Hrišćanski skelet iz Viminacijuma koji govori - pogledaj prema večnosti

Hrišćanski skelet iz Viminacijuma koji govori - pogledaj prema večnosti 


Misao koja raste... počne kao interesantno zapažanje, ali kako vreme prolazi sve je veća i veća. Kao lavina - mali kamen pokrene mnoštvo kamenja. 

Često moj odnos sa Bogom mogu uporediti sa ovim iskustvom: usputna misao, tek jedva uočena, ali kako dani prolaze, na nju se dodaju razni drugi utisci, misli, iskustva, i od usputnog događaja nastane značajna poruka od Boga.

Viminacijum. Rimski logor, grad na obali Dunava, kod Kostolca, 50 km daleko od Beograda. Važno Rimsko pogranično utvrđenje, sve dok ga Huni u četvrtom veku nisu razorili. Razaranje su nastavili razni narodi, kamen po kamen odnoseći za gradnju svojih kuća, grob po grob pljačkajući. Ali puno toga je i ostalo...

Hrišćanski sklelet iz Viminacijuma koji govori - pogledaj prema večnosti
Nekropola u Viminacijumu
Pre neki dan organizovali smo sastanak tima Royal Rendžera, a sa tim je uvek povezana i neka avantura - ovaj put Istočna Srbija. Put talasa kroz kukuruze, uzak, pored same elektrane. U nekim momentima izgleda da ćemo ući u elektranu, dovodi nas do samih vrata... 

Da li smo se izgubili? Ima li zapravo išta tu da se vidi? Možda koji iskopan zid? Pa opet kukuruzi, kombi skače po talasima puta, i beli šatori u daljini. Budi nadu, nešto se tu ipak može videti...