петак, 21. септембар 2018.

Zašto je pokajanje tako teško? - Vera na delu 58

Zašto je pokajanje tako teško? - Vera na delu 58. Planirao sam da danas završim sedmo poglavlje Knjige Jošue sina Navinovog, ne očekujući da mi tekst ukaže na nešto interesantno. Smatrao sam da sam iscrpio temu poraza koja je oslikana u ovom poglavlju (vidi više o tome OVDE).  Međutim, prevario sam se. Tekst analizira pitanje zašto nam je pokajanje nekada toliko teško. 

Juče sam proveo dan sa momcima iz rehab centra Duga. Centar je deo Protestantske hrišćanske zajednice, i deo mog posla jeste rad sa momcima koji žele pobedu nad heroinom ili alkoholom. Organizovao sam izlet na Letenku, Fruška gora - kotlić, fudbal, pešačenje do rimskog grada izgubljenog u šumi - cilj nam je da im pokažemo da su oni za nas braća, a ne kriminalci... 

Deo izleta je uvek i biblijski čas u prirodi. Slavimo Boga, i obično podelim nešto iz Reči Božije. Juče nisam imao inspiracije, i odlučio sam da iskoristim sedmo poglavlje Jošue, pošto ovih dana dosta razmišljam o njemu... i iznenadio sam se porukom koju sam video. Dok su oni igrali fudbal, mene je zaokupio kraj teksta. 


Rehab Centar Duga
Momci iz Rehabilitacionog Centra Duga u akciji
Otkrivanje krivca - kako je sve izgledalo?
Bog je objavio Jošui razlog zašto ne može da ih blagoslovi - među njima je bio krivac koji je uzeo od prokletih stvari iz grada Jerihona. Posle toga pristupilo se otkrivanju krivca. 

Način na koji je krivac otkriven se ne zna – verovatno su koristili neki vid kocke – na to nas upućuju stihovi u Poslovicama 16:33 kao i Prve Samulove 14:41-42. No to nije bitno za današnji tekst. 

Ono što je je zaintereosvalo je zašto  Bog nije direktno otkrio krivca. Zašto im Bog ne kaže odmah? On to može. Pogledajte tekst (16-26):  


I ustavši Isus ujutru rano reče te pristupi Izrailj po plemenima svojim; i obliči se pleme Judino. Potom reče te pristupiše porodice Judine; i obliči se porodica Zarina; potom reče te pristupi porodica Zarina, domaćin jedan po jedan, i obliči se Zavdija. I reče, te pristupi njegov dom, ljudi jedan po jedan, i obliči se Ahan sin Harmije sina Zavdije sina Zarinog od plemena Judinog. 
I reče Isus Ahanu: Sine, hajde daj hvalu Gospodu Bogu Izrailjevom, i priznaj pred Njim, i kaži mi šta si učinio, nemoj tajiti od mene. A Ahan odgovori Isusu i reče: Istina je, ja zgreših Gospodu Bogu Izrailjevom, i učinih tako i tako:  Videh u plenu jedan lep plašt vavilonski, i dvesta sikala srebra, i jednu šipku zlata od pedeset sikala, pa se polakomih i uzeh; i eno je zakopano u zemlju usred mog šatora, i srebro odozdo. 
Tada Isus posla poslanike, koji otrčaše u šator, i gle, beše zakopano u šatoru njegovom, i odozdo srebro. I uzeše iz šatora i doneše k Isusu i svim sinovima Izrailjevim, i metnuše pred Gospoda. Tada Isus i sav Izrailj uzeše Ahana sina Zarinog, i srebro i plašt i šipku zlata, i sinove njegove i kćeri njegove, i volove njegove i magarce njegove, i ovce njegove, i šator i sve što beše njegovo, i izvedoše u dolinu Ahor. I reče Isus: Što si nas smeo? Gospod da te smete danas! I zasu ga kamenjem sav Izrailj, i spališe sve ognjem zasuvši kamenjem. Po tom nabacaše na nj veliku gomilu kamenja, koja stoji i danas. I Gospod se povrati od žestine gneva svog. Otuda se prozva ono mesto dolina Ahor do danas.
  • Da li ste se prijavili u listu čitalaca ovog bloga? Ako to uradite, korist je u tome da će te biti obavešteni kada novi tekst bude objavljen, a podržaćete rad ovog bloga. Opcija je sa strane ili ispod teksta. 

Zašto im Bog nije odmah otkrio krivca?
Primećujete? Zašto postepena procedura umesto direktnog otkrića? Bog je mogao odmah reći - Ahan iz plemena Judina je krivac. Bogu nije bila potrebna istraga, a ni Jošua i narod nisu imali neku korist od toga (eventualno lekcija...).

Razmišljam - Da li je to bilo vreme pruženo Ahanu za  pokajanje? Da izađe pred sve i kaže: ja sam kriv? Dok se narod skupljao pružena je bila prilika, pa kada je bilo izabrano njegovo pleme, pa grupa... svaki korak je bio prilika za njega. Ceo proces je trajao satima, i svaki minut je bila prilika.

Verujem da bi mu bilo oprošteno, ili barem njegovoj porodici. Iako je Bog odredio kaznu, u Svetom pismu vidimo da u momentu pokajanja, Bog odredi drugačiju posledicu. No Ahan je ustrajao u svom grehu, i na kraju je došla kazna. Zašto je Ahan ćutao?
Takođe, interesantna misao je, šta je Ahan mislio kada je krenulo izdvajanje? Dok je nastavljao da ćuti? Da će se izvući? Da će neko drugi biti kriv? Kocka je sve više pokazivala na njega a on je ćutao do kraja.

Ahanov postupak me jako podseća na postupke zavisnika sa kojima radim. Nada koju imaju da će se nekako izvući iako nastavljaju da čine pogrešno. Ne mislim na nadu koja je ispravna, očekivanje slobode. Mislim da zavaravanje... 


Ja sam pametniji, ja se neću navući - mantra na početku. Samo još jednom i onda prestajem - mantra u toku drogiranja. Ne drogiram se neko vreme, uzecu jednom, samo da se opustim, neće mi ništa biti - mantra pada. Ne treba meni Bog, ni crkva - mantra propasti. Mantre - izvućiću se ja nekako, baš kao što je Ahan mislio? 

Takođe, ideja - poželeo sam to i uzeo sam... Znao je da je zabranjeno. Nije imao nikakvu korist - zakopao je blago u šatoru. Ali ipak je uzeo zabranjeno.

Ahan je video Božija čuda. Po suvom je prešao Jordan. Video je kako padaju Jerihonski zidovi pod rukom Božijom. I onda je poželeo nešto, i to je bilo jače i od Božije zapovesti i svega drugog. Ahan me toliko podseća na razgovore sa zavisnicima koji su pali posle centra... Oni su mislili da znaju bolje! 

  • Podržite blog KaHristu. Podelite naše tekstove na društvenim mrežama - facebook, twiter. Pinujte naše tekstove. Time omogućavate da poruka bude viđena. 

Zašto je pokajanje tako teško
Šta je bio izlaz? Verujem pokajanje. Da se Ahan pokajao, priznao na početku, priča bi bila drugačija. Razmislimo samo o momentima kada je mogao da se pokaje -  kada je uzeo i sakrio (mogao se predomisliti). Dok je nosio blago sakriveno ispod odeće da niko ne vidi. Kada je vojska kretala na Aj. Kada su bili poraženi. Kada je Jošua plakao pred Bogom.... ali nije. Nešto u njemu mu nije dopustilo.

Grčka reč za pokajanje je metanoja - promena uma. Menjaš um priznajući da si kriv, da si pogrešio, prihvatajući da su tvoji postupci i dela pogrešni. Pokajanje je odricanje sebe, svog prava da budeš u pravu. Pokajanje je poniznost. Zato je pokajanje za pojedince tako teško.

Ne volimo da grešimo. Zapravo, ispravka - volimo da grešimo, ne volimo da priznamo i da to ljudi vide. 

Na početcima mog hoda vere, najveći problem je bila moja baka. Voleo sam je puno, bio sam njeno unuče, ali je bila zla žena (tako je i danas smatraju u mojoj ulici) - svadljiva, zamerljiva. Išla bi za mnom nešto mi zamerajući. Ja bi je molio - molim te nemoj, posvađaćemo se... nije odustajala. Na kraju bi planuo. Posle nekog vremena znao sam da trebam da se pokajem pred Bogom i izvinim baki... to je bilo mučenje jer iako sam bio kriv, bio sam i isprovociran. Prišao bi joj, rekao izvini, i dobio odgovor - eto kakav si ti hrišćanin... uf. Međutim, ja sam bio rasterećen... to me je naučilo moći pokajanja.

Zašto je pokajanje jedini izlaz?
Pokajanje je čin u kojem mi priznajemo da smo pogrešili i da je Bog u pravu. Pokajanje je čin žaljenja zbog našeg lošeg dela - ne zbog posledica koje doživimo, nego što je naše delo pobuna protiv Boga. Međutim kada se pokajemo, dolazimo u situaciju gde Bog može da nam oprosti. 

I za nas hrišćane (što starozavetni ljudi nisu imali), verom doživaljavamo oproštenje, prihvatajući da su nam gresi oprošteni. Pokajanje je raskidanje veze sa našom pogreškom. A današnji tekst? Lekcija je o pokajanju ali i o tome da ne budemo Ahani... i mislimo da možemo da se provučemo... Bolje je priznati nego čekati da nas nevolja zatrpa.

Interesantno je da je kasnije dolina u kojoj je Ahan ubijen - Ahor, postala simbol mesta odakle će dolaziti blagoslov - da će Bog preokrenuti zlo u dobro (Isaija 65.10 i Osija 2:15). Nisam to ni primetio u mom pisanju, tj nisam obratio pažnju. Nataša, koja mi je skrenula pažnju na ove stihove mi je napisala: Dolina Ahor je nazvana tako (Nevolja) po ovom događaju kao izvor blagoslova i nade. Ako damo Bogu mesto, ako se pokajemo i prihvatimo oproštenje, postoji izlaz iz nevolje... 

Ujedno tu je i jedna interesantna misao - Da li Bog uz svako uništenje i kaznu, ujedno daje i sliku izbavljenja? 

Beređi Dušan Bera

  • Da li pratite naš Youtube kanal? Ako ne, prijavite se. Na njemu se nalaze stvarno sjajni materijali. 

четвртак, 20. септембар 2018.

Neprijatelj će navaliti kao reka, ali Gospod stoji nad poplavom - Vera na delu 57 dan

Neprijatelj će navaliti kao reka, ali Gospod stoji nad poplavom - Vera na delu, 57 dan. Razmišljam i dalje o prirodi poraza i izlazu koji nam je obezbeđen. U današnjem tekstu, želim da nam ukažem na najveću laž - da je zatvor još uvek zaključan... 

Na samim početcima mog putovanja vere, pre dosta godina, dobio sam knjigu „Nisam besan na Boga“, od Dejvida Vilkersona. Na kraju knjige se nalazio njegovo razmišljanje o padu. Osnova je bio stih: Jer će neprijatelj navaliti kao reka, a Duh će Gospodnji podignuti zastavu nasuprot njemu(Isaija 59,19). Drugim rečima, Gospod stoji nad poplavom.

Naš neprijatelj i njegovo oružje protiv nas
Realnost koju nas uči Sveto pismo, jeste da mi imamo neprijatelja, đavola koji na nas navali kao reka. Pismo govori da neprijatelj dolazi samo da uništi i ubije. 

Ali kako đavo to postiže, kako uništi neko Božije dete?  Kada o tome razmišljam uvek se setim velikog slikara Van Goga. Šta znate o njemu osim što ga danas smatraju velikim slikarem? Pre nego što se posvetio slikarstvu, Van Gog bio pastor, revnostan za Hrista. Izuzetan pastor, brinuo se požrtvovano za selo Petit Wasmes, ali je na kraju doživeo poraz, crkvene vlasti su ga odbacile. I tu je počeo njegov put u ludilo. Nikad više nije pronašao izlaz iz neuspeha.

Najače neprijateljevo oruđe je da nas ubedi da nema izlaza iz našeg pada, da smo gotovi, da nema povratka. Da je greška, poraz, promašaj, nešto sa čime ne možemo izboriti. Ali Gospod stoji na nad poplavom, on joj se suprotstavlja. I kada padneš on pruža ruku da ustaneš.   • Podržite blog KaHristu. To možete uraditi na dva načina:
    - Podelite naše tekstove na društvenim mrežama. Blog sadrši skoro 400 tekstova. Istražite ga.
    - Prijavite se na listu čitalaca ovog bloga. Opcija je ispod sličica čitalaca... 


Šta je problem sa grehom?
Jedna od najboljih definicija greha koju sam pročitao je sledeća - Greh je osobna reakcija protiv osobnog Boga. Greh reč koja pokazuje na pobunu, bezbožnost, neprijateljstvo. Greh nije samo negativni nego i neprijateljski stav prema Bogu. Greh je neprijateljstvo prema Bogu i zato Bog za greh ne gleda kroz prste, kako vidimo u knjizi Jošue u 7 poglavlju (objašnjenje događaja možete pronaći OVDE).

Posle poraza, rešenje koje je Bog tražio je bilo sledeće: "Gospod reče Jošui: Ustani! Zašto ostaješ tako licem prema zemlji? Izrailj je zgrešio, prestupiše savez moj... Zato sinovi Izrailjevi ne mogu odoleti neprijateljima svojim... jer ste pod prokletstvom; ja više neću biti sa vama, ako ne odstranite prepreku od sebe. Ustani, osveštaj narod. Reci: Osveštajte se sutra, jer ovako govori Gospod, Bog Izrailjev. Prepreka je među vama Izraeilju; nećeš moći odoleti neprijateljima svojim dokle ne ukloniš prepreku... Ko se nađe da je pod preprekom, spaliće se ognjem on i sve što je njegovo, jer prestupi savez Gospodnji i učini zlodelo u Izraelu." 10-15 stih. 

Posmatrajući odeljke iz Starog zaveta, mi dolazimo do zaključka da je Bog nemilosrdan prema onima koji greše. Ceo narod trpi zbog greha jednog pojedinca, a na kraju se Bog nemilosrdno razračunava sa njim. 

Naše razmišljanje je - ako je Bog tako nemilosrdan prema grehu, onda je i neprijateljev cilj da mi zgrešimo...  jer će Bog biti nemilosrdan i prema nama... zar ne? Ali Gospod stoji nad poplavom... Kako se suprotstaviti neprijatelju? 
Pre nekoliko godina imali smo organizovano čuvanje dece u na Alfa kursu, i deca su došla na temu šta uraditi ako đavo dođe na vrata. Odgovori su bili različiti, te oni bi ga sredili, te poslali bi Betmena..., dok jedan mali nije rekao „Ja bih poslao Isusa, Isus će ga srediti“. 

Ovaj dečkić od 4 godine je pogodio suštinu hrišćanskog života. Ako se oslanjamo samo na nas, potpuno smo izgubljeni. Rešenje je obezbedio Isus.


  • Više o tome kako Isus postupa sa nama kada zgrešimo, možete pronaći OVDE (jučerašnji članak).Razgovarao sam sa jednom osobom o spasenju i Božijem gnevu, ona mi je rekla kako Bog ipak gleda kroz prste što se tiče našeg spasenja. Da Bog više nije isti, da ne postupa toliko strogo sa nama... 

Međutim čak i kod spasenja Bog ne gleda kroz prste. Naše spasenje je nekoga skupo koštalo – našeg Isusa. Njega je jako puno koštalo, smrti i poniženja, da bi za nas spasenje bilo poklon, dar. Zbog njegove žrtve, na koju se sručio celokupan gnev Božiji, mi smo pošteđeni. 

Šta znači da Gospod stoji nad poplavom? To da je Isus učinio ono što mi nikad ne bi mogli učiniti - pobedio je neprijatelja. Greh je već kažnjen... I zato, kao zaključak, neprijateljev cilj nije da mi pogrešimo. Njegov cilj je nešto drugo - da mi ostanemo da ležimo. Da poverujemo da smo poraženi. 

U materijalu Sloboda u Hristu, autor piše: Da li si ikada teško radio da dobiješ nešto što ti je već bilo dato? Možda nisi bio svestan da su zatvorska vrata već otključana. No dobra vest je (dobra vest – evanđelje) da je Isus otključao vrata. Ali, ako neprijatelj uspe da te ubedi da su ona još uvek zaključana, ti nikada nećeš moći izaći napolje. Neko je rekao da dve najveće greške koju hrišćani prave su: Prva, pokušavaju da dobiju nešto što već imaju, i druga, pokušavaju da budu nešto što već jesu

Neprijatelj će navaliti kao reka, nećeš uspeti uvek da se održiš, doživećeš poraz, ali Gospod stoji nad poplavom... Vrata zatvora su već otključana. Ustani i kreni dalje. 
Beređi Dušan Bera

  • Da li pratite naš Yotube kanal? Moja emisija se zove Teologija uz jutarnju kafu... Istražujem Isusove priče. Pordžite me tako što će te se subscribe (prijaviti kao pratilac)... 

среда, 19. септембар 2018.

Šta posle poraza? - Isusov odgovor Petru u Evanđelju po Jovanu 21- Vera na delu 56 dan.

Šta posle poraza? - Isusov odgovor Petru u Evanđelju po Jovanu 21:15-25 - Vera na delu 56 dan. 
Iako ovaj test postavljam u seriju Vera na delu, koja se bavi knjigom Jošue, originalno tekst je deo sasvim druge serije - propoved na Evanđelje po Jovanu... Međutim, smatram da Stari zavet ne može da pruži konačni odgovor - šta posle poraza? Potrebno nam je novozavetno mišljenje. Današnji tekst se  bavi se jednim od najvećih poraza ličnosti Novog zaveta - Petrovim odricanjem.Pitanje je kako se suočiti sa porazom? 

Kako se suočiti sa porazom... Opcije su višestruke...
1. Možemo pobeći? Mnogi beže posle poraza, kao vojska koja gubi, krene u  bezglavu jurnjavu, i u bekstvu doživljavaju još veće žrtve. To je bila reakcija Jevreja u događaju u Jošui 7, o kome pišem ovih dana (o tome možete pročitati OVDE). Bežeći, šokirani našim porazom, povlačimo sve gluplje i gluplje poteze.

уторак, 18. септембар 2018.

Kako biti siguran/a da nećeš doživeti poraz? - Vera na delu - dan 55

Šta je to pad?Kako biti siguran/a da nećeš doživeti poraz? - Vera na delu - dan 55. Knjiga Jošuina, 7 poglavlje govori o porazu Judejske vojske. Posle velike pobede, usledio je pad. Da li je to slika ljudskog roda? Kako biti siguran da ćeš izbeći poraz i pasti?


Jošua 7:2-7. A Isus posla ljude iz Jerihona u Gaj, ...
I ode ih onamo iz naroda oko tri hiljade ljudi; ali pobegoše od Gajana. I Gajani posekoše oko trideset i šest ljudi; i goniše ih od vrata do Sivarima, i pobiše ih na strmeni; i rastopi se srce u narodu, i posta kao voda. 

Poraz koji su doživeli Judeji je više bio psihološki nego brojčani. Svega 36 ljudi je stradalo. Kažu da je put do uspeha popločan serijom neuspešnih pokušaja, u šta duboko verujem. Ali ja ne pišem o neuspešnim pokušajima, ne pišem ni o greškama, poraz je mnogo dublja stvar. 

Poraz je u tekstu o Jošui ozbiljniji signal jer je  postavio pitanje - da li ih je Bog ostavio? Pokazalo se da su bili pod prokletstvom zbog greha. O toj vrsti poraza pišem. O događaju koji može razoriti sve što si godinama gradio/la.  понедељак, 17. септембар 2018.

Jučerašnja pobeda ne garantuje današnju: lekcija o tri mere opreza - Vera na delu 54 dan (Knjiga Jošue 7)

Jučerašnja pobeda na garantuje današnju: lekcija o tri mere opreza - Vera na delu 54 dan. Knjiga Jošue sina Navinovog, 7 poglavlje. Najranjiviji smo za pad neposredno posle pobede. Tekst iznosi 3 lekcije šta su opasnosti sa kojima se suočavamo posle pobede. 

tornadoJučerašnja pobeda ne garantuje pobedu danas. Pobeda u Jerihonu nije obezbedila Judejima pobedu u Gaju. To što su sledili Boga u Jerihonu nije vodilo tome da slede Boga u Gaju. 

A Gospod reče Jošui: Ustani, šta si pao na svoje lice. Zgrešio je Izrailj, i prestupio Savez moj, jer uzeše od prokletih stvari, i ukradoše, i sakriše, i staviše u svoje stvari. Jošua 7.10-11.

Hrišćanin ne može živeti od stare slave. To što smo uradili dobre poteze u prošlosti ne dovodi nas u situaciju da postanemo bezgrešni.

Neko je rekao: Božiji narod nikada nije ranjiviji, nikada nije u većoj opasnosti nego neposredno posle pobede. Drugi rečima - najranjiviji smo baš u momentima kada nas Bog posebno koristi. Neposredno posle toga možemo jako da padnemo.

недеља, 16. септембар 2018.

Da li tuđi greh može ukrasti blagoslov od mene? - razlozi poraza (Vera na delu - 53 dan)

Knjiga Jošue 7Da li tuđi greh može ukrasti blagoslov od mene? - razlozi poraza (Vera na delu - 53 dan)
Uzroci poraza mogu biti različiti. Nekada je razlog naša pogrešna procena. Drugi put razlog može biti nepouzdani saradnici. Razlog za poraz mogu biti i okolnosti, prirodne katastrofe. ... U današnjem blogu interesuje me razlog za poraz opisan u knjizi Jošue sina Navinova, 7 poglavlje. Takođe, da li mi danas možemo doživeti slično? 

Možda vi znate još neki razlog za poraz? Napišite ga u komentaru. 

U knjizi Jošue, 7 poglavlje, Judeji su posle serije neverovatnih pobeda doživeli šok. Mnogo slabiji neprijatelj ih je porazio. Neočekivano. Judeji i Jošua su u šoku, i o tome sam pisao u tekstu - Šta kada posle pobede usledi poraz? (vidi link). 

субота, 15. септембар 2018.

Šta kada posle pobede doživiš poraz? - Jošua sin Navinov 7 poglavlje - Vera na delu 52 dan

Šta kada posle pobede doživiš poraz? - Jošua sin Navinov 7 poglavlje - Vera na delu 52 dan. Sedmo poglavlje je poglavlje o porazu. Da li uvek posle pobede sledi poraz? U današnjem tekstu me interesuje Jošuina reakcija na prvi poraz u njegovom vođstvu. 


Tekst koji danas sledi pokreće interesantne misli. Ako pratite seriju Vera na delu, videli ste da svi tekstovi koje smo do sada obrađivali govore o uspesima Judeja (prethodni tekst , o simbolici trube u knjizi Jošue, možete pročitati OVDE). Doživljavali su čudo za čudom a sada odjednom poraz. U momentu kada najmanje očekuju Jevreji su poraženi. Pitanje koje postavljam jeste - da li je u današnjem tekstu oslikano prokletstvo ljudskog roda, da u našim životima posle uspeha uvek mora doći poraz?

Mika Antić, novosadski pesnik, razmišlja o tom problemu u sledećoj pesmi:

петак, 14. септембар 2018.

Kad zatrubi truba: simbolika trube u Starom zavetu - Vera na delu 51

Knjiga Jošue sina NavinovaKad zatrubi truba: simbolika trube u Starom zavetu - Vera na delu 51.
Truba je jedan od najstarijih instrumenata na svetu (možda su samo bubnjevi stariji). Forma se menjala, ali je zvuk trube uvek znak za značajna dela - juriš, postrojavanje, najava značajnog događaja, radost. Koja značajna dela truba najavljuje u Svetom pismu? I koja je njena simbolika?

U knjizi Jošue, 6 poglavlje, opisano je rušenje Jerihona (Objašnjenje o tom događaju možete pronaći OVDE). Šest dana su Judeji u tišini obilazili zidove grada Jerihona, a sedmi dan...
Sedam sveštenika nosiće sedam truba glasnih pred kovčegom; sedmoga dana obići ćete okolo grada sedam puta i sveštenici će trubiti u trube. 5 Čim zatrube trube glasne, čim čujete glas od truba, povikaće ceo narod iz glasa. Tad će zidovi gradski popadati i narod će ulaziti, svaki preda se.

Truba je zatrubila, zidine su pale. Čitao sam više puta komentare da su zidine pale zbog posebne rezonance zvuka... kao kada vojska maršira preko mosta pa rezonanca sruši most... ili operski pevač kada glasom razbije čašu. Međutim, nema potrebe za naučnom fantastikom u ovom slučaju. 

четвртак, 13. септембар 2018.

Kako razumeti da Božiji sluga proklinje grad? - Dan 50, Vera na delu

Kako razumeti čin u kojem Božiji sluga proklinje grad? U čemu je moć njegovih reči? Zašto Bog to dopušta? Jer Jošua proklinje grad Jerihon... i mi vidimo da je prokletstvo pogodilo grad.

Kako razumeti izjavu da je nešto prokleto? Juče sam pisao da sa stanovišta Svetog pisma ne smemo pridati pojmu prokletstva magijsko značenje. O tome možete pročitati u tekstu pod naslovom: Proklinjanje Jerihona objašnjava šta je to prokletstvo(vidi link). Pisao sam o tome da ni jedan predmet ne može biti proklet sam po sebi. Jošua sin Navinov 6, priča o Jerihonu


Međutim, u tekstu se pojavljuje još jedan primer prokletstva. Na kraju teksta o uništavanju Jerihona, mi čitamo sledeće reči:

26. U to vreme prokle Jošua govoreći: Proklet da je pred Gospodom čovek koji bi ustao da gradi ovaj grad Jerihon! Na prvencu svom osnovao ga, i na mezimcu svom postavio mu vrata!

среда, 12. септембар 2018.

Proklinjanje Jerihona objašnjava kako razumeti šta je to prokletstvo - Vera na delu, 49 dan

prokletstvo je odsustvo života
Šta je to prokletstvo? 
Proklinjanje Jerihona objašnjava kako razumeti šta je to prokletstvo. Događaj o kome pišem se nalazi u knjizi Jošue sina Navinova 6 poglavlje, u tekstu o drevnom gradu Jerihonu. U čemu je razlika između prokletstva i magije? I zašto je magija zabranjena u Svetom pismu? 

Kako razumeti izjavu da je nešto prokleto? Sa stanovšta Svetog pisma, pogrešno je da pridajemo tom pojmu magijsko značenje. Magijski je kada prokletstvo razumemo da predmet ili osoba poseduje moć da nanese zlo samo po sebi, kao njima svojstvenu osobinu. Da li je to poruka teksta koji čitamo u 6 poglavlju Jošue?

18-19. Ali se čuvajte od prokletih stvari da i sami ne budete prokleti uzevši šta prokleto, i da ne navučete prokletstvo na logor Izraelov i smetete ga. Nego sve srebro i zlato i posuđe od bronze i od gvožđa neka bude sveto Gospodu, neka uđe u riznicu Gospodnju. 
26. U to vreme prokle Jošua govoreći: Proklet da je pred Gospodom čovek koji bi ustao da gradi ovaj grad Jerihon! Na prvencu svom osnovao ga, i na mezimcu svom postavio mu vrata!

уторак, 11. септембар 2018.

Kako nas strah pred Bogom pokreće na slavljenje Boga? (i dalje o Jošua 6 i nasilju u Starom zavetu) - Vera na delu 48 dan

Kako razumeti nasilje u Starom zavetu?
Kako nas strah pred Bogom pokreće na slavljenje Boga? Zapravo, slavljenje pokazuje koliko ceniš i razumeš svoje spasenje? 
Priča o spasenju je mnogo ozbiljnija nego što mnogi misle. Istinu o tome možemo videti kroz priču o Ravi i Jerihonu iz  knjige Jošue, 6 poglavlja. Možemo razumeti veličinu spasenja samo kada smo svesni i Božijeg gneva. 
Ovo je Vera na delu,  48 dan pisanja.  

Teolog Paker u knjizi Bogopoznanje, iznosi tri posledice svesnosti o Božijem gnevu:
1. Dublje razumevanje greha - o tome sam pisao prekjuče u 
Stari zavet: dečija priča ili horor film
2. Strahopoštovanje, o tome sam pisao juče u: Ako su priče Starog zaveta horor film zašto da ih onda čitam? 
3. Podsticaj na slavljenje. O tome pišem danas

понедељак, 10. септембар 2018.

Ako su priče Starog zaveta horor film, zašto da ih onda čitam? - Vera na delu 47 dan

Priče Starog zaveta ipak nekad jesu horor film. A ako jesu horor film, zašto da ih čitamo? Knjiga Jošue, 6 poglavlje, opisuje strašne scene uništenja Jerihona. Teško razumljive nama u 21. veku. Kako razumeti horor scene Starog zaveta? Takođe, kako razumeti strah pred Bogom u novozavetnom kontekstu?

20 Narod stade vikati, i zatrubiše trube. Čim narod ču glas truba, zavika iz glasa i zidovi popadoše, i narod uđe u grad, svaki preda se. Uzeše grad, 21 i pobiše kao prokleto oštricom mače sve što beše u gradu, ljude i žene, decu i starce, pa i volove i ovce i magarce. Jošua 6


Nekad mi se čini da hrišćani, ne znajući kako da daju odgovor na pitanja koja i muče u Svetom pismu, preskaču reči teksta. Ubistvo, uništenje, deca... pokušavaju da ublaže tekst. Ja to radim, priznajem. Jer tekst koji čitamo prikazuje gnevnog Boga, koga teško razumem, i ne poznajem u mom iskustvu. Kako razumeti gnevnog Boga? 

недеља, 09. септембар 2018.

Priče Starog zaveta: dečije priče ili horor film? (Jošua 6) - Vera na delu, 46 dan

Tekst sam nazvao - "Priče Starog zaveta: Dečija priča ili horor film?". Zašto? Ako pogledate tekst iz knjige Jošuine, šesto poglavlje, (što je na redu u mom 46 danu izazova Vere na delu), videćete priču teško razumljivu našem shvatanju - nasilje i uništenje... Kako to razumeti?

Kako razumeti Stari zavet?KNJIGA JOŠUE, SINA NAVINOVA, ŠESTO POGLAVLJE

15 Sedmoga dana ustaše u zoru i prođoše okolo grada isto onako sedam puta; samo toga dana prođoše okolo grada sedam puta. 16 Pri sedmom ophodu, a dok sveštenici trubljahu u trube, Jošua reče narodu : Vičite, jer vam Gospod predade grad! ...

20 Narod stade vikati, i zatrubiše trube. Čim narod ču glas truba, zavika iz glasa i zidovi popadoše, i narod uđe u grad, svaki preda se. Uzeše grad, 21 i pobiše kao prokleto oštricom mače sve što beše u gradu, ljude i žene, decu i starce, pa i volove i ovce i magarce. ...


Sedmog dana, na kraju šetnje zatrubile su trube i zidine su pale. Izraelci su ušli u grad i uništili stanovnike grada. Strašan i krvav događaj. 

Dok radim u bašti, slušam podkaste - propovedi, književnost, socijalne mreže i marketing, vođstvo... i istoriju. U toku emisije o istoriji književnosti koju takođe slušam, često bude reklama za emisiju "Otpadnici iz nedeljne škole". 

Radi se o emisiji koja ismejava Bibliju, pa je ne slušam, ali u reklami oni navode nelogičnost onoga što se poučava decu... kao što je priča o Jerihonu, priča o uništenju, a ne zabavna priča za malu decu. Zapravo u njoj nema lepote...

субота, 08. септембар 2018.

Kako testirati svoju veru? - Knjiga Jošue sina Navinovog 6 - Vera na delu 45

Kako testirati svoju veru? - Knjiga Jošue sina Navinovog 6 poglavlje, - Vera na delu, 46 dan pisanja. Izraleci su dobili čudan zadatak, ali su ga ispunili. To je bio test njihove vere. Kako mi testiramo našu veru?
Lakmus papir - testSećate se časova hemije iz osnovne škole? Lakmus testa? To je onaj papirić sa kojim se u toku eksperimenta utvrđuje da li je tečnost kiselina ili baza. Uzmete lakmus papirić, umočite ga u tečnost i prema promeni boji papirica saznate o kakvoj tečnosti se radi. 

Kao delimičnom daltonisti (ne vidim deo spektra boja, što kao osnovac nisam znao), lakmus test je bio mučenje. Meni je samo izgledao mokar, a promenu boje nisam video. Sećam se da sam dobio i lošu ocenu na jednoj eksperimentalnoj vežbi, jer nisam video da je papirić promenio boju... Zato sam dobro zapamtio priču o njemu. Promena boje ukazuje na sadržaj...

Kod nas hrišćana dela jesu lakmus test naše vere. Ako našu veru, ne prate dela, znači da i nismo ono za šta se predstavljamo da jesmo. 

петак, 07. септембар 2018.

Verom padoše Jerihoniski zidine - lekcija o veri koja ruši zidine - knjiga Jošue sina Navinovog 6 - Vera na delu 44 dan

Verom padoše Jerihonske zidine je lekcija o veri koja ruši zidine. Serija tekstova "Vera na delu", zasnovana na knjizi Jošue sina Navinova, knjige iz Starog zaveta. U toku juna i jula meseca, sam sam sebi nametnuo izazov da pišem svaki dan jedan tekst iz ove knjige. Izdržao sam 43 dana, i prošao kroz prvih pet poglavlja. Prethodni tekst (Šta mi zaklanja sunce) možete pronaći OVDE.

Od danas nastavljam sa izazovom. Svaki dan ću pisati jedan tekst i objavljivati ga ujutru u osam sati, sve dok ne završim ovu knjigu. Cilj mi je da ja, a i vi čitaoci, budemo ohrabreni i narastemo u našem odnosu sa Hristom. Pratite tekstove (biće kraći), delite ih na socijalnim mrežama i rastite.

Jošua 6. poglavlje 

1 Jerihon beše zatvoren i utvrđen pred sinovima Izrailjevim. Niko ne izlažaše, niti ko ulažaše. 2 Gospod reče Jošui: Eto predajem ti u ruke Jerihon i kralja njegovoga i hrabre ratnike njegove. 3 Obiđite oko grada, svi vi ratnici idite jedan put okolo grada. Tako ćeš učiniti šest dana. 
4 Sedam sveštenika nosiće sedam truba glasnih pred kovčegom; sedmoga dana obići ćete okolo grada sedam puta i sveštenici će trubiti u trube. 5 Čim zatrube trube glasne, čim čujete glas od truba, povikaće ceo narod iz glasa. Tad će zidovi gradski popadati i narod će ulaziti, svaki preda se. 6 Jošua, sin Navinov, pozva sveštenike i reče im: Uzmite kovčeg saveza, a sedam sveštenika neka nose sedam glasnih truba pred kovčegom Gospodnjim. 7 A narodu reče: Idite i obiđite okolo grada, a ratnici neka idu pred kovčegom Gospodnjim.
8 Pošto Jošua govori narodu, krenuše se sedam sveštenika koji nošahu sedam glasnih truba pred Gospodom i zatrubiše u trube. Kovčeg saveza Gospodnjega pođe za njima. 9 Ratnici iđahu pred sveštenicima koji trubljahu u trube, a ostali iđahu za kovčegom. Idući trubljahu u trube. 10 Jošua dade narodu ovu zapovest: Ne vičite, da vam se ne čuje glas; ni jedna reč da ne izađe iz usta vaših do dana kad vam ja kažem: Vičite! Tada ćete vikati. 11 Tako obiđe kovčeg Gospodnji jedan put okolo grada; pa se vratiše u logor, i noćiše u logoru. 
12 Sutradan Jošua usta rano, i sveštenici uzeše kovčeg Gospodnji. 13 Sedam sveštenika koji nošahu sedam truba glasnih iđahu pred kovčegom Gospodnjim. Idući trubljahu u trube. Ratnici iđahu pred njima, a ostali iđahu za kovčegom Gospodnjim. Idući trubljahu u trube. 14 Prođoše okolo grda jedanput drugoga dana.; pa se vratiše u logor. Tako činiše šest dana. 

Govorimo danas o jednom od najpoznatijih događaja u Starom zavetu, rušenju Jerihonskih zidina. 


Bog kaže – Jošua ja ti predajem ovaj grad u ruke i daje Jošui sledeći plan: Izraelaci treba da obilaze oko zidova šest dana i to po jedan put dnevno. Sedmog dana treba da viču iz sveg glasa i Bog će im predati Jerihon u ruke. 

I odmah se postavlja pitanje zašto Bog to čini? Bog bi mogao i bez svega toga da uništi Jerihon. Zidine bi mogle odmah da padnu i bez šetnje. On ima način za to. Zašto onda ovako čudan događaj? Šta mislite? Napišite vaše mišljenje u komentaru. Rado bi ga video.

понедељак, 03. септембар 2018.

7 koraka do promene kulture - primer: naučiti decu da spavaju pod otvorenim nebom

NTC Royal Rangers7 koraka do promene kulture - primer iz službe Royal Rangera. Šta je to kultura organizacije i zašto je menjati? Naučio sam nešto na treningu Rendžera u Tuzli (Nacionalni trening kamp) - video sam kako se promenila kultura u našoj crkvi. Misli o promeni kulture delim u ovom tekstu.  

Noć. Obronci Majevice, Bosna i Hercegovina. Budan u ponoć, moj red da održavam vatru i stražarim. Uskoro ću probuditi i tri tinejdžera, pustio sam da spavaju malo duže. Poljana je pokrivena noćnom izmaglicom, mesec pun, zvezde nebrojene, vatra gori... Oko vatre na sve strane pod otvorenim nebom spava gupa od 20-tak tinejdžera, moje pleme, moj narod, Rendžeri Balkana.

Izmešani su Edin, i Stefan, i Karla, i Milica, i Bruno, i David... Razne nacije, razne boje rendžerske marame jer nosimo sa ponosom maramu u bojama naše nacije... volimo naše ali volimo i druge... o tome sam već pisao u izveštaju sa Balkanorame koji možete pročitati OVDE.

Interesantno, dok sam kucao sada reči "Moje pleme", krenule su mi suze na oči od miline. I sada dok kucam i dalje su mi u očima. Zavoleo sam jako Rendžere Balkana, postali su mi porodica... 


Izviđačka marama
Rendžeri podižu kamp - Deo tins grupe.
Oko vrata im vidite različite marame
 kao oznaku nacije kojoj pripadaju
No nazad na priču... Poljana, vatra, sedim i razmišljam o sledećem danu. Ujutru se vraćamo u bazni kamp (Trening Royal Rangers u Kolovratima kod Tuzle), i očekuje me propoved ujutru. Razmišljam o tome šta bih podelio sa učesnicima na smotri... i misli mi ponovo skrenu na decu oko mene. 

понедељак, 27. август 2018.

Ko je tvoj Drakula? - priča o legendama i njihovom nastajanju

Ko je tvoj Drakula? Ovo je priča o legendama, njihovom nastajanju i uticaju na nas. Neke legende su drevne, a neke savremene koje mi sami stvaramo. Blog analizira i jedne i druge. 


Vlad Tepeš Drakula
Vlad Tepeš Drakula, knez Vlaške i njegov omiljeni prizor 
Vlad III (1431-1476), je bio knez Vlaške. Otac mu se takođe zvao Vlad, doduše pod rednim brojem II, a majka mu je bila moldavska princeza Vasilisa. Nosio je titulu Dracul. 

Drakul je rumunska reč za zmaja, a dobili su to ime kao pripadnici Viteškog reda Zmaja, ustanovljenog od Ugarskog kralja Žigmunda Luksemburškog. Cilj zmajevitih vitezova je bila odbrana hrišćanstva, a posebno hodočasnika... neki vid vitezova Templara na istoku Evrope... Pošto je pripadanje tom redu bila čast, Drakul je postalo porodična oznaka. 

Međutim Vlad III, je za života nosio još jedan nadimak - Tepeš ili Nabijač. Kao mladić, proveo je više godina u Turskoj, kao talac sultana Murata, gde je naučio metode otomanske surovosti - najbijanje na kolac. To je kasnije postalo njegovo obeležje - nabijanje na kolac. Čuvena je slika iz tog perioda, gde Vlad ruča mirno, posmatrajući scene mučenja (na slici gore). 
Toranj u Sigisoari
Toranj u Sigisoari, Transilvanija

Jedna od zapisanih priča o njemu, je priča o slugi koji nije podnosio smrad. Dok je Vlad ručao okružen leševima nabijenim na kolac, sluga koji je posuživao ručak, začepio je nos zbog smrada lešava. Vlad je to primetio, i pitao ga da li mu smeta smrad. Kada je sluga to potvrdio, Vlad je rekao da će mu pomoći i izdići ga iznad smrada. Napravili su kolac tri puta duži od ostalih i nabili slugu na taj kolac.

субота, 25. август 2018.

Za kim zvona zvone - za Jankom, Janošem ili Ioannesom (priča o Sabinjanin Janku)?

Janko Sibinjanin je ugarski vojskovođa srpskog porekla. Rođen je 1387, a umro 1456 godine u Zemunu. Bio je tamiški župan, severinski ban, Vojvoda Erdelja (od 1441), kapetan Beograda (1444-1453) i namesnik Kraljvine Mađarske. Otac je Matije Korvina jednog od najpoznatijih  mađarskih kraljeva.

Deda mu se zvao Srb, što jasno ukazuje na sprsko poreklo. Takođe postoji priča da je bio sin Despota Stefana Lazarevića (Savinski letopis iz 17 veka), a takođe i deda Zmaj Ognjenog Vuka... Naš narod je spevao mnoge epeske pesme o ovom čoveku... "Vino pije Sibinjanin Janko..."

Janoš Hunjadi je ugarski vojskovođa kumanskog porekla. Rođen je 1387, a umro 1456 godine u Zemunu. Bio je tamiški župan, severinski ban, Vojvoda Erdelja (od 1441), kapetan Beograda (1444-1453) i namesnik Kraljvine Mađarske. Otac je Matije Korvina jednog od najpoznatijih  mađarskih kraljeva. 

Kumani su jedno od mađarskih plemena, prema legendi ostatak Atilinih Huna. Majka mu je bila  Eržabet Moržinaj, ćerka ugarskog vlastelina iz Hunjada (Hunedoara), Transilvanija.  Jasno je da je njegovo poreklo bilo mađarsko... Jedan je od najznačajnijih ličnosti Mađarske istorije. Repliku njegovog zamka iz Hunjada možete naći u samom centru Budimpešte, pored Trga Heroja. 

Ioannes Corvinus je ugarski vojskovođa vlaškog (ruminskog) porekla. Rođen je 1387, a umro 1456 godine u Zemunu. Bio je tamiški župan, severinski ban, Vojvoda Erdelja (od 1441), kapetan Beograda (1444-1453) i namesnik Kraljvine Mađarske. Otac je Matije Korvina jednog od najpoznatijih  mađarskih kraljeva. 


Otac mu se zvao Vojk, i bio je vlaški knez iz Banata, u današnjem rumunskom okrugu Turnu Severin. To jasno ukazuje na njegovo rumunsko poreklo. Kažu da mu je poreklo bilo pravoslavno, ali pošto je Ugarski kralj Žigmund Luksemburški postavio uslov da samo Rimo-katolici mogu biti vlastela, prešao je u katoličanstvo... 

Ps. Zbog nepažljivih čitača, napomena... radi se o jednoj te istoj osobi, samo ga prisvajaju tri naroda... Janko, Janoš i Ioannes - jedna osoba, sa tri različita prevoda imena... 

Sibiu Rumunija
Sibiu ili Sibinj, Transilvanija, Rumunija

среда, 22. август 2018.

Šta je osnovna karakteristika hrišćanstva - patnja ili zabava? (priča o Balkanorami 2018)


Treća Balkanorama Royal Rangera. Balkanorama je održana pored reke Sibise, u Rumuniji, 12-18.8.2018.  Učestvovalo je 300 izviđača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Rumunije, Makedonije, Albanije i Srbije. Nas iz Srbije je učestvovalo 24-tvoro. 

Balkanorama 2018
Učesnici Balkanorame... 
Pre nekoliko godina, posle povratka sa Euro-kampa Royal Rangera, jedna osoba me je optužila da deci dajem lažnu sliku hrišćanstva - hrišćanstvo koje je zabava, turizam... i ne uključuje žrtvovanje i patnju. Da li je tako? Šta je osnovna karakteristika hrišćanstva - patnja ili zabava? Kada pogledate slike, izgleda da se sve svodi na zabavu... 

... ali moj komentar na kraju sve objašnjava.

Takođe preporučujem

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...