понедељак, 26. март 2012.

Jovan 7 - "Religioznost ili život" - propoved

Link za audio snimak propovedi: http://sr.cross.tv/80280

KONFLIKT DO KONFLIKTA
Razmišljam o današnjem tekstu, prava zavrzlama različitih odluka i mišljenja. Neću objasniti sve dijaloge koje se vode u današnjem tekstu, jer bi nam trebalo previše vremena a i obrađivali ste ovaj tekst u vašim kućnim grupama. Izabraću nekoliko dijaloga koji najbolje ilustruju problematiku teksta. U načelu u tekstu se ističu tri grupe sa kojima Isus ima konflikt: 1. Isus i njegova braća, 2. Isus i narod; i 3. Isus i fariseji.
1. Isus i njegova braća, st. 1-9„…Pa braća rekoše Isusu, idi odavde i pođi u Judeju da tvoji učenici vide dela koja činiš. Jer, niko ko želi da bude poznat, ne radi u tajnosti. Kad već sve to činiš, pokaži se svetu.Čak ni njegova braća nisu verovala u njega. A Isus im reče: „Moje vreme još nije došlo, a za vas je svako vreme pogodno. Vas svet ne može da mrzi, a mene mrzi jer svedočim protiv njega, da su mu dela zla…“
  Prvi konflikt koji uočavamo u tekstu jeste sukob mišljenja Isusa i njegove braće. Ko su oni? Da bi bilo jasno o kome se radi, prvo par reči o njegovoj braći. Postoje dve osnovne pretpostavke o kome se radi. Jedna je da su u pitanu Josifovi sinovi iz prvog braka (ili nećaci), i to je stav koji forsiraju crkve koje imaju dogmu da je Marija, majka Isusova ostala doživotna devica. Drugi stav jeste da su to deca rođena u braku između Josifa i Marije, a posle rođenja našeg Gospoda Isusa Hrista. Što se nas tiče i jedna i druga opcija su prihvatljiva, značajno je da razumemo da su u pitanju ljudi koji su u bliskim rodbinskim odnosima sa Isusom.

понедељак, 19. март 2012.

seminar: Istorijske knjige SZ 2 ciklus - linkovi za audio predavanja


ISTORIJSKE KNJIGE STAROG ZAVETA - JOŠUA, SUDIJE, RUTA, 1. I 2. SAMUILOVA, 1. I 2. KRALJEVIMA, 1. I 2. DNEVNIKA, EZRA, NEMIJA I JESTIRA... 
SEMINAR - PRVA ČETIRI PREDAVANJA
(Održana u Protestantskoj Hrišćanskoj zajednici - Novi Sad, 17.3.2012.)
predavač: ja (Beređi Dušan Bera)

predavanje 5: Odnos arheologije i Biblije - na koji način arheologija potvrđuje Bibliju? Arheološke potvrde navoda o Josifu, Kumranski spisi, Jerihon, tragovi seobe Izrailja, ... Link za audio predavanje: http://sr.cross.tv/79958

predavanje 6: Odnos arheologije i Biblije - Jošuin oltar na planini Ebal, Istraživanja profesora Zertala, formacije u obliku stopala - trag Izrailjskog osvajanja, Potvrde Davida,Solomona...  Link za audio predavanjehttp://sr.cross.tv/79959

predavanje 7: Elah tvrđava i najstraiji natpis na Hebrejskom jeziku, Asirski i Moavski natpisi. Isus Hristos i arheološki dokazi koji se odnose na Isusa Hrista. Datiranje Izlaska iz Egipta. Poreklo Jevrejskog naroda, termij Jevrejin, Izrailjci - arheološke potvrde termina Izrailj...  Link za audio predavanje: http://sr.cross.tv/79960


predavanje 8: Istorijska hronologija Starog zaveta. Mido-Persijsko carstvo i njegov uticaj na Božiji narod. Makedonsko-Grčki uticaj, Ptolomeji i Seleukovići, Rimsko carstvo... Propast Jerusalima. Link za audio predavanje: http://sr.cross.tv/79961

недеља, 18. март 2012.

130 Psalm - Psalam žudnje za Bogom!


130 psalam – žudnja za Bogom.
 (Beleške sa propovedi održane u Baptističkoj crkvi Novi Sad, 18.3.2012.)

vido link: http://www.youtube.com/watch?v=ENSZgSjSEJ4&feature=youtu.be 

Ne znam da li volite crtane filmove? Ja volim da gledam crtaće, samo danas je toliko velik izbor, moja deca imaju 4-5 TV kanala sa crtaćima i samo prebacuju sa crtaća na crtać, pa odustajem od gledanja. No nekada davno, kada sam ja bio dete, morali smo čekati do 19.15,  jer je tada emitovan jedini crtani film u danu. I valjda su mi zato mnoge scene ostale zabeležene u umu. Jedna od njih je kada Patak Dača ide kroz pustinju, puzi kroz nju, vuče se, umire od žeđi..., obavezna je scena gde nalazi čuturu punu peska ili fatamorgana, i onda na kraju oaza. Uskače u vodu, pliva, stomak mu se naduva od vode koliko puno pije. Spašen je.

четвртак, 15. март 2012.

Sam protiv svih - ako tako treba!


Fotografija je snimljena u Hamburgu, 1936 godine, u toku ceremonije porinuća broda. U masi je snimljena osoba koja je odbila da salutira nacističkim podizanjem ruke. Čovek se zvao August Landmesser. August je i pre ovog događaja imao problema sa vlastima, koje su ga osudile na dve godine teškog rada jer je bio oženjen Jevrejkom. Mnogo godina kasnije, 1991. godine, igrom slučaja, jedno od njegove dvoje dece ga je prepoznalo na slici, kada je ona objavljena u nemačkom časopisu. Zato znamo njegovo ime. Video sam je danas na fejsbuku, oduševila me je i pokrenula na razmišljanje.

уторак, 13. март 2012.

Rehabilitacioni Centar Duga

Centar Duga je rehablitacioni centar pokrenut od strane članova Protestantske Hrišćanske zajednice. Centar je osnovan 2008. godine sa ciljem da pomogne onima koji žele da se oslobode narkomanije i započnu normalan i kvalitetan život.

понедељак, 12. март 2012.

Jovan 6:1-21 - "Ključ je postaviti pravo pitanje!"


Link za audio snimak propovedi: http://sr.cross.tv/79693

Današnji tekst je sigurno jedan od najpropovedanijih tekstova iz Jovanovog evanđelja, a možda i iz celog Novog zaveta. Ni sam ne znam koliko sam propovedi čuo iz njega, i zato kod svakog propovednika postoji tendencija da izađe van okvira teksta i propoveda nešto drugo, nešto drugačije od propovednika koji su pre njega govorili. Voleo bih da nisam i ja takav ali moram priznati da je to pitanje koje me je mučilo na početku. No onda sam odlučio, ako već treba da propovedam ovaj tekst, propovedaću ono što piše, ma koliko da je to već puta propovedano.
I baš dok sam o tome razmišljao pročitao sam i ove reči od Džejms Sajera, pisac knjige "Svemir mog suseda" (ako vas interesuje filozofija i hrišćanstvo, preporuka)  –  „Svaki put kada čitamo Bibliju treba da zauzmemo stav da poslednji put kada smo čitali odeljak koji čitamo danas, da smo ga možda pogrešno razumeli, barem delimično. Možda tu ima mnogo više toga za nas. To će nas držati otvorenima za mogućnost da rastemo u znanju.”

субота, 10. март 2012.

Pravila i principi Kraljevskih Izviđača (Royal Rangers)


PRAVILA I PRINCIPI KRALJEVSKIH IZVIĐAČA (Royal Rangers)

Simbol Royal Rangera - Kraljevskih izviđača
Principi i pravila Kraljevskih izviđača su predstavljeni prvenstveno simbolom (na slici).

A. 4 zlatne strelice (ili kompas RR) – četiri oblasti rasta
Četiri oblasti rasta deteta: fizički, psihološki, duhovno i socijalno. Kraljevski izviđači kao služba se trude da razvijaju sve četiri oblasti razvoja deteta:
1. Fizička spemnost i spretnost - (kroz kampovanja, pešačnja u prirodi, razvoj veština – podizanje kampa, čvorovi i vezovi...);
2. Psihološki – pozdrav Kraljevskih izviđača je uzvik „Budite spremni (poziv koji upućuje vođa) – Uvek spremni (odgovor od strane izviđača)“. Učimo da se suočimo sa raznim izazovima i kroz to stičemo samopouzdanje i spremnost;
3. Duhovni – Osnova Kraljevskih izviđača je rast u duhovnosti. Naziv kraljevski potiče od naziva za Boga – Kralj kraljeva. Mi smo Kraljevi izviđači;
4. Socijalni – Sve aktivnosti se odvijaju u grupama, tkz porodicama. Učimo da budemo prijatelji i da se brinemo jedni o drugima. U grupi stariji i spretniji uvek štiti slabijeg.

уторак, 06. март 2012.

Evanđelje po Jovanu 5 - Da li sam Božije dete ili siroče?


Audio snimak propovedi: http://sr.cross.tv/79362


  
Beleške sa propovedi:
5 A bio je onde i jedna čovek koji je bolovao trideset osam godina. 6 Kada ga Isus ugleda kako leži i saznao koliko dugo boluje, upita ga: „Hoćeš li da ozdraviš?“ 7 „Gospodaru“ odgovori mu bolesni, „nemam nikog ko bi me, kada se voda zatalasa, spustio u jezerce, a dok ja stignem, neko je već onde pre mene.“ 8 „Ustani“, reče mu Isus, „uzmi svoju prostirku i hodaj.“ 9 I čovek odmah ozdravi, uze svoju prostirku i prohoda.


Kako razumeti ovako čudan tekst? Da li ga je uopšte moguće obraditi odjednom? Ili su događaji koji su u njemu zapisani nespojivi za jednu propoved, i trebamo govoriti o dve propovedi, ili drugi deo preskočiti? Zašto je Apostol Jovan sve ovo povezao u celinu?

Takođe preporučujem

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...