Propoved: Nevolje-kako ih razumeti? Govornik Mirče AndreevGOST GOVORNIK: MIRČE ANDREEV (Mirče je pastor Evangleske crkve iz Skoplja)

Iako navodim ovu propoved u seriji "Princ/eza ili prosjak", ona nije planirana ni koncipirana kao njen deo. Pošto je pastor Mirče posetio naš grad želeo sam da propoveda kod nas u crkvi. Međutim njegova propoved koja premišlja o nevoljama u našem životu rezonuje sa temom Carstva Božijeg. Pitanje koje možemo razmotriti jeste - Ako smo mi deca Kralja nad kraljevima, zašto nas pogađaju nevolje? Koja je uloga nevolja u našem životu i kako pristupiti pitanju nevolja. 

BIBLIJSKI TEKST - I Mojsijeva (Postanje) 22. poglavlje.
  • 1. Poslije toga šćaše Bog okušati Avrama, pa mu reče: Avrame! A on odgovori: evo me. 2. I reče mu Bog: uzmi sada sina svojega, jedinca svojega miloga, Isaka, pa idi u zemlju Moriju, i spali ga na žrtvu tamo na brdu gdje ću ti kazati. 3. I sjutradan rano ustavši Avram osamari magarca svojega, i uze sa sobom dva momka i Isaka sina svojega; i nacijepavši drva za žrtvu podiže se i pođe na mjesto koje mu kaza Bog. 4. Treći dan podigavši oči svoje Avram ugleda mjesto izdaleka.
  • 5. I reče Avram momcima svojim: ostanite vi ovdje s magarcem, a ja i dijete idemo onamo, pa kad se pomolimo Bogu, vratićemo se k vama. 6. I uzevši Avram drva za žrtvu naprti Isaku sinu svojemu, a sam uze u svoje ruke ognja i nož; pa otidoše obojica zajedno. 7. Tada reče Isak Avramu ocu svojemu: oče! A on reče: što, sine! I reče Isak: eto ognja i drva, a gdje je jagnje za žrtvu? 8. A Avram odgovori: Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi na žrtvu. I iđahu obojica zajedno. 
  • 9. A kad dođoše na mjesto koje mu Bog kaza, Avram načini ondje žrtvenik, i metnu drva na nj, i svezavši Isaka sina svojega metnu ga na žrtvenik vrh drva;  10. I izmahnu Avram rukom svojom i uze nož da zakolje sina svojega. 11. Ali anđeo Gospodnji viknu ga s neba, i reče: Avrame! Avrame! A on reče: evo me. 12. A anđeo reče: ne diži ruke svoje na dijete, i ne čini mu ništa; jer sada poznah da se bojiš Boga, kad nijesi požalio sina svojega, jedinca svojega, mene radi. 13. I Avram podigavši oči svoje pogleda; i gle, ovan iza njega zapleo se u česti rogovima; i otišavši Avram uze ovna i spali ga na žrtvu mjesto sina svojega. 
  • 14. I nazva Avram ono mjesto: Gospod će se postarati. Zato se i danas kaže: na brdu, gdje će se Gospod postarati. 15. I anđeo Gospodnji opet viknu s neba Avrama. 16. I reče: sobom se zakleh, veli Gospod: kad si tako učinio, i nijesi požalio sina svojega, jedinca svojega, 17. Zaista ću te blagosloviti i sjeme tvoje veoma umnožiti, da ga bude kao zvijezda na nebu i kao pijeska na brijegu morskom; i naslijediće sjeme tvoje vrata neprijatelja svojih. 18. I blagosloviće se u sjemenu tvojem svi narodi na zemlji, kad si poslušao glas moj. 
  • PITANJA ZA DISKUSIJU:
  • 1. Kada čitate navedeni Biblijski izveštaj - koje misli vam se rađaju? Kako bi se osećali i reagovali na Avraamovom mestu? Kako bi ste objasnili ovaj događaj nekome ko prvi put čita Sveto pismo? Kako ste ga vi doživeli kada ste ga prvi put čitali? 
2. Šta mislite zašto Bog traži ovako nešto od Avrama? Šta Avram treba da nauči? 

3. Koja je uloga nevolja u našem životu? Zašto ih Bog dopušta? 

4. Kao deca Carstva Božijeg, kojima je Bog ostavio nasledstvo, koja je namena nevolja? Zašto Bog ne odgovara na svaku našu molitvu za isceljenje, oslobođenje?

5. Propovednik je napravio razliku između naših želja i potreba. Kako razumeš tu razliku? Kako se Bog odnosi prema našim željama, kako se odnosi prema našim potrebama? 

Нема коментара:

Постави коментар