четвртак, 29. септембар 2011.

"Jošua, ...posla potajno dve uhode" Jošua 2:1 - šta će nam razum ako ga ne koristimo?


1 Jošua, sin Navinov, posla iz Sitima potajno dve uhode, rekavši im: Idite, izvidite zemlju a naročito Jerihon. Oni otidoše i dođoše u kuću jedne bludnice, kojoj beše ime Rava i legoše onde.
Jošua je bio hrabar i mudar vojskovođa. Ne kreće na slepo u rat nego želi da se uveri kakva je situacija među neprijateljima. Šalje dvojicu hrabrih ljudi u izviđanje neprijateljskog grada(zašto dvojica – da li je to zbog sećanja na iskustvo Haleva i njega??). I to je jako mudro, kažu da je pola posla za jednog vojnika, generala da ima bolje informacije. Nekada posedovanje jedne informacije može u potpunosti da preokrene tok nekog rata ili sukoba.
Jedan od ključnih ljudi, odgovoran za Rusku pobedu u II Svetskom ratu je Rihard Sorge, špijun. U momentu kada je nemačka armija pritiskala Moskvu, i kada je izgledalo da će SSSR zauvek potonuti Zorge je poslao ključnu informaciju – Japan neće napasti Rusiju sa leđa. To je omogućilo Rusima da prebace armije sa Dalekog Istoka na moskovski front, i na neki način promenilo tok rata. Ključna informacija u pravom momentu je promenila situaciju.
Jerihon je jako interesantan grad sa burnom istorijom. Kažu istoričari da je Jerihon najstariji stalno naseljeni grad na svetu. Ljudi žive u njemu već 5000 godina. Razlog za tu stalnu naseljenost je na prvom mestu bogatstvo tog kraja. I danas je to plodan kraj a u ono vreme je verovatno ličio na raj. Oaze usred pustinje, plodna zemlja, čuveni začini, prirodna bogatstva, sve to je činilo ovo mesto jako privlačnim za Izraelce.
Jerihon je osim toga imao i bitan strateški značaj. Nalazio se na obalama reke Jordana, najveće reke u tim krajevima. Reka Jordan je teško prohodna i na celom toku nalazila su se samo tri prelaza, a jedini prelaz u donjem toku Jordana je bio kontrolisan iz Jerihona. Ko god bi hteo da pređe Jordan morao je da su susretne sa jerihoncima. Oni su određivali ko može da prođe a ko ne, a iz toga razlog svi putevi su prolazili kroz ovaj grad, i da bi Jošuoa mogao da krene dalje u dubinu zemlje morao je da osvoji ovaj grad. Istoričari kažu da je osvajanje Jerihona omogućilo Izraelcima da prodru u dubinu zemlje i da je podele na dva dela. A podeljen neprijatelj je i poražen neprijatelj.
Zaključak – Jerihon je jako važan grad koje je određivao budućnost Izraelskog pohoda. Ako osvoje ovaj grad otvaraju im se vrata za uspeh. Zato Jošua svestan bitnosti događaja ide na sigurno. Šalje izviđače koji trebaju da otkriju snagu neprijatelja, verovatno snagu odbrane grada, veličinu zidova a možda i najvažnije da vide kakav je moral neprijatelja. Moral znači da želi da vide dali su hrabri i spremni za borbu ili su uplašeni.
Kažu da je moral od presudnog značaja za neku vojsku. U staroj vojsci JNA imali su čak posebnog oficira zaduženog za moral vojske toliko je to pitanje bitno. Činjenica je da je i mala vojska sa velikim moralom, oduševljenjem mnogo jača nego vojska koja je demoralisana. I to je istorija puno puta pokazala. Vojske od par hiljada ljudi su pobeđivale vojske od deset hiljada koje su bile obeshrabrene. Pravi primer je i bitka kod Termopila, prikazana u filmu 300. Par hiljada visoko motivisanih Grka dovodi do ivice poraza milionsku vojsku.
No ovo nije razmišljanje o špijunaži, ratovanju nego o Božijem delu. Šta nas uči Jošuin postupak? Pa to, da kada postanemo Božija deca, uzverujemo, to ne znači da smo rekli razumu doviđenja. Bog želi da mi koristimo naš um. Baš kao što i u ovom događaju Bog odobrava Jošuino korišćenje razuma. Bog nije od Jošue očekivao da krene napred bez razmišljanja, nego da mudro, promišljeno isplanira svoju akciju. Sveto pismo je prepuno primera ljudi koji su promišljeno preduzimali akciju i Bog ih je zato koristio: Nemija, Pavle, David, Solomon, Isus Hristos…
Bog nam je dao razum kako bi ga koristili. Kaže stara poslovica: „Ko ne planira, planira neuspeh“. Često živote pojedinih hrišćana, iako pobožnih, opisuje baš ta karakteristika – neuspeh. Ne planiraju svoje aktivnosti, finansije, ne štede… sve sa stavom da će se Bog pobrinuti. Ovi stihovi nas uče – Bog se za to već pobrinuo, dao nam je razum da ga koristimo.

среда, 28. септембар 2011.

"Mi smo spremni da izginemo za vas" Jošua 2:14


"14 Ljudi joj odgovoriše: Mi smo spremni da izginemo za vas, ako ne izdate ono što se na  nas odnosi; a kad nam Gospod da ovu zemlju postupaćemo sa tobom milostivo i verno.“ Jošua 2. Zapanjila me jutros, dok sam čitao drugu glavu knjige Jošue, snaga ovog obećanja. Spremni smo i da izginemo da održimo obećanje!!! Do krvi ako treba ali nećemo pogaziti svoju reč!!! Snažna odluka i spremnost da stojiš za svoju reč, da je ne pogaziš. Naš narod ima poslovicu: „Čovek sve daje za obraz,a obraz ni za šta.“ Hvala vredna osobina koja je nestala u poslednje vreme.
Skoro svaki dan razgovaram sa ljudima koje su prevarili. Poslodavci koji su ih držali na radnom mestu, davajući im plate na mrvicu, a dugujući im desetine hiljada. Na neki način drže ih ropstvu obećanjima „sutra će biti plata, sutra je uplata…“ i nikada ne ispunjavaju svoje obećanje. Na kraju ljudi napuste taj posao, nikada ne naplativši svoj rad. Koliko samo prevarenih ljudi jer nema snage reči. I još gore ne postoji način da se zaštite jer država ništa ne uradi, ni inspekcija, ni niko… Zašto? Ne znam. Pada mi na pamet što svega toga ima previše, previše ne držanja reči.
No nije to smer u kome idu moje misli, nego sledeće: Pisac Jevrejima poslanice u dvanaestoj glavi, četvrtom stihu piše „Jer još do krvi ne dođoste boreći se protiv greha“. Odupri se, suprostavi do kraja… Nemoj činiti ono što je loše, učini ono što je ispravno. Po svaku cenu. Ako treba i neka boli, ali nemoj pokleknuti pred grehom. Učini ono što je ispravno. Ako su špijuni u Jerihonu bili spremni da daju svoj život za svoju reč, ako su razne patriote/teroristi/filozofi… bili spremni da daju svoj život za svoje ideale, koliko više treba da budemo spremni da kažemo NE onome što nije ispravno!!!
Postavljam sebi pitanje zašto nam nedostaje te odlučnosti? Da li smo razmaženi, pod uticajem našeg doba koje zadovoljstvo stavlja kao vrhunski ideal a zanemaruje činjenje ispravnog? Da li jednostavno sebi postavljamo premala očekivanja? Da li Boga i Njegovo spasenje premalo vrednujemo? Ne znam… Čuo sam razne savete, tipa: ne treba se previše brinuti oko toga, ma mi smo samo ljudi, Isus nas voli baš takve… sa druge strane stoje ove reči „odupri se grehu do krvi“ i „mi smo spremni i da izginemo za vas“… Ne tuđem grehu, da neko ne shvati pogrešno, svako stoji sam za svoje grehe, i svakome je Bog sudija. Misli se na tvoj greh, tvoje ponašanje. Moj greh, moje pogrešno ponašanje. Tu treba da idem do kraja. Tamo gde prestaje moja snaga i gde samo Bog može da donese promenu.

недеља, 25. септембар 2011.

Jošua sin Navinov 1 glava - Put uspeha

 Serija propovedi zasnovana na knjizi Jošue sina Navinovog - "Vera na delu"
Propoved: Jošua prva glava – „Put uspeha!!!“
(beleške)

Draga zajednice, danas započinjemo posebnu seriju propovedi pod imenom „Vera na delu“. Proučavaćemo tekstove iz Starog zaveta, događaje koji su se desili jako davno, pre 3.000 godina. Videćemo život Božijeg naroda Izrailja kako je opisan u knjizi Jošue sina Navinovog tj Isusa sina Navinovog. Izuzetno vreme, izuzetan tekst i izuzetne poruke. Vreme u kojem je Jevrejski narod morao da živi po veri i zato sam ubeđen da ćemo i svi mi narasti u veri dok proučavamo ove reči.
Pozivam vas da se aktivno priključite ovoj avanturi. Kako? Pratite ovu seriju koliko god je to moguće. Samo poruka u celini, do kraja ove serije će dati odgovor na pitanje šta znači „Vera na delu“. Samo saslušana cela knjiga će nam se prikazati u punoj lepoti.
Drugi način je da se priključite je da se uključite u jednu od kućnih grupa naše zajednice. Kao crkva, mi smo podeljeni u kućne grupe, sastavljene od 5-15 hrišćana koji se sastaju svake nedelje kako bi zajedno podelili svoja iskustva, primili ohrabrenje ali i razmatrali tekstove Svetog pisma (dalje SP). To nisu čitalački klubovi, da ne pomislite pogrešno. Cilj proučavanja jeste da primenimo savete SP u naš život. A u ovom ciklusu sastajanja kućne grupe će takođe proučavati knjigu Jošue. Svake nedelje, pred propoved, imaćete priliku da sa vašom grupom prodiskutujete tekst koji ćemo razmatrati u nedelju. Verujem da nas na taj način čeka izobilje jer ćemo doći pripremljeni. Prijave preko anketa
A sada saslušajmo ovo nedeljni tekst 1 Po smrti Mojsija sluge Gospodnjega, Gospod govori Jošui, sinu Navinovu, sluzi Mojsijevu i reče: 2 Mojsije, sluga moj, umre; ustani sad, pređi preko tog Jordana, ti i sav taj narod u zemlju koju dajem sinovima Izrailjevim. 3 Svako mesto na koje stopi stopa vaša dao sam vama, kao što rekoh Mojsiju. 4 Od pustinje i od ovoga Livana do reke velike, reke Eufrata, sva zemlja Hetejska do velikoga mora na zapadu biće vaša. 5 Niko se neće održati pred tobom svega veka tvoga. Biću s tobom kao što sam bio s Mojsijem; neću odstupati od tebe, niti ću te napustiti.
6 Budi jak i hrabar, jer ćeš ti predati u nasleđe tom narodu zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovim da ću im je dati. 7 Samo budi jak i hrabar i da se držiš i vladaš u svemu po zakonu koji je propisao Mojsije, sluga moj. Ne odstupaj od njega ni desno ni levo, da bi uspeo u svim preduzećima svojim. 8 neka se ne udalji od usta tvojih ova knjiga zakona; razmišljaj o njoj dan i noć , da radiš sve kako je u njoj napisano; jer ćeš tada biti srećan u pothvatima svojim i uspećeš. 9 Nisam li ti dao ovu zapovest; Budi jak i hrabar? Ne plaši se i ne zaprepasti se , jer je Gospod, Bog tvoj, s tobom u svemu čega se poduhvatiš.
10 Jošua dade vođama naroda ovu zapovest: 11 Pođite kroz logor i zapovedite ovo narodu; Spremite hranu jer ćete do tri dana prelaziti preko Jordana da zauzmete zemlju koju vam Gospod, Bog vaš, daje.
12 Jošua reče plemenu Ruvimovom i Gadovom i polovini plemena Manasijina: 13 Opomenite se što vam je propisao Mojsije, kad reče: Gospod, Bog vaš dade vam odmor i udeli vam ovu zemlju. 14 Žene vaše, deca vaša i stoka vaša ostaće u zemlji koju vam Mojsije dade s ovu stranu Jordana; ali ćete vi svi ljudi hrabri preći pod oružjem pred braćom svojom, i vi ćete im pomoći,15 dokle Gospod ne da odmor i braći vašoj kao i vama i zauzmu i oni zemlju koju im daje Gospod, bog vaš. Posle ćete se vratiti da uzmete zemlju svoju, koju vam je dao Mojsije, sluga gospodnji, s ove strane Jordana, k istoku sunčanom.
16 Oni odgovoriše Jošui govoreći: Sve što si nam zapovedio učinićemo, i ići ćemo svuda kud nas pošalješ 17 Slušaćemo te kao što smo slušali Mojsija. Samo ti gledaj da Gospod, Bog tvoj, bude s tobom kao što je bio s Mojsijem! 18 Svaki čovek koji bi se bunio protiv tvojih zapovesti, i koji ne bi poslušao sve što mu ti zapovediš, biće kažnjen smrću. Samo budi jak i hrabar!“
Pesma

A: Zašto Stari zavet? – zar mi nismo hrišćani?


Nazvao sam prvi deo ovim naslovom, zbog mnogih predrasuda koje susrećem u vezi Starog zaveta. Moram da objasnim za vas koji ste tek počeli da dolazite četiri principa vezana za hrišćanstvo. Prva je da smo mi hrišćani religija knjige. Naša vera se zasniva na onome što je zapisano u Bibliji ili Svetom pismu. Ona je jedino merilo onoga šta verujemo. Ni jedna reč koju kažemo ja ili Daniel nema nikakvu vrednost što se tiče vere ako nije zasnovana na SP.
Drugo – SP je kako mi verujemo jedinstvena knjiga, neponovljiva. Podsetiću nas na tu jedinstvenost – pisano je 1.600 godina koliko je proteklo između pisanja prvog i zadnjeg dela SP; pisali su je 40 pisaca u različitim okolnostima i situacijama – u zatvoru, slobodi, kraljevi i pastiri, filozofi i ribari; pisana na tri kontinenta – Africi, Aziji i Evropi; pisana u ratu, miru, seobi, naseljavanju, razaranju… jedinstvena knjiga. a kada se čita ta raznolikost ne smeta nego čak šta više pomaže. Kada sam prvi put uzeo Sveto pismo u ruke, ja to nisam ni primetio. Mislio sam da je napisano u stotinjak godina. Često navodim primer razlike među generacijama, koliko se samo način razmišljanja mene i mog dede razlikuje, a ovde 1600 godina, stotine generacija a poruka je jedinstvena.
Treće – sve navedeno nam ukazuje da sam Bog stoji iza Svetog pisma. Mi ga nazivamo Božijom rečju, Božijom objavom ili porukom. Zato je i zovemo Sveto pismo. Bog je inspirisao pisce, njihove okolnosti, osećanja, dela kako bi nama preneo poruku. Volimo da kažemo da je Sveto pismo ljubavno pismo od Boga nama. Bog nam u njemu objavljuje svoju ljubav, objavljuje nam kako se možemo pomiriti sa njime.
I četvrto – Sveto pismo se sastoji iz dva osnovna dela – Starog i Novog zaveta ili možda bolje reći saveza. Stari savez opisuje savez između Boga i Jevreja, Izrailja, Novi savez opisuje savez između Boga i celog čovečanstva. U Starom Bog je delovao prvenstveno kroz i za Jevreje, u Novom Jevreji i dalje imaju posebno mesto ali Bog deluje i blagosilja svakoga ko veruje bez obzira da li je on Jevrejin, Srbin, Hrvat, Slovak i Hotentot.
Zbog navedenog, da je SZ istorija Jevreja, hrišćani po nekada imaju pogrešan stav u vezi sa Starog zaveta. Smatraju ga manje važnim nego Novi zavet. Nekada čujem da ljudi kod nas nazivaju Novi zavet Svetim Pismom a stari Biblijom. Čak izgleda da ne shvataju da je zapravo to sve ista knjiga. Nekada čujem čak da se govori da je samo poruka NZ za nas hrišćane a da je SZ zastareo.
No svi ti stavovi su samo predrasude. Stari i Novi zavet su jednako važni, i oni čine jednu celinu, jednu knjigu koja se naziva S. pismo ili Biblija. Mi ne možemo razumeti poruku Svetog pisma bez razumevanja obe ove knjige. SZ možemo posmatrati kao pitanje a NZ kao odgovor. SZ pita – šta čovek da učini da se spasi? Jer SZ je istorija neuspeha ljudskog roda da živi na ispravan način. Akteri SZ stalno padaju u poslušnosti Bogu, ne uspevaju da održe ono što su obećali, i zato su pod osudom. Ne mogu da održe Božije zapovesti. Na neki način su slični nama u tome, jer ni mi to ne možemo. Verovatno ste kao i ja, donesete odluku da ćete živeti na određeni način, npr ustajaću u 5 ujutru da se molim, da bi otkrili da vam to ne uspeva, da ste poraženi. Stari zavet nam pokazuje da ni jedan čovek ne može da živi sam po sebi dovoljno ugodno Bogu.
NZ daje odgovor na pitanje šta čovek da učini da se spasi – Isusa Hrista. Zato kažemo da je novi savez, savez u Hristovoj krvi. Jovan 3:16 – Bog je tako zavoleo svet da je dao svog sina da svako ko veruje u njega ne propadne nego da ima život večni. U Hristu Isusu mi imamo spasenje, ne po delima nego kroz Njegovu smrt i vaskrsenje kako smo čuli u svedočanstvu.
Mi samo u svetlu SZ možemo razumeti da je Isus Hristos jedino rešenje za nas. Inače kako smo ponosni kao ljudska rasa, mogli bi reći – „pa zašto je Bog morao da kazni svog sina, zašto nam nije dao zapovesti pa da se spasemo na taj način. Pa mi ljudi smo dobri i možemo to.“ Takvo razmišljanje susrećem svaki dan, ideju da trebamo samo činiti dobra dela i bićemo spaseni. Odgovor smo već dobili u SZ. To je nemoguće. Bez Hrista Isusa nema spasenja.
I ova knjiga je neraskidiva jer mi bez poznavanja SZ ne možemo razumeti NZ. To nam pokazuje i knjiga Jošue. Bez njega delovi NZ kao što je poslanica Jevrejima bi ostale za nas teško razumljive. Nadam se da ću vam to uspeti pokazati kroz moje propovedi o Jošui sinu Navinovom. Takođe nadam se da će vam ove moje propovedi pokazati važnost SZ jer sramota je da Božije dete ne čita SZ i da ne pokušava da ga upozna.
 I posle ovog dugog uvoda u Sveto pismo, da sada pređemo na samu knjigu Jošue

B: Hrabar pozvan na hrabrost – da li je Bog pogrešio?


Jošua je posebna ličnost SZ. Možemo slobodno reći da je jedan od najhrabrijih ličnosti Svetog pisma. Ali primetite Božiji poziv - 6 Budi jak i hrabar, jer ćeš ti predati u nasleđe tom narodu zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovim da ću im je dati. 7 Samo budi jak i hrabar i da se držiš i vladaš u svemu po zakonu koji je propisao Mojsije, sluga moj. Ne odstupaj od njega ni desno ni levo, da bi uspeo u svim preduzećima svojim. 8 neka se ne udalji od usta tvojih ova knjiga zakona; razmišljaj o njoj dan i noć , da radiš sve kako je u njoj napisano; jer ćeš tada biti srećan u pothvatima svojim i uspećeš. 9 Nisam li ti dao ovu zapovest; Budi jak i hrabar? Ne plaši se i ne zaprepasti se , jer je Gospod, Bog tvoj, s tobom u svemu čega se poduhvatiš.
Pozvao je hrabrog da bude hrabar. Čudno. Zato ovaj deo propovedi nazivam baš ovako – da li je Bog pogrešio? Pošto sam o ovom tekstu već propovedao pre mesec dana neću ulaziti u detalje u vezi pozadinskih informacija.
On je bio prvi vojskovođa Jevreja (II Moj. 17), on je bio Mojsijeva desna ruka. U događaju kada su svi pali on je ostao da stoji i nije se uplašio. Ukratko, u tekstu zapisanom u 4 Mojsijevoj 13.25 - 14.4. Mojsije šalje izviđače da izvide zemlju koju treba da osvoje, i svi su se uplašili osim Jošue i Haleva. I iz svega ovoga mi možemo zaključiti da je Jošua bio hrabar čovek. Iako je odrastao je kao rob  nije u srcu ostao rob. Uspeo je da se izbori sa kukavičlukom i ne samo to nego je postao najveći Izraelski junak. Našao sam sliku na netu – hrabrost je ići na mesto odakle svi beže. Takav je bio Jošua, išao tamo gde su drugi bežali.
I opet zašto vam sve ovo pričam, ne da se divimo Jošui nego da primetimo sledeće. Iako je Jošua dokazano hrabar, iako je najhrabriji od svih, verovatno i heroj mladih Izraelaca primetimo sledeće u našem današnjem tekstu. Dok ga Bog poziva da postane vođa Izraelskog naroda on ga 4 puta poziva i da bude hrabar. I postavlja se pitanje šta je hrabrost? Nedostatak straha? Ili učiniti ludost? Ili Bog Jošuu poziva na posebnu vrstu hrabrosti. 
Iako je zemlja puna neprijatelja, iako ih čekaju mnoge bitke, stotine godina ratova, sukoba, osvajanja, nevolja, Izraelci trebaju verom da prihvate da ta zemlja pripada njima. Da svako mesto na koje dođu jeste već njihovo jer im ga je Bog dao. Svako mesto na koje stupi tvoja noga.
Znači nije potrebna hrabrost za bitke, Jošua je već ima, potrebna je hrabrost da prihvati Božija obećanja, hrabrost da veruje da će Bog stalno biti sa njim u svemu čega se poduhvati, i hrabrost da prihvati da je zemlja koju treba da osvoje već njihova. Da veruje u nešto što tek treba da se desi a za to je potrebna velika hrabrost. Sama suština vere jeste hrabrost.
Ovaj tekst nam objašnjava šta znači na taj način verovati Bogu. I moram reći da mi Jošuin primer mnogo bolje objašnjava definiciju vere koju nalazimo u S.P. Jevreji 11.1. Vera je tvrdo pouzdanje u ono čemu se nadamo, osvedočenje o stvarima koje ne vidimo. To je hrabrost stupiti na tlo koje za ne vidiš da ti pripada. Verovati Bogu da ti je dao nešto iako ti to tako ne izgleda

C: Hrabrost – biti posvećen Reči Božijoj

I treća je hrabrost biti posvećen Reči Božijoj. 7 Samo budi jak i hrabar i da se držiš i vladaš u svemu po zakonu koji je propisao Mojsije, sluga moj. Ne odstupaj od njega ni desno ni levo, da bi uspeo u svim preduzećima svojim. 8 neka se ne udalji od usta tvojih ova knjiga zakona; razmišljaj o njoj dan i noć , da radiš sve kako je u njoj napisano; jer ćeš tada biti srećan u pothvatima svojim i uspećeš.
Bog traži od Jošue da sledi zapovesti Božije reči, da ne odstupa ni desno ni levo od onoga što je zapoveđeno. Juče smo izviđači išli u šetnju po Fruškoj Gori. Pešačili smo od Bukovca do Brankovog groba na Stražilovu. Lep dan, uživali smo u prirodi. No na kraju se desio problem. Silazili smo sa Brankovog groba, i ako ste bili tamo znate kako staza ide, da vijuga levo desno kroz šumu. iako sam sto puta rekao da se prati staza i ne ide prečicama, nisu me poslušali. I kako je to jedna od njih rekla na moju grdnju zbog skretanja sa staze– „Zabavnije je ovako, kada ideš strmom stazom.“ Nije prošlo ni pola minuta posle tog komentara, odjednom dreka. Dok su se spuštali zatrčali su se, udarili u drvo i podigao se roj stršljenova. Dobro smo prošli, samo sa par ujeda. Posle, sa donjeg dela staze smo videli da je to drvo šuplje sa strane koju nismo videli, iako je sa prednje strane normalno i zdravo, sa donje strane je bilo gnezdo i nije bilo šanse da se vidi da su tu.
Ali šta je ono što se može naučiti iz svega ovoga. Prvo nema skretanja sa staze koja je ucrtana. Kada god pokušamo da idemo prečicama, skrenemo sa staze u opasnosti smo. Drugo ma koliko nešto izgleda zabavno ili privlačno ili bezopasno, kada skrenemo sa staze svašta se može desiti. Sa druge strane među decom je bilo i onih koji nisu hteli da idu prečicom, naprimer Marko. Njegov komentar je bio – „Rekao si da se ne ide i ja nisam hteo.“ Da li ga je vuklo da krene sa ostalima? Sigurno jeste, ali je odlučio da se drži dogovorenog. Potrebna je odluka i snaga volje da se odupre uticaju.
Bog poziva Jošuu da ne skreće sa staze koja je ucrtana ako želi da bude uspešan u svom zadatku. Taj poziv važi i za nas. To nije uvek lako, velik je to izazov skrenuti sa staze, ali tamo su stršljenovi. Jer na prečici se nalaze zamke koje ne vidimo, iako je lakše ne znači da je ispravno. Puno puta sam Bogu bilo zahvalan zbog nekih događaja u na koje sam gunđao jer sam morao ići okolo. Ali me je držanje puta sačuvalo od velikih grešaka. To nije lako, naprotiv, ne slagati, ne uzeti tuđe, ne osvetiti se, oprostiti, poslušati nije uvek lako. I postavlja se pitanje kako biti takav?
A način na koji Jošua treba to da postigne jeste da Jošua treba da bude posvećen razmišljanju o Reči Božijoj. Ispunjavajući sebe rečju Božijom on će doživljavati promenu. Mudi, veliki propovednik je to ovako rekao - “Molio sam se za veru i mislio sam da će vera doći jednog dana i bljesnuti kao munja. Ali vera nije dolazila. Jednog dana pročitao sam u desetom poglavlju Rimljanima: “Vera, dakle, potiče od propovedi, a propoved biva Hristovom rečju.” Ranije sam zatvarao Bibliju i molio se za veru. Međutim od tada otvaram Bibliju, proučavam je i vera raste.”
I moram nešto da vam priznam. Pre osamnaest godina sam čitao ove reči. Bila je konferencija u Bačkom Petrovcu, jasno se sećam, bila je noć, ja sam bio dežuran, i bio oduševljen pročitanim. Ta noć mi je ostala urezana u um. Značaj Božije reči. Posle toga sam zaboravio značaj ovih stihova. Čuo sam najrazličitije savete, učitelje, predloge kako voditi uspešan hrišćanski život. Mnoge dobre, a mnoge i slabe.  Sada, sa stanovišta 18 godina, i nekog duhovnog punoletstva, uviđam da istine nisu u senzacijama, nego u jednostavnim stvarima.
Čitaj reč svaki dan, razmišljaj o njima, ispunjavaj se Božijim prisustvom, uživaj u reči Gospodnjoj. Drži se njegovog puta. I uspećeš. Možda ne po merilima sveta ali po večnim merilima sigurno.
A sa druge strane budi svestan da je to najteža moguća stvar u tvom hrišćanskom hodu. Đavo će sve uraditi da te u tome spreči. Tvoje telo takođe. Umor, opterećenost, ljudi, zabava… sve da te spreči da čitaš i misliš o SP. Budi hrabar/hrabra da ne skreneš sa toga puta. 

Izlet Royal Rangera na Frušku Goru (Bukovac-Stražilovo) - slike

Slike sa izleta Kraljevskih izviđača naše crkve na Frušku goru. Pešačili smo od Bukovca do Stražilova. Staza: Bukovac-Selište-uz Stražilovski potok-Brankov grob-Stražilovo (6-7km). Uživali u šumi, bojama jeseni... Probali razne plodove šume: divlje jabuke, kruške, drenjine, trnjine, šipak, pogančevu travu... Nadam se da će ova deca zavoleti prirodu. 

U gradskom autobusu za Bukovac. 

Avantura počinje, prolazimo kroz Bukovac prema Selištu. Samo da napomenem - "A., tako se ne nosi marama" :-)

Bukovac, mirno fruškogorsko mesto

Jesen i izviđači u akciji. U dolini je ostao Bukovac.

Selište i pogled na Novi Sad i Bačku. Pogled puca skoro do Bečeja.Livade su predivne, kao stvorene za trčanje. Oko nas prepuno trnjina, šipka...


Ko će prvi da se popne na brdo. Čudno, ta ista deca su pet minuta ranije kukala zbog uspona. Sada su puna energije.

"Samo da popijem vodu i odo i ja u akciju. Čekajte me!"

Izviđači na Selištu


Stražilovo i pauza

Verujemo da se čika Branko ne ljuti jer nam spomenik služi kao stolice

Istražujemo jestivo bilje oko nas - drenjine, pogančeva trava... Šuma je prepuna raznih delikatesa i ukusa, samo ako znaš šta da tražiš

Posmatramo prirodu. Jedan orao nas je počastio svojim krstarenjem.


Uvek je dobra prilika da se nešto pojede.


Spomenik Branku Radičeviću iznad Stražilova

Stražilovo. Vidamo rane junačke. Naleteli smo na gnezdo stršljanova pa su pojedini imali blizak susret sa njima. Lekcija - kada kažemo da se ne ide prečicom, to znači da treba da poslušamo :-) Srećom nikome ništa nije bilo.

уторак, 13. септембар 2011.

Audio snimci predavanja dr. Ričarda Vintera (II deo) - bes, sramota, depresija, anksioznost...

Novi linkovi za audio snimke predavanja dr. Ričarda Vintera. Ričard je, smatram, jedan od najboljih predavača na teme savetovanja u evanđeosko-hrišćanskim krugovima. Više puta sam uživao u njegovim predavanjima i kao posledica tih predavanja sam dublje razumeo sebe, grešnost, hrišćansku pobedu. Drago mi je da konačno imamo njegova predavanja na srpskom jeziku.

Predavanja su snimljena na seminaru za duhovne radnike održanom u Protestanskoj Hrišćanskoj Zajednici Novi Sad, 7-9.6.2011. Predavanja čije linkovo sada navodim su bila zatvorenog tipa i namenjena prvenstveno crkvenim radnicima. Lekcije su: Snaga besa, Seksualno zlostavljanje, Sram, Depresija, Anksioznost i strah, Borba da oprostimo. 

Ričard Vinter je Profesor Primenjene Teologije na Kovenant Bogoslovskom fakultetu iz Sent Luisa i direktor studijskog programa za savetnike na istom fakultetu. Ričard je poreklom Britanac i pre dolaska na Konvenant bio je uključen u rad L'Abri Zajednice (pokret koji je započeo Frensis Šejfer). On je takođe i kvalifikovan klinički psiholog i više godina je radio sa pacijentima u bolnici u Bristolu. Autor je više dela: „Koren Tugovanja: Premišljanja o Depresiji i Nadi“ (The Roots of Sorrow: Reflections on Depression and Hope), „Izaberi život: Hrišćanski pogled na abortus i eksperimente na embrionima“ (Choose Life: A Christian Perspective on Abortion and Embryo Experimentation); „Dosada u kulturi zabave“ (Still Bored in a Culture of Entertainment) i „Perfekcionizam do smrti“ (Perfecting ourselves to death). 2008. Godine u Novom Sadu je održan web-seminar na kome je Vinter govorio na teme: „Biblijsko-teološke osnove savetovanja“ i  „Potraga za istinom u psihologiji i savetovanju.“

Seksualno zlostavljanje - http://sr.cross.tv/71362
Snaga besa - http://sr.cross.tv/71359
Iskustvo srama - http://sr.cross.tv/71348
Depresija - http://sr.cross.tv/71339
Borba sa anksioznošću i strahom - http://sr.cross.tv/71339
Borba da oprostimo - http://sr.cross.tv/71355

понедељак, 12. септембар 2011.

II deo - 20-ta godišnjica Protestantske Hrišćanske Zajednice - slike

Nastavak slika sa proslave 20-te godišnjice PHZ-a. 

Druženje za decu i roditelje, subota 10.9. Priča o Jošui, uvod u temu ove jeseni kada ćemo proučavati kao crkva knjigu Jošue (Isus Navin)


Nedeljna proslava godišnjice. Završna svečanost.

I deca su imala svoju proslavu. Klovan Danko ih je zabavljao. Danas nam je divan dan, našoj crkvi rođendan.


Kakav je to rođendan bez torte? Ili torti (20 njih)

Poslednje pripreme - uskoro dolaze da se počaste - njih par stotina.Takođe preporučujem

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...