Bog ne žuri kao mi. Božije vreme je jedan dan kao hiljadu godina… To nam je često problem jer bi mi hteli sada i odmah. Ovih dana nam je problem da mom sinu Stefanu ništa ne obećamo. Ako se neko od nas prevari da mu kaže da ćemo nešto uraditi nastradao je. To počinje da bude fokus i stalno pitanje – kada, kada, kada… Deda mu je obećao da će napraviti drvenu pušku i sada čim dodje kući pravo kod dede, i sedi kod njega, ajde, ajde. Problem je da kada se to završi izgubiće interes. Takvi smo i mi. Kada, kada, kada… a Bog kaže – kada dodje pravo vreme. Sada nije pravo, ja znam bolje… i često nam Bog da neko obećanje koje ispuni posle puno godina. Primer grupa u Futogu i to proroštvo. A do tada čekaj i uči. Nekada je potrebno vreme da se uklope detalji, na nama je da strpljivo čekamo jer Bog zna.
Drugo: njegovi prioriteti često drugačiji od naših. Sećam se jednog brata iz Kanade koji nam je često govorio – ima jako puno dobrih stvari koje možemo raditi ali ja želim da radim onu najbolju. Ne želim da zbog dobrih stvari propustim najbolju. I bio je potpuno u pravu jer hrišćani često postavljaju prioritete koji su dobri ali Bog ima za njih nešto važnije. To se posebno vidi što se tiče našeg služenja Bogu. Spremni smo da služimo Bogu i ljudima, spremni smo da žrtvujemo sve svoje vreme, čak i zdravlje svesni važnosti služenja Bogu i ljudima ali u isto vreme u tom služenju zaboravljamo na ono što je najvažnije. Druga oblast jeste kada se bacimo na rešavanje naših problema, i skroz zaokupimo time. Na samog Boga, na lični odnos sa njim, na molitvu. U dobrim stvarima isključimo najbolju. Citat od Hajbelsa – ko da održi plamen..
Za Boga nije toliko bitno koliko ga ja služim nego zašto ga služim, koji su moji motivi, da li to činim iz ljubavi ili osećaja dužnosti. Boga mnogo više interesuju motivi i naše srce nego naša dela. To je naš Gospod često pokazivao u svojim sukobima sa farisejima. Ako se za nekoga može reći da je bio revnostan to su bili oni. Nosili su oko svog vrata šalove sa pušlom resica, i svak resica je predstavljala jednu od odredbi koju su držali. Čak su imali i odredbu „ogradi zakon“ – tj pošto nisi siguran šta je greh a ti proširi značenje greha da slučajno ne pogrešiš. A Isus im je govorio da su porod gujun, i okrečeni grobovi, i da su njihova dela bezvredna jer su činjena iz pogrešnih motiva. I kada uđemo u zamku da nešto činimo radi toga što je to ispravno a ne radi Boga, umesto da jurimo dalje zastanimo i prvo razrešimo nas problem sa Bogom pre nego što krenemo dalje.  To nas uči ovaj tekst.
I kao treće zbog čega moramo zastati Mi moramo razrešiti problem greha u našem životu pre nego što krenemo dalje. Kako smo videli u ovom primeru iz Svetog pisma greh nas razdvaja od Božije prisutnosti. Pre nego što prihvatimo Isusa kao našeg spoasitelja mi smo stvorenja Božija. Kao stvarenja mi imamo neki odnos sa Bogom samo što je on krajnje nepovoljan za nas. Bog je naš gospodar i sudija. I zbog svakog greha mi smo osuđeni na kaznu – pakao. No kada prihvatimo Isusa dešava se nešto predivno. Jovan 1.12. Kako to Bil Brajt kaže: Kada pozovemo Hrista da uđe u naš život (verom), kao naš lični Spasitelj, postajemo deca Božja (Jovan 1:12). Mi postajemo Njegova deca, a On je naš nebeski otac. Tada možemo nositi Njegovo ime “hrišćanin”. Naš odnos prema Bogu je trajan. Mi jesmo Njegova deca. Šta se dešava kada grešimo i činimo ono što se Bogu ne sviđa? Da li se time prekida naš odnos? Da li je Njegov život nama oduzet? Ne. Ako nastavimo da grešimo po starom i odbijemo da priznamo krivicu, da li je tada naše zajedništvo prekinuto? Da bismo obnovili zajedništvo sa Bogom, moramo mu priznati da smo sagrešili i moliti Ga za oproštenje.
Znači problem sa grehom nije da nas on zauvek odvaja od Boga nego u tome što nas greh vezuje, zarobljava i mi ne možemo uživati u Božijoj prisutnosti. Pravi primer toga je večera Gospodnja. Svaki put se govori o dva uslova – da smo Božija deca a drugi je da smo Izmireni sa Bogom i sa ljudima. greh nas sprečava da uživamo u Božijoj prisutnosti. Ne može nas rastaviti od Boga ali nas razdvaja od uživanja u Božijim obećanjima. Čim učinimo greh odmah to uradimo. Kofe. Duhovno disanje. Držimo naša srca čistima. Nazovimo to Duhovnim obrezanjem. Izraelci su pre nego što su krenuli u osvajanje obećane zemlje morali da se izmire sa Bogom kroz obrezanje, da se očiste od greha i da uživaju u Božijoj prisutnosti kroz pashu. To je bilo važnije od svega drugog.
I onda se desilo nešto neverovatno. Izraelci su jeli od ploda zemlje i mana tj hrana koja je dolazila sa neba dok su lutali pustinjom je prestala da pada sa neba. Time je Bog pokazao da su Izraelci konačno stigli na cilj, da više neće lutati nego da su konačno primili poklon. Izraelci su primili poklon posle svog obrezanja, posle svog povratka Bogu. Počela je nova ere Izraelske istorije.
No pre toga su morali da se izmire sa Bogom i uživaju u Božijoj prisutnosti. I kao konačno šta je prouka za nas. Nemojmo stalno žuriti nego zastanimo i uživajmo u božijoj prisutnost. Bog nam nudi predivan poklon u kome ćemo i te kako uživati. Naša naše srca budu čista kroz duhovno disanje da bi mogli uživati u Božijim poklonima.


среда, 19. октобар 2011.

Profil PHZ-a na cross.tv

Draga braćo i sestre iz Protestantske Hrišćanske Zajednice iz Novog Sada, prijatelji i saradnici, obaveštavamo vas da je na sajtu cross.tv otvoren naš profil na kome ćemo ubuduće objavljivati audio i video zapise naših službi, propovedi, seminara. Adresa profila je: http://hr.cross.tv/profile/509009?go=about .

Preko profila možete poslušati (za sada) propovedi iz serije "Vera na delu" u kojoj obrađujemo starozavetnu knjigu Jošue sina Novinovog:
Propoved "Put uspeha - prvo poglavlje" - http://hr.cross.tv/73318
Propoved "Koliko je Bogu stalo do mene - drugo poglavlje" - http://hr.cross.tv/73188
Propoved "Kako koračati verom - treće poglavlje" - http://hr.cross.tv/73023
Propoved "Sila zahvalnog srca - četvrto poglavlje" - http://hr.cross.tv/73141

Ili video zapis sa seminara "Luzanski zavet kao osnova rasta evanđeoskog hrišćanstva u Srbiji". Govornik Lindsay Brown, generalnog sekretara Lozanskog kongresa za svetsku evangelizaciju - http://cross.tv/73090 .

Verujemo da kako budemo napredovali sa razvojem ove službe da će i snimci i materijali biti sve kvalitetniji.  

понедељак, 17. октобар 2011.

Jošua sin Navinov 4 glava - Sila zahvalnog srca

Serija propovedi "Vera na delu"Knjiga Jošue sina Novinovog 4 - "Sila zahvalnog srca"
audio snimak propovedi: http://hr.cross.tv/73141


BELEŠKE:
 1 Pošto sav narod pređe preko Jordana, Gospod reče Jošui: 2 Uzmite iz naroda dvanaest ljudi, po jednog čoveka iz svakog plemena, 3 i dajte im ovu zapovest: Uzmite odavde iz sredine Jordana, s mesta gde stoje  nogama svojim sveštenici, dvanaest kamenova, koje ćete sa sobom nositi i postaviti onde gde ćete noćas noćiti. 4 Jošua pozva dvanaest ljudi koje izabra između sinova Izrailjevih, po jednog čoveka iz svakog plemena, 5  i reče im: Idite pred kovčeg Gospoda, Boga svoga, usred Jordana i uzmite svaki po jedan kamen na rame, prema broju plemena sinova Izrailjevih, 6 da vam to bude znamenje među vama. Kad vas jednog dana sinovi vaši zapitaju: Šta vam znače ti kamenovi?, 7 vi ćete im reći: Voda se Jordanska isprekida pred kovčegom saveza Gospodnjeg kad prelažaše preko Jordana, voda se Jordanska prekinu, i ovi su kamenovi večiti spomen sinovima Izrailjevim.
8 Sinovi Izrailjevi učiniše kako im Jošua zapovedi. Oni uzeše dvanaest kamenova usred Jordana kao što Gospod beše rekao Jošui, prema broju plemena Izrailjevih; ponesoše ih sa sobom i postaviše ih onde gde su imali da prenoće. 9 Jošua postavi takođe dvanaest kamenova usred Jordana na mestu gde behu stajali nogama svojim sveštenici koji nošahu kovčeg saveza; i ti kamenovi ostaše onde do danas. 10 Sveštenici koji nošahu kovčeg ostaše usred Jordana sve dokle se ne izvrši ono što Gospod beše zapovedio Jošui da kaže narodu, sasvim onako kao što Mojsije beše zapovedio Jošui. I narod pohita da pređe. 11 Kad već sav narod pređe, onda pređoše i kovčeg Gospodnji i sveštenici ispred naroda. 12 Pređoše sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasijina; pređoše pod oružjem pred sinovima Izrailjevim, kao što im beše kazao Mojsije. 13 Oko četrdeset hiljada naoružanih ljudi , spremnih za boj pređoše preko Jordana u Jerihonsku ravnicu. 14 Tog dana uzvisi Gospod Jošuu pred očima celog Izrailja; i oni ga se bojaše kao što su se bojali Mojsija, celog veka njegovog. 15 Gospod reče Jošui: 16 Zapovedi sveštenicima koji nose kovčeg svedočanstva da izađu iz Jordana. 17 Jošua dade sveštenicima ovu zapovest: Iziđite iz Jordana. 18 Čim sveštenici koji nošahu kovčeg saveza Gospodnjeg izađoše iz Jordana i stadoše na kopno nogom svojom, odmah se voda u Jordanu povrati na svoje mesto i poteče kao i pre povrh svih bregova njegovih. 19 Narod iziđe iz Jordana desetog dana prvog meseca, i ulogori se u Galgalu, na istočnom kraju Jerihona 20 Jošua postavi u Galgalu onih dvanaest kamenova koje iznesoše iz Jordana, 21 i on reče sinovima Izrailjevim: Kad jednog dana sinovi vaši zapitaju oceve svoje: Šta vam znače ti kamenovi?, 22 Tad naučite sinove svoje, i recite im: Suhim pređe Izrael preko ovoga Jordana. 23 Jer Gospod Bog vaš, osuši Jordan pred vama dokle vi pređoste, kao što Gospod, Bog vaš, beše učinio od Crvenog mora, koje osuši pred nama dokle pređosmo, 24 da bi svi narodi na zemlji poznali da je ruka Gospodnja moćna i da bi ste se vi svagda bojali Gospoda, Boga svoga.


 -          Ako krenete kolima širom naše zemlje malo, malo naletećete na neki spomenik, spomen obeležje, građevinu koji nas potsećaju na neki značajni događaj u našoj istoriji. Želimo da obeležimo neki događaj kako ne bi ponovili sličnu grešku. Jedan od razloga građenja spomenika posle 2 sv. rata je da nas podsete na užase rata i čuvaju od toga da ponovo zaratimo. I kada stanete na takva mesta puna su tuge i bola. Prošle godine smo stali u Jasenovcu – patnja koju možeš da osetiš. No na žalost naš narod slabo uči. Gomilamo spomenike, spomen obeležja ali ništa ne učimo od njih.

A: PROBLEM SELEKTIVNE MEMORIJE

 Božija namera u tekstu koji danas obrađujemo je da Izraelci zauvek zapamte važnu lekciju. Obrađujemo događaje koji su se desili jako davno, pre 3500 godina, na obali reke Jordana. Tekst se nalazi zapisan u Starom zavetu, i opisuje period istorije Božijeg naroda kada je započelo osvajanje obećane zemlje Palestine, događaj koji su Jevreji čekali nekih 400 godina. Prošli put smo čitali kako su po suvom prešli preko Jordana i objasnili taj događaj. A danas gledamo kako su trebali da obeleže svoj uspeh – da naprave spomen obeležje. Bog traži da Izraelci uzmu dvanaest kamenova po broju Izraelskih plemena, sa dna reke Jordana i da odnesu do mesta gde će noćiti. Ti kamenovi imaju jednu posebnu ulogu za Izrelski narod.
  Jer kao što vidimo iz sopstvenog iskustva, mi ljudi smo skloni zaboravljanju. Nekada je to dobro jer nam pomaže da prebolimo ružne događaje iz naše prošlosti. Često se događa da ljudi, kada pričaju o ružnim stvarima koje su im se desili u prošlosti, sećaju se uglavnom lepih momenta koji su se možda u mrvicama tada dešavali.
 Jedan od najdramatičnih primera u mom životu se desio pre nekoliko godina. Vraćajujući se kući sa službe sreo sam prijatelja sa kojim sam se, dok sam imao problem sa alkoholom, puno družio. Pozvao me je na piće, seli smo i počeli su razgovori o „starim, dobrim“ vremenima. Spominjali smo razne anegdote, smejali se, i njegov zaključak je bio „kako smo se dobro provodili“. I to me je preseklo. Jer iako je bilo lepih momenata, tu je bila patnja zavisnosti, momenti kada očajno pokušavaš da prekineš i ne uspevaš, događaja u kojima sam jedva izvukao živu glavu, u kojima sam strašno patio. No zbog naše sklonosti da zaboravljamo loše, anegdote su bile interesantne. Mi zaboravljamo loše i to je nekada dobro, jer zaboravljanje nam pomaže da se lakše oporavimo posle ružnih događaja – kao što je smrt bliskih ljudi i užasne scene. Zato se i kaže – vreme leči sve. A zamislimo kako bi to bilo kada bi stalno, jednako patili za bliskima koje smo izgubili.No na žalost zaboravljanje ima i negativnu stranu – mi zaboravljamo i važne stvari iz naše prošlosti. I ovde ne mislim na sklonost muške populacije da zaboravi na godišnjicu braka ili da zaboravimo na nečiji rođendan. Usput da napomenem da ja tu imam sreće – i Mira jednako zaboravlja datume pa ja nemam probleme, momci ako zaboravljate nađite takvu ženu. Mislim na našu sklonost da zaboravimo na stvari koje se tiču našeg odnosa sa Bogom. I zaboravljanje je i danas veliki neprijatelj hrišćana. Svi mi znamo jako puno toga dobroga ali posle nekog vremena prestanemo da primenjujemo ti dobro. Uzmimo na primer molitvu. Čujemo na propovedi o značaju molitve, vidimo velike koristi od toga za nas, za naš odnos sa Bogom, donesemo velike odluke u vezi molitve da bi ih za nekoliko meseci zaboravili. Moj prijatelj je to prikazao ovako: uzmi list papira i napiši sve što znaš o molitvi, i kada to napišeš, sada sa druge strane napiši koliko se moliš. Rezultat poražavajući. I to važi za skoro svaki duhovni princip, počnemo oduševljeno da ga primenjujemo da bi posle dva, tri meseca to prestali da radimo. To je na žalost i moje iskustvo. Moram da vam ispovedim da zašto volim da radim učeništvo –to su lekcije o osnovama vere. Volim da poučavam ljude ali i ja se podsetim na značajne stvari jer stalno zaboravim i kroz to moj odnos sa Bogom jača.
Jer istine su u osnovama. Interesantno je kako je pod uticajem potrošače kulture i hrišćanstvo počelo da se menja. Kao što u svetu kupovine stari modeli telefona, opreme, odeće, zastarevaju i mi jurimo da pronađemo nešto novo tako činimo i u hrišćanstvu. Hrišćanstvo se pretvara u potraga za senzacijama, novim iskustvima, novim doživljajima, novim saznanjima. Samo ono što ima oznaku „novo“ nam sada govori. Samo knjiga koja se pozva na nove istine je i vredna čitanja. Zapitajte se kakvi ste vi. Da li vas je u hrišćanstvu zahvatilo potrošačko društvo. Što više vremena prolazi to sam svesniji da je istina u osnovama, samo zaboravimo. Razmislite i o ovome, šta vas je činilo sretnim – kada ste prihvatili Hrista i počeli da ga sledite i otkrivate istine, molitva, Reč jednostavno prihvaćeni ili kada ste počeli da filozofirate. I toga je Bog ovde svestan, da već ova generacija Izraelaca koja je doživela čudo može da zaboravi šta se desilo i izgubi blagoslove velike lekcije u njihovom životuBog je učinio ogromno čudo. Jordan je prestao da teče kako bi Božiji narod prešao po suvom preko. To nije bio prirodni fenomen, iako se nešto slično zna desiti na Jordanu kada je zemljotres. Niti je Jošua pregradio reku kako liberalni teolozi predlažu. Moramo ponovo da zamislimo situaciju. Jošua zapoveda sveštenicima da ponesu kovčeg zaveta prema Jordanu. Oni koračaju, rastojanje između njih i naroda je 1500 metara i voda staje onog momenta kada su ušli u vodu. Čudo je veliko jer tog momenta kada staju voda i prestaje da teče. Zaustavila se kod grada po imenu, 30 kilometara dalje. Da li je sve to moglo biti sinhronizirano… Naravno da da, sada kada imamo kompjutere, matematičke formule, komunikaciona sredstva. Tada ne. Desilo se čudo. I Bog kaže o tome pouči decu. Bog je učinio čudo. A kamenovi su sredstvo da se Judeji uvek toga sete. Uče iznova da je Bog onaj koji čini čuda.
 A šta mi učimo iz toga?
 A. Pouči decu. Sveto pismo veliku ulogu poklanja odgoju dece. Način odgoja koji je posebno naglašen jesu spomen obeležja ili praznici. Koji god praznik da izaberete ima element dramatičnosti. Naprimer kada su slavili Pashu, sećanje na izlazak iz Egipta, jeli su obuveni i spremni za put i Izlazak 12:26-27. Pa praznik Senica, povodom lutanja po pustinji – III Mojsijeva 23.43. Koristi slike, praznike, događaje, spomenike da poučiš decu.
 Primetite savršenost Božije pedagogije – pobudi radoznalost u njima, neka pitaju. Ne sada im održi lekciju, nego neka pitaju – „Zašto to radimo“ i onda ih pouči i zapamtiće zauvek.
Primenimo Božije principe. Napravimo praznike, porodične – proslavljajte dan vašeg obraćenja, nekog čuda koje se desilo, napravite posebnu atmosferu… neka pitaju, zašto mi to činimo i onda objasnite. Jer za Boga deca su dragocena, i velika je odgovornost roditelja da pouče svoju decu kako da veruju i žive sa Bogom..
  B. Božiji načini podsećanja. Bog koristi spomen obeležje kako bi uvek podsećao Jevreje na čudo koje se desilo. Kažu istoričari da su Jevreji svake godine dolazili u Galgal da obeleže svetkovinom to čudo prelaska u obećanu zemlju. Da su svetkovali taj dan i prepričavali taj događaj.
Isto i nama je korisno da se stalno podsećamo na bitne stvari. – Meni nije dosadilo da vam pišem uvek iste stvari, a vama je to korisno (Fil 3.1.). Bog mora da nas iznova i iznova podseća na neke stvari. – jedan od načina je kroz propvedi –I cilj propovedanja nije samo da mi uvek nešto novo naučimo nego i da nas podsete da nebi to jednostavno zaboravili, isključili
 Sastanci crkve „Ne ostavljajmo sastanke svoje kako neki imaju običaj, nego jedan drugog podržavajmo to više kako se približava dan.“ Jevrejima 10:25. Važan deo podsećanja ima i crkva. Klasičan je primer sa ognjištem i uljem. Samo onaj ko je u odnosu sa drugima sačuva vatru. Van toga mi se gasimo. Veliki udeo ima to da kada ja padnem drugi me podrži. Jer trostruka veza se ne kida lako,
 Treći primer je Večera Gospodnja – Luka 22.19 „… Ovo je telo moje koje se daje za vas. Ovo činite meni za spomen.“ Luka 22:19. Dela 2.42 Navodi Uzroke rasta prve crkve i među njima i Večeru Gospdnju kao ključnu za rast prve crkve. Večera nas podseća na ključne, bitne delove našeg spasenja.
 Za mene dragoceni momenat sećanja. Kada lomimo hleb, mi objavljujemo da je Njegovo telo slomljeno za nas. Doživljaj kada plačem, radujem se, tugujem, svetkujem. Nikad ne propuštam, bez obzira da li cu uzeti ili ne. Jedan od temelja mog sleđenja Boga i pozivam vas da taj sastanak stavite kao vrhunski prioritet.  

      Ceo događaj nije vezan samo za celokupan narod nego i za iskustvo svakog pojedinca. Svaki Jevrejin je trebao da zna šta znači ovo čudo. I toga je Bog ovde svestan, da već ova generacija Izraelaca koja je doživela čudo može da zaboravi šta se desilo i da zasluge za taj događaj pripiše njihovom genijalnom vojskovođi Jošui ili prirodnim pojavama. A kako vreme prolazi i rađaju se sledeće generacije ta opasnost sve veća i veća. No ni tu nije najveći problem. Kada bi ljudi samo zaboravili na ovaj događaj nije ni strašno, problem je što će zaboraviti na Božiju silu i lekciju koju ih je Bog tu naučio. Da je on nad svime.
 I to nebi bilo ni prvi put. Primer – prelazak kroz crkveno more, a nema vode. II Moj.17. Zašto si nas izveo iz Egipta da nas sada pomoriš žeđu? – pomrećemo. Potpuno su zaboravili na Božiju silu Bog ne želi da se tako nešto ponovi.
 Kamenje je imalo ulogu da ih podseti da ne zaborave čudo. Kada god bi videli ovo spomen obeležje Izraelci bi se podsetili da nisu oni svojom snagom ušli u obećanu zemlju nego da ih je Bog tu doveo.
 Na neki način i mi smo slični Izraelcima. To je slično kao kada bi ja učinio sledeće. Mogi od vas znaju da sam ja isceljni alkoholičar. Bog me je svojom milošću spasio na čudesan način. Ponekad mi ljudi kažu – pa jaka si ličnost zato si prestao da piješ što u opšte nije tačno. Ja sam želeo da prestanem ali nisam mogao. Kada bi ja rekao pa da ja sam jak čovek, vidiš kako mi je uspelo, ja bi na sebe uzeo zaslugu koja mi ne pripada, uzeo bi Božiju slavu na sebe, dao bi sebi težinu koju nemam. I ovo je oblast na kojoj su mnogi Božiji ljudi pali. Uzeli su slavu na sebe – Mojsije, david broji narod, Josefat. Stalna zamka.
  Tako i mi u našem životu moramo imati uporišta koja nas podsećaju na Božije delo u našem životu. To su dragulji koje nam je Gospod dao da ih se sećamo.

петак, 14. октобар 2011.

Jošua 3 - kako koračati verom?Jošua 3 - "Kako koračati veri?"

 AUDIO SNIMAK: http://hr.cross.tv/73023


Beleške:
Muškarci vole da pričaju svoja iskustva iz vremena kada su bili vojnici. Tada obično ispadnu muškarčine, pričaju kako su se dobro snašli, kako im je to bio dobar period života… Kada vidite njihova lica i žar sa kojim se priča o vojsci pomislili bi da je vojska svima bila lepo iskustvo. Moram priznati da se i ja uključim u takve priče, i vojska ispadne čudesan doživljaj za mene, ali moram biti i iskren da mi je bilo užasno teško. Iz naše ravnice otišao sam u Crnogorske planine u Pljevlja. Ne one lepe planine sa šumama nego u šikaru i kamen, i dobro me je istesalo. Za tri meseca sam bio smršao trideset kila. Sećam da sam u planinama sanjao ravnicu, Vojvodinu. Posle tri meseca imao sam odsustvo. Putovanje je trajalo čitav dan, zbog loših veza, bus se pokvario, ali oko ponoći sam stigao. I prilikom mog dolaska u Vojvodinu samo što nisam ljubio zemlju zbog osećaja da sam konačno kod kuće. U mojoj postojbini.
Izraelci se nalaze na obalama reke Jordana. Preko reke sa nalazi zemlja obećanja. Moment iščekivanja ali i momenat prepun napetosti. Nalaze se pred ispunjenjem sna koji su sanjali još njihovi dedovi. Na vratima zemlje koja će postati njihov dom. Možemo ih zamisliti kako hodaju pustinjom 40 godina i teše se tom mišlju, uskoro stižemo. Kada bi ih deca pitala ujutru „zašto se mi stalno selimo“ – odgovor je bio radi obećane zemlje da tamo stignemo. Kada im je bilo teško – time su se tešili. Uskoro, stižemo, i sada su ispred ispunjenja obećanja.
Sa druge strane kada dođeš blizu ispunjenja cilja nije u opšte lako. Ne znam da li se sećate nekog momenta u vašem životu, kada ste nešto veliko završavali – setite se osećaja „a šta sada dalje“? To je situacija u kojoj susrećemo Jošuu.
A: Prelazak preko Jordana – šta to budi u nama?
Veliki razlog za napetost kod Jevrejskog naroda ticao se reke Jordana. Jordan nije nešto posebno velika reka za naše uslove. Ali u proleće kada se ovo dešava nabuja zbog snegova sa planina i postane jako težak za prelaženje a posebno za grupu kakva je bila Izraelska. Velik broj ljudi koji ne može da se prebaci splavovima. Možda čak možemo reći da je nabujali Jordan bio nepremostiva prepreka za Izraelce, na nekoliko meseci. Izraelci su došli na obalu kako vidimo, i  tri dana stoje na obalama reke i verovatno se pitaju kako i kada će preći poslednju prepreku.
Možda da bi nam bilo jasnije setite se pre par godina kada je vodostaj Dunava bio jako visok, svega metar i nešto ispod krune nasipa. Tih dana se stalno pričalo o poplavama i ako bi ste prošetali obalama videli bi ste ljude kako stoje na njegovim obalama i pričaju hoće li poplaviti ili ne. Neki od njih zabrinuti, neki radoznali ali svi su govorili o tome. Slično i ovde, ljudi su na obali, gledaju nabujalu reku i verovatno se pitaju – hoće li voda opasti ili neće, hoće li na neki drugi način preći preko ili uopšte neće. Sve je to unosilo napetost među njih, na vratima su kuće a deli ih velika prepreka.
No ni to nije sve. Iznad svega napetost unosi svest da prelazak preko Jordana sve menja. Time počinje osvajanje obećane zemlje i nema povratka, nema popravnog, nema rezervnog rešenja. Ili će osvojiti ili će prestati da budu ono što jesu – narod Božijih obećanja.
I da bi shvatili koliko je to težak momenat moram vas podsetiti na nešto što se desilo tačno 40 godina pre ovog događaja o kome danas čitamo. Četrdeset godina pre ovih događaja Jevreji su bili na vratima obećane zemlje, uplašili su se i nisu poslušali Boga i bili su spremni da se vrate nazad u ropstvo u Egipat i zbog toga su lutali 40 godina po pustinji. Neću danas da govorim o tome, pročitajte u 4 Mojsijevoj 13 i 14 glavi. Sada samo želim da naglasim ovo nije prvi put da su se Izraelci našli u ovoj situaciji. Prethodni put nisu bili spremni da uđu u obećanu zemlju iako su joj bili na vratima. Nisu bili spremni da sve ostave iza sebe i da veruju Bogu i moralo je proći tačno 40 godina do ovog događaja. Današnji tekst nam opisuje popravni ispit za Izraelce. I znate kako je u školi ko padne i popravni pao je i godinu. Za Izraelce je isto – ako padnu popravni verovatno su pali i zauvek.
Primetimo savršeni Božiji časovnik. 19. stih 4. glave kaže nam vreme dešavanja – mesec mart – april 1407. pre Hrista. To je tačno 40 godina, u mesec, posle kazne. Možda se čak i u dan poklapa vreme koje je Bog rekao da će proći dok protekne kazna. I tek sada kada su Izraelci sazreli da krenu dalje nalaze se na obalama Jordana. Bog nikada nekasni nego on samo ima savršeno vreme za sve. Nekada mi moramo proći neku lekciju ali Bog nikada nekasni. On sve radi u pravo vreme.
Problem nije Božije kašnjenje nego da mi kao Božija deca moramo ostaviti neke stvari iza nas i zakoračiti napred. Sve dok to ne uradimo mi lutamo. Baš kao Izraelci u ovom događaju – morali su ostaviti sigurnost, mir, ali i strah, nepoverenje Bogu na drugoj strani Jordana. Odbaciti sve ono što ih je prošli put sprečilo. Morali su da stupe na teritoriju Božijih obećanja. Isto je i sa nama. Što se tiče našeg odnosa sa Bogom mi lutamo ili stojimo na mestu sve dok ne ostavimo neke stvari za nama.
Nekada nas sprečava greh u kojem živimo i kojeg ne želimo da se odreknemo. Primer koji me je naučio tu lekciju desio se jako davno – Šuki. No što se toga tiče tu stvar nije tako teška i komplikovana – način na koji možemo ukloniti greh je jasna – pokajanje. Hrišćanin ne može stalno ostati  u nekom grehu:Duh Sveti će s pobrinuti za to. (sistematska teologija – Stjepan Domačević)
Mnogo češće razlozi zbog kojih smo zaglavljeni ne bi se potpuno mogli nazvati grehom. Nazovimo sve to naša slika o nama. Pod time mislim na neprijatna sećanja na neuspehe, komplekse, osećaj niže vrednosti, razočaranost u sebe i svoje sposobnosti, ne opraštanje samom sebi zbog grešaka koje smo učinili i slično. I kada danas kažem slika o sebi mislim  na sve one misli koje imamo o nama i koje čine da budemo ne poverljivi prema ljudima i prema Bogu. Na sve ono što mislimo o nama zakucati u mestu i sprečiti nas da uživamo u Božijim obećanjima.
Na žalost ovaj svet nije idilično mesto i svi mi nosimo razne ožiljke, da li iz porodice, da li iz škole ili kasnije. Dešavaju nam se loše stvari, čujemo loš stvari. Vremenom počnemo sebe posmatrati kroz naše neuspehe, tuđa mišljenja i na taj način sprečavamo Boga da nas vodi i da deluje u nama i kroz nas. Vremenom ta naše negativna slika o sebi počinje biti deo nas iako često nije istina. Toliko nas to optereti ad počnemo i sami misliti da smo takvi. Primer slona i kanapa. Slona sprečava da okusi slobodu- Madona je rekla:Uvek sam ulagala svu snagu volje da pobedim užasan osećaj nejednakosti koji sam osećala. Stalno se borim sa tim strahom. U jednom momentu osećam se kao posebna osoba a onda me zahvati druga faza i mislim da sam osrednja i neinteresantna. I iznova nalazim način da sebe izvučem iz ovog stanja. Opet i opet. Moja životna borba je protiv ovog užasnog straha osrednjosti, i to me uvek gura, i gura. Jer, iako sam ja postala Neko, još uvek moram da dokazujem da sam Neko. Moja borba se nije završila i verovatno nikada neće.
Tableta koja briše ružna sećanja
Tako i nas griža savesti sprečava da okusimo slobodu Božijeg oproštenja, povređenost i razočarenje u ljude nas sprečava da okusimo radost Hrišćanske ljubavi i služenja drugima. Kompleksi i osećaj niže vrednost nas sprečavaju da okusimo radost Božijeg prihvatanja i služenja njemu i slično. Moramo ih ostaviti iza sebe i preći Jordan, preći u zemlju Božijih obećanja ako želimo da napredujemo. Današnji tekst nas poziva na to da zakoračimo iz zemlje poraza, Bog nas poziva na to. A kako videćemo iz teksta.

B: Jošua korača verom

I sada zamislite da ste na Jošuinom mestu. Sve oči su uprte u njega. ogroman problem ispred, nabujali Jordan ispred njih, svi se pitaju kako ce preći preko, da li je Bog sa Jošuoom ili je sa Mojsijem prošlo doba Božijih čuda, a kao vrhunac ovo je popravni ispit. A sada još jedan teret – nema više oblaka koji ih je vodio.
Test policajca – ja bih pobegao
Koji teret je na leđima ovog čoveka. Teret koji može da ga slomi. No Jošua je mudar čovek, mudar vođa, on ne sedi razmišljajući – „jadan ja, kako ću sve ovo nositi...“ ne dopušta da ga teret obaveza samelje nego u tom momentu Jošua počinje da poduzima korake koji će mu skinuti teret. 3-8 stiha
Veoma interesantan. Zašto? Iako nije znao kako će proći Jordan, Jošua korakom vere kreće. To možemo videti iz sledećih nekoliko stihova koji se tiču sveštenika i kovčega zaveta. Zamislimo to kao scene, kao scenario, slike. Prva slika: stih tri - ništa se ne dešava još, kovčeg zaveta je na svome mestu, ali najavljeno je da on kreće prema Jordanu i da razmak treba da bude 1500 metara. Sveštenici ga nose, ne Brojevi 4:15Bog još uvek ništa ne govori.
Druga slika: šesti stih. Jošua govori, upućuje poziv za osveštavanje naroda ali i pokreće kovčeg prema Jordanu. Bog još ništa ne govori ali sveštenici uzimaju kovčeg i kreću u pravcu Jordana. I sada treća scena ili slika: od 7-8 stiha. Dok sveštenici hodaju prema Jordanu, prelazeći tih kilometar ipo, Bog počinje da govori, prvi put – Staćete u Jordanu i čudo će se dogoditi. Radnja se dešava pre nego što Bog počinje da govori.
Znači Jošua je obavestio Izrael o svojim planovima, naredio sveštenicima da noseći kovčeg krenu prema Jordanu. Trebali su ići prema njemu ne znajući u principu šta će se desiti ali očekujući čudo od Boga. Zato Jošua traži da se ljudi osveštaju tj ritualno očiste – da se pripreme za Božije čudo.
Ispred njih je kovčeg saveza koji je bio simbol Božijeg prisustva ovde na zemlji. Najsvetiji predmet, simbol saveza između Boga i ljudi. Tim svojim činom što kovčeg stavljaju ispred svih praktično pokazuju dve stvari – prvo Bog nas je dovde doveo a drugo uzdamo se vodiće nas i dalje. I tim svojim postupkom Jošua kaže Bogu - ti si me dovde doveo i sada je na tebi da deluješ. Sada je na tebi Bože – radi ti. Ja ne znam šta da radim, ali znam da ti očekuješ da ja pređem sa narodom preko Jordana. Bože očekujem čudo od tebe. Sve to pokazuje Jošuin postupak.
Zakoračio je verujući da će Bog reagovati. Jevrejima 11.1. - Čvrsto poverenje u ono čemu se nadamo i uverenost u ono što ne vidimo. Vera je stupiti na tlo za koje ne vidimo da nam pripada ali nam je rečeno da je naše.
 I pročitao sam nešto interesantno. Kažu da se vera spominje u N.Z. tačno sto pedeset puta. 35 puta se spominje kao imenica dok u svim ostalim slučajevima kao glagol, kao radnja. To nam pokazuje da vera, ona vera koja pokreće planine kako je to rekao naš Gospod (goriš. zrno) nije samo znanje i stvar saznanja nego delovanje, akcija pokrenuta tim saznanjem.
To nam pokazuje da je vera uvek povezana sa delovanjem. Ako pogledate u Jevrejima 11 glavu kod kuće – a to je glava koja je nazvana Heroji vere i prepuna ja svedočanstava vere videćete da je vera uvek povezana za delovanje. Ne da mi našim delom zaslužujemo Božiji odgovor jer mi od Bog ništa ne zaslužujemo osim kazne. Sve što nam Bog daje jeste samo njegova milost i dobra volja. Mi našim delom ne zaslužujemo nego pokazujemo šta verujemo. Jošua je verovao u velikog Boga. taj Jošuin postupak je bio Bogu ugodan i Bog je Jošui dao objavu da kada sveštenici uđu u vodu da će se Jordan razdvojiti. Voda je naglo prestala da teče. Istog momenta kada su stupili u vodu.
To vidimo kod Jošue. Jošuao je znao da Bog želi da uđu u obećanu zemlju, znao je da je Bog svemoguć i da za njega reka Jordan nije ništa. Da je Bog kako na nebu tako i na zemlji kako ga je Rava u prošloj glavi nazvala. Onaj koji je kadar da čine čuda i pouzdaje se u to. Verujući kreće.
To nije moglo biti slučajno ili namešteno kako ljudi koji ne veruju Bogu objašnjavaju ovoj događaj. Da je bila pravljena brana voda bi sve slabije tekla a ne odjednom suvo dno. Znači nije Jošua poslao ljude da to urade. Isto sve se dešava 25 km dalje nije bilo moguće da se sinhronizuje sve u sekundu. Ovo je bilo ogromno Božije čudo. Ovo razradi
I ovim je Bog pokazao Izrelcima da je sa Jošuom, pokazao im je da će im dati obećanu zemlju. Izrelci su prešli preko u obećanu zemlju. Ostavili su iza sebe zemlju razočarenja i ušli u zemlju Božijih obećanja. Nisu dopustili da njima upravlja strah, nevera nego su  prešli u zemlju u kojoj je Bog radio među njima.

C: Živeti po veri!!

I ovo nas vraća na priču od početka – kako ostaviti stvari iza sebe. Kako se suočiti sa kompleksima, osećajem niže vrednosti, strahom, prošlošću i sličnim stvarima. Isto tako ovo nas vraća i na priču od malopre o veri. I kada povežemo ove stvari vidimo da je jedini način na koji možemo postupiti želeći da ostavimo neke stvari iza nas da postupimo po veri. Da stupimo na tlo za koje ne vidimo da nam pripada.
To je ujedno i najbolja definicija vere koju možete naći u Starom zavetu – ićićete putem kojim do sada niste išli.
Kada hodate vrletima, planinom ili močvarom, jedini način da ih savladate je da nađete čvrsto uporište na koje ćete stupiti nogom. Da biste prošli preko močvare ili bilo kog drugog mesta gde možete potonuti, treba naći uporište. Ito u nevolji moramo se prvo podsetiti naone stvari u koje smo potpuno sigurni, stvario koje su potpuno van sumnje a to su večna i savršena načela. Psihološka stana ovoga je sasvim očigledna, jer, od momenta kada se okrenete osnovnim načelima, vi odmah počinjete da guubite osećaj panike. (od straha do vera – M. L. Džons) Kako to funkcioniše
I kada sam ja postao hrišćanin zbog moje prošlosti patio sam – osećao sam se glup, iskompleksiran i nisam mogao to da pobedim. Pitao sam druge i rekli su mi da predam to Bogu u ruke. Meni je to bilo totalno nerazumljivo. Znao sam da treba da se molim za to i činio sam ali to nije menjalo moja osećanja prema samom sebi. Nisam to razumeo kako predati naše komplekse, osećaj niže vrednosti Bogu i biti oslobođen. Tek posle nekog vremena sam shvatio da se to čini verom i doživeo sam oslobođenje.
Da bi nam to bilo jasno pogledajmo još jednom u naš tekst. Kada je Jošua pokrenuo narod Bog mu se objavio jednim predivnim rečima ohrabrenja i utehe. 7 stih. Bog je pokazao Jošui da ga prihvata i razume. Bog je pokazao Jošui da će sve što će uraditi, uraditi prvenstveno radi njega. Time je Bog pokazao Jošui koliko mu on vredi.
Naš Gospod Isus je na puno načina pokazao to isto nama. U jevrejima 4.14-16. naš Gospod nije daleki Bog koji nema razumevanja za ljude. On je bio deo nas, bio je čovek i razume probleme kroz koje mi prolazimo. Kako piše –On saoseća sa našim slabostima.  Postao je čovek- mrav i ljudi iz Zbog križa ću te ubiti.
On je bio sa nama i razume naše patnje i komplekse i osećanja niže vrednosti i sve ono što nas muči. To bi trebalo da nas hrabri.
Drugo je Prošli put smo govorili da Isus u nama vidi prilike – vidi kakvi možemo postati. On u nama nevidi neuspešne, promašene, ružne, debele, mršave, crne ili bele. On u nama vidi njegovu savršenu decu.
No ni to nije sve što je Isus uradio. On je dao svoj život kao žrtvu radi nas. Iako smo grešnici on je odlučio da smo vredni njegove ljubavi. Ne zato što smo mi dobri, divni, bezgrešni. Naprotiv, da jer po napim osobinama dobili bi samo osudu. To je ono što nam daje vrednost.
Ono što mi trebamo početi je da prihvatimo Božiji pogled na nas umesto onog kojeg imamo. Da prihvatimo identitet koji nam Bog daje umesto onog koji smo mi sebi nametnuli.
I zakoračiti verom znači zakoračiti prihvatajući kako nas Bog vidi. Prihvatiti da smo Božija voljena deca, puni vrednosti jer nam on daje vrednost. Zakoračiti verom znači preći Jordan tj preći iz našeg stava o nama u Božiji. To je vera.
Martin Lojd Džons – jednom kada smo odeneli problem Bogu, treba da prestanemo da brinemo  za njega. Treba da mu okrenemo leđa i upravimo naš pogled na Boga. Drugim rečima postupati kao da to nije istina i vremenom ćemo sve više i više razmišljati o nama kako nas Bog vidi a ne šta nam naša osećanja govore.
I kada nas sledeći put uhvati osećaj niže vrednosti, krivica, želja da pobegnemo od ljudi i zavučemo se u mišiju rupu setimo se kako nas Bog gleda i odlučimo da ćemo mi isto postupiti. To je vera i tako ćemo preći Jordan i ući u zemlju Božijih obećanja.

Takođe preporučujem

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...