Da li sam hram, neonski znak ili nevidljiv?

Tekst "Da li sam hram, neonski znak ili nevidljiv",  preveo sam sinoć, i pokrenuo me je na razmišljanje. Članak nosi naslov: "Da li sam premlad da vodim Alfa kurs za mlade?" (deo je novo prevedenog priručnika za vođenje Alfa kursa za mlade). Pisac je Brad Hawks, iz organizacije New Generation, UK. 


Meni lično je članak postavio pitanje - Da li sam hram, neonski znak ili sam potpuno nevidljiv?

"U naše doba, reč „hram“ ne čujemo često, a i kada je čujemo, mi najverovatnije mislimo na drevna religijska mesta na dalekom istoku, ili turističke atrakcije koje vidimo na „Travel“ kanalu. Ali Biblija iznova i iznova govori o hramu. U biblijsko doba, hram je bio „mesto u kome Bog živi“, gde su ljudi dolazili da bi ostvarili kontakt s njim. Hram je bio veliko, vidljivo podsećanje da Bog želi da bude dostupan Njegovom narodu i omogućavao je da svako zna gde može da ga nađe. 

Ne umoriti se činiti dobro

„Čovek, ranjen u bitci, ležao je u rovu. Njegov prijatelj, okrenuo se ka njemu i pitao ga: „Da li išta mogu da uradim za tebe?“ Umirući je odgovorio: „Ne, ja umirem. Ništa ne možeš da uradiš“. „Dobro“, ogovorio je prijatelj, „da li postoji išta što mogu da uradim za tebe kada se vratim kući, neku poruku da prenesem?“ Umurići je odgovorio: „Da, imam poruku za jednu osobu“, i dao mu je adresu određenog čoveka. „Kaži mu da mi je ono što me je učio u detinjstvu pomoglo sada kada umirem.“ I vojnik je preminuo.

Patnja - možemo li je pobediti? (4 lekcije koje sam naučio u teškim vremenima)

"Razočaran sam. (tekst sam napisao pre nekoliko godina, pa odlučio da ga ponovo revitalizujem tj doradim sa zaključcima) Ljudi kojima sam verovao su me prevarili. Nije prvi put da me ljudi prevare, a nisam ni nešto povređen. Navikne se čovek vremenom. Nekada bih nedeljama bio u tugovanju, sada više ne. Ali me ponovo ta situacija pokreće da razmišljam o patnji, problemima, nevoljama.

Jutros sam čitao Jovove reči, „go sam došao, go odlazim... neka je blagoslovljeno ime Njegovo“. Nevolja je došla u Jovov život, nevolja koja prevazilazi obično ljudsko iskustvo, izgubio je sve što je imao, do zadnjeg. Ali Jov u sred nevolje ne proklinje Boga, ne buni se (iako mu je sigurno teško). Prihvata ono što dolazi iz Božije ruke.

O klošaru koji je bio milioner.... i dvadeset mogu uspeha


Vest iz "Blica", sreda 2.1.2012.

„Vest da je beskućnik Timoti Henri Grej (60) pronađen mrtav u Vajomingu, u SAD, verovatno ne bi dobila prostor u medijima da naknadno nije otkrivena jedna "sitnica". Grej je, naime, davno izgubljeni rođak Hjugete Klark, naslednice njujorške železnice i ćerke osnivača Las Vegasa, ali on to, međutim, nije znao u trenutku dok je od zime umirao ispod nadvožnjaka.

Istraga je pokazala da je Timoti Henri Grej bio Hjugetin daleki rođak. Istražni sudija je saopštio da je Timoti bio naslednik najmanje 19 miliona dolara od ukupnog imetka vrednog 300 miliona. Istražni sudija je rekao da je uzrok smrti najverovatnije smrzavanje, budući da je tom delu Amerike temperatura već danima ispod nule. Grejovi braća i sestre kažu da je im je brat nestao posle smrti njihove majke, 1990. godine.

Grej je bio usvojeni praunuk bivšeg američkog senatora Vilijama Endrusa Klarka, vlasnika rudnika bakra, graditelja železnica i osnivač Las Vegasa. Hjugeta, koja je preminula u maju 2011. godine, u svojoj 104. godini, bila je najmlađa od njegovo sedmoro dece. Tridesetih se povukla iz visokog društva Menhetna i živela usamljeničkim životom, u stanu na Petoj aveniji okružena svojim lutkama. Budući da nije imala naslednika, sud je njenu imovinu podelio između 19 daljih rođaka, a jedan od njih je i Grej koji je prema raspodeli trebalo da nasledi 19 milona dolara.“

Bizarna vest ili bolje reći bizarna sudbina. Umreti od smrzavanja kao klošar a mogao si da živiš kao kralj. Imati bogatstvo koje te čeka a živeti kao pravi siromah. Priča koja je interesantna jer je posebna u svojoj bizarnosti, specifična, nesvakidašnja. Ljudi umiru svaki dan, ali retko se desi slična priča. Osim u hrišćanstvu. Tu je jako česta, naravno govorim u duhovnom smislu. Hrišćani često dopuste sebi da umiru u duhovnom siromaštvu pored svog obilja koje im Bog daje.

Pismo nam govori da smo sa Hristom mi sunaslednici Božiji. Da su nam darovana dragocena obećanja da u njima živimo. Apostol Petar u njegovoj drugoj poslanici piše: „Njegova Božanska sila nam je darovala sve što je potrebno za život i pobožnost kroz spoznanje Onoga koji nas je pozvao svojom slavom i dobrotom. Time su nam darovana dragocena i najveća obećanja, da preko njih uzmete udela u božanskoj prirodi...“ Darovano nam je bogatstvo. 

Dok sam čitao o ovom čoveku, to me je podsetio na članak koji sam davno čitao – zove se „Dvadeset mogu uspeha“. Članak govori o bogatom nasleđu koje imamo kao Bpžija deca. Setimo se toga, jer ne želim da umremo kao siromasi kod Božijeg bogatog nasleđa.

DVADESET MOGU USPEHA

1. Zašto da kažem „ja ne mogu“ kada Biblija kaže „Sve mogu u Onome (Hristu) koji me snaži“ -  Filipljanima 4.13?

2. Zašto da moje potrebe ne budu susretnute kada znam će „Bog moj će ispuniti svaku vašu potrebu po svome bogatstvu u slavi – u Hristu Isusu“ -  Filipljanima 4.19.?

3. Zašto da se bojim kada Biblija kaže „Nije nam, naime, Bog dao plašljivog duha, nego duha sile i ljubavi i razboritosti“ -  II Timoteju 1.7.?

4. Zašto da se prljam i nemam vere kada znam da „je Bog svakom dodelio meru vere“ -  Rimljanima 12.3.?

5. Zašto da budem slab kada Biblija kaže „Gospod je snaga mog života“ - Psalam 27.1. i „oni koji poznaju Boga umnožavaju svoju snagu“ -  Daniel 11.32.?

6. Zašto da dozvolim Sotoni da ima vlast nad mojim životom kada piše „veći je onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu“ -  I Jovanova 4.4.?

7. Zašto da prihvatim poraz kada Biblija kaže „Hvala Bogu koji nam svagda daje pobedu u Hristu“ - II Korinćanima 2.14.?

8. Zašto da nemam mudrost kada je Hristos „postao za nas mudrost od Boga“ - I Korinćanima 1.30. i „Bog daje mudrost svima koji to traže“ -  Jakov 1.5.

9. Zašto da budem depresivan kada mogu da se setim sledeće istine i zato imam nadu „Niti se iscrpila milost Gospodnja i nije nestalo milosrđa njegovog. One se svakog jutra ponavljaju, Velika je vernost tvoja!“ - Tužbalice 3.22-23.

10. Zašto da se brinem kada mogu predati sav moj nemir Hristu, zato što se on brine za mene - I Petrova 5.7?

11. Zašto da ikada budem u ropstvu kada „gde je Duh Gospodnji, tu je sloboda“ - II Korinćanima 3.17 i „Za slobodu nas (mene) je Hrist oslobodio“ - Galatima 5.1.?

12. Zašto da se osećam pod osudom kada Biblija kaže „Nema osude za one koji su u Isusu Hristu“ - Rimljanima 8.1.?

13. Zašto da se ikada osećam usamljenim kada Isus govori „Ja sam sa vama u sve dane do svršetka sveta“ - Matej 28.20. i „Nikad te neću napustiti niti ću te ostaviti“ - Jevrejima 13.5.?

14. Zašto da se osećam prokletim ili žrtvom loše sreće kada Biblija govori „Hristos nas je otkupio od kletve zakona, postavši kletva za nas...da mi posredstvom vere primimo obećanog Duha“ - Galatima 3.13-14.?

15. Zašto da osećam nezadovoljstvo kada ja, kao Apostol Pavle, mogu da naučim „da budem zadovoljan onim u čemu sam“ - Filipljanima 4.11?

16. Zašto da se osećam bezvrednim kada je Bog „Onoga koji nije znao greha Bog učinio grehom za nas, da mi u njemu postanemo pravednost Božija“ - II Korinćanima 5.21?

17. Zašto da ikada imam kompleks progonjenog kada važi sledeće „Ako je Bog za mene, ko će protiv mene“ -  Rimljanjima 8.31?

18. Zašto da budem zbunjen kada „Bog nije izvor konfuzije nego mira“ - I Korinćanima 14.33 i „Mi nismo primili duha ovog sveta nego Duha koji je od Boga, da znamo šta je Bog darovao“ - I Korinćanima 2.12?

19. Zašto da se osećam kao gubitnik kada „u tome nadmoćno pobeđujemo pomoću onoga koji nas je zavoleo“ - Rimljanima 8.37?

20 Zašto da dopustim da me svet uznemirava kada je Isus rekao „U svetu ćete imati nevolje, no budite hrabri; ja sam pobedio svet“ - Jovan 16.33.
Beređi Dušan Bera

Dragi čitaoci, ako vam je moj tekst od koristi, podelite ga na društvenim mrežama. 

Film "My way" ili priča o promeni...


File:My Way (2011 film).jpg
Da li ste pogledali Južnokorejski film „My Way“, reditelja Kang Je-gyu? U pitanju je ratni film (moja mračna tajna kao pastora – volim ratne filmove), koji srdačno preporučujem ljubiteljima istog žanra. Radnja filma prati živote dva vojnika japanske armije u II Svetskom ratu, jedan je Koreanac, prisiljen da se bori za Japan, a drugi je Japanac, pukovnik. 


Mnoge stvari ih razdvajaju, ali ih povezuje ljubav prema maratonu, i međusobno rivalstvo. Ratni put ih vodi iz bitke u bitku, prvo kao pripadnici japanske, a posle i armije SSSR i nacističke Nemačke.