среда, 24. април 2013.

Tajna uskrsnuća - najbolje čuvana tajna

Propoved: Tajna usksnuća - najbolje čuvana tajna

Link za audio snimak propovedi: http://sr.cross.tv/96545


Beleške: Sretan Uskrs svima koji ga slave danas. Obeležavamo praznik koji obeležava samo srž hrišćanske vere, Hristovu smrt i vaskrsnuće. Kao crkva mi obeležavamo oba datuma, pošto dolazimo iz raznih tradicija, a pitanje datuma smatramo drugorazrednim, odlučili smo da svako obeleži usksnuće Hristovo prema tradiciji iz koje dolazi. Zato ja svima vama koji danas obeležavate ovaj praznik, po zapadnom računanju uskrsa, od srca želim da dok praznujete i razmišljate o Hristovom delu, barem za malo približite se Njemu. Jer to je Biblijski smisao praznika, da nas podseti na ono što je bitno, da nas vode bliže Bogu, da nas pouče o Bogu. Svetkujte praznike sećajući se i učeći iz njih. To je ispravno.
Uskrs je period, zajedno sa Božićem, kada hrišćanstvo dospeva u fokus javnosti. Danas je veliki hriščanski praznik, kako nas ovih dana obeveštavaju sa medija, danas se govori o Hristovoj smrti i vaskrsnuću, što je odlično, neka se o tome čuje. Danas političari posećuju crkve, što je takođe odlično, neka čuju o Hristovom delu. Neradni su dani u našoj državi da bi ljudi mogli u miru da svetkuju. Hristova smrt i vaskrsnuće je u fokusu.
No sa druge strane suočavamo se sa jednom činjenicom – da je razlog Njegove smrti najčuvanija tajna ovog sveta. Kada bi pitali ljude da vam praktično objasne šta je suština Hristove smrti i vaskrsnuća tek mali broj bi znali da kažu odgovor. Suština je sakrivena od njih. Nisu je sakrili ljudi, da me ne shvatite pogrešno (iako i oni često mistifikuju, zamotavaju i uopštavaju poruku krsta). Ali nisu ljudi krivi, kriv je onaj koji ne želi da se ljudi spasu, sam đavo. Ovih dana sam imao priliku da razgovaram sa ljudima na temu krsta, ljudi koji dolaze mesecima, čak i godinama u ovu crkvu. Koji su čuli poruku i objašnjenje toga zašto je Isus umro desetinama, stotinama puta, ali kada sam ih pitao diretno da mi to objasne nisu znali.
Govoreći poruku evanđelja otkrio sam da to nije retkost. Mnogi čuju i da je Isus umro, i vaskrsao, i da je Bog, i da je uzeo naše grehe, ali ne shvataju šta to tačno znači – „uzeo naše grehe“. "Uzeo naše grehe" je fraza, prazna reč sa kojom mi ne možemo da baratamo, da je upotrebimo. Kako je uzeo? Šta je uzeo? Kakve to veze ime sa mnom, to da je on uzeo? Problem je da ta reč – „uzeo“ – jeste istinita, biblijska, ali i potpuno nerazumljiva. Jer iza reči „uzeo“ nalazi se objašnjenje, a to objašnjenje je mnogima ukradeno.
Nekada to ide do ekstrema. Pre četrnaest godina u ovu crkvu je dolazio čovek koji je bio jako zainteresovan za poruku evanđelja. Puno je znao i čitao. Nas više nas se nalazilo sa njime, Emil je pokušao da mu objasni evanđelje, pa Daniel, pa ja... Sve je razumeo do tačke – kakav uticaj ima na nas Hristova smrt, kako to praktično doživeti. Tu je bio slep, zatvorenih očiju... Kao da mu je to bilo ukradeno. Posle smo otkrili da je bio uključen u okultizam, otvorio vrata za đavola koji ga je zaslepeo, i pošto nije bio spreman toga da se odrekne, ostao je slep.
Ubeđen sam da je to razlog zašto mnogi ne prihvataju Hrista. U priči Isusovoj o sejaču i semenu, puno puta govorenoj ovde, Isus govori o četiri tla. Prvo tlo je opisano ovim rečima – Sejač baci seme na put, i dođu ptice i pojedu ga. Hristos objašnjava da su to oni kod kojih Reč Božija nikada ne proklija, ne utiče na njih, jer su pokradeni. Sakrivena im je poruka evanđelja, ne vide kakve to veze ima sa njima to da je jedan čovek, dve hiljade godina ranije, u zabiti ovog sveta, umro na krstu.
Tako da imamo paradoks, priča o kojoj se puno priča je ujedno i najveća tajna. Kako to? Danas smo u našem dvorištu organizovali potragu za jajima. Ja sam sakrio jaja i slatkiše na raznim mestima. Neka sam dobro sakrio u bokor gladiola, u žbun cveća, neka sam samo ostavio na vidnim mestima, skoro ne sakrivena. Interesantno je da su deca prolazila pored ne sakrivenih  ni ne primećujući ih. Jer postoji istina u tome – nekada su najbolje sakrivene stvari koje su nam pred očima. 
TAJNA USKRSA
Tajna Uskrsa se nalazi u Hristovim rečima u momentu kada umire – dovršeno je. Pročitajmo taj tekst u Jovanu 19.28-30. „Posle toga, znajući da je sve dovršeno, Isus reče, da bi se ispunilo Pismo: „Žedan sam“. A onde je stajala posuda puna sirćeta, pa sunđer natopljen sirćetom natakoše na izopovu stabljiku i prineše njegovim ustima. Čim je uzeo sirće, Isus reče: „Dovršeno je“, pa spusti glavu i izdahnu.“ Da bi nam sve bilo jasno, moram da objasnim, a kasnije ću se vratiti tome, da „dovršeno je“ ne znači „umirem, kraj“, nego nešto sasvim drugo. Da bi to razumeli moramo krenuti od početka. Ključ za razumevanje ovih reči je tekst iz Kološanima poslanice 1:15-22: „15. On je slika nevidljivoga Boga, prvorođeni nad svim što je stvoreno. 16. Jer, njime je stvoreno sve što je na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo ...– sve je kroz njega i za njega stvoreno. 17. On je pre svega i u njemu se sve drži na okupu.... 19. Jer, Bogu se svidelo da u njemu nastani svu puninu, i da kroz njega – uspostvivši mir njegovom krvlju na krstu – sa sobom potpuno pomiri sve, bilo na nebu, bilo na nebesima. 21. Nekada ste, zbog svojih zlih dela, i vi bili otuđeni od Boga i neprijateljski raspoloženi. 22. Ali vas je sada Bog, smrću Hristovog ljudskog tela na krstu pomirio sa sobom da vas postavi pred sebe svete, bez mane i besprekorne.“
Radi ovog momenta Hristos je i došao na ovu zemlju. Iako se Isus rodio od Marije, u Vitlejemu, to nije početak njegovog postojanja. Kao treća osoba Trojice, kao Sin, učestvovao je u samom momentu stvaranja ovog sveta. Pismo govori „sve je kroz njega i za njega nastalo“ u poslanici Kološanima. On je bio cilj stvaranja i sve je stvoreno radi njega. Isus Hristos voljno, po svojoj odluci, po zadatku, uzeo na sebe telo, postao čovek.
On na zemlju dolazi po zadatku! Šta je zadatak? Kako vidimo, iako je sve stvoreno za Boga, ljudi su se pobunili, stupili u u neprijateljstvo sa Bogom. Otuđili su se od njega, odvojili se od njega. Zbog toga je čovek morao biti kažnjen. Božija pravednost, to što je on sudija ne može prihvatiti greh, pobunu, jer zlo mora biti kažnjeno. Razmislimo samo – to je duboko u nama. Kada čujemo vesti o nečemu lošem, sve u nama traži da se počinioci kazne. Isto je tako i sa Bogom, on ne trpi greh, mora da ga kazni.
Kada su prvi ljudi odabrali da ne poslušaju Boga, kada su poslušali Sotonu u liku zmije, ne samo da je došlo do pada nego i neprijateljstva. Čovek je neprijatelj Božiji, u ratu protiv njega, čini stvari koje povređuju Boga. Zadatak koji je Hristos imao jeste bio da uđe na teritoriju neprijatelja i uspostvi ponovo mir.
Kako je to učinio? Svojom smrću. Smrt na krstu nije bila slučajnost, ona je bila cilj. Piše nam u tekstu da nas je Bog pomirio sa sobom kroz Hristovu smrt. Jednostavno rečeno Hristos je primio kaznu na sebe. Bog je pogledao u mene, rekao "Dušane ti zaslužuješ smrt", i kaznio Hrista. Posledao na vas, rekao zaslužujete kaznu, i vašom kaznom kaznio Hrista. Pravda je zadovoljena. I Hristove reči „Dovršeno je“ odnose se baš na to. Kazna je dovršena. Grčka reč, kojima je napisano Sveto pismo Novog zaveta, je TETELESTAJ ili plaćeno je potpuno. Otplaćeno je, isplaćeno je, dug je vraćen, kazna je zadovojena. Drugim rečim, ni ja, ni ti, niti i jedno drugo ljudsko biće Bogu više ništa ne druguje.To i piše u tekstu – pomirio je sve sa sobom, i na nebu i na zemlji.
I konačno, kako to postaje deo mog života. Verom. Verom se spasavamo. Verom u delo Hristovo. ne verom u Boga jer i đavo veruje u postojanje Boga. Ne verom u crkvu jer crkva je Njegova tvorevina a ne put spasenja. Mi se spašavamo verom u Hristovu žrtvu umesto nas. Prihvatanjem njegovog oproštenja gde jasno kažemo Bogu - ja verume da si umro za mene, platio kaznu za moje grehe, žao mi je što sam grešio, molim te oprosti mi i ja verom primam tvoje oproštenje.
Vaskrsnuće je potvrda toga, ono je otvorena vrata. Hristos je prvi vaskrsnuo, i time nam dao večni život, novi život. Nismo više pod osudom nego smo u Njemu, zbog oproštenja i vaskrsenja Hristovog nova stvorenja. 

понедељак, 22. април 2013.

O braku i mraku i kako pobediti mrak


Na portalu „Novi Sad - 24 časa“, i dalje stoji vest sa naslovom: „Novi Sad, grad razvoda“.  Prema statističkim podacima svake godine je sve više i više razvoda u Novom Sadu. Možete da pratite brojke, videćete da broj razvoda raste, brakovi se raspadaju.

Ako po ničemu drugom, po ovome smo kao država u vrhu svetskih trendova. Zašto je to tako? Zašto brak postaje ne popularan? Zašto se sve više doživljava kao mrak?


Ovo pisanje je modifikacija starog bloga na temu braka. Prethodnih par dana, u toku nedelje braka (7-14.2.2018.-te), pokušavao sam da svaki dan objavim jedan blog na temu braka. Ovaj blog objedinjava sve njih zajedno. Možete naći linkove za tekstove, audio snimke ili video snimke... Pa uživajte...


Međutim, pre nego krenete dalje, moram nešto da prokomentarišem. Zašto podržavam Nedelju braka, a ništa ne kažem o Danu zaljubljenih? Jer danas se obeležava Sveti Valentin ili Dan zaljubljenih. Nemam problem sa time što je to Rimo-katolički svetitelj, niti smatram to idolopoklonostvom i slično. Međutim imam problem sa komercijalizacijom zaljubljenosti, koja ljubav svodi na leptiriće u stomaku, trenutna osećanja i želje. Ljubav sadrži u sebi leptiriće, ali oni dolete i odlete i ponovo dolete. Ljubav je više od toga. Ona je i vernost, posvećenost, odluka, zavet... Nekada se svađate i mrzite, drugi da se mirite i uživate. Nekada je sex sjajan, a drugi put neko od parnera... Ali to je brak. Podržavam Nedelju braka, jer govori o vernosti, i pobedi i nečemu što traje... a Dan zaljubljenosti? pa to je jedan dan...

Pa redom:

Dan prvi:
 Jedan čovek, jedna žena dok nas smrt ne rastavi - treba li Bibliju ponovo napisati?

Audio link: http://sr.cross.tv/94936
Blog/članak: http://bera-kahristu.blogspot.com/2013/02/propoved-jedan-covek-jedna-zena-dok-nas.html

Dan drugi:
Brak ili mrak

Blog/članak: http://bera-kahristu.blogspot.com/2013/02/propoved-brak-ili-mrak.html

Dan treći:
Veština svađanja

Audio link: http://sr.cross.tv/95165
Blog/članak:  http://bera-kahristu.blogspot.com/2013/03/vestina-svaanja-propoved.html

Dan četvrti
 Komunikacija - da li tako nešto postoji u braku?

Audio link: http://sr.cross.tv/95375
Blog/članak: http://bera-kahristu.blogspot.com/2013/03/komunikacija-da-li-tako-nesto-postoji.html

Dan peti
Blog/članak: http://bera-kahristu.blogspot.rs/2018/02/zasto-sam-nesretan-u-braku.html
Video: https://www.youtube.com/watch?v=oRnJK5cHS7U

Pogledajte propoved na youtube:Dan šesti
Seks - zar se o tome u crkvi govori

Audio link: http://sr.cross.tv/96544
Blog/članak: http://bera-kahristu.blogspot.com/2013/04/propoved-seks-zar-se-o-tome-u-crkvi.html

Dan sedmi
Odnose naše nasušne daj nam danas

Blog/članak: http://bera-kahristu.blogspot.rs/2013/02/propoved-prihvatanje.html
Takođe preporučijem i celu seriju Odnosi naši nasušni koja se nalazi na ovom blogu


Osim toga poslusajte i:
Propoved "Finansiranje budućnosti". Govornik Kuranji Daniel
Audio link: http://sr.cross.tv/96726

Propoved: "Izazov roditeljstva". Govornik Miroslav Radovanović Mika
Audio link: http://sr.cross.tv/96727Ako vam se dopada ono što radimo (ili ja), razmotrite opciju da se prijavite na ovaj blog. Opcija za prijavu se nalazi sa strane bloga, ispod liste prijava. Takođe, pogledajte šta se sve nalazi na ovom blogu - imate preko 300 članaka na njemu.

Razmotrite takođe da nas potražite i podržite i na drugim platformama...среда, 17. април 2013.

O braku: Seks-zar se o tome u crkvi govori?
Moja večerašnja tema je naizgled paradoksalna. Znate šta je paradoks? Definicija koja mi se najviše dopala jeste sledeća, preuzeo sam je s Vokabulara: „Paradoks je rečenica čija su dva dela na prvi pogled potpuno suprotna, a ipak stoje jedan pored drugog, npr.: Ne bojim se, ali me je strah.“ Znači paradoks je spajanje dve reči, ili misli koje ne mogu da stoje zajedno. Današnja propoved je naslovljena – seks, zar se o tome u crkvi govori? I za mnoge je reč seks postavljena pored reči crkva paradoks. Ako se i govori o tome, treba da se govori u nagoveštajima, i uvek osuđujući.
Zašto je to tako? Ako razmislimo uočićemo da je seksualnost sastavni deo našeg života, jednako kao i održavanje higijene, ili obrok. Decu ne donose rode, ne rađaju se u kupusu, a iako porodica nije suština seksualnosti, deca nastaju u seksualnom odnosu. Činjenica je da smo mi bića koja imaju seksualne odnose, koja vole seks, i koja su tako stvorena od samog Boga. Zašto je onda govor na ovu temu sablažniv za nas???
Možda neko može reći – „Nije sablažnjiva tema, ali što o tome u crkvi govoriti? To je tema za druga mesta, ne za propovedaonicu.“ Iako se slažem da to nije tema koja treba da bude osnova našeg propovedanja, sigurno je i da ne treba da izbegavamo ovu temu. Jer ako je tako, mi onda moramo iseći velik deo Svetog pisma, pošto ono govori o seksu. Bog smatra da je značajno da se o tome govori, i ako Bog se ne stidi te teme, govori o njoj, zašto se mi stidimo?
SEKSUALNOST – PARADOKS HRIŠĆANSKE MISLI
Odgovor pronalazimo u istoriji crkve. Crkva je kroz vekove činila mnoge greške, nebrojene na žalost, često je svedočila o svemu drugom osim o svom Spasitelju, i nema reči odbrane za te postupke. Sramotni su, i jedina uteha je da verujemo da oni koji su sramotili Hristovo ime, zapravo nikada nisu ni upoznali Hrista, doživeli. To je za njih bio običaj, ili posao.
Jedna od većih grešaka koja je urađena jeste da je grčka filozofija postala ključ za tumačenje Pisma. Ako ste se pitali kako je došlo da zastranjenja crkve kroz vekove, i kako su u crkvu ušle stvari koje se ne spominju u Pismu, tu je odgovor – grčka filozofija, posebno Platon. Sveto pismo je nastalo među Jevrejima, od pisaca Jevreja kojima se Bog objavio na određeni način. Kada čitamo Pismo Starog zaveta mi vidimo Boga koji stvara svet, svet koji je dobar, Boga koji kao vrhunac stvaranja stvara čoveka sa ciljem da upravlja i uživa u tom svetu, a jedno od uživanja jeste i seksualnost. Na žalost čovek je zgrešio, izopačio se, i samim tim se izopačila se i seksualnost, ali u svojoj osnovi ljudsko biće i sve ono što ono radi je i daje odraz Božiji. Telo, materija je dobra jer ju je stvorio Bog, problem je greh koji izlazi iz srca (kako smo i jutros, u dnevnom čitanju videli u Isusovoj izjavi u Markovom evanđelju), ne telesne želje. Telo, o kome negativno govori Novi zavet jeste srce, ne meso, ne fizičko. I prvi hrišćani su na taj način posmatrali čoveka.
Grci sa druge strane, a posebno Platon, nisu smatrali da je materija nešto dobro, naprotiv. Materija, telo su loši, oni su tamnica duše. Raditi na produženju vrste, stvarati materiju je pogrešno, loše, jer time nastavlja robovanje. Problem čoveka jeste telesne želje, to što nešto želi, a ne šta želi, ne greh koji izvire iz duše, iz srca. I šta se desilo? Jednostavno da to objasnim - i jedna i druge stana je razmatrala pitanje greha, mana čoveka, puta spasenja. Pitanje je isto ali je pristup i rešenje je različito. I prva crkva je rasla, napredovala, sve više Grka je prihvatalo hrišćanstvo, a sve manje Jevreja je ostajalo u crkvi, i postepeno, i ovo govorim veoma uprošćeno, grčka filozofska misao je preovladala i počela da bude dominantna. Odatle je došlo i oboženje blažene Marije, i stavljanje žena na manje vredno mesto u crkvi, i ikone, i smatranje seksa za nešto prljavo i gadno jer je to telesno uživanje, a po njima to je greh.
Da vidite stavove pojedinih crkvenih otaca, pod tim uticajem. Kliment Aleksandrijski „Ako se čovek oženi, kako bi imao dece, ne sme da ima seksualnu želju prema stvojoj ženi. Treba da napravi decu kroz disciplinovan čin volje i sa poštovanjem“ ... Jovan Damaskin npr. „Adam i Eva su stvoreni bez seksualnih želja; greh u Edenu je doveo do užasa seksualne reprodukcije.“ 
Sa druge strane postavlja se pitanje, kako je Bog mogao zapovediti množenje Adamu i Evi, u Postanju, „napu bez seksualnog čina, i što bi u opšte se razmnožavali na taj način, a ne deobom kao amebe, ako je seksualni čin grešan. Problem je da su skrenuli sa puta Svetog pisma. Klajv Luis (pisac Narnije) je rekao za seksualnost – „Zadovoljstvo je Božiji izum, a ne đavolov“. Bog je osmislio zadovoljstvo, pogledajmo Pismo - Blagosloven da je izvor tvoj, i veseli se ženom mladosti svoje; Neka ti je kao košuta mila i kao srna ljupka; Dojke njezine neka te opijaju u svako doba, U ljubavi njezinoj posrći jednako” Priče 5:18,19 O čemu ovde govori Pismo? O seksu. I šta kaže – uživaj!!! ali u svojoj ženi, ceo svoj život.
I kao konačnu napomenu citiraću Kristofera Eša: „Psihoterapeut Karl Jung je rekao da kada ljudi dolaze kod njega sa pitanjima o seksualnosti, to se uvek okrene u pitanje religije, i kada ljudi postave religijska pitanja, uvek se to okrene na pitanja koja svoj koren imaju u seksualnosti. Seks i religija su pitanja koja je teško razdvojiti. Tako da kada hrišćani govore o ovoj temi, to nije religijsko lutanje na mesto koje joj ne pripada, umesto toga, to je tema koja je uvek bila povezana sa religijom.“ Veliki problem toga da ne govorimo o seksualnosti u crkvi jeste da je jedna bitna oblast ljudskog života prepuštena đavolu
B.SEKSUALNOST – PARADOKS DANAŠNJEG SVETA
Napomenuću samo neke stvari, koje smatram devijantnima, i primerom ovoga što želim da vam kažem.
Uzmimo primer pornografije, članak o zavisnosti  - „Pornografija je biznis koji donosi veću zaradu nego profesionalni ragbi, košarka i bejzbol zajedno. Amerikanci godišnje potroše više novca na pornografiju nego na karte za bioskop i sve druge kulturno-umetničke priredbe zajedno - piše „Njujork tajms magazin". - Procenjuje se da u Sjedinjenim Američkim Državama pornografija donosi godišnju zaradu od 10 do 14 milijardi dolara, koja se ostvaruje putem pornografskih TV-mreža, filmova na kablovskoj i satelitskoj televiziji koji se posebno naplaćuju, veb-stranica, filmova koji mogu da se gledaju u hotelskim sobama, seksualnih usluga preko telefona, raznih artikala koji se prodaju u seks-šopovima, pornografskih časopisa... Na primer, prošle godine Holivud je lansirao 400 novih filmova, dok je pornografska industrija proizvela čak 11.000 filmova „za odrasle".“
Nekada to može otići u ekstrem. Pre neki dan na B92 je osvanula vest iz Holandije, koje je mnoge od nas šokiralo. Sudije su dozvolile rad udruženju pedofila, koje se zalaže da društvo prihvati "sporazumni" seks između dece i odraslih. Ideja koja je potpuno van svesti i morala, jer kako dete može da proceni šta je dobro za njega? U svakom slučaju ovo je ekstrem, u društvu gde se prihvatanje nečije seksualne orjentacije ističe iznad svega, i izopačene stvari postaju normalne.
I konačno, nešto vezano za promenu našeg načina razmišljanja. Primer mi je film "Titanik". Jeste gledali taj film? Vaša deca? Interesantan je podatak da bi pre trideset godina u većini zemalja emitovanje ovog filma bilo moguće tek posle ponoći, zbog scena seksa. E sada ja to ne govorim da morališem, i ja sam pogledao taj film, nego da nam ukažem kako mediji menjaju naš doživljaj seksualnosti.
Problem jeste da mediji, pornografija, književnost menjaju naš pogled na seksualnost. Preljuba postaje normalna, sebičnost i lično zadovoljstvo postaje bog. Priznali mi to ili ne, naš pogled na seksualnost se menja, transformiše a da toga nismo ni svesni. Hrišćani su se odrekli da govore o tome, a svet negativno utiče, kako doći u balans?
C. PESMA NAD PESMAMA – PESMA O SEKSUALNOSTI
 Na samom početku sam rekao da Sveto pismo govori o seksualnosti, videli smo i stih iz Poslovica, ali  cela jedna knjiga Svetog pisma govori o ljubavi i o seksualnosti. Pogađate Pesma nad pesmama. Knjiga koja veliča ljudsku ljubav i seksualnost. Moram priznati da sam dugo zapostavljao ovu knjigu, nisam video njen dublji značaj. Kada bi govorio o njoj rekao bih – „pošto Sveto pismo govori o svim temama našeg života, obrađuje i ovu“. Ali nisam video dublji smisao sve do pre par meseci kada sam ovu knjigu predavao studentima Teološkog fakulteta. Tada mi je Bog ukazao da je ova knjiga zapravo model kakva ljubav treba da bude. Ona je reper, tvrda tačka koja nam pokazuje šta je ispravno. Pročitaćemo nekoliko stihova
Pesma nad pesmama 1.2-4 i 4 
Da me hoće poljubiti poljupcem usta svojih! Jer je tvoja ljubav bolja od vina. Mirisom su tvoja ulja prekrasna; ime ti je ulje razlito; zato te ljube devojke. Vuci me, za tobom ćemo trčati; uvede me car u ložnicu svoju; radovaćemo se i veselićemo se tobom, spominjaćemo ljubav tvoju više nego vino; pravi ljube te.“
Lepa ti si, draga moja, lepa ti si, oči su ti kao u golubice između vitica tvojih; kosa ti je kao stado koza koje se vide na gori Galadu; Zubi su ti kao stado ovaca jednakih, kad izlaze iz kupala, koje se sve blizne, a nijedne nema jalove. Usne su ti kao konac skerleta, a govor ti je ljubak; kao kriška šipka jagodice su tvoje između vitica tvojih; Vrat ti je kao kula Davidova sazidana za oružje, gde vise hiljadama štitovi i svakojako oružje junačko; Dve su ti dojke kao dva laneta blizanca, koji pasu među ljiljanima. Dok dan zahladi i senke otidu, ići ću ka gori smirnovoj i ka humu tamjanovom. Sva si lepa draga moja, i nema nedostataka na tebi. Hodi sa mnom s Livana, nevesto, hodi sa mnom s Livana, da gledaš s vrha amanskog, s vrha senirskog i ermonskog, iz pećina lavovskih, s gora risovskih. Otela si mi srce, sestro moja nevesto, otela si mi srce jednim okom svojim i jednim lančićem s grla svog. Lepa li je ljubav tvoja, sestro moja nevesto, bolja je od vina ljubav tvoja, i miris ulja tvojih od svih mirisnih stvari. S usana tvojih kaplje saće, nevesto, pod jezikom ti je med i mleko, i miris je haljina tvojih kao miris livanski. Ti si kao vrt zatvoren, sestro moja nevesto, izvor zatvoren, studenac zapečaćen. Bilje je tvoje voćnjak od šipaka s voćem krasnim, od kipra i narda.  Od narda i šafrana, od iđirota i cimeta sa svakojakim drvljem za kad, od smirne i aloja i sa svakim prekrasnim mirisima. Izvore vrtovima, studenče vode žive i koja teče s Livana! Ustani severe, i hodi juže, i duni po vrtu mom da kaplju mirisi njegovi; neka dođe dragi moj u vrt svoj, i jede krasno voće svoje.
Šta nas Pesma nad pesmama uči o seksualnosti?
 1. Prvo primetite da ona opisuje žudnju dvoje ljudi jedno prema drugom, ne samo seksualno zadovoljenje. Božija zamisao je bila da dvoje ljudi žudi jedno za drugim. I to je potpuno suprotno pogledu ovog sveta, koji seksualnost doživljava prvenstveno kao zadovoljenje požude, a ne žudnje za osobom koju ti je Bog dao.
2. Uživati je u redu. To je i Božija zamisao. Često susrećem ljude koji imaju osećaj da je seks nešto prljavo, čak i u braku. Nešto što im Bog dozvoljava da rade, jer su u braku, ali nije zadovoljan time. To je sama Sotonska laž, i zabluda srednjevekovne crkve. U redu je uživati. A gde je granica šta je u redu a šta ne? Pa tamo gde se vi, kao bračni partneri dogovorite i osećate da je granica. Bog je nije postavio, niti odredio poseban seksualni položaj kao svet, to je ostavio vama da presudite, i mora biti zajednička odluka i želja.
3. Daje nam Model seksualnosti – želja za jedinstvom. Seks nije cilj sam po sebi, on je put do jedinstva. Već sam o ovome govorio ali ponoviću. Mnogi govore da u Svetom pismu ne piše nigde da je seks pre braka greh. I u pravu su. Nigde se ne spominje, jer Pismo ne poznaje seks osim u braku, jer seksualni čin znači da dvoje postaju jedno telo, i time su u braku. Naravno u našem društvu i pred Bogom validan je samo sklopljen brak po zakonima države, ali Pismo poznaje seks samo u braku, to je brak. Zato preljuba predstavlja legitiman razlog za razvod, jer je narušeno ono što čini jednim. Ali o ovoj temi sam mnogo više govorio prilikom propovedi o vernosti, možete poslušati na internetu.
Sada želim samo da napomenem da osim što narušava odnose, seksualnost je i duboko adiktivna. Ovih dana često se na vebu pojavljuju vesti o potrebi za savetovanjem osoba zavisnih od seksa. Zavisnost koja jednako uništava tuže živote kao i bilo koja druga zavisnost. Takođe, skoro svake nedelje me kontaktira neko preko mejla sa pitanjima u ovoj oblasti, ljudi koji iako ne žele da koriste pornografiju, ne mogu da prestanu, stalno padaju. Moje pitanje im je često – da li to rade kada su pod pritiskom, i dobijam potvrdne odgovore,što jeste znak zavisnosti, jer zavisnost je bekstvo od problema. Takođe susrećem ljude koji imaju neverovatne probleme sa zavođenjem, sa potrebom da se dopadnu nekome, da ih neko želi. Seksualnost, kada je zloupotrebljena stvara duboke psihičke veze.
Želim da napomenem demonski aspekt seksualnosti van bračne zajednice. Pismo govori da kada imamo seksualni odnos sa nekim, mi postajemo jedno telo sa njime, i nekada se desi da razvijemo duboke veze koje posle đavo koristi. Posebno u slučajevima kada je to povezano sa raznim nemoralom – prostitucijom, narkomanijom... Problemi nisu bili vezani samo za oblast seksualnosti, nego i za druge oblasti života. Verujem u istinitost tvrdnje pojedinih autora koji tvrde da se demoni, koji su realnost, pošto su bestelesni i ne mogu da zadovolje svoje strasti, hrane ljudskim – požudom, mržnom, zavisnošću... osećanjima koja ne možemo da kontrolišemo. Često vrata otvorimo u ovakvim situacijama, i neophodno ih je zatvoriti.
Seksualnost nije nešto sa čime se igramo, zato je i pod toliko velikim napadom sveta i đavola, jer zna ako nas tu veže, onda smo vezani. Rane koje nam tu nanese ostaju duboke, i dugo traju.
4. Hristos je umro i da isceli našu seksualnost. Možda vas ova izjava šokira, ali je istinita. Za koliko naših greha je Isus umro? ZA SVE. Kada nas je učinio novim stvorenjem, da li je našu seksualnost ostavio van toga? NE. Hristos sve čini novo, on želi da doživimo i živimo slobou u njemu. I ako se mučite u ovoj oblasti, znajte Hristos je i za to umro! Molite ga da vas isceli, nađite nekoga sa kime ćete pričati, ali nemojte ostati uskraćeni za njegov veliki plan.
 AUDIO LINK ZA PROPOVED: http://sr.cross.tv/96544

Takođe preporučujem

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...