Šta je suštinska razlika između religije i hrišćanstva - Evanđelje po Jovanu 7 - propoved

Šta je suštinska razlika između religije i hrišćanstva - Evanđelje po Jovanu 7 -  propoved

Sedmo poglavlje Evanđelja po Jovanu govori o konfliktima. Neću objasniti sve dijaloge koje se vode u današnjem tekstu, jer bi nam trebalo previše prostora. U tekstu se ističu tri grupe sa kojima Isus ima konflikt: 
1. Isus i njegova braća,
2. Isus i narod; i
3. Isus i fariseji.


Prethodni tekst iz 6 poglavlja Evanđelja po Jovanu možete pronaći OVDE (klikni link). 

konflikt


Tri nivoa konflikta koji oslikavaju razliku između religije i hrišćanstva

130 Psalm - Psalam žudnje za Bogom!Ne znam da li volite crtane filmove? Ja volim da gledam crtaće, samo danas je toliko velik izbor, moja deca imaju 4-5 TV kanala sa crtaćima i samo prebacuju sa crtaća na crtać, pa odustajem od gledanja. 

No nekada davno, kada sam ja bio dete, morali smo čekati do 19.15, jer je tada emitovan jedini crtani film u danu. I valjda su mi zato mnoge scene ostale zabeležene u umu. 

Jedna od njih je kada Patak Dača ide kroz pustinju, puzi kroz nju, vuče se, umire od žeđi..., obavezna je scena gde nalazi čuturu punu peska ili fatamorgana, i onda na kraju oaza. Uskače u vodu, pliva, stomak mu se naduva od vode koliko puno pije. Spašen je.

Sam protiv svih - ako tako treba!


Fotografija je snimljena u Hamburgu, 1936 godine, u toku ceremonije porinuća broda. U masi je snimljena osoba koja je odbila da salutira nacističkim podizanjem ruke. Čovek se zvao August Landmesser. 

August je i pre ovog događaja imao problema sa vlastima, koje su ga osudile na dve godine teškog rada jer je bio oženjen Jevrejkom. Mnogo godina kasnije, 1991. godine, igrom slučaja, jedno od njegove dvoje dece ga je prepoznalo na slici, kada je ona objavljena u nemačkom časopisu. Zato znamo njegovo ime. Video sam je danas na fejsbuku, oduševila me je i pokrenula na razmišljanje.

Rehabilitacioni Centar Duga

Centar Duga je rehablitacioni centar pokrenut od strane članova Protestantske Hrišćanske zajednice. Centar je osnovan 2008. godine sa ciljem da pomogne onima koji žele da se oslobode narkomanije i započnu normalan i kvalitetan život.

Zašto je Isus odbio da bude kralj? - Evanđelje po Jovanu 6 - Propoved

Zašto je Isus odbio da bude kralj? - Evanđelje po Jovanu 6 - Propoved 

Isus je na više mesta odbio krunisanje, odbio je da bude kralj. U Starom zavetu, očekivani Mesija je bio prikazan kao kralj. To je unosilo konfuziju među Judeje, pa čak i među Isusove učenike. Jedan od takvih događaja je zapisan u Evanđelju po Jovanu 6. Zašto je to Isus činio?

PS. Prethodni tekst na Evanđelje po Jovanu možete pronaći OVDE

Reformacija uma
Džejms Sajera, pisac knjige "Svemir mog suseda" (ako vas interesuje filozofija i hrišćanstvo, preporuka) u knjizi Reformacija uma je izjavio –  Svaki put kada čitamo Bibliju treba da zauzmemo stav da poslednji put kada smo čitali odeljak koji čitamo danas, da smo ga možda pogrešno razumeli, barem delimično. Možda tu ima mnogo više toga za nas. To će nas držati otvorenima za mogućnost da rastemo u znanju.

Slažem se sa ovim rečima, jer Božija reč je mnogo više od teksta, ona je poruka od Boga nama ljudima, a Bog uvek ima šta da nam kaže i da nešto uradi u našim životima. Judeji su propustili da uče, nisu shvatili stihove o kralju... mislili su da sve znaju. Ali samo otvorenog uma mi rastemo.

Pravila i principi Kraljevskih Izviđača (Royal Rangers)


PRAVILA I PRINCIPI KRALJEVSKIH IZVIĐAČA (Royal Rangers)

Simbol Royal Rangera - Kraljevskih izviđača
Principi i pravila Kraljevskih izviđača su predstavljeni prvenstveno simbolom (na slici).

A. 4 zlatne strelice (ili kompas RR) – četiri oblasti rasta
Četiri oblasti rasta deteta: fizički, psihološki, duhovno i socijalno. Kraljevski izviđači kao služba se trude da razvijaju sve četiri oblasti razvoja deteta:
1. Fizička spemnost i spretnost - (kroz kampovanja, pešačnja u prirodi, razvoj veština – podizanje kampa, čvorovi i vezovi...);
2. Psihološki – pozdrav Kraljevskih izviđača je uzvik „Budite spremni (poziv koji upućuje vođa) – Uvek spremni (odgovor od strane izviđača)“. Učimo da se suočimo sa raznim izazovima i kroz to stičemo samopouzdanje i spremnost;
3. Duhovni – Osnova Kraljevskih izviđača je rast u duhovnosti. Naziv kraljevski potiče od naziva za Boga – Kralj kraljeva. Mi smo Kraljevi izviđači;
4. Socijalni – Sve aktivnosti se odvijaju u grupama, tkz porodicama. Učimo da budemo prijatelji i da se brinemo jedni o drugima. U grupi stariji i spretniji uvek štiti slabijeg.

Koliki je moj koeficijent siročeta? - Evanđelje po Jovanu 5 - Da li sam Božije dete ili siroče? - Propoved


Koliki je moj koeficijent siročeta? - Evanđelje po Jovanu 5 - Da li sam Božije dete ili siroče? - Propoved

Današnji tekst predstavlja zapis propoved na tekst iz Jovanovog evanđelja, 5 poglavlje. Događaj je o isceljenju čoveka, dugo godina bolesnog... Isus ga isceljuje. Međutim stvari ne prolaze radosno, nego isceljenje postaje razlog konflikta. Ovaj primer postavlja pitanje, da li sebe vidim kao dete Božije ili kao siroče... Prethodni tekst o nanovorođenju - Evanđelje po Jovanu 3, možet pročitati OVDE
Nemaš jer ne tražiš - Isus

Evanđelje po Jovanu 5

5 A bio je onde i jedna čovek koji je bolovao trideset osam godina. 6 Kada ga Isus ugleda kako leži i saznao koliko dugo boluje, upita ga: „Hoćeš li da ozdraviš?“ 7 „Gospodaru“ odgovori mu bolesni, „nemam nikog ko bi me, kada se voda zatalasa, spustio u jezerce, a dok ja stignem, neko je već onde pre mene.“ 8 „Ustani“, reče mu Isus, „uzmi svoju prostirku i hodaj.“ 9 I čovek odmah ozdravi, uze svoju prostirku i prohoda.