Znaci poslednjih vremena - šta nam ukazuje da živimo u poslednjim vremenima ovog sveta?


Već treću nedelju govorim o poslednjim vremenima (blog predstavlja zapisane propovedi zasnovane na knjizi proroka Danila). Cilj mi je da vam pružim ključ da razumete poslednja vremena, tj kako Sveto pismo prikazuje kraj ovog sveta. Ambicija mi nije da vam objasnim sve,  jer je to i nemoguće u tri nedelje koliko sam odvojio za ovu temu, nego prosto da vam otvorim razumevanje ove teme, kako bi sami mogli da bolje razumete proročke tekstove. 

Odskočna daska nam je knjiga proroka Danilo, deveta glava. U ovoj knjizi je zapisano puno toga o poslednjim vremenima i njegove reči daju ključ za otvaranje knjige Otkrivenja, a i drugih tekstova o budućnosti. 

Sa našim razmatranjem došli smo do poslednje nedelje, poslednjih sedam godina, određenih proročkom rečju. Videli smo da je to vreme antihrista (vidi link), i da njegovo potpuno delovanje sprečava samo delovanje Duha Svetog na zemlji. Kada se ono ukloni, zajedno sa crkvom, antihrist će nastupiti u svoj svojoj silini. A do tada, on i dalje deluje, ali potajno.  Koja njegova dela možemo videti..


DELA BEZBOŽNOSTI  
II Solunjanima 2:3-12.  3 Ne dajte nikom da vas zavede ni na koji način, jer nema Dana Gospodnjeg dok prvo ne dođe do pobune i ne otkrije se Čovek bezakonja, Sin propasti. 4 On će se protiviti i dizati protiv svega što se zove Bog ili svetinja, pa će tako zasesti i u Božijem hramu, tvrdeći za sebe da je Bog. 5 Sećate se da sam vam o tome govorio dok sam još bio kod vas, 6 pa sada znate šta ga zadržava da se ne otkrije pre svog vremena. 
7 Jer, tajna sila bezakonja već je na delu, a onaj koji je sada zadržava, zadržavaće je dok sam ne bude uklonjen, 8 i tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospod Isus ubiti dahom svojih usta i uništiti sjajem svog Dolaska. 
9 A dolazak Bezakonika biće, u skladu sa Sataninim delovanjem, praćen svakom vrstom lažnih dela sile, znamenja i čuda, 10 i sa svakom nepravdom koja zavodi one koji propadaju, jer su odbili da vole istinu i da se tako spasu. 
11 Zato im Bog šalje delotvornu zabludu, da poveruju laži, 12 da budu osuđeni svi koji nisu poverovali istini, nego su se opredelili za nepravdu. 

Kao što vidimo u ovim rečima Antihrist već deluje u ovom svetu, i to deluje neprestano. On rovari, širi svoj uticaj, priprema svoj dolazak, priprema teren za svoj uticaj. Deluje tajno, podmuklo uništavajući sve što je božansko. I ako posmatramo istoriju mi vidimo vekovima jedan perfidni rat protiv božanskog. 


ZNACI VREMENA
Pogledajmo sledeće:
1. Nauka: Pre nekoliko stotina godina Teologija je smatrana kraljicom svih nauka. Veliki naučnici, Njutn na primer, su pisali teološka dela. Danas pokušaj da se poveže nauka i vera izgleda nemoguć. Vernike posmatraju kao zaostale, ograničene...  

Stiven Hoking, jedan od najpoznatijih naučnika današnjeg doba je pre neki dan izjavio da je verovanje u život posle smrti bajka za one koji se boje mraka. 

Pre nekoliko meseci jedna osoba je radosno podelila sa mnom da je upisala filozofiju na novosadskom Filozofskom fakultetu. Profesoru je rekla da želi da studira kako bi mogla jasnije da brani svoju veru. Negov komentar je bio da filozofija i vera nemaju nikakvu dodirnu tačku, iako filozofija do Ničea nije ni postojala van oblasti religije.

Nauka nije problem da budem jasan. Problem je odbacivanje ideje da vera i nauka mogu da žive zajedno i proglašavanje vere zaostalom, glupom...


2. Brak: Brak je božanska instutucija pod ogromnim napadom. Ne znam koliko pratite vesti, ali sistematično širom sveta se nameće ideja homoskesulanih brakova, ideja da ne treba navoditi pol deteta dok ono navodno ne odluči šta je po polu. 

Skoro je na internetu osvanuo članak od majci koja tretira svog sina, starog 7 godina, kao devojčicu, piše o svojim iskustvima sa njime... Na kraju je doživela da stariji sin, od deset godina, dolazi do nje sa komentarem: „Mama, nadam se da se ne ljutiš na mene, ja nisam homoseksualac“. Brak je božanski plan za muškarca i ženu, a ta ustanova uspostavljena još iz Raja trpi veliki napad.

3. Sinkretizam: Tendencija je da se prihvatanje tuđeg mišljenja nametne kao jedino merilo, kao jedino ispravno. Zašto? Zašto da mi sarađujemo sa muftijom? Možemo reagovati zajedno na neku potrebu grada, treba da ih prihvatamo kao ljudska bića, kao sugrađane, ali zašto je potrebno da sarađujemo, da budemo bliski, da budemo povezani? Pa mi ne verujemo isto. Ali antihrist stvara sliku gde je sve jedno šta veruješ, bitno je da sarađujemo.

4. Poruka o sotoni: Iako i sam gledam naučnu, epsku fantastiku, mora se priznati da je njen cilj, u velikoj meri, da prikaže sotonu u manje strašnom svetlu. 

Sotona, đavo, je uvek u istoriji bio zastrašujuće biće, ali danas pod uticajem medija on postaje bajkovit, nestvaran. Sa druge strane, filmovi poturaju ideju, zajedno sa ezoterijom, astrologijom, o promeni vremena. Da se završava horoskopska era ribe, era hrišćanstva, i ulazi u doba vodolije, vreme napredka, ujedinjenja. 

Jedan od poznatih filmova, Kosa, čak sadrži pesmu – „Kada mesec bude u sedmoj fazi, a Jupiter u radni sa Mars, tada će mir zavladati“ i onda pevaju „dolazi vreme vodolije“. Nju ejdž religije propovedaju o dobu vodolije, govoreći o biću koje treba da preuzme mesto Hrista, nazivajući ga Gospodar Maitreja, ujedninitelj.

5. Zlo: Prvi put u istoriji ljudskog roda, osporava se postojanje zla. Vodeći svetski filozofi tvrde da zlo ne postoji, da je to hrišćanski pojam. 

Razlog jeste sledeći – zlo može postojati samo ako postoji neko, objektivan da ukaže šta je to zlo. To ne možemo biti mi ljudi, u suštinskom smislu, jer svako od nas može reći različito. Npr, za mene je abortus nešto zlo, ali za drugog nije. Pošto nema apsolutnog donosioca moralnih principa, tj Boga, i jedan i drugi možemo biti u pravu. 

Uklananje pojma zla jeste način da se porekne Bog, jer priznavajući da univerzalno zlo postoji, mi priznajemo da postoji i univerzalni zakonodavac, tj Bog. Oni govore – to je zlo za tebe, ali ne mora biti i za mene. Ali time otvaraju vrata za onog koji je sušto Zlo, da slobodno deluje.


6. Jedino zlo je vera: Sa druge strane, ti isti filozofi, proglašavaju veru, religiju jedinim zlom. Kažu, vera ograničava razvoj misli, postavlja određene stvari kao apsolut, kao krajnju meru, i time sprečava ljude da ispitaju stvarnost oko sebe. 

Zato je vera, kao ograničavajući faktor, jedino zlo. Neki idu čak toliko daleko, doduše retki su, koji zagovaraju oduzimanje dece vernicima jer sprečavaju decu da se ostvare. Ali pokazuju trend da se vera smatra nečim zaostalim, i zbog svoje zaostalosti lošim. Mera mržnje kod njih je neverovatna – probajte da čitajte forume ateista, mržnja je neverovatna.

7. Globalizacija: živimo u svetu koje počinje da bude selo. Daniel je u Kanadi, i skoro svakodnevno se više od nas se čuje sa njime – skajpom, mejlom, preko fejsbuka, a mogli bi i telefonom. Iako je hiljadu kilometara daleko, dostupan je. 

Svaka ideja, poruka se može preneti veoma brzo širom sveta. Isus je govorio o poslednjim vremenima: „Čućete glasove o ratovima i buku ratova. Gledajte da se ne uplašite... Ustaće narod na narod, i carstvo na carstvo, i biće gladi i zamljotresa na raznim mestima. To će biti samo početak nevolja. “ Matej 24:6-8 

Možete reći, pa uvek je bilo gladi, zemljotresa, i ratova. Slažem se. Ali danas mi čujemo o svakoj gladi, zemljutresu i ratu, i to u neposrednih 24 časa. Danas živimo u vreme kada čujemo o tome na raznim mestima. A sa druge strane, kao nikada, preko medija, kominikacija, se nameće jedan način razmišljanja. Iako se nacije sukobljavau, činjenica je da gde god odemo, ljudi žele da žive kako se živi u Evropi ili SAD. Prosvećeno je ono što dolazi odavde, iz mesta odakle dolazi Antihrist.  

8. Kontrola: celu ovu seriju sam započeo komentarišući strah od čipova na ličnim kartama. Videli smo da to nisu tri šestice, nije način da vas antihrist zgrabi pod svoje. 

Ali sa druge strane čipovi predstavljaju pripremu za savršenu kontrolu. Bez tog komadića plastike ne možete putovati. Uskoro će svi dokumenti biti stavljeni na njega, i vozačka dozvola, i zdravstvena knjižica. Korak od toga, do kontrole vašeg kretanja je veoma mali. I danas, mogu da u svakom momentu odrede gde ste na osnovu vašeg mobilnog telefona. Znam više primera da su pronađeni ukradeni mobilni telefoni, jer je policija pratila njihov signal. 

Čipovi, elektronski dokumenti jesu put do kontrole čovečanstva, jednog dana, baš kao što je i prikazano za tri šestice – nepodobni će biti isključeni, ali o tome malo kasnije. Nisam sklon teorijama zavere, ali sam realista, i verujem u ono što piše u Svetom pismu. I da ne napravim zabunu, slobodno koristite ličnu kartu, to nije tri 6, ali jednog dana, to će biti iskorišteno za uspostavljanje vladavine zloga. Za sada sam vam želeo prikazati da neprijatelj radi, ne prestaje. Ne može da  radi punim tempom, jer još nije došlo vreme, ali jednog dana će doći.

9. Ujedninjene Evrope: neminovnost u kojoj živimo. Sa druge strane, čitajući razna proročanstva Svetog
pisma, mi vidimo da će vlast Antihrista doći iz oblasti nekadašneg Rimskog carstva. Podsetimo se prošlonedeljnog teksta iz Danila 9:26 b-27 „narod će vojvodin doći i razoriti grad i svetinju; i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata. I utvrdiće zavjet s mnogima za nedjelju dana, a u polovinu nedjelje ukinuće žrtvu i prinos; i krilima mrskim, koja pustoše, do svršetka određenoga izliće se na pustoš.“ 

Vidimo u tekstu da se spominje narod Vojvodin, i jasno je da je to Rimsko carstvo, jer je ono uništilo Jerusalim. Paralele sa Rimskim carstvom možemo videti i u drugim poglavljima Danila. 


Na primer u Danilu, sedmom poglavlju se nalazi proročka reč četiri zveri ili četiri carstva. Danilo vidi veliko more, 2 stih. Termin veliko more u SP se uvek odnosi na Sredozemno more, kao što stoji zapisano u – Brojevima 34.6-6, Jošua 1.4... 

To nam govori da je vizija vezana za Mediteran i događaje koji će se desiti na njegovim obalama. I to je bitan podatak za razumevanje ove vizije. 

No u isto vreme more jeste simbol čovečanstva – Otkrivenje 17.15. „Vode  velike koje si video, na kojima sedi bludnica, ono su ljudi, narodi, plemena i jezici“.  govori da su narodi kao velika uzburkana voda.“ Uzburkana voda jer se stalno nešto dešava, stalne promene i uzbune. To more uzburkavaju 4 vetra. Prevodioci kažu da se može prevest i kao četiri duhovna bića. Da li su anđeli ili demoni ne znamo ali posledice te uzburkanosti su sledeće. 

Iz tog mora naroda koji žive oko mediterana, izlaze 4 zveri za koje nam se kaže u 17 stihu da su to 4 kralja ili 4 kraljevstva koja treba da se uzdignu i kako vidimo dalje i da padnu.


I interesantno je da ih prikazuje kao zveri. Ne kao ljude, kao kraljeve nego kao životinje i to grabljivice. I tumači se slažu da je time oslikana priroda tih carstva a to je da su živela samo da sebi ugode baš kao životinje i da su u tome gazili sve druge. 

Prva zver je lav sa orlovim krilima. Leteći Lav jeste bio simbol Vavilona (Jeremija 4.7 i Ez 17.3.), prva kraljevina, silna, moćna koja je stvarno vladala nad Izraelom i zemljom gde su oni živeli. Ali na kraju iščupana krila i dato joj ljudsko srce. I ovde Danilo opisuje jedno od najveličanstvenijih obraćenja SZ  - pročitajte 4 glavu pa ćete videti.  

Drugo kraljevstvo je prikazano kao medved, manje veličanstven od lava ali simbol surove snage. U zubima drži tri kosti. I to je sledeće kraljestvo, Mido Persija, sastavljeno od dva naroda – Midijanaca i Persijanaca. Persijanci su bili mnogo jači zato je višlja sa jedne strane. U zubima drži tri kosti u ime tri carstva koje su porazili – Vavilon, Asiriju i Egipat. 

Treće carstvo je predstavljeno u vidu leopard sa četri krila i četiri glave. I ovo kraljevstvo predstavlja Grčko – Makedonsko carstvo. Krila da pokaže silinu osvajanja – četiri krila, jer je brzo osvajao. Četri glave su bili 4 generala koji su omogućili Aleksandru makedosnskom takav uspeh a posle njegove smrti  carstvo se deli na četiri dela: Kasander Makedoniju, Lisimah Malu Aziju, Seleukije Siriju, Ptolomej Egipat.


O njima smo učili ako se sećate časova istorije iz osnovne škole. To su carstva koje su obeležila davnu istoriju sveta i koja su ostavila zauvek trag za sobom. Svi oni su vladali nad Izraelcima. 

Međutim nas interesuje 4 zver. Ona je toliko čudna da za nju Danilo čak ni ne nalazi reči kako bi je nazvao, sa čime da je uporedi. Tekst nam samo otkriva da je strašna, užasna, da je posebno jaka i da je spremna da uništava. Opisuje je kao posebno surovu 7 stih – gazi ono šta ostaje, to se retko susreće u životinjskom svetu. 

Ovu istu zver vidi i Jovan u  Otkrivenju 13. i opisuje je „Zver koju videh beše kao leopard, noge joj kao u medveda, čeljusti njezine kao čeljusti lavovske.“ opis da sa sastoji od ostale tri zveri, tj ima njihove karakteristike - Svi tumači se slažu da je to opis Rimskog carstva.

U tekstu se spominju deset rogova koje ova zver ima kao deset kraljevstava koji iz njega treba da nastanu. Otkrivenje Jovanovo nam spominje taj detalj u 17.12 i govori da se još nisu pojavili i u Jovanovo vreme. I time Danilova knjiga pravi veliki skok u budućnost, verovatno u današnje dane ako su ovo dani kada će se svršiti ovaj svet.

 Iz tih kraljevstva, država koja možda već postoje nastaće nešto užasno – 24-26. 24 Deset rogova jesu deset kraljeva koji će nastati iz toga kraljevstva, a posle njih nastaće drugi i on će biti drukčiji od pređašnjih i pokoriće tri kralja. 25 On će izgovoriti reči protiv Svevišnjega, on će tlačiti svece Svevišnjega, i pomišljaće da promeni vremena i zakone; i sveci će mu se predati u ruke za jedno vreme, za vremena i za pola vremena. 26 Pa će doći sud, i oduzeće mu se vlast, koja će se zatrti i uništiti zauvek. 

Šta mislite o kome govori ovaj tekst? Ko je Rog koji izlazi? Verovatno antihrist. Ima mnoge njegove karakteristike – huli na Boga 25 stih, napada Božiju decu, želi da promeni samu srž hrišćanstva tj. da ga izopači itd. Interesantan je podatak da najgora situacija za evanđelje baš u krajevima Rimskog carstva. Svugde širom sveta Crkva Hristova se širi. Jedino u Evropi nazaduje. Možda još jedan uticaj antihrista..

Iz svih ovih razloga, želim da vam predložim, iako ne mogu da tvrdim, da je mesto odakle će izaći Antihrist baš naša Evropa, i to zemlje koje predstavljaju nekadašnje Rimsko carstvo, tj Evropska Unija. Pri tome, kao što smo govorili prošli put, mi ne možemo biti dogmati, tvrditi nešto za sigurno. Možda grešimo. Međutim sa naše pozicije vremena, onoga što mi vidimo, logično je to zaključiti. Takođe ne želim ni da kažem da je EU nešto negativno, naprotiv. Kao što Bog sve izvodi na dobro, čak i naše greške, tako i đavo pokušava da okrene sve na zlo, čak i dobre ideje. 

Dolazak Antihrista je neminovnost, nešto protiv čega ne vredi da se borimo. On sigurno dolazi, mi treba da budemo svesni vremena. Ko će biti on, mi ne znamo. Možda je političar koji će naći rešenje za neki konflikt. Ne znam, ali će se pojaviti.  

Sa druge strane možemo i znati da kao što Antihrist dolazi, tako znamo da će na kraju biti uništen, kao što i piše - Pa će doći sud, i oduzeće mu se vlast, koja će se zatrti i uništiti zauvek. Tako, i dok govorimo o biću užasa, budimo ohrabreni. Mi vidimo znake da dolazi biće uništenja, ali to govori i da dolazi i Božija pobeda.

Audio lik propovedihttp://sr.cross.tv/104324

Beređi Dušan Bera
Ako vam je moj današnji tekst bio od koristi, podelite ga na društvenim mrežama. Hvala

Ako vas interesuje ova tema, sledeći tekst se bavi pitanjem Novog Neba i Nove Zemlje... šta dolazi na kraju. Možete ga pročitati OVDE.

Šta zadržava antihrista? - Šta knjiga proroka Danila otkriva o tom biću?

Prošle nedelje smo započeli sa temom o poslednjim vremenima. Tekst možete pročitati na navedenom linku. Blog predstavlja zapisane propovedi koje sam govorio 2013-te.

Cilj mi je da vam pružim ključ da razumete poslednja vremena, tj kako Sveto pismo prikazuje kraj ovog sveta. Ambicija mi nije da vam objasnim sve,  jer je to i nemoguće u tri nedelje koliko sam odvojio za ovu temu, nego prosto da vam otvorim razumevanje ove teme, kako bi sami mogli da bolje razumete proročke tekstove.

Ključ za razumevanje jeste proročanstvo dato proroku Danilo o 70 sedmica – podsetimo se teksta: „U početku molitve tvoje iziđe reč, i ja dođoh da ti kažem, jer si mio; zato slušaj reč, i razumi viziju. Sedamdeset je nedelja određeno tvome narodu i tvome gradu svetom da se svrši prestup i da nestane greha i da se očisti bezakonje i da se dovede večna pravda, i da se zapečati vizija i proroštvo, i da se pomaže sveti nad svetima. Zato znaj i razumi: otkad izide reč da se Jerusalim opet sazida do pomazanika vojvode biće sedam nedjelja, i šezdeset i dvije nedjelje, da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vreme. A posle te šezdeset i dve nedelje pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati; narod će vojvodin doći i razoriti grad i svetinju; i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata. I utvrdiće zavjet s mnogima za nedjelju dana, a u polovinu nedjelje ukinuće žrtvu i prinos; i krilima mrskim, koja pustoše, do svršetka određenoga izliće se na pustoš.“ Danilo 9:23-27. Neću ponovo objašnjavati tekst, prošle put sam govorio o prvih par stihova. Objašnjenje imate na dijagramu, a podsećam vas da se ovde ne radi o sedmicama dana, kako mi razmišljamo u našem jeziku, nego o sedmicama godina tj proročanstvo se odnosi na 490 godina. 

Dalje, videli smo da su sedmice podeljene u tri celine 7 sedmica + 62 sedmice + 1 sedmica. Prvih 69 se ticalo obnove Jerusalima, i pružile su uvid u dolazak Isusa Hrista na ovu zemlju. Sa njegovom smrću, sa time da mu ništa nije ostalo završio se prvi deo proročanstva, i Bog je pritisnuo tipku stop, jer kako smo videli ovo proročanstvo se odnosi na Jevreje. 

Od tog momenta nastalo je vreme neznabožaca, nas, Crkve, koje i dalje traje. Ali ostalo je još 7 godina, jedna sedmica koja tek treba da se ispuni. 

ZADNJA NEDELJE JE PRIČA O DRUGOM VOJVODI
Da se vratimo tekstu. 26 b-27 „narod će vojvodin doći i razoriti grad i svetinju; i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata. I utvrdiće zavjet s mnogima za nedjelju dana, a u polovinu nedjelje ukinuće žrtvu i prinos; i krilima mrskim, koja pustoše, do svršetka određenoga izliće se na pustoš.“  Ovo je prilično komplikovano za objašnjavanje pa ćemo korak po korak razmotriti ove stihove.

Prvo pitanje jeste o kome se ovde radi? Tekst zna da nas zbuni u svojoj haotičnosti, jer se spominje Pomazanik Vojvoda, a sada čitamo da Narod Vojvode uništava Jerusalim. 

Posmatrajući naš tekst, izgleda da se radi o istoj ličnost - Pomazanik koji je ubijen i Vojvodi koji uništava Jerusalim tj čija vojska uništava Jerusalim. Međutim, tako tumačen tekst nema više nikakav smisao, jer ako se radi o Hristu, za koga smo rekli da je prvi Pomazanik, onaj koji je umro, koji je to njegov narod koji uništava Jerusalim, i Hram, i gde vidimo i naznaku da Hristos želi to da uradi i da postoji neki njegov narod van Judejskog?

Jedino rešenje za ovaj problem u tumačenju jeste da prihvatimo da se u tekstu spominje dve vojvode - Pomazanik Vojvoda – koji je Hristos, i biće nazvano samo Vojvoda, čija vlast je oličena u Rimskom carstvu. Jer Rimsko carstvo, 70 godine naše ere, potpuno uništava Jerusalim, kažnjavajući pobunu Jevreja, pod vođstvom vojskovođe Tita. 

Ostalo je zabeleženo užasno razaranje. Josif Flavije, učesnik tih događaja beleži da je posle tog rata, okolina Jerusalima, desetinama kilometara okolo, ostala bez drveća, zbog mnoštva razapetih pobunjenika – Rimljani su sve vojnike razapeli na krst. Ostalo stanovništvo koje je preživelo je odvedeno u ropstvo, npr gradili su Korintski kanal. 

Sledećih stotinu godina ni jedan Jevrejin nije smeo da kroči na tlo na kome je bio Jerusalim pod pretnjom smrtne kazne. Kada su razrušili grad, Rimljani su doveli volove i preorali ruševine, bacajući so po njima kako bi zemlju učinili nepolodnom. 

Sam hram je bio uništen do temelja, pošto je bio zapaljen, i od silne vreline, hramsko zlato se rastopilo i ušlo u pukotine u zidinama. Da bi došli do zlata, Rimljani su razvalili hram do temelja, baš kao što je Isus i prorekao da neće ostati ni kamen na kamenu. Razarane kao potopom, potpuno uništenje, baš kao što je anđeo i rekao Danilu. 

Jedan Vojvoda, pomazanik je ubijen, nije mu ništa ostalo, umire za druge, nudeći im budućnost, spasenje, i to je slika Hrista i Njegovog spasenja za nas. Drugi Vojvoda šalje svoju vojsku da unište i pomen na Boga, na njegovo delo među Judejima. Šta mislite ko je to?  Onaj koji se pobunio na samog Boga, i koji će povesti konačnu pobunu, Antihrist. 

Antihrist je osoba koja će se usprotiviti samom Bogu i pokušati da uspostavi sotonsko carstvo ovde na zemlji. U današnjem tekstu imate oslikanu Hristovu suprotnost, samu suštinu antihrista. Jedan dolazi da umre da bi spasao, drugi dolazi da uništi. Zato se i zove antihrist – jer je njegova sušta suprotnost.

Isus u Matej 24.15 potvrđuje da je taj vojvoda baš antihrist – „Kada vidite strahotu pustošenja, o kojoj govori prorok Danilo, nastanjenu na mestu svetom, samo treba da se ukloni onaj koji je još zadržava.“ a Pavle tumači i II Solunjanima 2:3-4 „Da vas niko nikakvim načinom ne prevari, jer najpre treba da dođe otpad, i da se pojavi čovek bezakonja, sin pogibli, protivnik koji se uznosi iznad svega što se zove Bog ili se obožava, da će čak u Božijem hramu zasesti i proglasiti sebe bogom.“ 

Kao što vidimo iz svega navedenog, Antihrist je Drugi vojvoda, koji će na kraju da zasedne u samom hramu kao vrhunac pobune. Međutim on još od uništenja Jerusalima rovari. Već navedena II Solunjanima u sedmom stihu govori: „Jer tajna bezdušnosti več deluje...“ On rovari, širi svoj uticaj, priprema svoj dolazak, priprema teren za svoj uticaj. 

Sledeće nedelje ću govoriti mnogo više o tome, o njegovom delu kada se objavi, ali sada mi znamo da da od momenta kada je sat Danilovog proroštva stao, antihrist deluje. Deluje tajno, podmuklo uništavajući sve što je božansko a u jednom momentu, on će početi da deluje sve otvorenije. Kako? O tome, ako Bog da, sledeće nedelje. Za sada mi znamo da antihrist treba da se objavi, i da bi se on objavio, moraju da se ispune dva uslova.

PRVO MORA DA SE VRATI IZRAILJ
Prvo, mora da se obnovi Izrael, da bi hram bio izgrađen. Antihrist treba da se zakralji u hramu, druga Solunjanima 2:4 to jasno govori: da će čak u Božijem hramu zasesti i proglasiti sebe bogom

Problem je da je hram srušen već dve hiljade godina, tamo je džamija. Kako će se ovo proroštvo ispuniti ja ne znam, ali prvi znak ispunenja jeste ponovni nastanak Izraelske države. Čak Smit u propovedi o Danilu tumači ove događaje na sledeći način: Poslednjih sedam godina je zapravo podeljeno u dva perioda od po tri i po godine. Započeće sa otkrivanjem Antihrista, i on će napraviti savez sa Jevrejskim narodom. Bez sumnje dozvoljavajući savez da bi obnovili svoj hram. Oni će ponovo uspostaviti slavljenje u Hramu; prinošenje  žrtve, svakodnevne prinose i svakodnevne molitve. Posle tri i po godine Antihrist će se vratiti u Jerusalim da obnovi hram. On će stati u hram i proglasiće da je on Bog i zahtevaće da ga obožavaju kao Boga. Ovo će biti bogohuljenje koje će dovesti do perioda Velikih Nevolja... Da li je tako ili ne, ne znam, ali zvuči logično.

To nas vodi do sledećeg zaključka - da bi antihrist ostvario svoj plan Izrael mora biti obnovljen. Sa druge strane i Bog želi da obnovi Izrailj, kako bi ispunio obećanja koje je dao njima. 

Mnoga proročanstva iz Isaije, Danila, malih proroka su vezana je Jevreje. Bog im je dao obećanja, još Avramu, da ih nikada neće ostaviti, i Bog ne krši njegovu reč. Iako su otvrdli na neko vreme, Bog je spreman da ispuni ono što je obećao. Psalam 111:5 „On uvek pamti savez svoj“.

Snagu Božijih obećanja pokazuje i primer Izrailja. Ne postoji slučaj da je neki narod obnovio svoju državnost posle dve hiljade godina, a da je bio rasejan. Ne znam koliko poznajtete istoriju pa ću napomenuti – posle rušenja hrama, Jevreji su bili rasejani po ostalim narodima. Ni jedan narod nije bio spreman da im pruži utočište nego su bili stalno proganjani. Iz države u državu – ubijali su ih Španci, Rusi, Poljaci, Turci, Nemci... Neprestano. 

Kada bi ih počeli ubijati u Španiji, bežali bi u Poljsku, kada bi ih počeli ubijati u Poljskoj, pobegli bi u Tursku... I tako dve hiljade godina. Posle najvećeg progonstva, od strane Hitlerove Nemačke, kada je ubijeno oko 6 miliona Jevreja, države odlučuju da im pruže mogućnost da se nasele u svojoj drevnoj postojbini, Izrealu. Izrael kao država je uspostavljen 1948. godine, odlukom Ujedinjenih Nacija.

Od momenta nastanka države Izrael, žive u neprijateljskom okruženju. Šačicu Jevereja okružuje stotine miliona ljudi koji ih mrze, koji su vodili ratove pritiv njih, ali Izrael opstaje. I ne samo da opstaje, napreduje. U moru peska, korupcije, propadanja, oni su oaza koja napreduje. Takođe Jevreji su se vratili sa svih strana sveta. Kada je pao komunizam, preko milion ih je došlo iz Rusije. 

A ovih dana  je svet obišla vest: Čarter avion sa oko 240 etiopskih Jevreja sleteo je u Tel Aviv, u okviru poslednje faze masovne imigracije iz Etiopije u jevrejsku državu. Njihovim dolaskom počela je operacija nazvana "Krila goluba", čiji je cilj da se preostali Etiopljani, koji tvrde da su potomci etiopskih Jevreja, a koji su primili hrišćanstvo pre više generacija i sada se vraćaju judaizmu, takozvane Falaš Mure, dovedu u Izrael do marta 2014. Izvor: B92. Ovi ljudi su otišli iz Judeje pre tri hiljade godina, i sada se vraćaju nazad kako bi Bog ispunio svoju Reč.

Neverovatno čudo. Toliko čudesno, da su hrišćani vekovima pogrešno tumačili stihove vezane ja Božija obećanja Jevrejima. Crkva je sve te stihove tumačila da se odnose na nju, da je ona Novi Izrael, naslednica Božijih obećanja. Prosto nisu mogli da vide ono što dolazi, jer Jevreji su bili potucala. Ko je mogao i da pomisli da će se vratiti nazad, i da će odjednom mnogi stihovi u Pismu dobiti novi smisao.


DRUGO MORA DA SE UKLONI CRKVA
Drugo što mora da se desi SP nas uči da će pre tih velikih nevolja crkva biti uzeta sa lica ove zemlje. Pošto ne govorimo puno na ovu temu  prepostavljam da je ovo što ću govoriti novo za vas. 

Uzeće crkve je opisano u I Solunjanima 4:13-5:3. 13 Ne želim, braćo, da ostanete u neznanju u pogledu onih koi su umrli, pa da tugujete kao ostali, koji nemaju nadu. 14 Jer, ako verujemo da je Isus umro i vaskrsao, onda verujemo i da će Bog sa Isusom povesti i one koji su u njemu umrli. 15 Ovo vam govorimo na osnovu Gospodnje reči: mi, živi, koji ostajemo do Gospodnjeg dolaska, nećemo preteći one koji su umrli. 16 Jer, sam Gospod će, na zapovest, na glas arhanđela i na zvuk Božije trube, sići sa neba, i prvo će ustati mrtvi u Hristu. 17 Potom ćemo mi, živi, preostali, zajedno s njima biti poneti na oblacima da se sretnemo s Gospodom u vazduhu. I tako ćemo zauvek biti sa Gospodom. 18 Zato bodrite jedan drugoga ovim rečima. 1 A što se vremena i časa tiče, braćo, nije potrebno da vam se piše, 2 jer i sami veoma dobro znate da će Dan Gospodnji doći kao kradljivac u noći. 3 Dok ljudi budu govorili: „Mir i sigurnost“, iznenada će ih snaći propast, kao bolovi trudnu ženu, i neće izmaći.

Kako piše, u momentu Hristovog povratka, Crkva će, tj mi koji jesmo Crkva će biti uzeta da bude sa Hristom. Momenat ne znamo, znamo da će se desiti odjednom. Radićemo nešto i samo nestati. Pismo opisuje povratak Hristov kao munju, odjednom, u sekundi, on će doći po nas. Kada, mi to ne znamo, ali znamo da taj momenat dolazi, i znamo u čemu nećemo učestvovati. .

Taj događaj će se desiti neposredno pred otkrivenje antihrista. Da bi ovo razumeli, moramo se upoznati sa pojmom iz Svetog pisma, koji se naziva Velika Nevolja. Velika nevolja jeste period koji je opisan u Otkrivenju Jovanovom, gde je prikazan užas koji će pogoditi zemlju. Bog će na kraju suditi zemlji, tj čovečanstvu, i jedna po jedna nevolja će pogoditi zemlju. Velika nevolja je momenat Božijeg gneva zbog prevršene mere ljudskih greha, vreme Božijeg suda. Sa druge strane to je i vreme kada će Bog ponovo početi da radi sa Izraelom, da ispunjava njegova obećana njima. Velika Nevolja, to je poslednja sedmica koja je ostala neispunjena u Danilovom proročanstvu.


Kao Božija deca, mi znamo da nećemo biti tamo, bićemo uzeti. Zašto znamo da nećemo biti tamo? 
1. I Sol. 5.9 – nam govori da smo mi određeni spasenju a ne gnevu. 
2. Primer Lota nam ukazuje da Bog ne kažnjava pravednike zajedno sa onima koji zaslužuju kaznu. Pogledajte taj događaj, radi se o uništenju Sodome i Gomore, Bog sklanja pravednike pre izlića gneva. 
3. Crkva može biti progonjena, i često su hrišćani patili, ali ako pogledamo prirodu progonstva vidimo da je ono inspirisano đavolom. No Velike nevolje dolaze od Boga zbog toga će Gospod uzeti svoju crkvu da je poštedi nevolja.

Time će se ujedno ispuniti reči apostola Pavla o Sili koja zadržava pojavu Antihrista – Solunjanima 2.7. Šta može zadržati Antihrista – verujemo da je u pitanju sila Svetog Duha koji radi u crkvi i kroz nju. Sve dokle je Duhom ispunjena Crkva na zemlji – otkrivanje Antihrista je potisnuto. Čim crkva bude odnesena ništa neće stajati na putu Antihristu. On će tada preuzeti upravu nad svetom na neko vreme, ali to je tema završne propovedi ove serije. Sada se javlja pitanje kako praktično da primenimo ovo što smo čuli?

PRIMENA
1. Ne budimo oholi kada pristupamo Pismu, misleći da sve znamo. Kako smo videli, Crkva je ukrala obećanja data Izraelu. Nije mogla da ih razume iz svoje pozicije i zato ih je pogrešno tumačila. Mi verovatatno isto negde grešimo. Gde stvari nisu jasne, prihvatimo da nisu jasne, i čekajmo momenat kada će postati jasnija.

2. Bog čuva svoja obećanja, zauvek. Kao što je čuvao obećanja za Izrailj, tako čuva i za nas. Možemo naš život izgraditi na sigurnosti onoga šta Bog kaže.

3. Budimo zahvalni da smo mi određeni spasenju, a ne gnevu. Jer jednog momenta, nenadano, odjednom, mi ćemo biti transformisani, i naći se u Hristovom prisustvu. To nije bajka. Mnogima je povratak Jevreja izgledao kao bajka, ali to se desilo. Isto tako, i Njegov povratak može izgledati kao bajka, ali će se on sigurno desiti. 
Beređi Dušan Bera

Ako vam je moj današnji tekst bio od koristi, podelite ga na društvenim mrežama. Hvala unapred. 

Ako vas ova tema interesuje, sledeći tekst jeste: Znaci poslednjih vremena, i možete ga pročitati OVDE.

Proročanstvo koje se ostvaruje! - objašnjenje teksta o 70 sedmica iz knjige proroka Danila


Blog je zapisana propoved koju sam govorio u Protestantskoj Hrišćanskoj zajednici, u seriji na temu "poslednih vremena". Serija je propovedana u toku jeseni 2013.-te.

U sledećih nekoliko nedelja obradićemo pitanje budućnosti, šta Biblija govori o poslednjim vremenima? Na odluku da propovedam ovu temu dovelo me je to što smo proučavali Jovanovo Otkrivenje u toku leta, ali i ponovno aktuelizovana priča o čipovima u našim ličnim kartama. 

Pre par godina kada smo menjali lične karte za ove nove, plastične, pojedini su se bojali da izaberu čipirane lične karte, tj karte na kojima se lični podatci nalaze u zalepljenom čipu, i određene grupe na internetu su širili priču da se radi o žigu zveri. Ovih dana se ponovo priča o tome, jer u budućnosti svi će morati da imaju ličnu kartu sa čipom na sebi. I pitanje koje se postavlja tj. tvrdnja nekih jeste da se radi o žigu zveri iz Jovanovog otkrivenja. 

Naime, u 13tom poglavlju Jovanovog otkrivenja stoji zapisano: „A učinila je (antihrist) i to da svi – i mali i veliki, i bogati i siromašni, i slobodni i robovi – daju da im se na desnu ruku ili na čelo bude utisnut žig, pa da niko ne može da kupuje ni prodaje ako nema žig sa imenom zveri ili sa brojem njezinog imena ... taj broj je 666.“ 16-17.

Da li Sveto pismo spominje čipove? I gde u opšte spominje čip, i ličnu kartu? I gde će čip biti stavljen? I ključno je pitanje kada će biti stavljen? Danas, ili u budućnosti? Ako pogledamo ove stihove o tri šestice, mi vidimo da se radi o budućnosti, o nečemu što tek treba da dođe, o vremenu kada mi, Crkva, nećemo ni biti tu. Ne želim da se posvetim ovoj temi, ali vidimo da tekst Svetog pisma teško da ima ikakve veze sa pitanjem čipa u našim ličnim kartama.  

Ima puno pitanja koje nas mogu zbuniti ako ne razumemo reči Svetog pisma, nego uzimamo samo fragmente, deliće priče pokušavajući da razumemo budućnosti. Cilj mi je da vam u sledećih nekoliko nedelja pružim osnovu, frejm za razumevanje proročkih tekstova o budućnosti. Pri tome mi ćemo razmišljati o rečima Svetog pisma, ne o spekulacijama. Propovedi će velikim delom biti zasnovane na stihovima iz knjige proroka Danila. Kao ni jedna druga knjiga Svetog pisma, ova knjiga pokazuje da kada Bog nešto kaže, to se i ispuni. Pročitajte je i razmišljajte o njoj. Na početku mi ćemo obraditi proročanstvo koje se velikim delom već ispunilo, ali će nam ono pružiti uvid i na ono što nas očekuje, kao veliki tajmer koji određuje kraj svega.

Knjiga proroka Danila, deveto poglavlje, 23-27. stih: „U početku molitve tvoje iziđe reč, i ja dođoh da ti kažem, jer si mio; zato slušaj reč, i razumi viziju. Sedamdeset je nedelja određeno tvome narodu i tvome gradu svetom da se svrši prestup i da nestane greha i da se očisti bezakonje i da se dovede večna pravda, i da se zapečati vizija i proroštvo, i da se pomaže sveti nad svetima. Zato znaj i razumi: otkad izide reč da se Jerusalim opet sazida do pomazanika vojvode biće sedam nedjelja, i šezdeset i dvije nedjelje, da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vreme. A posle te šezdeset i dve nedelje pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati; narod će vojvodin doći i razoriti grad i svetinju; i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata. I utvrdiće zavjet s mnogima za nedjelju dana, a u polovinu nedjelje ukinuće žrtvu i prinos; i krilima mrskim, koja pustoše, do svršetka određenoga izliće se na pustoš.“


ŠTA SAT OTKUCAVA?

Prva stvar koju moramo razumeti jeste istorijski kontekst ovih reči, zašto je to tada zapisano, jer je sve vezano za tačno određene istorijske momente: vreme dešavanje je Stari zavet, pre nekih 2500 godina. 

Zbog uporne neposlušnosti Jevrejskog naroda, Bog dozvoljava Vaviloncima da osvoje i unište Jerusalim, prestonicu Jevreja. Pri tome sve stanovnike tog kraja Vavilonci odvode u ropstvo u Vavilon. Sa ostalima u Vavilon je dospeo i Danilo, kao dečak, i kome Bog govori ove reči. 

Danilo je dospeo u ropstvo kao dečak i nadao se oslobođenju, ali prošle su  godine, desetine godina, i Danilo je odrastao, i ostario. U među vremenu je uništeno Vavilonsko carstvo, došli su drugi osvajači, Persijanci, ali Danilo je još uvek u Vavilonu. Bog ništa ne čini da ih vrati nazad, da ih obnovi, i to je ono što muči Danila.


Na Danilovu molitvu za povratak Izraela, Bog daje objašnjenje kako će to izgledati i kakva će biti sudbina Jevreja i Jerusalima! To govori i 24 stih – „70 je nedelja određeno tvome narodu i gradu“. I to je prvi ključ - tekst se odnosi na Jerusalim, na Jevreje! Iako su događaji o kojima Danilo govori jako bitni i za nas, oni predstavljaju istoriju Izraelskog naroda.


ŠTA JE 70 SEDMICA?
Drugi ključ za razumevanje jeste šta je to 70 nedelja ili sedmica. Bez toga ne možemo razumeti ovaj tekst kao i većinu tekstova iz Otkrivenja. Veliki problem za razumevanje proroštva je jezik. Kao što znate Sveto pismo je napisano na jevrejskom i grčkom jeziku. Pri prevođenju nastaju često poteškoće, jer jevreji nekada imaju više reči koje mi prevodimo jednom rečju. Tako je sa rečju nedelja ili sedmica.


Za nas to uvek znači sedmica od nedelju dana. Kod Jevreja su postojale sedmice dana ali i sedmice godina - III Mojsijeva 25. 3-4. naprimer govori o subotnjoj godini i o sedmici godina. 

Što se tiče današnjeg teksta komentatori govore da Jevrejska reč za nedelju – „šabuim“ termin koji se koristio za sedmicu od sedam godina. Dalje kada se u SZ govori o sedmici od sedam dana onda se to uvek i naglasi – naprimer u sledećom poglavlju knjige Danila, 10.2-3. piše o "tri nedelje dana". U današnjem tekstu takvog naglašavanja nema. 

Kada sve to sumiramo, možemo zaključiti da se radi o periodu od 70 sedmica godina što čini period od 490 godina. Proroštvo se odnosi na događaje vezane za Izrael u tom periodu. Ujedno to daje i smisao tekstu jer inače ga nikada ne bi mogli razumeti, bio bi besmislen.

A zašto baš 70? Odgovor se nalazi u II Letopisa 36.20-21. u stihovima koji odnose na odvođenje u ropstvo – „Navuhodonosor odvede kao roblje u Vavilon sve što uteče od mača.. da se ispuni reč koju Gospod reče iz usta Jeremijinih: Dokle se zemlja ne nauživa subota svojih, jer počinu za vreme koje beše pusta, dokle se ne navrši sedamdeset godina.“ 

Bog je rekao da će zemlja da se odmara 70 godina za period koji su Jevreji kršili njegove zapovesti što iznosi 70*7 godina=490 godina. Znači 490 godina su kršili Božije zapovesti, 70 godina su zbog toga bili u ropstvu, a sada Bog objavljuje Danilu njegov plan o još 490 godina. 

Jedan propovednik je to izrazio na sledeći način: Gospod kaže Danilu. Bili ste u ropstvu sedamdeset godina da bi ste isplatili onih 70 subotnjih godina. A pošto ste grešili 490 godina protiv mene imam za vas plan koji vam objavljujem o još 490. 490 godina su Izraelci grešili i sada Bog na sebe uzima 490 godina kroz koje će da sve to da ispravi i da u potpunosti popravi Izrael. Sve iz ovog proroštva se još nije ispunilo kako ćemo videti, ali Bog radi na tome.  


Na kratko ću zastati ovde, da vam ukažem na nešto veličanstveno - Bog nikada ne radi slučajno. Sve što radi radi sa ciljem da nešto ispravi, da nas podigne. Čak i kada se dese nevolje, Njegove namisli su namisli budućnosti i nade za nas. Ne diže ruke od nas. Iako tako može da izgleda, Bog radi na našoj budućnosti. I ako vam je teško, setite se toga, i sada Bog radi na vašoj budućnosti i on sve radi u pravo vreme.


„U MINUT TAČNO“
Kako Bog ispravlja narod? Zato znaj i razumi: otkad izide reč da se Jerusalim opet sazida do pomazanika vojvode biće sedam nedjelja, i šezdeset i dvije nedjelje, da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vreme. A posle te šezdeset i dve nedelje pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati. U tekstu od 25 do 27 stiha vidimo da su nedelje podeljene u tri grupe. 7 nedelje + 62 nedelje +1 nedelja. Svaki od tih perioda su posebni u Božijem naumu spasenja. No da krenemo redom da ih tumačimo.

1.  7 nedelja ili 49 godina - 25 stih. Tu se nalazi početak proročanstva. Ono počinje onog momenta, što je za Danila bila budućnost, kada je objavljena zapovest da se Jerusalim opet prezida. 

Momenat obnove samog Jerusalima je opisan u  knjizi Nemijinoj 2.1-8. Kralj Artakserks daje zapovest o obnovi zidina i grada Jerusalima i tu počinje da odbrojava Božanski časovnik. Značajno je da mi znamo mesec i godinu kada se to dogodilo. Istorija nam kaže da je ovaj kralj vladao od 465. godine pre Hrista a sama obnova Jerusalima je počela  20 godina posle tj u aprilu mesecu 445. pre Hrista. 

Tekst nam dalje govori da je obnova trajala dugo, 7 sedmica traje obnova grada što je 49 godina.

2. 62 nedelje ili 434 godine. To je period napretka Jerusalima. Grad je obnovljen, cveta do momenta kada se pojavio Pomazanik Vojvoda, što je sledeće o čemu nam tekst govori. 

26. stih stih - Biće pomazanik pogubljen i ništa mu neće ostati. Šta mislite o kome se radi? Pomazanik znači Mesija ili Hristos. I ovde imamo potpuno jasno proročanstvo o delu našeg Gospoda Isusu Hrista, 500 g. pre nego što je došao na zemlju - po završetku 69 nedelja Pomazanik će biti pogubljen.

Ovaj tekst nam čak šta više govori kada je to trebalo da se desi. Sama titula po kome se naziva nas dalje dovodi do pravog momenta. Vojvoda – Mešijah Nagid – Mesija – Hristos – pomazanik ali kao vojvoda, kao vladar. 

Postoji samo jedan momenat kada se to desilo, samo jednom u celoj službi Isusa Hrista ovde na zemlji on je prihvatio Kraljevsku čast. Kada?  Luka 19.35-44. (Zaharija 9.9.) - prilikom ulaska u Jerusalim. Isus jedino u ovom događaju za života nastupa kao kralj i prima čast. 

On plače jer Jerusalim ne vidi vreme, ne vidi da se dešava ispunjenje proročanstava. Robert Anderson u knjizi "Što će biti od ovog sveta?" objašnjava to na sledeći način: godina je trajala 360 dana u doba SZ (ovo se vidi iz tekstova u I MOJ 7 i 8 i drugih stihova). 69 sedmice*7*360 dana = 173880 dana.)) Vreme do ispunjenja proroštva je  iznosilo 173880. dana, što nas od momenta kada se proročanstvo počelo odvijati - april mesec 445 pre Hrista dovodi u april mesec 33. godine po Hristovom rođenju, početak meseca, tačnije baš u momentak kada Hristos ulazi u Jerusalim. 

Zato Isus plače, jer se ispunjava dan, ispunjava se vreme a Jerusalim i narod nije svestan onoga koji dolazi a ni onog šta će se desiti posle toga.


PRIČA O POSLEDNJOJ SEDMICI 
I tog momenta Božiji časovnik staje. Ostalo je još jedna sedmica, jako značajna, ali ona se još nije ostvarila. Podsetiću vas na stihove o sedamdeset nedelja. Sedamdeset je nedelja određeno tvome narodu i tvome gradu svetom da se svrši prestup i da nestane greha i da se očisti bezakonje i da se dovede večna pravda, i da se zapečati vizija i proroštvo, i da se pomaže sveti nad svetima. 

Na kraju će nestati greha, nastaće večna pravda, proroštva će se ispuniti, to se još nije dogodilo. Ostalo je još sedam godina. Kada će oni početi da se odbrojavaju, mi ne znamo, možda je i počelo, a možda nije. Ali od Hristovog ulaska u Jerusalim sat je stao, nastalo je vreme Spasenja.

I šta se dešava dok sat stoji. Podsećam vas da su stihovi iz Danila vezani za istoriju Jevreja. 

Apostol Pavle daje u Rimljanima 11 objašnjenje šta se dešava dok sat stoji. 1. Govorim dakle: da li Bog odbaci narod svoj? Bože sačuvaj! Jer sam i ja Izrailjac od semena Avraamova od kolena Venijaminova. 2. Ne odbaci Bog naroda svojega, koji napred pozna.  …  8. Kao što je napisano: dade im Bog duha neosetljivoga, oči da ne vide, i uši da ne čuju do samog današnjega dana. … 11. Govorim dakle: da li se spotakoše da padnu? Bože sačuvaj! Nego je njihova pogreška spasenje neznabošcima, … 25. Jer vam, braćo, neću zatajiti tajne ove (da ne budete ponositi), slepoća Izrailju pade u deo dokle ne uđe neznabožaca koliko treba. 26. I tako će se spasti sav Izrailj, kao što je napisano: doći će od Siona izbavitelj i odvratiće bezbožnost od Jakova.

Kao što vidimo u stihovima, sada je vreme nas, neznabožaca. Tako su nas Jevreji nazivali – neznabošcima. Tajmer stoji dok se ne spasi dovoljan broj nas. Bog nije odbacio Jevreje, pritisnuo je pauzu na tajmeru da nas spasi. Ali negde u budućnosti, možda i sutra, start će opet biti pritisnut da bi se spasili Jevreji.


U tekstu nam je oslikano evanđelje. Hristos je došao na ovu zemlju da umre, ali ne za sebe. I to implicira sledeći zaključak: Pošto je ovo prorečeno Isus je znao šta ga očekuje. Mnogi smatraju da je Isus umro zbog izdajstva prijatelja, zbog surovosti Rimske vlasti. No Sveto pismo nas uči da je Hristos umro od svoje volje. To je bio njegov cilj, njegova misija. Vrhunac njegovog dela.


Efescima 1.7-12. poše da kada je bila punina vremena, kada je došlo vreme prema Božijem planu pomazanik je došao da umre. A zašto – ne radi sebe, nego radi nas. 

Ako vas interesuje ova tematika, sledeći tekst u seriji je: Šta zadržava Antihrista - možete ga pročitati OVDE.

Audio lik propovedihttp://sr.cross.tv/103605

Beređi Dušan Bera

Ako vam je moj tekst bio od koristi, podelite ga na društvenim mrežama... Hvala.