Kurs oporavka, korak 12 - Od oslobođenog do oslobodioca


Lekcija 16- Od oslobođenog do oslobodioca
(Kurs Opravka je program koji koristimo u Centru Duga, za rehablitaciju herionskih ovisnika)

Korak 12: „Doživevši duhovno probuđenje kao rezultat ovih koraka, mi pokušavamo da nosimo ovu poruku onima koji su još aktivni zavisnici, i da ove principe primenjujemo u svim situacijama“


„Živite stvaralački, prijatelji. Ako neko padne u greh, opraštajući mu vratite ga, čuvajući svoje kritičke komentare  za sebe. Možda će tebi biti potrebno oproštenje pre nego što se ovaj dan završi. Sagnite se i posegnite za onima koji su potlačeni. Podelite sa njima njihov teret, i tako upotpunite Hristov zakon. Ako mislite da ste suviše dobri za to, ljuto se varate.“ Galaćanima 6:1-3
Čestitamo! Uspeli ste! Poslednja lekcija! Dignite desnu ruku u vis, spustite desnu šaku iza vaše glave, i sami sebe dobro potapšite po leđima! Zaslužili ste to!
 Hajde da rekapituliramo gde nas je sve ovo putovanje vodilo poslednjih četiri meseca. Putovali smo veoma teškim, džombastim putem. Prvo, morali smo se suočiti sa našim poricanjem; onda smo bili ohrabreni da predamo svoj život Isusu na staranje; razmatrali smo iskreno i kritički svoj život, a onda ispovedili i podelili sa Bogom i drugima svoje nedostatke; ponizno smo dali Bogu dozvolu da preuredi naše živote i pretvori nas u ljude koje ne samo On, već i mi duboko u sebi želimo da budemo.
Do koraka 7 radilo se o meni. Onda smo u koracima 8 i 9 počeli raditi na obnavljanju odnosa sa drugima. Napravili smo listu onih koje smo povredili i postali voljni da im nadoknadimo štetu bez da očekujemo da dobijemo nešto za uzvrat. Kakvo putovanje!
Poslednjih  par nedelja, u koracima 10 i 11, govorili smo kako da nastavimo pravim i uskim putem i da tako da minimizujemo mogućnost recidiva i povratka na stari način života. Danas je pitanje kuda sada?
Dobra je vest da smo se pre četiri meseca osećali kao da smo stigli do kraja puta- danas smo na početku novoga putovanja. Korak 12 kaže: „Doživevši duhovno probuđenje kao rezultat ovih koraka, mi pokušavamo da nosimo ovu poruku onima koji su još aktivni zavisnici, i da ove principe primenjujemo u svim situacijama“. U AA oni to zovu korak „vraćanja dobijenog“. Šta znači kada se kaže „mi pokušavamo da nosimo ovu poruku onima koji su još aktivni zavisnici“?
Isus nam kaže u Mateju 10:8 „Dobili ste za džabe, za džabe i dajte.“. Korak 12 govori o tome da dajemo sebe u potpunosti bez ikakvog očekivanja da će nam se to vratiti. Naša želja da nas Bog koristi, i kroz ono što govorimo i što radimo, da bi drugima govorili radosnu vest koju smo čuli i počeli da doživljavamo.
Kada Boga stavimo na prvo mesto u svom životu mi postajem osvesni da sve što imamo je dar od Boga.  Naš oporavak nije baziran na materijalnim stvarima; baziran je na osobi, Isusu. Rimljanima 8:32 kaže: „ Sa Bogom na našoj strani...kako možemo izgubiti? Ako Bog ne okleva da stavi sve na raspolaganje za nas, prihvatajući naše stanje i izlažući sebe onom najgorem šaljući svog sina, da li postoji nešto što ne bi rado i svojom voljom uradio za nas?“ Svi smo mi stvoreni na sliku Božiju, i najsličniji smo Njemu nego kada dajemo sebe drugima.
Nekoliko poglavlja kasnije, u Rimljanima 12:1, Pavle piše: „Stoga, pozivam vas ... milosti Božije radi, ponudite svoja tela kao živu žrtvu, svetu i ugodnu Bogu- ovo je vaše duhovno delo.“ Drugim rečima, mi kažemo Bogu: „Ti možeš da me koristiš u potpunosti tamo gde misliš da se uklapam.“ Sve možemo zvati svojim- svoje vreme, talente i materijalna dobra- mi sad držimo na labavom povocu. Sve prvo dolazi od Njega, i sada je vreme da sve to vratimo nazad Njemu da  on to koristi onako kako želi.
Rečeno je da svet sačinjavaju dve grupe ljudi- oni koji daju i oni koji uzimaju. Oni koji uzimaju jedu dobro, a oni koji daju spavaju dobro; budite oni koji daju. 
Dobra strana kursa je taj timski rad. Pogledaj materijal dvanaest koraka i nigde nećeš videti reč „Ja“- niti jednom. Reč „mi“ pojavljuje se 17 puta! Mi ne putujemo ovim putem oporavka sami. Ovo je program gde radimo u zajednici, a ne u izolaciji.
Propovednik 4:9-12 kaže: „Bolje je imati druga nego ići sam... i ako jedan padne, drugi je tu da mu pomogne, ali teško onom ko je sam i nema nikog ko će mu pomoći! Dvoje u krevetu greju jedno drugo. Sam ćeš celu noć drhtati. Kada si sam nezaštićen si. Kada imaš prijatelja možeš se suočiti sa najgorim.  Možemo li to zaokružiti na troje? Trostruki konop ne kida se lako.“
Dakle, ako te neko pita da pomogneš na sledećem kursu, zašto ne razmisliti o tome? Novopridošli bi bili inspirisanih i ohrabreni tvojim putovanjem. Nadamo se da je je stvar koju si naučio ovih poslednjih četiri meseca je da Bog nikada, ne baca čak ni najmanji delić naše patnje. Neki od nas su svojevremeno bili jako povređeni, i slavna je istina da Bog može to iskoristiti, ako Mu dozvolimo, da spase druge iz njihovog privatnog pakla. Kada saberemo naša iskustva i saznanja o snazi koju smo našli kroz Isusa mi možemo pružitit nadu drugima. Kakav dragoceni dar.
Apostol Pavle u II Korinćanima 1:3-4 „Sva hvala Bogu i Ocu našeg Gospoda, Isusa...On je uz nas kada prolazimo kroz teška vremena, i pre nego što smo svesni, on nam dovodi nekog drugog, ko isto prolazi kroz teška vremena, da bi mi mogli biti uz tu osobu kao što je Bog bio uz nas.“  
U našoj zavisnosti mi smo podvrgli sebe, ali i druge velikom bolu, posebno one koji nas najviše vole i kako smo počeli sistematski da se uništavamo, mogli smo videti kako dobro malo po malo odlazi od nas. 
Sada počinjemo da uviđamo istinu koja je otkrivena u Rimljanima 8:28 „I mi znamo da Bog radi u svim stvarima na dobro onih koji ga vole, koji su pozvani prema njegovoj nameri.“ Ništa što je prošlo nije protraćeno ako smo voljni da to predamo dalje.
Kada razmišljamo o služenju drugima to nam ne zvuči baš primamljivo, zar ne? U stvari zvuči kao jako puno posla bez nagrade. Ali znaš šta? Ubrzo pošto počnemo, mi shvatamo da je služenje drugima pravo zadovoljstvo- mi završavamo tako što dobijemo od ovoga, toliko da mi počinjemo čak da pomalo osećamo i krivicu jer nam se čini da mi više dobijamo od toga nego osoba kojoj služimo!
U suzavisničkom odnosu moguće je davati bez ljubavi; mnogi od nas su to svremena na vreme i radili.Ali u ovom novom odnosu koji imamo sa Isusom nije moguće voleti bez davanja.
I Jovanova 3:18 kaže: „Moja draga deco, nemojte samo pričati o ljubavi; praktikujmo pravu ljubav. To je jedini način da znamo da zaista živimo, živeći u Božijoj stvarnosti. To je isto način da ugasimo samokritičnost koja oslabljuje... Jer je Bog veći od naših zabrinutih srca, i zna više o nama nego mi sami što znamo.“
Primetićete da prvih nekoliko reči iz Koraka 12 glase: „Doživevši duhovno probuđenje kao rezultat ovih koraka...“ U ovom trenutku možda možemo reći: „Ja još uvek ćekam na moje duhovno probuđenje, kada će se ono desiti?“ „ Moja vera verovatno još nije dovoljno jaka“, „Možda nisam ispovedio dovoljno stvari u mom inventaru“ i tako dalje. Ne! Primetite davno prošlo vreme, „Doživevši...“. Kada ste počeli korak 12 to se već desilo, samo vi to niste primetili. Pretpostavimo da se nalazite u Parizu i odlučite da krenete noćnim vozom za Berlin. U jednom trenutku vi ćete preći granicu između Nemačke i Francuske. Oni koji su budni će znati tačno vreme prelaska granice iz jedne zemlje u drugu, ali oni koji su spavali neće imati pojma. Sve što će znati je da su se probudili u Berlinu.
Tako je i sa našom verom u Boga kroz Isusa Hrista. Neki od nas znati tačno vreme i mesto kda su imali „duhovno iskustvo“ , ali većina od nas neće znati kada su tačno „prešli granicu“, mi ćemo samo znati da smo stigli.
Zapitajte se ovo. Kakva sam osoba bio pre šest meseci kada sam bio u ropstvu moje zavisnosti? Pridevi koji če vam možda pasti na pamet i nisu tako laskavi. Sebičan, težak, podmukao, ne brižan, egocentričan, lenj i tako dalje.A sada  se zapitajte ovo. Kakva sam osoba sada? Neki od prideva koje bi koristili i dalje su možda potpuno negativni, ali među njima bi se siguno našli atributi koje pre ne bi mogli koristiti da opišete sebe- pozitivan, pošten, srećan, zaslužuje poverenje, zahvalan, pun ljubavi, fer, zadovoljan i tako dalje. Ovo su atributi koji su vam bili strani do pre nekoliko nedelja.
Odakle oni dolaze? Oni nisu pali iz vedrog neba. Oni su rezultat Božijeg delovanja u svakome od nas, polako nas pretvarajući u osobu koju smo duboko u sebi i mi sami želeli da budemo. Drugim rečima, mi smo doživeli duhovno buđenje  kao rezultat ovih koraka.
Program 12 koraka je nazvan i „most do normalnog života“. Ovaj most premošćuje jaz između zboranih, oslabljenjih ljudi gde smo živeli u polutami naše zavisnosti, i mesta gde smo pronalazimo sebe u kojem smo sada deca svetlosti, sve više ispunjeni, kreativni i zadovoljni.
Sada otkrivamo da se naš krug prijatelja širi, naša savest je čista, mi smo u miru sa Bogom i našim svetom, pomireni smo sa nekim od koga smo mislili da smo otpali za celu večnost i svakodnevno smo opunomoćeni da se suočavamo sa poteškoćama koje nosi ovaj svet.
Jednom davno sve što smo mogli videti su problemi koji su nas preplavljali, ali smo sada naoružani rešenjem i novim  mogućnostima.  Umesto da živimo sa strahom i očajem mi sada počinjemo da živimo sa slobodom, verom, nadom, zahvalnošću, radošću i mirom.
Zauvek i na svakom mestu naš nebeski otac koji nas voli je sa nama i uz nas, Njegov Sin Isus nas vodi i moli se za nas, i Njegov Sveti Duh nas opunomoćuje (ispunjava silom). Ako to nije duhovno probuđenje onda ne znamo šta je!
Mnogi od nas na ovom kursu misle da smo previše ludi, zaguljeni, haotični  i previše „nesređeni“ da bi bili od neke koristi nekom drugom na  njegovom putu ka oporavku. U tom slučaju voleo bih da završim sa jednom rečenicom noveliste Džeka Keruaka iz njegove novele „Na putu“. Objavljena je 1957 ona je kasnije opisivna kao tipično delo posleratne Bit Generacije. On piše nešto za šta ja verujem da je istina koja otkriva božije srce svakoj pojedinoj osobi na ovom kursu. On kaže ovo:
„Ovo je za one lude. Neprilagođene. Problematične. One okruglih glava u kockastim rupama. Za one koji vide stvari drugačije. Oni nisu skloni pravilima, i nemaju poštovanja za status quo. Možete ih citirati, možete da se ne slažete sa njima, da ih glorifikujete ili da ih kudite. Ali jednu stvar ne možete, ne možete ih ignorisati. Jer oni su ti koji menjaju stvari. Oni guraju ljudsku rasu napred. I dok ih neki gledaju kao ludake, mi ih gledamo kao genijalce. Jer ljudi koji su dovoljno ludi da misle da mogu menjati stvari, su oni koji to čine.“
 Vi možete promeniti nečiji svet.
 Hajde da se molimo:
„Znam da sam lud, ali hvala ti Bože za sve što si ti uradio za mene na ovom putu. Hvala ti Isuse što si umro za mene i pomogao mi da postanem osoba kakva duboko u sebi želim da budem. Hvala ti Sveti Duše što si me opunomoćio da živim ovaj život i da me više ne nadvlada i slomi. Hvala ti što sve te boli iz moje prošlosti nisu uzallud, već ih mogu iskoristiti za dobrobit drugih koji su u ovom trenutku potlačeni, i zgubljeni i ne mogu da pronađu izlaz. Amen.

1 коментар:

  1. 12 korak Kursa oporavka namenjenog za rad sa zavisnicima. Kurs oporavka koristimo u radu "Centra Duga". Lekcija o zahvalnosti i služenju - poslednja lekcija u ciklusu.

    ОдговориИзбриши